Spring naar bijdragen
Gaitema

De Opname

Aanbevolen berichten

Er komt geen opname van de hele gemeente. Deze tekst gaat over de laatst overgebleven gezalfden die opgenomen worden in de hemel wanneer Christus terugkomt. Het is een uitvinding van een Jezuïtische priester.

Vanaf de eerste kerkvaders tot de Reformatie, was de algemeen aanvaarde gedachte over Bijbelse profetie lineair historisch. Openbaringen zou tot vervulling komen door het hele Christelijke tijdperk heen. Maar in de 16e eeuw werd een nieuwe visie over Bijbelse profetie gegeven door een Jezuïetische priester met als doel de Reformatoren te stoppen, omdat zij leerden dat de Katholieke kerk waarschijnlijk “de hoer van Babylon” uit Openbaringen 17:3-6 was.

Bron: https://weguitbabylon.nl/opname-van-de-gemeente/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Er komt geen opname van de hele gemeente. Deze tekst gaat over de laatst overgebleven gezalfden die opgenomen worden in de hemel wanneer Christus terugkomt. Het is een uitvinding van een Jezuïtische priester.

Vanaf de eerste kerkvaders tot de Reformatie, was de algemeen aanvaarde gedachte over Bijbelse profetie lineair historisch. Openbaringen zou tot vervulling komen door het hele Christelijke tijdperk heen. Maar in de 16e eeuw werd een nieuwe visie over Bijbelse profetie gegeven door een Jezuïetische priester met als doel de Reformatoren te stoppen, omdat zij leerden dat de Katholieke kerk waarschijnlijk “de hoer van Babylon” uit Openbaringen 17:3-6 was.

Bron: https://weguitbabylon.nl/opname-van-de-gemeente/

Oké, verrekte interessant.

Ik denk dat we letterlijk de Bijbeltekst over de opname moeten volgen in 1 Thessalonicenzen 4:16-17. :)

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Gaitema:

Ik denk dat we letterlijk de Bijbeltekst over de opname moeten volgen in 1 Thessalonicenzen 4:16-17. :)

Doe ik ook. Maar als je tijden al iets geloofd ga je een tekst door een bril bekijken. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Gaitema:

Een getuigenis van de Opname lijkt me voor liefhebbers interessant om hier te delen: Opnamegetuigenis

Ken je angst voor de opname of verlang je er naar? Ben je er klaar voor?

Ik verlang er zeer naar maar besef tegelijkertijd dat er verschillende visies over bestaan. Er staan zeker meer dan voldoende aanwijzingen voor zo'n gebeuren in de Bijbel. Voor mij persoonlijk is het sterkste argument dat de "mens van zeer grote zonde" zich niet ten volle kan openbaren zolang de "weerhouder" nog aanwezig is op deze aarde. Het mooie is dat er volgens Openbaring na die opname nog een ontelbare schare mensen gered wordt. Als de gevolgen van onze ongehoorzaamheid en zonde voor iedereen ten volle duidelijk worden wordt de mens tot een duidelijke keuze gedwongen. Vóór of tegen de Schepper. Een tussenweg is dan niet langer mogelijk. 

3 uur geleden zei Fundamenteel:

God zal mij zeker niet oogsten maar onderwerpen aan de tribulatie. Ik denk dat dat veel enger is dan opgenomen worden :)

Jij mag gewoon mee. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Er komt geen opname van de hele gemeente. Deze tekst gaat over de laatst overgebleven gezalfden die opgenomen worden in de hemel wanneer Christus terugkomt. Het is een uitvinding van een Jezuïtische priester.

Doch niet overgenomen door de katholieke Kerk en zelfs vrij nadrukkelijk afgewezen. Zij gaat uit van een amillennialistisch wereldbeeld, waarin we dus nu alreeds in het duizendjarig vredesrijk verkeren, waarin Gods Rijk wordt uitgebreid, totdat de Kerk haar "laatste Pasen" zal ingaan en de Heer dus zal volgen door dood en verrijzenis.
De wederkomst vanaf Christus' Offer verloopt dus ongeveer als volgt:

Dood, verrijzenis en hemelvaart van Christus, uitstorting van de heilige Geest;
Christus regeert en verbreidt zijn Kerk, Gods Rijk, ofwel het "duizendjarig Vredesrijk";
Redding en voltooiïng van Israël (zo ik uit de Catechismus begrijp);
Laatste beproeving van de Kerk door de boze machten, haar "laatste Pasen";
Wederkomst van Christus, opstanding van de doden, het Laatste Oordeel;
Voltooiïng Gods Rijk, vestiging nieuwe hemel en aarde, het nieuwe Jeruzalem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Robert Frans:

Christus regeert en verbreidt zijn Kerk, Gods Rijk, ofwel het "duizendjarig Vredesrijk";

Volgens de meeste kerken ligt dat in de toekomst. Het Vredesrijk zou dan dan nu al 2000 jaar duren! Bovendien zie ik van een Vredesrijk niet veel terug. Integendeel, alles wijst dat we in de Laatste dagen zitten. Oorlog, ziektes, moreel verval en ga zo maar even door.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Fundamenteel:

God zal mij zeker niet oogsten maar onderwerpen aan de tribulatie. Ik denk dat dat veel enger is dan opgenomen worden :)

Hoe lees je 1 Thessalonicenzen 4:16-17 over de opname? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Volgens de meeste kerken ligt dat in de toekomst. Het Vredesrijk zou dan dan nu al 2000 jaar duren! Bovendien zie ik van een Vredesrijk niet veel terug. Integendeel, alles wijst dat we in de Laatste dagen zitten. Oorlog, ziektes, moreel verval en ga zo maar even door.

De duizend jaar zien wij als een symbolisch aantal, dat zoiets als "heel lang" betekent. En ook jullie geloven dat tijdens het vredesrijk de aarde slechts geleidelijk tot een paradijs wordt, dus dat het dan ook niet meteen van de een op de andere dag helemaal goed is.
Wij geloven dat dit nu alreeds gebeurt, dat Gods mystieke en werkelijk tegenwoordige Rijk zich nu alreeds verspreid over de wereld en uiteindelijk gelouterd, voltooid en ten volle zichtbaar zal worden.

Daar waar christenen Christus navolgen, is er een diepe vrede die de wereld te boven gaat. Dagelijks verenigen gelovigen zich wereldwijd met Hem in het gebed, de sacramenten en de naastenliefde, proberen ze in zijn voetstappen te treden naar de eigen roeping en overwint het goede zo steeds weer op het kwade, ook tijdens de zwaarste beproevingen en aanvallen van de duivel binnen en buiten de Kerk.
Gods vrede is niet van deze wereld en daarom vaak verborgen voor de wereld, omdat deze de vrede louter politiek wil verstaan of in termen van welvaart. Maar zij is er wel en als het Rijk voltooid is, dan zal zij ook niet meer verborgen zijn, want God woont dan onder ons.

De meeste kerken zijn amillennialistisch; het millenialisme is vooral populair binnen evangelische-charismatische stromingen. De theologie van de voortijdige opname van de Kerk, zoals hier bediscussiëerd, is daarbij zelfs voornamelijk een Amerikaanse ontwikkeling, in het bijzonder aangejaagd door de boekenreeks Left Behind, wat in Nederland veel minder aanhang heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

De duizend jaar zien wij als een symbolisch aantal, dat zoiets als "heel lang" betekent. En ook jullie geloven dat tijdens het vredesrijk de aarde slechts geleidelijk tot een paradijs wordt, dus dat het dan ook niet meteen van de een op de andere dag helemaal goed is.
Wij geloven dat dit nu alreeds gebeurt, dat Gods mystieke en werkelijk tegenwoordige Rijk zich nu alreeds verspreid over de wereld en uiteindelijk gelouterd, voltooid en ten volle zichtbaar zal worden.

 

Ok, bedankt voor de uitleg. Het is dus eigenlijk een preteristische uitleg? 

1 uur geleden zei Robert Frans:

Daar waar christenen Christus navolgen, is er een diepe vrede die de wereld te boven gaat.

Ja, dat is in zekere mate ook zo. Dat noemen wij het geestelijke paradijs. Maar als je teksten van bijv Jesaja leest, dan is er toch sprake van een echt paradijs. Ook de volgorde klopt niet volgens mij. Eerst de wederkomst, dan 1000-jarig Rijk, laatste beproeving, laatste oordeel en dan overgave van het 1000-jarig Rijk aan God. Dat is zoals ik het lees. Jullie draaien het 1000-jarig Rijk en de wederkomst om zoals ik het nu begrijp.

En dan heb je nog de gelijkenis van het graan en het onkruid. Het graan groeit tegelijk op met het onkruid. In het begin zie je geen verschil tussen het graan en het onkruid (plantje ziet er hetzelfde uit). Aan het eind wordt het graan geoogst door de engelen en het onkruid verbrand.  Dus eerst heb je oprichting kerk, opgroeien en ontwikkelen van het graan, ware Christenen, en opgroeien en ontwikkeling van het onkruid, valse Christenen. Aan het eind van de ontwikkeling zie je goed het verschil. Dus in de tussentijd heb je het kwaad die probeert het ware Christendom te verdringen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Gaitema:

Hoe lees je 1 Thessalonicenzen 4:16-17 over de opname? 

Bij Jezus wederkomst of tegenwoordigheid zullen als eerste de Christenen die gezalfd zijn een opstanding krijgen (in de hemel). Dan zullen de gezalfden die dan nog leven (de wij uit vers 17) direct een opstanding krijgen in de hemel, in een oogwenk. 

In het 1000-jarig Rijk krijgen de overige Christenen (als eerste) een opstanding op aarde. Daarna volgen de overige mensen met een opstanding op aarde, ter oordeel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ok, bedankt voor de uitleg. Het is dus eigenlijk een preteristische uitleg? 

Nee, want het preterisme gaat er vanuit dat Jezus al wedergekomen is, terwijl het katholicisme dat niet doet. Zij verwacht Jezus' wederkomst nog.

1 uur geleden zei sjako:

Ja, dat is in zekere mate ook zo. Dat noemen wij het geestelijke paradijs. Maar als je teksten van bijv Jesaja leest, dan is er toch sprake van een echt paradijs.

Wij zien dat als symbolische beelden voor de nieuwe hemel en aarde, die na de wederkomst gevestigd wordt. Hoe het er dan werkelijk zal zijn, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken, omdat natuur en bovennatuur dan één zijn, maar een voorsmaak kunnen we er alreeds van ontvangen tijdens de sacramenten, in het bijzonder de eucharistie, ofwel tijdens de vrede die God ons nu al geeft als wij er berouwvol om bidden en als we blijven groeien in zijn genade.

1 uur geleden zei sjako:

Jullie draaien het 1000-jarig Rijk en de wederkomst om zoals ik het nu begrijp.

Met het Offer van Christus is de Kerk geboren, met Pinksteren is zij geopenbaard en zo wordt het Rijk van vrede over de aarde verbreid, tot op de dag van vandaag. De Kerk is immers het Lichaam van Christus en Hij is onze vrede. Zonder Christus is er geen echte vrede en in Hem is er uitsluitend vrede.

1 uur geleden zei sjako:

En dan heb je nog de gelijkenis van het graan en het onkruid. Het graan groeit tegelijk op met het onkruid. In het begin zie je geen verschil tussen het graan en het onkruid (plantje ziet er hetzelfde uit). Aan het eind wordt het graan geoogst door de engelen en het onkruid verbrand.  Dus eerst heb je oprichting kerk, opgroeien en ontwikkelen van het graan, ware Christenen, en opgroeien en ontwikkeling van het onkruid, valse Christenen. Aan het eind van de ontwikkeling zie je goed het verschil. Dus in de tussentijd heb je het kwaad die probeert het ware Christendom te verdringen.

De Kerk is inderdaad concreet en continuerend zichtbaar op aarde als de ene, heilige, apostolische en katholieke geloofsgemeenschap, maar de strijd tussen goed en kwaad vindt ook binnen haar plaats en ook binnen elke gelovige.
De Kerk groeit en verbreidt zich over de wereld (om straks dus uiteindelijk voltooid te worden), maar het kwaad groeit met haar mee en blijft haar bestoken en beproeven. Met schandalen, wreedheden, decadentie, noem maar op.

We zien in haar geschiedenis zegenrijke ontwikkelingen waar wij tot op de dag van vandaag profijt van trekken: kloosters die al biddend en werkend onder meer de Schrift zelf geduldig bleven kopiëren, internationaal georiënteerde universiteiten, de grondslagen van ons rechtssysteem en de wetenschap, wereldwijde liefdadigheid, de opbloei van onze kunst en cultuur en uiteindelijk fantastische ontwikkelingen in de wetenschap, óók door gelovigen verricht.
En natuurlijk de miljoenen gelovigen die Hem en elkaar trouw bleven dienen en liefhebben, waaronder vele martelaren en geloofshelden die de Kerk constant in de goede richting stuurden, de ontelbare menigte uit alle stammen, talen, volken en rassen.
Maar we zien ook het onkruid: de kruistochten, de brute vervolgingen van (vermeende) ketters, de nietsontziende wreedheden, de corruptie en verrijkingen, hier en daar zelfs simonie (denk aan de aflatenhandel!) en recenter natuurlijk het afschuwelijke kindermisbruik en de doofpot daaromheen.
En natuurlijk zie ik ook de zonden en tekortkomingen van mijzelf, want ik ben net zo goed deel van de Kerk en heb net zo goed zowel het tarwe als het onkruid in mij zitten.

Gods Rijk is dus al volop zichtbaar op aarde en geen duivel kan haar in haar kern aantasten en haar dus van de Waarheid doen afdwalen. Zij blijft heilig en het onfeilbare Lichaam van Christus. In elk sacrament ontmoeten wij de verrezen Christus zelf, los van de zondigheid van de priester of de gelovigen, in elke liturgie is het Christus die met ons spreekt en wij met Hem en in elke broeder en zuster mogen wij Hem herkennen.
Maar de duivel blijft haar wel bestoken en blijft wel zijn slachtoffers maken. En hij is erop gebrand om haar in verdeling te brengen, om mensen vol pijn, droefheid en bitterheid van haar weg te jagen en haar zoveel als mogelijk te verlammen in haar doen en laten.
Er volgt dus nog een laatste beproeving, de strijd is nog niet gestreden en de Kerk zal haar Heer navolgen in dood en verrijzenis. Maar de duivel zal niet winnen en uiteindelijk zullen álle gelovigen weer terugkeren tot de ene Kerk, die uiteindelijk met Christus zal zegevieren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Robert Frans:

De wederkomst vanaf Christus' Offer verloopt dus ongeveer als volgt:

  1. Dood, verrijzenis en hemelvaart van Christus, uitstorting van de heilige Geest;
  2. Christus regeert en verbreidt zijn Kerk, Gods Rijk, ofwel het "duizendjarig Vredesrijk";
  3. Redding en voltooiïng van Israël (zo ik uit de Catechismus begrijp);
  4. Laatste beproeving van de Kerk door de boze machten, haar "laatste Pasen";
  5. Wederkomst van Christus, opstanding van de doden, het Laatste Oordeel;
  6. Voltooiïng Gods Rijk, vestiging nieuwe hemel en aarde, het nieuwe Jeruzalem.

Ik heb het even genummerd. In mijn beleving ontbreekt er iets essentieels tussen 1. en 2. Christus regeert momenteel niet; de overste van deze wereld/de tegenstander regeert. Volgens de bedelingenleer of dispensationalisme leven we momenteel in de bedeling van de genade en in deze tijd wordt het lichaam van Christus gevormd.

Citaat:

De tijd waarin we nu leven, wordt in de Bijbel aangeduid als de ‘bedeling der genade Gods’. Te weten wat een bedeling is en in welke bedeling wij nu leven is uitermate belangrijk! Eén van de belangrijkste oorzaken van de grote verwarring op Christelijk terrein, komt voort uit het niet of onvoldoende onderscheiden van Gods bedoelingen in verschillende tijden.

Bron: https://www.amen.nl/artikel/591/de-bedeling-van-de-genade

Citaat:

... Wij moeten echter nooit vergeten, dat deze wereld in Gods Koninkrijk een provincie is, die tegen Hem in opstand is. Haar aanvoerder in deze opstand is niemand minder dan de grote tegenstander van God: satan. Zolang deze opstand en rebellie duurt, wordt de wereld niet door God, maar door satan geregeerd. Zij staat onder zijn rechtstreekse controle. Pas na het blazen van de zevende bazuin zullen luide stemmen in de hemel weerklinken: "Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en Zijn Gezalfde en Hij zal Koning heersen tot in alle eeuwigheden" (Opb. 11:15). Hoe kan men, met deze tekst voor ogen, blijven volhouden dat God nu de wereld regeert?

Bron: https://www.amen.nl/artikel/511/wie-regeert-de-wereld

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik heb het even genummerd. In mijn beleving ontbreekt er iets essentieels tussen 1. en 2. Christus regeert momenteel niet; de overste van deze wereld/de tegenstander regeert.

Er staat dan ook dat Christus zijn Kérk regeert. Wat ik namelijk zeg is: Christus regeert (en verbreidt) zijn Kerk. Christus regeert daar waar mensen zich vrijwillig aan Hem onderwerpen en Hem navolgen in gebed, sacrament en naastenliefde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Robert Frans:

Er staat dan ook dat Christus zijn Kérk regeert. Wat ik namelijk zeg is: Christus regeert (en verbreidt) zijn Kerk. Christus regeert daar waar mensen zich vrijwillig aan Hem onderwerpen en Hem navolgen in gebed, sacrament en naastenliefde.

Dan las ik het verkeerd, namelijk 

Christus 1. regeert en 2. verbreidt zijn Kerk, Gods Rijk, ofwel het "duizendjarig Vredesrijk"

maar je bedoelde

Christus 1. regeert en verbreidt: zijn Kerk, Gods Rijk, ofwel het "duizendjarig Vredesrijk"

Maar dan geloof je dus dat we momenteel in dat "duizendjarig Vredesrijk" leven?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dan las ik het verkeerd, namelijk 

Christus 1. regeert en 2. verbreidt zijn Kerk, Gods Rijk, ofwel het "duizendjarig Vredesrijk"

maar je bedoelde

Christus 1. regeert en verbreidt: zijn Kerk, Gods Rijk, ofwel het "duizendjarig Vredesrijk"

Maar dan geloof je dus dat we momenteel in dat "duizendjarig Vredesrijk" leven?

Dat klopt inderdaad. Traditioneel wordt dat vredesrijk vereenzelvigd met de Kerk op aarde, omdat Christus, de Bron van alle vrede, daar immers regeert en zij Gods zichtbare Rijk op aarde is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Robert Frans:

Dat klopt inderdaad. Traditioneel wordt dat vredesrijk vereenzelvigd met de Kerk op aarde, omdat Christus, de Bron van alle vrede, daar immers regeert en zij Gods zichtbare Rijk op aarde is.

Hm. Volgens mij klopt dit niet, als we uitgaan van de openbaring van Johannes. Dan zou 'de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan' nu al gebonden moeten zijn. Als je naar de huidige wereldorde kijkt lijkt me dat heel sterk. Het lijkt me ook sterk dat die specifieke periode van duizend jaar al voorbij is.

Openbaring 20:

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,
3 En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:
6 uur geleden zei Gaitema:

Hoe lees je 1 Thessalonicenzen 4:16-17 over de opname? 

Bij Jezus wederkomst of tegenwoordigheid zullen als eerste de Christenen die gezalfd zijn een opstanding krijgen (in de hemel). Dan zullen de gezalfden die dan nog leven (de wij uit vers 17) direct een opstanding krijgen in de hemel,

Kan niet. Dat is niet wat er staat , het is zelfs onverenigbaar met wat er staat.
Er staat dat de doden eerst opstaan en dat zij daarna samen met de nog levenden naar de hemel zullen gaan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Bastiaan73:

Hm. Volgens mij klopt dit niet, als we uitgaan van de openbaring van Johannes. Dan zou 'de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan' nu al gebonden moeten zijn. Als je naar de huidige wereldorde kijkt lijkt me dat heel sterk. Openbaring 20:

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,
3 En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

De duivel ís echter gebonden. Hij kan niet méér doen dan God hem toestaat. Nu is Openbaringen een vrij ingewikkeld boek met vrij complexe apokalyptische symboliek die je dus niet zomaar één op één als letterlijke gebeurtenissen kan lezen, dus vergeef het me dat ik er niet op detailniveau kan ingaan, maar de macht van de duivel is slechts beperkt.

Hij vermag misschien veel in deze wereld, maar dat is slechts relatief. Hij kan de Kerk niet laten dwalen of uiteen laten vallen, hij kan de keten van bisschoppelijke opvolging niet onderbreken, hij kan niet verhinderen dat op elk uur van de dag ergens ter wereld de mis wordt opgedragen, hij kan tirannen niet eindeloos op hun tronen laten zitten, hij kan zelfs het meest zwarte kwaad niet onbeperkt laten gelden en hij kan nergens op de wereld het goede volledig blokkeren.
Ook jou kan hij slechts misleiden daar waar jij niet op God gericht bent en dan nog kan hij je niets anders bieden dan wat de wereld al heeft. Hij kan niets scheppen, hij kan je niets positiefs aanbieden en voor het doen van het kwaad heeft hij zelfs nog op zich goede eigenschappen nodig, zoals schranderheid, kennis van de menselijke geest, kennis van de Schrift, charisma, etc.

Ook de dood heeft hij niet langer meer in zijn macht, omdat de dood de gelovigen door het Offer van Christus juist alleen maar dichter bij God brengt. Waardoor hij bij wijze van spreken liever nog gelovigen lekker lang en welvarend ziet leven dan vroeg ziet sterven, in de hoop dat hij ze misschien nog tot zonde kan verleiden voordat ze sterven.
Christus heeft met zijn dood en verrijzenis de duivel glansrijk overwonnen en de genadeklap zal gegeven worden op de laatste dag. Dan is er geen onderscheid meer tussen dood en leven, hemel en aarde, omdat alles dan eeuwig één en volmaakt verenigd met Christus is.
Al het lijden, alle pijn, alle zonde, het wordt allemaal krachtig weggeslagen uit zijn klauwen, omdat het allemaal opgedragen blijkt te zijn aan Christus, allemaal verenigd met het ene Offer waarin we nu alreeds biddend en vertrouwend in delen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Robert Frans:
34 minuten geleden zei Bastiaan73:

Hm. Volgens mij klopt dit niet, als we uitgaan van de openbaring van Johannes. Dan zou 'de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan' nu al gebonden moeten zijn. Als je naar de huidige wereldorde kijkt lijkt me dat heel sterk. Openbaring 20:

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,
3 En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

De duivel ís echter gebonden. Hij kan niet méér doen dan God hem toestaat. Nu is Openbaringen een vrij ingewikkeld boek met vrij complexe apokalyptische symboliek die je dus niet zomaar één op één als letterlijke gebeurtenissen kan lezen, dus vergeef het me dat ik er niet op detailniveau kan ingaan, maar de macht van de duivel is slechts beperkt.

Mee eens maar de geciteerde verzen uit Openbaring schetsen m.i. echt een periode waarin de satan helemaal geen invloed heeft. 0,0%. Dit in tegenstelling tot de huidige tijd.

3 En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Bastiaan73:

Mee eens maar de geciteerde verzen uit Openbaring schetsen m.i. echt een periode waarin de satan helemaal geen invloed heeft. 0,0%. Dit in tegenstelling tot de huidige tijd.

3 En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Zoals ik al zei is het een vrij complexe tekst en ook binnen de katholieke Kerk is het idee van een nog te komen duizendjarig rijk vooral door de H. Irenaeus geopperd. De H. Augustinus verklaarde echter dat het duizendjarig rijk dus nu alreeds aangebroken is en uiteindelijk heeft zijn idee dus de overhand gekregen.
Ik denk dat we deze tekst dus niet zo strikt letterlijk moeten nemen, net zoals die duizend jaar, maar moeten verstaan in de context van de joodse apocalyptiek, waarin een dergelijk toekomstig messiaans vredesrijk voorafgaand aan Gods eeuwig Rijk verwacht werd.
Johannes pikt dat beeld op en geeft er vervolgens een eigen draai aan, met een christocentrische betekenis van het woord vrede. Dit gedeelte en eigenlijk vrijwel geheel Openbaringen, dus ook wat betreft de volkeren, gaat ook uitsluitend over de aardse Kerk, over de strijd, de beproevingen en de rampen die zij moet ondergaan en alreeds ondergaat, voordat zij in de overwinning van de hemelse Kerk mag delen.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Robert Frans:

Zoals ik al zei is het een vrij complexe tekst en ook binnen de katholieke Kerk is het idee van een nog te komen duizendjarig rijk vooral door de H. Irenaeus geopperd. De H. Augustinus verklaarde echter dat het duizendjarig rijk dus nu alreeds aangebroken is en uiteindelijk heeft zijn idee dus de overhand gekregen.
Ik denk dat we deze tekst dus niet zo strikt letterlijk moeten nemen, net zoals die duizend jaar, maar moeten verstaan in de context van de joodse apocalyptiek, waarin een dergelijk toekomstig messiaans vredesrijk voorafgaand aan Gods eeuwig Rijk verwacht werd.
Johannes pikt dat beeld op en geeft er vervolgens een eigen draai aan, met een christocentrische betekenis van het woord vrede. Dit gedeelte en eigenlijk vrijwel geheel Openbaringen, dus ook wat betreft de volkeren, gaat ook uitsluitend over de aardse Kerk, over de strijd, de beproevingen en de rampen die zij moet ondergaan en alreeds ondergaat, voordat zij in de overwinning van de hemelse Kerk mag delen.
 

Hij pikt het beeld op en geeft er een eigen draai aan??? Hij kreeg dit toch als een visioen?

Ik ben het zelf niet met je eens. Want ik zie ook hierin dat de onthoofde christenen met Jezus gaan regeren en dat gebeurd in het heden niet hier op aarde. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Gaitema:

Hoe lees je 1 Thessalonicenzen 4:16-17 over de opname? 

In relatie met Openbaringen 3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

 Die in Zijn woord bleven worden meteen opgenomen, de rest blijft achter om beproefd te worden. Je zou er dus van kunnen uitgaan dat er geen leven na de dood is tot de opname.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Fundamenteel:

In relatie met Openbaringen 3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

 Die in Zijn woord bleven worden meteen opgenomen, de rest blijft achter om beproefd te worden. Je zou er dus van kunnen uitgaan dat er geen leven na de dood is tot de opname.

Toch een opname? Maar tot dan.dus geen hemel. Of snap ik je verkeerd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid