Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

5 minuten geleden zei Gaitema:

Toch een opname? Maar tot dan.dus geen hemel. Of snap ik je verkeerd?

Wel dat is wat ik eruit begrijp. Maar ik ben niet bepaald de persoon om daar dieper op in te hakken. Lever een strijd met het geloof. Volgens mij is er iets de verkeerde kant uitgegaan toen geestelijken zichzelf de titel van “heilige vader” toe-eigende. Er is daar iets grandioos fout gelopen dat ik niet op een maandje tijd onderzocht zal hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Wel dat is wat ik eruit begrijp. Maar ik ben niet bepaald de persoon om daar dieper op in te hakken. Lever een strijd met het geloof. Volgens mij is er iets de verkeerde kant uitgegaan toen geestelijken zichzelf de titel van “heilige vader” toe-eigende. Er is daar iets grandioos fout gelopen dat ik niet op een maandje tijd onderzocht zal hebben.

Dat denk ik ook. Zelf geloof ik wel in de hemel. Ken wat getuigenissen er over die me overtuigend overkomen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Gaitema:

Hij pikt het beeld op en geeft er een eigen draai aan??? Hij kreeg dit toch als een visioen?

Goed, dan pikt het visióén dat beeld op. De uitkomst blijft hetzelfde; Openbaringen is geschreven in een vrij specifiek apocalyptisch genre met veel complexe, vooral oudtestamentische symboliek.

10 uur geleden zei Gaitema:

Ik ben het zelf niet met je eens. Want ik zie ook hierin dat de onthoofde christenen met Jezus gaan regeren en dat gebeurd in het heden niet hier op aarde. 

Nee, zij regeren in de hemel als koningen en priesters. Zij bidden voor ons, ze zijn volmaakt met Christus verenigd en delen zo in zijn goddelijk leven. Ze zijn koningen omdat zij heersen over het kwaad en ze zijn priesters omdat zij hun leven geofferd hebben voor Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste mensen. Ik loop in het volgende vast. In 1 Tessalonizensen 4: 17 staat dat we na de opname altijd bij de Heer zullen zijn, terwijl we in Openbaring lezen over het 1000 jarige rijk en ook het nieuw Jeruzalem op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. We kunnen toch niet én bij de Here voor eeuwig zijn na de opname én naar het Nieuw Jeruzalem op de nieuwe aarde?

3 minuten geleden zei Robert Frans:

Goed, dan pikt het visióén dat beeld op. De uitkomst blijft hetzelfde; Openbaringen is geschreven in een vrij specifiek apocalyptisch genre met veel complexe, vooral oudtestamentische symboliek.

Nee, zij regeren in de hemel als koningen en priesters. Zij bidden voor ons, ze zijn volmaakt met Christus verenigd en delen zo in zijn goddelijk leven. Ze zijn koningen omdat zij heersen over het kwaad en ze zijn priesters omdat zij hun leven geofferd hebben voor Christus.

Oké, zo zie je het dus. Maar letterlijk verklaart de tekst dat niet. Het kan ook hier op aarde zijn, toch?

4 minuten geleden zei Fundamenteel:

Soms willen we iets zo hard dat het als een fata morgana voor ons verschijnt.

Die indruk krijg ik er zelf niet van.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Robert Frans:

We zien in haar geschiedenis zegenrijke ontwikkelingen waar wij tot op de dag van vandaag profijt van trekken: kloosters die al biddend en werkend onder meer de Schrift zelf geduldig bleven kopiëren, internationaal georiënteerde universiteiten, de grondslagen van ons rechtssysteem en de wetenschap, wereldwijde liefdadigheid, de opbloei van onze kunst en cultuur en uiteindelijk fantastische ontwikkelingen in de wetenschap, óók door gelovigen verricht.
En natuurlijk de miljoenen gelovigen die Hem en elkaar trouw bleven dienen en liefhebben, waaronder vele martelaren en geloofshelden die de Kerk constant in de goede richting stuurden, de ontelbare menigte uit alle stammen, talen, volken en rassen.
Maar we zien ook het onkruid: de kruistochten, de brute vervolgingen van (vermeende) ketters, de nietsontziende wreedheden, de corruptie en verrijkingen, hier en daar zelfs simonie (denk aan de aflatenhandel!) en recenter natuurlijk het afschuwelijke kindermisbruik en de doofpot daaromheen.
En natuurlijk zie ik ook de zonden en tekortkomingen van mijzelf, want ik ben net zo goed deel van de Kerk en heb net zo goed zowel het tarwe als het onkruid in mij zitten.

Dat is idd wel zo. Je ziet het overal. Satan werkt het best van binnen uit de Gemeente. Naast gemeenteleden die het beste voor hebben met de Kerk, zitten er altijd ook die de kerk van binnenuit kapot gaan maken. Daarom denk ik dat er al behoorlijke schade is aangericht in de Kerk en dat er in de eindtijd een herstel hiervan komt. Leerstellingen en feesten die eigenlijk vanuit heidense bronnen komen worden aan de kaak gesteld en hersteld. Maar ik geloof zeker dat er oprechte mensen zijn die het beste voor hebben met de RKK kerk en dat er ook veel goed gedaan wordt.

53 minuten geleden zei Gaitema:

Beste mensen. Ik loop in het volgende vast. In 1 Tessalonizensen 4: 17 staat dat we na de opname altijd bij de Heer zullen zijn, terwijl we in Openbaring lezen over het 1000 jarige rijk en ook het nieuw Jeruzalem op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. We kunnen toch niet én bij de Here voor eeuwig zijn na de opname én naar het Nieuw Jeruzalem op de nieuwe aarde?

Nee, daarom gaat het ook over twee groepen. Christenen met een aardse hoop en gezalfde Christenen die met Jezus gaan regeren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Gaitema:

Beste mensen. Ik loop in het volgende vast. In 1 Tessalonizensen 4: 17 staat dat we na de opname altijd bij de Heer zullen zijn, terwijl we in Openbaring lezen over het 1000 jarige rijk en ook het nieuw Jeruzalem op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. We kunnen toch niet én bij de Here voor eeuwig zijn na de opname én naar het Nieuw Jeruzalem op de nieuwe aarde?

Paulus beschrijft in dat stuk uit Tessalonicenzen dat we de Heer tegemoet zullen gaan, dus om Hem binnen te halen. Dat is een beeld uit een oud-oosterse bruiloftstraditie, waarvan je ook leest in de gelijkenis van de tien meisjes met de olielampen, waarin de bruidegom feestelijk werd onthaald door een soort ontvangstcomité ("Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!").
Paulus omschrijft hier dat als Jezus in al zijn glorie en luister wederkomt, hemel en aarde alreeds één worden en we Hem dus zo tegemoet zullen gaan. Daarbij moeten we niet denken aan letterlijk opstijgende mensen, maar aan het ingaan in zijn Tegenwoordigheid, die zowel in het oude als het nieuwe testament traditioneel vooraf wordt gegaan met wolken. Denk aan de verschijning aan Israël op de berg Horeb en in het tabernakel, de transfiguratie van Jezus op de berg Tabor in het nabijzijn van Petrus, Jakobus en Johannes of aan zijn hemelvaart.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Robert Frans:

Paulus beschrijft in dat stuk uit Tessalonicenzen dat we de Heer tegemoet zullen gaan, dus om Hem binnen te halen. Dat is een beeld uit een oud-oosterse bruiloftstraditie, waarvan je ook leest in de gelijkenis van de tien meisjes met de olielampen, waarin de bruidegom feestelijk werd onthaald door een soort ontvangstcomité ("Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!").
Paulus omschrijft hier dat als Jezus in al zijn glorie en luister wederkomt, hemel en aarde alreeds één worden en we Hem dus zo tegemoet zullen gaan. Daarbij moeten we niet denken aan letterlijk opstijgende mensen, maar aan het ingaan in zijn Tegenwoordigheid, die zowel in het oude als het nieuwe testament traditioneel vooraf wordt gegaan met wolken. Denk aan de verschijning aan Israël op de berg Horeb en in het tabernakel, de transfiguratie van Jezus op de berg Tabor in het nabijzijn van Petrus, Jakobus en Johannes of aan zijn hemelvaart.

Oké, zo kan je het ook zien. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Gaitema:

Die indruk krijg ik er zelf niet van.

Na mijn decennialang durend en nog steeds lopend onderzoek kan ik niet anders dan concluderen dat het leven een creatie is.

Maar de mens is overgenomen door een duistere kracht die de mens als slaaf gebruikt. Wij bouwen letterlijk de eigen ondergang waaraan we ons vrijwillig onderwerpen.

”Takt is de kunst bezitten iemand naar de hel sturen en deze laten uitkijken naar de reis.” Zo ook werkt de grote misleiding tot het beestensysteem voltooid is en zelfstandig zonder mens kan functioneren. 

Man creates God, man kills God, man creates machine, machine kills man. Wellicht hebben wij de potentieel het einde van alle leven in de kosmos ondertekend indien de tijd het toelaat. Dit is echt nog niet ver gezocht. AI zal op 1 dag bereiken wat de mens op millennia bereikte.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-5-2019 om 17:35 zei Bastiaan73:

Ik heb het even genummerd. In mijn beleving ontbreekt er iets essentieels tussen 1. en 2. Christus regeert momenteel niet; de overste van deze wereld/de tegenstander regeert. Volgens de bedelingenleer of dispensationalisme leven we momenteel in de bedeling van de genade en in deze tijd wordt het lichaam van Christus gevormd.

Citaat:

De tijd waarin we nu leven, wordt in de Bijbel aangeduid als de ‘bedeling der genade Gods’. Te weten wat een bedeling is en in welke bedeling wij nu leven is uitermate belangrijk! Eén van de belangrijkste oorzaken van de grote verwarring op Christelijk terrein, komt voort uit het niet of onvoldoende onderscheiden van Gods bedoelingen in verschillende tijden.

Bron: https://www.amen.nl/artikel/591/de-bedeling-van-de-genade

Citaat:

... Wij moeten echter nooit vergeten, dat deze wereld in Gods Koninkrijk een provincie is, die tegen Hem in opstand is. Haar aanvoerder in deze opstand is niemand minder dan de grote tegenstander van God: satan. Zolang deze opstand en rebellie duurt, wordt de wereld niet door God, maar door satan geregeerd. Zij staat onder zijn rechtstreekse controle. Pas na het blazen van de zevende bazuin zullen luide stemmen in de hemel weerklinken: "Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en Zijn Gezalfde en Hij zal Koning heersen tot in alle eeuwigheden" (Opb. 11:15). Hoe kan men, met deze tekst voor ogen, blijven volhouden dat God nu de wereld regeert?

Bron: https://www.amen.nl/artikel/511/wie-regeert-de-wereld

Persoonlijk ben ik het helemaal met de mensen van de bedelingenleer eens in dezen.

Wat betreft het duizendjarig rijk vond ik een aardige samenvatting:

Citaat

We zullen gaan zien dat het Oude Testament over Jezus' toekomstige vrederijk veel informatie geeft:

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. Groot zal Zijn heerschappij zijn en eindeloos de vrede in Zijn koninkrijk (Jesaja 9:5 en 6).

Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als Koning regeren en verstandig handelen en gerechtigheid doen. (Jeremia 23:5)

Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld (ten behoeve van de Gemeente), en Hij (Jezus) zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; en hem werd heerschappij gegeven en eer en Koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. (Daniël 7:9 en 14)

Ook het Nieuwe Testament spreekt over Jezus' toekomstige regering:

De engel zeide tot Maria: gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en God zal Hem de troon geven, en Hij zal als koning heersen. (Lukas 1: 30-33)

In Openbaring 19:13 en 16 ziet Johannes in een glashelder visioen Koning Jezus:

En de Getrouwe en Waarachtige was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en Zijn naam is genoemd: het Woord Gods.  En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven: Koning der koningen en Here der heren.

Let op de woorden 'bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was'.  Laten we nooit vergeten dat de Here Jezus Zijn Koningschap zal aanvaarden nadat Hij 2000 jaar geleden éérst het Lam van God is geworden dat Zijn bloed heeft gegeven. Als Jezus straks op Zijn majestueuze troon zal zitten als een machtige Vredevorst zal de hele wereld Hem gekleed zien in een met bloed bevlekt kleed; alle mensen zullen herinnerd worden aan wat Hij heeft gedaan op het Kruis van Golgotha.

Vraag:
Waaraan zal men het begin van Jezus' regering kunnen herkennen?

Aan een indrukwekkend natuurverschijnsel:

De blanke maan zal rood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de Here zal Koning zijn. (Jesaja 24:23)

Vraag:
Is Jezus in Zijn Koninkrijk de enige Regeerder?

Het spreekt vanzelf dat de Here Jezus in Zijn geweldige Koninkrijk de Voornaamste zal zijn. Niettemin ziet Johannes in visioenen dat in Christus' Koninkrijk voor de Gemeente óók een rol is weggelegd:

Rondom de troon waren vierentwintig tronen ('tronen' wijzen op 'regeren'), en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En zij heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.  (Openbaring 4:4 en Openbaring 20:4)\

De vierentwintig oudsten zullen als koningen heersen op de aarde. (Openbaring 5:8 en 10)

Ook Paulus schrijft daarover:

Wij zullen met Christus Jezus als koningen heersen. (2Timotheüs 2:12)

Vraag: Wat zijn de 7 bijzondere kenmerken van het 1000-jarig vrederijk?

1. De satan zal gedurende het Koninkrijk-tijdvak worden vastgebonden; hij zal niets kunnen uitrichten:

De oude slang, dat is de duivel en de satan, zal worden gegrepen en hij zal duizend jaren worden gebonden. Hij zal geworpen worden in de afgrond en de afgrond zal boven hem worden gesloten en verzegeld, opdat hij de volkeren niet meer zal kunnen verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd zijn. (Openbaring 20:2 en 3)

2. De wereld zal genieten van 100 % vrede. Niet door toedoen van mensen, maar uitsluitend door toedoen van de Jezus Christus, die als de Vredevorst vanuit Jeruzalem zal regeren:

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Vredevorst. Groot zal Zijn heerschappij zijn en eindeloos de vrede. En Hij zal rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren  tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. (Jesaja 9:5 en 6; Jesaja 2:4)

3. Omdat Christus zal zitten op de wereldtroon zal er op aarde eindelijk gerechtigheid heersen:

Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vruchtdragen. En op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen Zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen Zijn oren horen; want Hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar met de adem Zijner lippen zal Hij de goddeloze doden.  Gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn en trouw de gordel Zijner heupen. (Jesaja 11:1-5)

4. Er rust geen vloek meer op de natuur. Milieuproblemen zijn voorbij; er bestaat geen vijandschap meer tussen mens en mens, tussen mens en dier en tussen dier en dier:

Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel een mirt. De Here zal op de kale heuvels rivieren doen ontspringen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling zijn hand uitstrekken naar het nest van een giftige slang.  Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. (Jesaja 55:13; Jesaja 41:18; Jesaja 11:6-9 en Jesaja 35:1)

5. Louter zegen op aarde:

De aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid des Heren, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Verwoeste steden zullen worden herbouwd en bewoond, wijngaarden zullen zij planten en boomgaarden zullen zij aanleggen. (Habakuk 2:14; Amos 9:14)

6. De mensen zullen genieten van een lang leven in gezondheid:

Er zal geen geluid van geween of geschreeuw gehoord worden. Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt. Als de levensduur der bomen zal de leeftijd der mensen zijn. Zij zullen geen kinderen voortbrengen tot een voortijdige dood. Zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn. (Jesaja 65:19,20,22 en 23)

7. Het 1000-jarig vrederijk: 100 % geluk:

Er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen.  Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor Uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. (Jesaja 8:23 en Jesaja 9:1-2)

Vraag:
Wie zullen de bewoners van het 1000-jarig vrederijk zijn?

We hebben reeds gezien dat de Gemeente samen met Christus in Zijn Koninkrijk zal regeren.
Over wie?

De mensen, die in dat 1000-jarig rijk zullen wonen, zijn afkomstig uit de grote verdrukking. Eerder in dit boek zagen we dat gedurende de grote verdrukking hier op aarde de antichrist de lakens zal uitdelen; we vinden dat onder andere beschreven in Openbaring 13:6, 7, 13-16 (samengevat):

Het beest (de antichrist) sprak Godslasteringen, en het had macht over elke stam en natie en taal en volk. En het doet grote tekenen en het verleidt hen, die op de aarde wonen. Allen die het beest aanbaden kregen een merkteken op hun voorhoofd; en niemand kon kopen of verkopen dan wie het merkteken had. Allen die het beest niet aanbaden werden gedood.

Er zullen dus in de grote verdrukking twee soorten mensen zijn: 1) zij die zich zullen buigen voor de antichrist en als beloning een merkteken zullen ontvangen, en 2) zij die zullen weigeren de antichrist te aanbidden; deze laatsten zullen dat merkteken niet krijgen waardoor het hun onmogelijk zal worden gemaakt te kopen en te verkopen. Uiteindelijk zullen zij sterven.
Deze beide groepen zullen aan het einde van de grote verdrukking uit de dood opstaan en voor de Here Jezus verschijnen. Jezus zegt daarover in Mattheüs 25:31-34:

Wanneer de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid, dan zal Hij plaatsnemen op de troon Zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk.

De 'bokken' zijn de mensen die zich hebben gebogen voor de antichrist. De 'schapen' zijn degenen die dat hebben geweigerd; zij worden beloond met de zegeningen van het 1000-jarig vrederijk.  Op basis van zijn visioenen deelt Johannes daarover in Openbaring 20:4 en 6, Openbaring 7:14 en Openbaring 15:3 mede:

En ik zag de zielen van hen die gedood waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest niet hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd ontvangen hadden; en zij waren met Christus duizend jaren lang.

Dezen zijn het die komen uit de grote verdrukking; zij hebben hun klederen gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam. En zij zingen het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Gij koning der volkeren.

Bron: 'De waarheid over de eindtijd'; Leen Koster, Frank Ouweneel, Feike ter Velde, Henk van Zon, p113-124

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat betreft het zg. 'preterisme' staat er ook een goede samenvatting in het boek:

De dwalingen op een rij

Er zijn zes grote problemen die preteristen hebben in hun leerstelling.
Het eerste probleem is de profetie van Daniël over de 70 weken. Het boek Openbaring leert ons dat de Grote Verdrukking zeven jaar zal duren en dat deze periode is opgedeeld in twee keer drieënhalf jaar, waarin de antichrist zal regeren over de hele wereld, volgens Openbaring 13:7.

Dit komt geheel overeen met de profetie uit Daniël 9:27 waar we lezen over een periode van een week (in het Hebreeuws lezen we dat hiermee zeven jaar bedoeld wordt), waar de antichrist drieënhalf jaar zal regeren over de aarde.

In Daniël 7:25 wordt gesproken over tijd (één jaar), tijden (twee jaar) en een halve tijd (een half jaar). Dit wordt bevestigd in Openbaring 13:5 waar staat: en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. Tweeënveertig maanden is drieënhalf jaar. We hebben het hier over toekomstige profetieën die nog in vervulling moeten gaan. Je zou de profetie van Daniël compleet moeten veranderen om het te laten passen in het jaar 70 na Christus.

Probleem nummer twee is de de Grote Vedrukking die al zou hebben plaatsgevonden in het jaar 70 na Christus. We lezen namelijk in Mattheüs 24:30: en dan (na de Grote Verdrukking, vers 29) zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen... en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.  Er is absoluut nooit een teken van Jezus of een verschijning van Jezus geweest in het jaar 70. Er is niemand geweest die Jezus in het jaar 70 na de verwoesting van Jeruzalem heeft zien komen in de wolken met grote macht en heerlijkheid.
Wees eerlijk, je moet toch een onvoorstelbaar grote fantasie hebben om te beweren dat dit is gebeurd in het jaar 70.

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien.

Probleem nummer drie is dat Jezus letterlijk zichtbaar gezien zou zijn in het jaar 70. In Openbaring 1:7 staat: Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien. Elk oog zal Hem zien! Als Jezus in het jaar 70 al letterlijk is teruggekomen, hoe kan het dan dat niet ieder oog Hem gezien heeft?  Als argument zeggen ze dan, ja maar als Jezus nu zou terugkomen zou ook niet ieder oog Hem kunnen zien. O nee? Iedereen herinnert zich nog 9-11. De aanval op de Twin Towers in Amerika door Osama Bin Laden.  Binnen hoeveel tijd was in de hele wereld te zien dat beide torens in brand stonden en instortten? We hebben gelezen over de twee getuigen uit Openbaring 11. De twee getuigen die vermoord worden door de antichrist, maar op bovennatuurlijke wijze weer zullen opstaan uit de dood. Iedereen in de hele wereld zal dit zien! In wat voor tijdsbestek? De Bijbel zegt in Openbaring 11:13: binnen een uur!

Probleem nummer vier is dat de preteristen een groot probleem hebben met wat geschreven is door de vroege kerkvaders. Vanaf de tijd van de apostel Paulus tot in de derde eeuw geloofden de kerkvaders, de leiders van toen, dat Jezus zou terugkomen in de toekomst. Dit alleen al blaast de hele theorie van de preteristen omver. Dit waren mensen die toen leefden en zij hebben vele dingen gedocumenteerd.
Maar nergens lezen we dat Jezus al zichtbaar zou zijn teruggekomen. Sterker nog, ze schrijven over toekomstige zaken als de antichrist, de Grote Verdrukking, het toekomstige oordeel en dus de Wederkomst van Jezus.

Probleem nummer vijf is de opstanding van hen die in Christus gestorven zijn. Volgens de preteristen is er een opstanding van de doden geweest in het jaar 70. Dit vinden we echter nergens terug in de Bijbel of in welk schrijven uit de geschiedenis.
Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4:16: want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen  het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Als Jezus in het jaar 70 zou zijn teruggekomen en de doden zouden zijn opgestaan, hoe kan het dan dat de levenden die achterbleven, niet mee zijn gegaan? Want de Bijbel zegt hier helder en duidelijk dat we sámen in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht en dat we daarna voor altijd met de Here zullen zijn. Ook dit geeft weer aan dat het preterisme een uit de duim gezogen theorie is die op geen enkele manier te onderbouwen valt en lijnrecht tegen het Woord van God ingaat.

Als laatste probleem nummer zes. De komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Petrus schrijft in 2 Petrus 3:10-13: Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter willle waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en ene nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. `

Petrus zegt: de elementen zullen door vuur vergaan. Wat zijn deze elementen? Volgens de preteristen zijn dit de oude elementen en principes van het Judaïsme, het systeem van het oude verbond wat vernietigd is in 70 na Christus.
Wat was volgens hen het vuur? Zij zeggen dat dit vuur de Tempel verwoest heeft. Petrus' wereld stond volgens hen op het punt te vergaan.
Heeft u ooit iets gelezen wat zo uit zijn verband wordt gerukt als dit vers? Petrus zegt nota bene in hetzelfde hoofdstuk een paar verzen verder in 2 Petrus 3:16: wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien...

Wat wordt er werkelijk bedoeld in 2 Petrus 3? Petrus had het overduidelijk over de Dag des Heren. Hij sprak over nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Jesaja profeteerde hier al over in Jesaja 65:17.  Ik zal hier in het volgende hoofdstuk dieper op ingaan.

Bron: De waarheid over de eindtijd; Leen Koster, Frank Ouweneel, Feike ter Velde, Henk van Zon; p.237-240

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-5-2019 om 09:10 zei Fundamenteel:

AI zal op 1 dag bereiken wat de mens op millennia bereikte.

AlphaZero is reeds een voorbeeld. Het betreft een computerprogramma dat binnen 24 uur een bovenmenselijk niveau van schaakspelen bereikte, simpel door het de spelregels te geven en slechts 24 uur tegen zichzelf te laten spelen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-9-2019 om 23:16 zei Dolce Vita:

Als Jezus in het jaar 70 al letterlijk is teruggekomen, hoe kan het dan dat niet ieder oog Hem gezien heeft?  Als argument zeggen ze dan, ja maar als Jezus nu zou terugkomen zou ook niet ieder oog Hem kunnen zien. O nee? Iedereen herinnert zich nog 9-11. De aanval op de Twin Towers in Amerika door Osama Bin Laden.  Binnen hoeveel tijd was in de hele wereld te zien dat beide torens in brand stonden en instortten?

Iedereen weet dat men in het jaar 70 nog geen TV had. Je staat dus (weer) onzin te verkopen.

Op 2-9-2019 om 23:16 zei Dolce Vita:

Volgens de preteristen is er een opstanding van de doden geweest in het jaar 70. Dit vinden we echter nergens terug in de Bijbel of in welk schrijven uit de geschiedenis

Er zijn zoveel zaken uit de Bijbel die we in geen enkel ander schrijven terug vinden.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-5-2019 om 01:08 zei Gaitema:

Een getuigenis van de Opname lijkt me voor liefhebbers interessant om hier te delen: Opnamegetuigenis

Ken je angst voor de opname of verlang je er naar? Ben je er klaar voor?

Ik twijfel niet en ben niet bang. Ik blijf namelijk achter aangezien ik er niet in geloof. ;)

(Ik ga er voor het gemak uit van het verhaal van de opname voor de grote verdrukking enz enz.)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-9-2019 om 22:31 zei Olorin:

Ik twijfel niet en ben niet bang. Ik blijf namelijk achter aangezien ik er niet in geloof. ;)

(Ik ga er voor het gemak uit van het verhaal van de opname voor de grote verdrukking enz enz.)

Op Bijbelse gronden geloof ik dat we eerst de grote verdrukking krijgen. daarover lees ik in Mattheüs 24 voldoende over.  We krijgen voldoende kansen om ons te bedenken. Dus, houd ons in het oog 😁

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-9-2019 om 20:42 zei Gaitema:

Op Bijbelse gronden geloof ik dat we eerst de grote verdrukking krijgen. daarover lees ik in Mattheüs 24 voldoende over.  We krijgen voldoende kansen om ons te bedenken. Dus, houd ons in het oog 😁

Hmm, ik ben door het lezen van de bijbel juist dat geloof in die "opname-verdrukking-wederkomst" kwijt geraakt. ;) En wat ook niet meehielp was dat het concept pas echt in de 19e eeuw op kwam/mainstream werd en ik niet geloof dat we toen pas voor het eerst iets van de bijbel begonnen te begrijpen. In tegendeel eerder. Dus voelde ik toen niet de behoefte hardnekkig er aan vast te houden.

bewerkt door Olorin

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Olorin:

Hmm, ik ben door het lezen van de bijbel juist dat geloof in die "opname-verdrukking-wederkomst" kwijt geraakt. ;) En wat ook niet meehielp was dat het concept pas echt in de 19e eeuw op kwam/mainstream werd en ik niet geloof dat we toen pas voor het eerst iets van de bijbel begonnen te begrijpen. In tegendeel eerder. Dus voelde ik toen niet de behoefte hardnekkig er aan vast te houden.

Eens,..opname, verdrukking, wederkomst is niet wat de bijbel leert. Het is eerder verdrukking, wederkomst/opname.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-9-2019 om 21:28 zei Olorin:

Hmm, ik ben door het lezen van de bijbel juist dat geloof in die "opname-verdrukking-wederkomst" kwijt geraakt. ;) En wat ook niet meehielp was dat het concept pas echt in de 19e eeuw op kwam/mainstream werd en ik niet geloof dat we toen pas voor het eerst iets van de bijbel begonnen te begrijpen. In tegendeel eerder. Dus voelde ik toen niet de behoefte hardnekkig er aan vast te houden.

Toevallig, ik ben hier vandaag mee bezig. Ik kom hier op terug. 

Op 24-9-2019 om 21:32 zei Thinkfree:

Eens,..opname, verdrukking, wederkomst is niet wat de bijbel leert. Het is eerder verdrukking, wederkomst/opname.

Ja, dat is ook wat ik geloof. Verdrukking, opname/wederkomst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Daniel 9:27
“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.”

Het gedeelte begint al in vers 20 en kunnen jullie het beste erbij lezen. Er komt vanaf het moment dat Nehemia de muren van Jeruzalem herbouwt in totaal nog de 70 weken van Daniël . 1 Dag wordt het een jaar voorgesteld. Dus 70 weken maal 7 dagen is 70 weken maal 7 jaar. Jezus zei ook tegen Petrus toen hij vroeg of hij zijn broeder 7 maal moest vergeven: “70 maal 7 maal zal je het jouw broeder vergeven.” Daarbij doelde Jezus op Daniël 9: 24-27. Dit is de tijd van 490 jaar (70x7 jaar =490 jaar) dat Israël de tijd krijgt om zich met God te verzoenen. Vanaf de bouw van de muren van Jeruzalem tot aan het einde van deze tijd is een tijd dat eindigt in 34 na Christus!!!

De laatste week is de laatste 7 jaar. Na 3,5 jaar van deze laatste week wordt de bovenstaande vers vervuld, doordat Jezus het laatste avondmaal houdt voor zijn kruisdood en daarmee zelf het nieuwe verbond instelt, wat de graanoffers en verzoenoffers doet ophouden. Hij zelf wordt vervolgens het offer voor het nieuwe verbond. De 3,5 jaar erna wordt nog geëvangeliseerd onder de joden, waarna die 3,5 jaar (vlak na de steniging van Stephanus) Paulus door God naar de heidenen wordt gestuurd. Daarmee is de 490 jaar waarin de joden de kans kregen zich met God verzoenen verstreken en gaat het heil naar de heidenen. (Totdat ze zullen roepen: "gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer")

Kortom, deze tekst gaat niet over de grote verdrukking, de antichrist in de tempel en de opname, maar over het leven van Jezus in de eerste helft van de week

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Deze uitleg kreeg ik mee, maar volgens mij klopt hij niet. Weet iemand hoe het wel zit?

 

Iemand schreef me weer dit:

"Die profetie van Daniel is uitgekomen in 167 v Chr. Dat was nl Antiochus Epiphanes IV, uit het noorden, die na 3,5 jaar het verbond met Israel verbrak.. Deze gruwelijke (antichrist) wordt door Jezus in Zijn eindtijd speech aangehaald dat een vergelijkbaar persoon in de eindtijd weer zal optreden en plaats zal nemen in de tempel en zoals Epiphanes deed afgodsbeelden in de tempel plaatste..etc Maar deze antichrist zal maar kort regeren. Het is een vd 10 koningen (10 horens) waar Openbaring over spreekt. Eb n die koning krijgt ook maar kort de macht. Openbaring komt precies overeen met Daniel."

Klopt dit? weet iemand dat?

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

455 ging het woord uit om Jeruzalem en de muren weer in goede orde te brengen
we hebben met 490 jaar te maken 70 x 7 jaarweken= 490 jaar.
in de laatste jaarweek zou het een en ander gebeuren, laatste jaarweek loopt van 29/ 36
Jezus in 29 gedoopt in het midden van de jaarweek gedood 33 en in 36 ter afsluiting van de 490 jaar werd Cornelius gedoopt
De Schrift zit echt perfect in elkaar en legt zichzelf subliem uit.

image.png

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei antoon:

455 ging het woord uit om Jeruzalem en de muren weer in goede orde te brengen
we hebben met 490 jaar te maken 70 x 7 jaarweken= 490 jaar.
in de laatste jaarweek zou het een en ander gebeuren, laatste jaarweek loopt van 29/ 36
Jezus in 29 gedoopt in het midden van de jaarweek gedood 33 en in 36 ter afsluiting van de 490 jaar werd Cornelius gedoopt
De Schrift zit echt perfect in elkaar en legt zichzelf subliem uit.

image.png

Kun je me uitleggen wat de relevantie is tussen al deze verschillende gebeurtenissen en hoe het bijzonder is dat precies déze evenementen in 490 jaar vallen? Zie ik zo even niet met mijn beperkte bijbel-kennis.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

https://wol.jw.org/nl/wol/s/r18/lp-o?q=jaarweken&p=par&r=occ

Hier staat meer uitleg over de 70, ik vermoed dat ik het niet veel beter kan brengen dan daar geschreven staat. is de uitleg niet helemaal naar je verwachting, licht er dan een punt uit en ik zal proberen er dieper op in te gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei antoon:

https://wol.jw.org/nl/wol/s/r18/lp-o?q=jaarweken&p=par&r=occ

Hier staat meer uitleg over de 70, ik vermoed dat ik het niet veel beter kan brengen dan daar geschreven staat. is de uitleg niet helemaal naar je verwachting, licht er dan een punt uit en ik zal proberen er dieper op in te gaan.

Mijn vraag: Kun je me uitleggen wat de relevantie is tussen al deze verschillende gebeurtenissen en hoe het bijzonder is dat precies déze evenementen in 490 jaar vallen?

Jouw antwoord: Hier (link) staat meer over de 70. 

Bedankt man. Bedankt.......

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid