Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Bedoel je het echt of sarcastisch, in het laatste geval zal ik er op ingaan, punt voor punt , toch raad ik je aan om de link ook te lezen.

Nehemia kreeg in het 20e jaar van Artaxerxes toestemming om de muren van Jeruzalem te herstellen. (lees daarvoor Nehemia 1),  20e jaar was 455 bc. toen ging de profetie van Daniel in van Daniël hoofdstuk 9 die handelde over de tijdsperiode naar de Messias, rekenen we 490 jaar verder dan komen we op 36 van onze tijdrekening, in het midden van de laatste jaarweek (29/ 36) zou de messias ten onder gaan en dat is precies 33, 1 april gregoriaans en 3 april Juliaans, zoals je zeer waarschijnlijk weet.

 

https://wol.jw.org/nl/wol/b/r18/lp-o/nwtsty/O/2018/16/1#study=discover

dit is een link naar Nehemia, je kan natuurlijk ook andere vertalingen naslaan

https://wol.jw.org/nl/wol/b/r18/lp-o/nwtsty/O/2018/27/9#study=discover

dit is een link naar Daniel, het laatste gedeelte gaat over de jaarweken

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei antoon:

Bedoel je het echt of sarcastisch, in het laatste geval zal ik er op ingaan, punt voor punt , toch raad ik je aan om de link ook te lezen.

Nehemia kreeg in het 20e jaar van Artaxerxes toestemming om de muren van Jeruzalem te herstellen. 20e jaar was 455 bc. toen ging de profetie van Daniel in van Daniël hoofdstuk 9 die handelde over de tijdsperiode naar de Messias, rekenen we 490 jaar verder dan komen we 36 van onze tijdrekening, in het midden van de laatste jaarweek (29/ 36) zou de messias ten onder gaan en dat is precies 33, 3 april gregoriaans  zoals je zeer waarschijnlijk weet.

Sarcastisch, maar de toelichting mag achterwege blijven; bedankt voor het aanbod maar weet inmiddels voldoende.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-9-2019 om 07:59 zei Alo:

Kun je me uitleggen wat de relevantie is tussen al deze verschillende gebeurtenissen en hoe het bijzonder is dat precies déze evenementen in 490 jaar vallen? Zie ik zo even niet met mijn beperkte bijbel-kennis.

Dan bleek waar ik mee kwam wel te kloppen. Het is relevant dat Daniel precies wist aan te geven wanneer Jezus aan het kruis stierf, vanwege de vraag waar hij op inging. Namelijk wanneer de zonden van  Israël vergeven zou zijn en dat is wanneer de onschuldige koning van zijn profetie gedood wordt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Gaitema:

Dan bleek waar ik mee kwam wel te kloppen. Het is relevant dat Daniel precies wist aan te geven wanneer Jezus aan het kruis stierf, vanwege de vraag waar hij op inging. Namelijk wanneer de zonden van  Israël vergeven zou zijn en dat is wanneer de onschuldige koning van zijn profetie gedood wordt.

Mijn vraag: Kun je me uitleggen wat de relevantie is tussen al deze verschillende gebeurtenissen en hoe het bijzonder is dat precies déze evenementen in 490 jaar vallen?

Jouw reactie: Dan bleek waar ik mee kwam wel te kloppen. Het is relevant dat Daniel precies wist aan te geven wanneer Jezus aan het kruis stierf, vanwege de vraag waar hij op inging. Namelijk wanneer de zonden van  Israël vergeven zou zijn en dat is wanneer de onschuldige koning van zijn profetie gedood wordt.

Ik vroeg niet of het relevant is dat Daniel wist aan te geven wanneer Jezus zou sterven; ik vraag naar de relevantie van ALLE genoemde gebeurtenissen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Alo:

Mijn vraag: Kun je me uitleggen wat de relevantie is tussen al deze verschillende gebeurtenissen en hoe het bijzonder is dat precies déze evenementen in 490 jaar vallen?

Jouw reactie: Dan bleek waar ik mee kwam wel te kloppen. Het is relevant dat Daniel precies wist aan te geven wanneer Jezus aan het kruis stierf, vanwege de vraag waar hij op inging. Namelijk wanneer de zonden van  Israël vergeven zou zijn en dat is wanneer de onschuldige koning van zijn profetie gedood wordt.

Ik vroeg niet of het relevant is dat Daniel wist aan te geven wanneer Jezus zou sterven; ik vraag naar de relevantie van ALLE genoemde gebeurtenissen.

Ik ben al lang blij dat ik iets van Daniël begrijp. Ik kan jouw vraag niet beantwoorden. Daar moet je een theoloog voor zijn, denk ik. 😁

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-5-2019 om 07:52 zei Gaitema:

Toch een opname? Maar tot dan.dus geen hemel. Of snap ik je verkeerd?

Zoals ik openbaringen en het NT lees is er geen hemel voor ons. We gaan dood en worden dan op de dag des oordeel allen samen beoordeeld. Het is daarna of wel hel of wel eeuwig leven op de nieuwe aarde. Ik had dat anders geleerd, maar de bijbel is daar vrij duidelijk in. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-9-2019 om 09:03 zei Fundamenteel:

Zoals ik openbaringen en het NT lees is er geen hemel voor ons. We gaan dood en worden dan op de dag des oordeel allen samen beoordeeld. Het is daarna of wel hel of wel eeuwig leven op de nieuwe aarde. Ik had dat anders geleerd, maar de bijbel is daar vrij duidelijk in. 

De bijbel zegt er niet heel veel over, volgens mij. Daarom zijn er ook vele visies. Ik zou het ook onbegrijpelijk vinden dat we moeten wachten tot dan in de dood.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Gaitema:

De bijbel zegt er niet heel veel over, volgens mij. Daarom zijn er ook vele visies. Ik zou het ook onbegrijpelijk vinden dat we moeten wachten tot dan in de dood.

Maar het weinige dat erover gedeeld wordt spreekt er anders wel vrij duidelijk over, hoewel de exegese veel interpretaties toestaat. Doch landt het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel op aarde neer waar we het eeuwige leven op aarde krijgen. Concreet: er is geen hemel, wij zijn voor deze aarde geschapen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Welke tekst zou ik daar nu op geven? Wat zei Jezus tegen de misdadiger aan het kruis? HEDEN zult gij met mij in het paradijs zijn. Henoch ging ook naar de hemel. Elia ging naar de hemel. En wij hebben het eeuwige leven, dus zullen we niet slapen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Gaitema:

Welke tekst zou ik daar nu op geven? Wat zei Jezus tegen de misdadiger aan het kruis? HEDEN zult gij met mij in het paradijs zijn. Henoch ging ook naar de hemel. Elia ging naar de hemel. En wij hebben het eeuwige leven, dus zullen we niet slapen. 

Welke doden komen dan uit de dood om beoordeeld te worden?

Openbaringen chronologisch: eerste opstand, laatste oordeel, nieuw Jeruzalem.

In de eerste opstand staat dat men de overige doden niet mag opwekken tot de satan 1000j geregeerd heeft. Wie opgewekt wordt in de eerste opstand kent geen 2e dood. Openbaringen 20:5-6

Openbaringen 20:13-14 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

Openbaringen 21:1-5 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Ik denk overigens dat we Openbaringen 22 en de zee die weg is letterlijk mogen nemen. Deze aarde is te vervuild en onze aarde zal gezegend worden met nieuw heilig levend water en nieuwe vruchten. (Nu genetisch gemodificeerd gewassen)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Fundamenteel:

Openbaringen 21:1-5 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Ik denk overigens dat we Openbaringen 22 en de zee die weg is letterlijk mogen nemen. Deze aarde is te vervuild en onze aarde zal gezegend worden met nieuw heilig levend water en nieuwe vruchten. (Nu genetisch gemodificeerd gewassen) 

Met 'de zee' wordt de mensheid, zoals wij die nu kennen, bedoeld. Het 'nieuwe Jeruzalem' bestaat uit een grote schare zielen die de Vader tot de Zijnen rekent. Het nieuwe Jeruzalem is Zijn bruid, het lichaam van Christus, de ware kerk. En deze zielen die zich, door een leven in liefde tot de naaste, met hun Heer en Verlosser hebben verenigd, zullen terugkeren naar de vernieuwde aarde en deze bevolken en de Heer zal bij hun zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Fundamenteel:

Welke doden komen dan uit de dood om beoordeeld te worden?

Openbaringen chronologisch: eerste opstand, laatste oordeel, nieuw Jeruzalem.

In de eerste opstand staat dat men de overige doden niet mag opwekken tot de satan 1000j geregeerd heeft. Wie opgewekt wordt in de eerste opstand kent geen 2e dood. Openbaringen 20:5-6

Openbaringen 20:13-14 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

Openbaringen 21:1-5 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

Ik denk overigens dat we Openbaringen 22 en de zee die weg is letterlijk mogen nemen. Deze aarde is te vervuild en onze aarde zal gezegend worden met nieuw heilig levend water en nieuwe vruchten. (Nu genetisch gemodificeerd gewassen)

Ik denk ook dat j e het letterlijk kan nemen en het kan ook duiden op de volkerenzee, zoals Mohawk zegt. Verder stel ik me zo voor de de geesten terug keren in "de lichamen" en opstaan. Ik denk overigens niet aan het letterlijk opstaan uit oude overblijfselen van toen ze op aarde begraven  werden, na de dood.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

De Eerste brief aan de Tessalonicenzen is mogelijk de oudste brief van de apostel Paulus die bewaard is gebleven. Waarschijnlijk is hij rond 50 geschreven. Hiermee is het het oudst bewaarde oerchristelijke geschrift.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_brief_van_Paulus_aan_de_Tessalonicenzen#Ontstaan

1 Tessalonicenzen 4 (BasisBijbel):

Citaat

11 Blijf ook rustig je werk doen. (Omdat de gelovigen in Tessalonika dachten dat Jezus al heel gauw terug zou komen, was een aantal van hen gestopt met werken. Ze vonden dat werken niet meer nodig was. Maar Paulus is het daar dus niet mee eens. Lees 1 Tessalonicenzen 5:14.) Ik wil dat jullie je eigen brood verdienen. Dat hebben we jullie al eerder gezegd. 12 Want dat is de goede houding tegenover de mensen die niet geloven. Zo hebben jullie niets van hen nodig.

De opstanding van de doden

13 Ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met de mensen die sterven. Dan hoeven jullie niet verdrietig over hen te zijn, zoals de andere mensen. Die hebben geen hoop. 14 Maar wíj geloven dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. Daarom weten we dat God ook de mensen die in Jezus geloofden toen ze stierven, weer met Jezus zal samenbrengen. 15 De Heer zegt hierover het volgende. De mensen die leven op het moment dat Jezus terugkomt, zullen niet eerder naar de Heer gaan dan de mensen die al zijn gestorven. 16 Op een bepaald moment zal één van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. 17 Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. 18 Troost elkaar hier dus mee.

Bron: https://www.basisbijbel.nl/boek/1_tessalonicenzen/4

Over de Openbaring van Johannes:

Citaat

Canoniciteit

In de 4e eeuw betwijfelden Johannes Chrysostomus en andere bisschoppen of dit boek in het Nieuwe Testament thuis hoorde, voornamelijk door de problemen die de interpretatie gaf en het gevaar van misbruik. De kerkvader Origenes ging hen voor, hij beschouwde de Openbaring als een verzameling van wilde dromerijen, waaruit niemand wijs kan worden.[bron?] Christenen in Syrië verwierpen het ook omdat het montanisme zich op dit boek baseerde. Het werd uiteindelijk wel in de nieuwtestamentische canon opgenomen. De oosters-orthodoxe kerk gebruikt het boek niet in de liturgie.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaring_van_Johannes#Canoniciteit

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-10-2019 om 17:33 zei Bastiaan73:
Citaat

De Eerste brief aan de Tessalonicenzen is mogelijk de oudste brief van de apostel Paulus die bewaard is gebleven. Waarschijnlijk is hij rond 50 geschreven. Hiermee is het het oudst bewaarde oerchristelijke geschrift.

Jammer dat er geen bron bij staat en dat zo'n laatste zin, die duidelijk compleet onzinnig is, het geheel nóg ongeloofwaardiger maakt.
Er is helemaal geen origineel bekend, dus zijn deze beweringen volkomen uit de lucht gegrepen.
En er zijn veel oudere 'oerchristelijke' (wat houdt dat eigenlijk in?) geschriften, zoals bv de Dode Zee Rollen die allemaal van vóór 50 zijn.

 

Op 1-10-2019 om 17:33 zei Bastiaan73:

De kerkvader Origenes ging hen voor, hij beschouwde de Openbaring als een verzameling van wilde dromerijen, waaruit niemand wijs kan worden.[bron?] 

Opvallend dat hier dan wél weer een bron voor wordt gevraagd, terwijl dat bij de leeftijd van de brief hierboven niet zo is.
Er is daarom duidelijk sprake van éénzijdige, doelgerichte vraag naar bronnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Dat beloof ik:
Op 1-10-2019 om 17:33 zei Bastiaan73:

De Eerste brief aan de Tessalonicenzen is mogelijk de oudste brief van de apostel Paulus die bewaard is gebleven. Waarschijnlijk is hij rond 50 geschreven. Hiermee is het het oudst bewaarde oerchristelijke geschrift.

Jammer dat er geen bron bij staat en dat zo'n laatste zin, die duidelijk compleet onzinnig is, het geheel nóg ongeloofwaardiger maakt.
Er is helemaal geen origineel bekend, dus zijn deze beweringen volkomen uit de lucht gegrepen.
En er zijn veel oudere 'oerchristelijke' (wat houdt dat eigenlijk in?) geschriften, zoals bv de Dode Zee Rollen die allemaal van vóór 50 zijn.

Op 1-10-2019 om 17:33 zei Bastiaan73:

De kerkvader Origenes ging hen voor, hij beschouwde de Openbaring als een verzameling van wilde dromerijen, waaruit niemand wijs kan worden.[bron?] 

Opvallend dat hier dan wél weer een bron voor wordt gevraagd, terwijl dat bij de leeftijd van de brief hierboven niet zo is.
Er is daarom duidelijk sprake van éénzijdige, doelgerichte vraag naar bronnen.

Wikipedia is uiteraard niet zaligmakend. Ben met je eens dat het er erg stellig staat, zonder bronvermelding. Ik heb drie keer 'bron?' toegevoegd aan het artikel.

In de Engelse versie staat dit:

Citaat

It may have been the first of Paul's letters, probably written by the end of CE 52[1] (however, some scholars believe the Epistle to Galatians may have been written at an earlier date: 48 CE[2]).

...

Unlike all subsequent Pauline epistles, 1 Thessalonians does not focus on justification by faith or questions of Jewish–Gentile relations, themes that are covered in all other letters. Many scholars see this as an indication that this letter was written before the Epistle to the Galatians, where Paul's positions on these matters were formed and elucidated.[1]

De [1] verwijst naar ' Raymond E. Brown, An Introduction to the New Testament, Anchor Bible, 1997. pp. 456–466.'

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Epistle_to_the_Thessalonians

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-10-2019 om 20:12 zei Bastiaan73:
Op 2-10-2019 om 19:27 zei Dat beloof ik:
Op 1-10-2019 om 17:33 zei Bastiaan73:

De Eerste brief aan de Tessalonicenzen is mogelijk de oudste brief van de apostel Paulus die bewaard is gebleven. Waarschijnlijk is hij rond 50 geschreven. Hiermee is het het oudst bewaarde oerchristelijke geschrift.

Jammer dat er geen bron bij staat en dat zo'n laatste zin, die duidelijk compleet onzinnig is, het geheel nóg ongeloofwaardiger maakt.
Er is helemaal geen origineel bekend, dus zijn deze beweringen volkomen uit de lucht gegrepen.
En er zijn veel oudere 'oerchristelijke' (wat houdt dat eigenlijk in?) geschriften, zoals bv de Dode Zee Rollen die allemaal van vóór 50 zijn.

Wikipedia is uiteraard niet zaligmakend. Ben met je eens dat het er erg stellig staat, zonder bronvermelding. Ik heb drie keer 'bron?' toegevoegd aan het artikel.

Iemand anders heeft nu in het artikel dezelfde bron toegevoegd als in de Engelse versie voor de betreffende claim.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Iemand anders heeft nu in het artikel dezelfde bron toegevoegd als in de Engelse versie voor de betreffende claim.

Zó jammer dat dit dan verwijst een boek van een christelijke dominee dat 75 dollar kost, in plaats van een peer reviewed artikel dat voor iedereen toegankelijk is.
In zo'n  geval gaat het er om dat je niet zomaar een bron toe voegt, maar de bron waaruit voor iedere lezer blijkt dat de betreffende bewering bewezen is is. 
De ene bron is de andere niet, helaas.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid