Spring naar bijdragen
Ted1974

Hemel, hel of Reïncarnatie

Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei WdG:

Fijn dat je het gelooft! Ook ik geloof dat we na dit leven naar de hemel gaan!

Niet dat we naar de hemel gaan, maar op sterfbed bekering. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei sjako:

Niet dat we naar de hemel gaan, maar op sterfbed bekering. 

 

Nu zeg je het dus zelf. Dan had @Gaitema toch gelijk? Je gelooft niet dat we direct naar de hemel gaan?

Op 7-6-2019 om 18:53 zei Gaitema:

Hoe je het ook wendt of keert, nergens staat dat iemand op zijn sterfbed niet tot geloof kan komen. Alleen het is lastig om met jou daar over te hebben, aangezien je niet in het gaan naar de hemel direct geloofd. 

Dit is dus wat @Gaitema beweerde, en daarin heeft hij volledig gelijk. Ik ben het helemaal met hem eens. Het is dus lastig een gesprek daarover te hebben. Ik ben het met @Gaitema eens!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei WdG:

Nu zeg je het dus zelf. Dan had @Gaitema toch gelijk? Je gelooft niet dat we direct naar de hemel gaan?

Dit is dus wat @Gaitema beweerde, en daarin heeft hij volledig gelijk. Ik ben het helemaal met hem eens. Het is dus lastig een gesprek daarover te hebben. Ik ben het met @Gaitema eens!

Sjako zegt dat men zich op het sterfbed kan bekeren, maar hij gelooft alleen niet dat rechtvaardigen naar de hemel gaan, maar enkel dat zij wachten op de opstandig tijdens een duizendjarig vredesrijk.
Zij hebben daar, zo ik begrijp, een vrijkaart voor het eeuwig leven daarna, terwijl onrechtvaardigen na hun opstanding zich er dan moeten nog bewijzen door hun daden. Feitelijk krijgt dus zo'n beetje iedereen een opstanding (behalve uitgesloten JG, waarschijnlijk) en je gedrag nu bepaalt alleen of je het in dat vredesrijk gemakkelijker krijgt of niet.

Volgens JG ziet het leven er dan dus zo uit:

Eerste, tijdelijke leven hier in het "samenstel van dingen"
Eerste dood, die al je zonden wegwist, ook als je niet gelooft
Tweede, eeuwige leven hier in het duizendjarig vredesrijk
Oordeel, op basis van je gedrag in het duizendjarig vredesrijk
Eeuwig leven op definitieve paradijsaarde, of tweede dood

Waarbij 144.000 uitverkorenen na hun eerste dood echter direct richting hemel gaan om met Christus over dat duizendjarig vredesrijk te regeren. Wat ze daarna precies nog doen volgens JG en of ze dan nog in de hemel blijven, dat weet ik eigenlijk niet.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Sjako zegt dat men zich op het sterfbed kan bekeren, maar hij gelooft alleen niet dat rechtvaardigen naar de hemel gaan, maar enkel dat zij wachten op de opstandig tijdens een duizendjarig vredesrijk.
Zij hebben daar, zo ik begrijp, een vrijkaart voor het eeuwig leven daarna, terwijl onrechtvaardigen na hun opstanding zich er dan moeten nog bewijzen door hun daden. Feitelijk krijgt dus zo'n beetje iedereen een opstanding (behalve uitgesloten JG, waarschijnlijk) en je gedrag nu bepaalt alleen of je het in dat vredesrijk gemakkelijker krijgt of niet.

Volgens JG ziet het leven er dan dus zo uit:

Eerste, tijdelijke leven hier in het "samenstel van dingen"
Eerste dood, die al je zonden wegwist, ook als je niet gelooft
Tweede, eeuwige leven hier in het duizendjarig vredesrijk
Oordeel, op basis van je gedrag in het duizendjarig vredesrijk
Eeuwig leven op definitieve paradijsaarde, of tweede dood

Waarbij 144.000 uitverkorenen na hun eerste dood echter direct richting hemel gaan om met Christus over dat duizendjarig vredesrijk te regeren. Wat ze daarna precies nog doen volgens JG en of ze dan nog in de hemel blijven, dat weet ik eigenlijk niet.
 

spreuken-gedichten-tegeltjeswijsheid-teg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

spreuken-gedichten-tegeltjeswijsheid-teg

Mjah, op zich is de WTG-leer niet zo moeilijk te begrijpen, omdat zij juist alles zo eenvoudig en natuurlijk verklaarbaar mogelijk probeert te houden. Terwijl het christendom zelf nu juist een geschiedenis kent van uitgebreide, dogmatische ontwikkelingen en niet erg voor de hand liggende keuzes.
Is Jezus nu God of mens? Nope, Hij is beiden. Maar er is toch maar één God? Yep, maar wel Drie-een. En waarom blijft het Lichaam van Christus dan schijnbaar gewoon brood? Hier heb je honderden eeuwenoude pagina's uitleg met paginabrede woorden en ingewikkelde filosofische bespiegelingen. :E

God blijft nu eenmaal een onbevattelijk Mysterie en onze talen, van woord tot ritueel, kunnen slechts beperkt ons daarin laten delen. Als vuistregel kun je dan ook wel aanhouden dat als je meent alles te kunnen verklaren, je dan feitelijk niets verklaard hebt. En dat als God het altijd zo fijn met jou eens is, je zeer waarschijnlijk gewoon je eigen godsbeeld aan het modelleren bent.

Uiteindelijk gaat het er echter om wat waar en juist is, wat het meest recht doet aan wie God is en wat Hij wil. Al het andere is vervolgens wel of niet mooi meegenomen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 9-6-2019 om 19:06 zei Robert Frans:

Sjako zegt dat men zich op het sterfbed kan bekeren, maar hij gelooft alleen niet dat rechtvaardigen naar de hemel gaan, maar enkel dat zij wachten op de opstandig tijdens een duizendjarig vredesrijk.
Zij hebben daar, zo ik begrijp, een vrijkaart voor het eeuwig leven daarna, terwijl onrechtvaardigen na hun opstanding zich er dan moeten nog bewijzen door hun daden. Feitelijk krijgt dus zo'n beetje iedereen een opstanding (behalve uitgesloten JG, waarschijnlijk) en je gedrag nu bepaalt alleen of je het in dat vredesrijk gemakkelijker krijgt of niet.

Niet helemaal correct. Er komt een opstanding van zowel de rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Een groep van 144.000 broeders van Jezus gaan naar de hemel om met Jezus mee te regeren.

Handeling 24:15

Op God heb ik mijn hoop gevestigd, en deze mannen hebben dezelfde hoop, namelijk dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.

Joh 5:28

Verbaas je daar niet over, want de tijd komt dat alle mensen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen  29 en tevoorschijn zullen komen — wie goede dingen hebben gedaan tot een opstanding voor leven en wie walgelijke dingen hebben gedaan tot een opstanding voor oordeel.  

Feitelijk krijgt iedereen dus een opstanding. Alleen die veroordeeld worden tijdens Armageddon krijgen geen opstanding en zo zijn er nog wel wat uitzonderingen. Dus als de uitgesloten JG sterft voor Armageddon zal hij nog een opstanding krijgen.

Tijdens dat vrederrijk wordt je geoordeeld naar je daden.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Niet helemaal correct. Er komt een opstanding van zowel de rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Een groep van 144.000 broeders van Jezus gaan naar de hemel om met Jezus mee te regeren.

Bedenk eens Robert Frans en WDG als mensen nu naar de hemel gaan, waar is die opstanding dan voor nodig. Joh 5:28

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei antoon:
1 uur geleden zei sjako:

Niet helemaal correct. Er komt een opstanding van zowel de rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Een groep van 144.000 broeders van Jezus gaan naar de hemel om met Jezus mee te regeren.

Bedenk eens Robert Frans en WDG als mensen nu naar de hemel gaan, waar is die opstanding dan voor nodig. Joh 5:28

Dat gaat over nu, over elk moment dat een mens tot het geloof komt.

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven;

27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.

28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen;

29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei antoon:

Bedenk eens Robert Frans en WDG als mensen nu naar de hemel gaan, waar is die opstanding dan voor nodig. Joh 5:28

Om de ziel weer met het lichaam te verenigen, net zoals hemel en aarde ook verenigd worden tot één Rijk, waar God onder ons woont en wij Hem dus kunnen aanschouwen. Alles wordt dan volmaakt één in liefde, volmaakt verenigd in God.
Nu is het lichaam nog niet verlost, want onderworpen aan de vergankelijkheid en de neiging tot het kwaad. Maar dat zal niet altijd zo zijn. Ook zij zal verheerlijkt worden en delen in het eeuwige, goddelijke leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Robert Frans:

Om de ziel weer met het lichaam te verenigen, net zoals hemel en aarde ook verenigd worden tot één Rijk, waar God onder ons woont en wij Hem dus kunnen aanschouwen. Alles wordt dan volmaakt één in liefde, volmaakt verenigd in God.

Maar dat staat er niet! Dus eerst ga je naar de hemel, en vervolgens wordt je, volgens jullie, weer gedegradeerd tot de aarde. Dat is toch helemaal niet logisch. Toen Lazarus werd opgewekt had hij het toch ook niet over hoe het in de hemel was. Ik zou misschien boos worden. Ben je in de hemel wordt je weer naar de aarde toe gehaald..... Lazarus zei niks over een hemel omdat hij er niet was. Waarom moest Jezus meehuilen met de mensen? Omdat hij medelijden had met de mensheid. Hij gaf een demonstratie in het klein wat straks in het groot gaat gebeuren.

En het is waar dat na het 1000-jarig Rijk alle macht weer onder God valt. Dan is de situatie bereikt zoals de bedoeling was.

19 minuten geleden zei thom:

Dat gaat over nu, over elk moment dat een mens tot het geloof komt.

Nee hoor, Job wist het al. Job 14:13

 O, verberg mij in het Graf, verstop mij tot uw woede voorbij is.Stel een tijdslimiet voor mij vast en denk dan weer aan mij! 14  Als een mens sterft, kan hij dan weer leven? Ik zal wachten, al de dagen van mijn dwangarbeid tot mijn verlossing komt. 15  U zult roepen en ik zal u antwoorden. Naar het werk van uw handen zult u verlangen.*

Het is dus 100% overeenkomstig met wat Jezus zegt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Maar dat staat er niet! Dus eerst ga je naar de hemel, en vervolgens wordt je, volgens jullie, weer gedegradeerd tot de aarde. Dat is toch helemaal niet logisch.

Niet naar de aarde, maar de nieuwe hemel en aarde, waar God zelf dan ook woont. Hemel en aarde, natuur en bovennatuur zijn dan één.
Er kan dus nooit sprake zijn van degradatie, omdat je immers in en met God bent. Het is juist de voltooiïng van je verheerlijking, omdat je dan eindelijk weer helemaal compleet bent en volledig verenigd met God.

5 minuten geleden zei sjako:

Toen Lazarus werd opgewekt had hij het toch ook niet over hoe het in de hemel was. Ik zou misschien boos worden. Ben je in de hemel wordt je weer naar de aarde toe gehaald..... Lazarus zei niks over een hemel omdat hij er niet was.

Klopt, hij was toen in het voorgeborchte, ofwel het dodenrijk, omdat de hemel nog niet geopend was voor de rechtvaardigen. Dat gebeurde pas bij het Offer van Christus.
Maar al zou Lazarus vanuit de hemel naar de aarde zijn teruggebracht, dan zou hij brandend van goddelijke liefde en met een onmetelijke, hemelse vreugde de blijde boodschap verkondigen en God innig dankbaar zijn dat hij op aarde, volmaakt verenigd met Hem, nog zoveel mensen tot Hem mag brengen.

De hemel is immers een geestestoestand, het is de eeuwige duik in de volmaakte liefde die God is, en als je eenmaal de hemel zo in je draagt en de hemel jou draagt, dan raak je die geestestoestand nooit meer kwijt, ook niet als je weer terug op aarde zou komen.
Wie eenmaal God in zijn heerlijkheid en macht heeft mogen aanschouwen, wie eenmaal écht ten diepste door Hem aangeraakt wordt, veranderd zodanig in de geest, dat er geen sprake meer kan zijn van boosheid, teleurstelling, verdriet of lijden. De ziel wordt dan van dat alles gezuiverd en dat voor eeuwig.
Nu al zie je gelovigen en niet zelden ook niet-gelovigen die zo'n aanstekelijke vreugde en zachtmoedigheid meedragen, dat zelfs die zware ziekte hen niet stuk weet te krijgen. Zij dragen een geheim mee dat wij nog liever uitbuiten en wegtreiteren dan beminnen en leren kennen.

Bedenk je wel: de mensen in de hemel zijn volmaakt zondeloos, vrij van alle leed en ellende, vol van Gods onmetelijke liefde. Het kan hen simpelweg niets meer schelen waar ze wel of niet zijn, want ze zijn met God en dat is hen meer dan genoeg. Zij volgen het Lam, waar Hij ook gaat en waar Hij hen ook heen zou sturen.
En zij verheugen zich op de dag dat hun lichamen ook verheerlijkt zullen worden en met hen weer zullen worden verenigd, zodat ze in het éne, ongedeelde Rijk God weer volledig met ziel én lichaam kunnen aanbidden, aanschouwen en beminnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei thom:

Dat gaat over nu, over elk moment dat een mens tot het geloof komt.

Nee hoor, Job wist het al. Job 14:13

 O, verberg mij in het Graf, verstop mij tot uw woede voorbij is.Stel een tijdslimiet voor mij vast en denk dan weer aan mij! 14  Als een mens sterft, kan hij dan weer leven? Ik zal wachten, al de dagen van mijn dwangarbeid tot mijn verlossing komt. 15  U zult roepen en ik zal u antwoorden. Naar het werk van uw handen zult u verlangen.*

Het is dus 100% overeenkomstig met wat Jezus zegt.

Dit gaat daar niet over Sjako. Dit is een klacht van Job aan God, dat zijn werken die hij voor God gedaan heeft gehoord worden, en hij niet bestraft wordt nu voor zijn kleine overtredingen. ''15 Dat Gij zoudt roepen, en ik U zou antwoorden, dat Gij tot het werk Uwer handen zoudt begerig zijn.''

Deze tekst moet je in de context plaatsen van heel Job 14, en niet uit zijn verband halen en toepassen op juist het gegeven van de Joh. 5 tekst, dat Híj (Geest) gehoord moet worden met het werk vanuit het Leven,

en niet het vlees met zijn werken uit het vlees wat God moet horen..

1 uur geleden zei thom:

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Robert Frans:

Niet naar de aarde, maar de nieuwe hemel en aarde, waar God zelf dan ook woont. Hemel en aarde, natuur en bovennatuur zijn dan één.

Ik ben het in zoverre met je eens dat ik ook geloof dat het één Koninkrijk zal zijn. Maar ik denk niet dat je naar believen dan weer naar de aarde kan en dan weer naar de hemel. Het zijn twee plaatsen die intensief met elkaar samenwerken en allebei de glorie van God weerspiegelen. Het zou wel kunnen dat engelen, zichtbaar, onder ons zullen zijn en dat we communicatie met God zullen hebben. 

45 minuten geleden zei Robert Frans:

Klopt, hij was toen in het voorgeborchte, ofwel het dodenrijk, omdat de hemel nog niet geopend was voor de rechtvaardigen. Dat gebeurde pas bij het Offer van Christus.

In Hades of Sjeool dus, waar geen bewustzijn is volgens de Bijbel. Vandaar dat Lazarus daar niks over zei en dat er blijdschap was. En waar had Lazarus zijn opstanding? In de hemel of op aarde? En waarom gaf Jezus Lazarus een opstanding? Zou het niet zo zijn om te laten zien dat Jezus daartoe in staat is straks in Gods Koninkrijk?

47 minuten geleden zei Robert Frans:

De hemel is immers een geestestoestand, het is de eeuwige duik in de volmaakte liefde die God is, en als je eenmaal de hemel zo in je draagt en de hemel jou draagt, dan raak je die geestestoestand nooit meer kwijt, ook niet als je weer terug op aarde zou komen.

Ik denk dat het niet meer uitmaakt of je dan in de hemel bent of op een volmaakte aarde. De aarde is niet voor niets gemaakt. Hij is gemaakt om bewoond te worden. Dat was Gods voornemen en God veranderd niet in voornemen. Wat Hij zich heeft voorgenomen laat Hij uitkomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een geweldige toekomst voor de mensheid en de hele natuur is weggelegd. Jezus kwam naar de aarde om de werken van satan ongedaan te maken!

34 minuten geleden zei thom:

Dit gaat daar niet over Sjako. Dit is een klacht van Job aan God, dat zijn werken die hij voor God gedaan heeft gehoord worden, en hij niet bestraft wordt nu voor zijn kleine overtredingen. ''15 Dat Gij zoudt roepen, en ik U zou antwoorden, dat Gij tot het werk Uwer handen zoudt begerig zijn.''

Goed lezen @thom Kan een mens weer leven? Vraagt Job zich af. God zal roepen dmv Christus en Hij zal een opstanding krijgen en Job zal dan antwoorden. Bovendien laat dat zien dat de mens daarvoor echt dood is. Job zegt dan ook: Stel een tijdslimiet voor mij vast en denk dan weer aan mij! 

Hij zat dus in Gods gedachten en daarom zal God hem weer een opstanding geven. Niet omdat een ziel of zo voortleeft. Dat we niet zullen sterven is een leugen van satan en op die manier probeert hij die leugen levend te houden. Enkel Jezus kan ons weer leven geven. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei sjako:
45 minuten geleden zei thom:

Dit gaat daar niet over Sjako. Dit is een klacht van Job aan God, dat zijn werken die hij voor God gedaan heeft gehoord worden, en hij niet bestraft wordt nu voor zijn kleine overtredingen. ''15 Dat Gij zoudt roepen, en ik U zou antwoorden, dat Gij tot het werk Uwer handen zoudt begerig zijn.''

Goed lezen @thom Kan een mens weer leven? Vraagt Job zich af. God zal roepen dmv Christus en Hij zal een opstanding krijgen en Job zal dan antwoorden.

16 Maar nu telt Gij mijn treden; Gij bewaart mij niet om mijner zonden wil.

17 Mijn overtreding is in een bundeltje verzegeld, en Gij pakt mijn ongerechtigheid opeen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei sjako:

Dat we niet zullen sterven is een leugen van satan en op die manier probeert hij die leugen levend te houden.

Joh. 17

5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

 

Hoe kan iets, wat sterft Hem bekennen? Dat kan niet, want het sterflijke is niet uit het Leven, maar leeft in de tijdelijkheid, de vergankelijkheid, de genadetijd die er is om weer tot het Leven te kunnen geraken.

Echter, wat nu als voor 'dood' is.. is wat wederom tot leven geroepen moet worden, door het Woord, omdat de roep van God, de roep van Thuis is, van vóór dit leven.

Wat nu 'leeft', is sterflijk, is tijdelijk en is vergankelijk.

Maar.. voor de tijd dat dit leeft, is dit de tijd tótdat het in Adam sterft; dat is, zich totaal overgegeven heeft aan het Leven, 'bekennen' schrijft Joh. 17, omdat dit bekennen doorheen de Zoon is; zij hebben Uw woord bewaard, zij waren Uw..; dat is, die wederom geboren is, vanuit de 'dood', vanuit de wereld waarin wij 'zwerven'.; deze wereld, dit leven.

Wat 'normaal' sterft in dit leven, blijft echter alleen de ziel over in zijn hoedanigheid van karma, zielen-lading, naar de sferen waarin het weer wachten is op het belichamen van een volgend leven of lichaam, om de lessen weer op te vatten, om die tijd te krijgen waarin uiteindelijk de roep te kunnen mogen willen horen wat de Ziel wederom tot Leven wekt.

1 Kor. 15 

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

 

 

 

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei thom:

16 Maar nu telt Gij mijn treden; Gij bewaart mij niet om mijner zonden wil.

17 Mijn overtreding is in een bundeltje verzegeld, en Gij pakt mijn ongerechtigheid opeen.

Job voelde zich ellendig en wilde eigenlijk maar dood. Die arme Job dacht dat hij iets verkeerds had gedaan. Hij dacht dat elke stap gevolgd werd door God en alleen op zijn zonde werd gelet. Hij begreep dus eigenlijk niet goed wat er gaande was.

6 minuten geleden zei thom:

Hoe kan iets, wat sterft Hem bekennen? Dat kan niet, want het sterflijke is niet uit het Leven, maar leeft in de tijdelijkheid, de vergankelijkheid, de genadetijd die er is om weer tot het Leven te kunnen geraken.

Jezus was voorheen bij God natuurlijk. Hij is geen mens. 

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

6 ik heb Uw Naam openbaar gemaakt aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Ze waren van u, en u hebt ze aan Mij gegeven. Ze hebben zich aan uw woord gehouden.

Jezus is voor de hele mensheid gestorven. Ook voor mensen die vroeger hebben geleefd. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei thom:

En zo zijn wij, in ons diepste wezen.

Euhhh nee, wij hebben nooit bij God geleefd. Jezus wel, wellicht miljarden jaren lang.

Joh. 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

1 Joh.2

5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne gehoord hebt.

8 Wederom schrijf ik u een nieuw gebod: hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig; want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu.

12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.

13 Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend.

14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen.

Tjonge... ik wist zelf niet dat dit er zo duidelijk in stond.. ☺️

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei thom:

Tjonge... ik wist zelf niet dat dit er zo duidelijk in stond.. ☺️

Dan lees je meer dan ik. 

43 minuten geleden zei thom:

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Daar staat dat het leven is ontstaan door het Woord. Jezus was de Meesterwerker naast God. Alles is geschapen door(heen) (dia) Jezus. Hij gebruikte daarvoor Gods Geest. Door Jezus loskoopoffer is Hij nu het Licht der mensen. Hij is onze verlosser. Er staat dus niet dat we net als Jezus eerst bij God waren en goddelijk zijn. 

 

47 minuten geleden zei thom:

7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne gehoord hebt.

Daarmee wordt Leveticus 19:18 mee bedoelt en direct dus ook Joh 13:34 Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Lev 19:18 ...en u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben Jehovah.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Er staat wat er staat en is geweldig om te lezen.

In de nieuwe vertalingen wordt het ook zodanig afgevlakt, en zodanig verbogen dat het ''ondenkbare idee'' dat de mens eens goddelijk was, en is, verplaatst wordt naar een fenomeen van 2000 jaar geleden.

En niet geldt voor '' de gewone sterveling''.

Kortom; het behouden van een armzalig geloof geeft meer houvast dan een duik in het diepe.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei thom:

Er staat wat er staat en is geweldig om te lezen.

In de nieuwe vertalingen wordt het ook zodanig afgevlakt, en zodanig verbogen dat het ''ondenkbare idee'' dat de mens eens goddelijk was, en is, verplaatst wordt naar een fenomeen van 2000 jaar geleden.

En niet geldt voor '' de gewone sterveling''.

Kortom; het behouden van een armzalig geloof geeft meer houvast dan een duik in het diepe.

Of je leest erin wat je erin wilt lezen. Die oude vertalingen zijn zo bloemrijk dat je er alle kanten mee opkan en vaak begrijp je de juiste betekenis niet eens meer. Jij benaderd de teksten veel mystieker dan wat de eenvoudige boodschap eigenlijk zegt. Het evangelie is zelfs voor kinderen te begrijpen, maar als je alles een mystieke waarde er aan geeft kom je niet tot de waarheid. En daar gaat het om lijkt me.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei thom:

Er staat wat er staat en is geweldig om te lezen.

In de nieuwe vertalingen wordt het ook zodanig afgevlakt, en zodanig verbogen dat het ''ondenkbare idee'' dat de mens eens goddelijk was, en is, verplaatst wordt naar een fenomeen van 2000 jaar geleden.

En niet geldt voor '' de gewone sterveling''.

Kortom; het behouden van een armzalig geloof geeft meer houvast dan een duik in het diepe.

Of je leest erin wat je erin wilt lezen. Die oude vertalingen zijn zo bloemrijk dat je er alle kanten mee opkan en vaak begrijp je de juiste betekenis niet eens meer. Jij benaderd de teksten veel mystieker dan wat de eenvoudige boodschap eigenlijk zegt. Het evangelie is zelfs voor kinderen te begrijpen, maar als je alles een mystieke waarde er aan geeft kom je niet tot de waarheid. En daar gaat het om lijkt me.

Als je de teksten nu letterlijk leest, zonder mystiek, zonder enige vorm van bloemrijke invulling.. dan is de betekenis simpelweg zoals die er staat.

Het geval is nu juist, dat allerlei instanties een andere invulling geven dan dat er staat.

Het is zo kinderlijk eenvoudig.. :-)

2 uur geleden zei thom:

13 Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend.

Duidelijker kan het niet geschreven worden.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid