Spring naar bijdragen
ABGodskind

Met welke doel ben je op aarde?

Aanbevolen berichten

10 uur geleden zei WdG:

Wat vond je zelf eigenlijk van de filmpjes?

Ik vond het filmpje van Joseph Prince leerzaam. Vooral het laatste stuk over leven in het vlees en hoe je dat kunt herkennen was nieuw; heel fijn om te weten. Het eerste stuk over de wet en de genade was mooi.. toch hoor ik liever zijn broer, Derek Prince, hij is zo fijn bescheiden..

 

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Nicky O:

Ik vond het filmpje van Joseph Prince leerzaam. Vooral het laatste stuk over leven in het vlees en hoe je dat kunt herkennen was nieuw; heel fijn om te weten. Het eerste stuk over de wet en de genade was mooi.. toch hoor ik liever zijn broer, Derek Prince, hij is zo fijn bescheiden..

 

Ook geweldig!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei WdG:

Waarom moet ik het anders "voorstellen" als ik het zeker weet?

Dat zeker weten komt in ieder geval niet uit de schrift, Paulus wist ook zeker dat het judaïsme het juiste geloof was en de Christenen een valse religie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei ABGodskind:

Stel dat Mohammed gelijk had? Stel dat dat wij koeien moesten aanbidden? Stel dat wij de zon moesten aanbidden? 

Waarom moet ik het anders ‘voorstellen’ als ik het zeker weet? Ik hoef er niet anders op te kijken met alle respect. Ik ben niet kortzichtig ik heb veel stromingen binnen christendom ‘bestudeert’ veel jehova getuigen over de vloer gehad, ik heb veel gesprekken gehad met moslims, veel dingen gelezen over de islam.

Jezus is DE waarheid, DE weg.

Jezus is zeker de waarheid en de weg. Dat ontken ik toch ook niet. Ik bedoel dat je de Bijbelse waarheid moet onderzoeken. Om een voorbeeld te noemen: Jehovah wordt de God van Jezus genoemd, op diverse plaatsten. Aangezien er maar één God is en die dus boven Jezus moet staan, anders kan je niet zeggen dat Jehovah de God van Jezus is, kan het niet anders dat Jezus dus niet dezelfde macht heeft als God en derhalve ook niet dezelfde Persoon is. Maar Jezus speelt wel een cruciale rol in Gods voornemen. Hij is wel Gods eerstgeborene, Zijn Zoon. Hij is onze Redder en Heiland.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Maar Jezus speelt wel een cruciale rol in Gods voornemen. 

Jezus is God. Hij is niet geschapen! Deze discussie is al gevoerd. Laten we die niet nogmaals voeren. Ook @ABGodskind heeft genoeg gesprekken gevoerd met Jehovah's getuigen. De visie is wel duidelijk. Zowel @ABGodskind als ik (en vele anderen) erkennen Jezus gewoon als God en Verlosser. Ik hoop van harte dat ook jij dit gaat doen, sjako. Jezus is ook jouw God. Erken dat. Je doet jezelf een enorm groot plezier daarmee! Reken daar maar op. Ik wens je een fijne dag en Gods Zegen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei WdG:

Jij leest dus niet goed! Het zijn (waren) wel degelijks broers! Daar las jij over heen: broers in Christus.

🙃 helemaal gelijk!! Zelfs mijn grapjes zijn doordrenkt van geloof; zonder dat ik het in de gaten had.

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Filippenzen 1:21 - ‘Leven betekent voor mij: leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. [ Want dan ben ik bij de HEER ]

Ik volg leesplannen op de Holy Bible app en deze vers kwam ik tegen, raakte mij zo diep. Prachtig gewoon.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei ABGodskind:

Filippenzen 1:21 - ‘Leven betekent voor mij: leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. [ Want dan ben ik bij de HEER ]

Ik volg leesplannen op de Holy Bible app en deze vers kwam ik tegen, raakte mij zo diep. Prachtig gewoon.

Uit hetzelfde hoofdstuk:

Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;

Wat is dit "lijden"? We zullen bespot worden, we zullen belachelijk gemaakt worden, omdat we Jezus als onze God en Verlosser belijden, we zullen als "anders" betiteld kunnen worden (besef: we zijn niet van deze wereld!). In feite zijn we al in Christus gestorven (de oude mens), maar, we zijn eveneens met Hem opgestaan (de nieuwe schepping)! In 1 Johannes 4 lezen we bijvoorbeeld: "Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld." - Het betekent dat in Christus alles volbracht is.

Helaas zijn er mensen, ook gelovigen (?!) die Zijn wederkomst loochenen, of zelfs de schepping of zondvloed bespotten (2 Petrus 3), of die Zijn Godheid loochenen, en daarmee zijn we weer terug bij Filippenzen 1:

Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.

Predik Christus als Verlosser als onze God, niet als een schepsel, niet als een profeet, zoals moslims doen, niet als een "goed mens", zoals sommige humanisten doen.

Ik wens je een fijn weekend en Gods Zegen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-6-2019 om 09:57 zei sjako:

Jezus is zeker de waarheid en de weg. Dat ontken ik toch ook niet. Ik bedoel dat je de Bijbelse waarheid moet onderzoeken. Om een voorbeeld te noemen: Jehovah wordt de God van Jezus genoemd, op diverse plaatsten. Aangezien er maar één God is en die dus boven Jezus moet staan, anders kan je niet zeggen dat Jehovah de God van Jezus is, kan het niet anders dat Jezus dus niet dezelfde macht heeft als God en derhalve ook niet dezelfde Persoon is. Maar Jezus speelt wel een cruciale rol in Gods voornemen. Hij is wel Gods eerstgeborene, Zijn Zoon. Hij is onze Redder en Heiland.  

De Vader staat ook zeer zeker boven de Zoon hoor Sjako.  Hij heeft inderdaad niet dezelfde macht, want de Schrift zegt dat het de Vader is die de mensen aan de voeten van de Zoon legt, en dat het de Vader is die alle macht geeft aan de Zoon, en dat de Vader meer is dan de Zoon.  Je hebt daarin gewoon gelijk.  Maar daarom spreken wij ook van een Drie-eenheid, want de Schrift zegt ook dat God zowel de schepper als de verlosser is van de in zonde gevallen wereld. Jezus is de verlosser, dus Jezus is (ook) God. En het is geen Drieheid maar Drie-eenheid omdat de Vader alles bepaalt en omdat de Drie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En als de gehele schepping door de Vader aan de voeten van de Zoon zal zijn gelegd, zal de Zoon Zijn Macht teruggeven aan de Vader, omdat God dan alles is in allen.

Het is bij jou (en sommige andere protestanten) volgens mij meer een semantische kwestie dan een inhoudelijk verschil.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-6-2019 om 09:57 zei sjako:

Jezus is zeker de waarheid en de weg. Dat ontken ik toch ook niet. Ik bedoel dat je de Bijbelse waarheid moet onderzoeken. Om een voorbeeld te noemen: Jehovah wordt de God van Jezus genoemd, op diverse plaatsten. Aangezien er maar één God is en die dus boven Jezus moet staan, anders kan je niet zeggen dat Jehovah de God van Jezus is, kan het niet anders dat Jezus dus niet dezelfde macht heeft als God en derhalve ook niet dezelfde Persoon is. Maar Jezus speelt wel een cruciale rol in Gods voornemen. Hij is wel Gods eerstgeborene, Zijn Zoon. Hij is onze Redder en Heiland.  

Wat betreft het onderstreepte.
De Bijbel geeft op meerdere plaatsen aan dat er volgens haar meerdere goden zijn:

Exodus 15:11 O HEERE! wie is als Gij onder de goden? wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder?
Exodus 18:11  Nu weet ik, dat de HEERE groter is dan alle goden; want in de zaak, waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was Hij boven hen.
1 Kronieken 16:25  Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen, en Hij is vreselijk boven alle goden.
2 Kronieken 2:5  En het huis, dat ik zal bouwen, zal groot zijn; want onze God is groter dan alle goden.
2 Kronieken 6:14  En hij zeide: HEERE, God van Israel, er is geen God gelijk Gij, in den hemel noch op de aarde
Psalmen 86:8  Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken.
Psalmen 95:3  Want de HEERE is een groot God; ja, een groot Koning boven alle goden;
Psalmen 96:4  Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle goden.
Psalmen 135:5  Want ik weet, dat de HEERE groot is, en dat onze Heere boven alle goden is.
Psalmen 97:7  Beschaamd moeten wezen allen, die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen; buigt u neder voor Hem, alle gij goden!
Psalmen 82:1 God staat in de vergadering der goden.

Kortom: de conclusie 'er is maar één god' is niet bijbels.

Verder is de Bijbel ontzettend duidelijk over iemand die zo'n andere god aanhangt: die moet dood:
Deuteronomium 13:6-9  Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen;  Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde;  Zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen;  Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; 

En aangezien Jehova's de Bijbelse waarheid na streven, blijkt hier zonneklaar hun bedoeling uit: iedereen met een ander geloof moet dood.
Wat zeg je? Dat willen ze helemaal niet? Wel, in dat geval streven ze de Bijbelse Waarheid niet na, het staat er immers duidelijk.

19 uur geleden zei Dolce Vita:

Hij heeft inderdaad niet dezelfde macht, want de Schrift zegt dat het de Vader is die de mensen aan de voeten van de Zoon legt, en dat het de Vader is die alle macht geeft aan de Zoon,

Lees nu eens goed wat je schrijft. Dat klopt niet hoor, want als iemand macht heeft en hij geeft alle macht aan een ander, dan heeft die ander dus dezelfde macht.
Je zet nu  'geeft'  cursief, maar je zou eens goed moeten nadenken wat het woordje 'alle' in houdt.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

En aangezien Jehova's de Bijbelse waarheid na streven, blijkt hier zonneklaar hun bedoeling uit: iedereen met een ander geloof moet dood.

Dit is een gebod voor de Israëlieten die onder het Oude Verbond stonden. Wij Christenen staan onder het Nieuwe Verbond. Dus je verkondigd zoals wel vaker ONZIN.

Onder goden in de Bijbel worden ook de goden die erkend worden door andere mensen. Daarom zijn ze nog wel vals. Ook menselijke rechters en koningen worden wel eens goden genoemd. De betekenis was toen anders dan tegenwoordig.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Lees nu eens goed wat je schrijft. Dat klopt niet hoor, want als iemand macht heeft en hij geeft alle macht aan een ander, dan heeft die ander dus dezelfde macht.
Je zet nu  'geeft'  cursief, maar je zou eens goed moeten nadenken wat het woordje 'alle' in houdt.

Maar dit klopt wel. God geeft Jezus alle macht over de aarde en over ons. Dat wilt niet zeggen dat God niet boven Jezus staat. Aan het eind van het Duizend jarig rijk geeft Jezus die macht weer terug aan God.

Op 13-6-2019 om 12:48 zei WdG:

Jezus is God. Hij is niet geschapen! Deze discussie is al gevoerd.

Die is idd gevoerd, maar ik kom tot hele andere conclusies. Openbaring 3:14

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a: Dit zegt de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping door God:  

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:

Die is idd gevoerd, maar ik kom tot hele andere conclusies.

Dat mag, sjako, maar in dit onderwerp is dit niet aan de orde. @ABGodskind gelooft, net als ik, in een totaal andere Jezus dan jij. Dat is toch het startpunt: de Drie-ene God. Niet de god van de Jehovah's getuigen. Met oprecht alle respect voor jou, sjako, maar, mocht je een andere god willen bespreken, doe dat gerust in een door jou gestart topic, maar dan wel in het deel "levensbeschouwing".

Ik herhaal dus: Jezus is God. Hij is niet geschapen! Deze discussie is al gevoerd. Laten we die niet nogmaals voeren. Ook @ABGodskind heeft genoeg gesprekken gevoerd met Jehovah's getuigen. De visie is wel duidelijk. Zowel @ABGodskind als ik (en vele anderen) erkennen Jezus gewoon als God en Verlosser. Ik hoop van harte dat ook jij dit gaat doen, sjako. Jezus is ook jouw God. Erken dat. Je doet jezelf een enorm groot plezier daarmee! Reken daar maar op. Ik wens je een fijne dag en Gods Zegen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei WdG:

Jezus is ook jouw God.

Of broeder..

Er zijn vele teksten waarin Hij in ons is, en wij daarmee Zijn wil doen; dat is Hem belijden, en daarmee tonen dat Jezus in het vlees gekomen is.

Dat is, in ons.

Het gegeven (..) dat het geloof van Jezus Christus is, is het gegeven (..) dat de mens goddelijk is, die zich bewust is van Hem, in zichzelf, die tot het geloof gekomen is.

Dus dan is Jezus ook jouw God, en is pas werkzaam (..) in de mens die het geloof heeft. 

En is diegene die Mij gevoed, onderdak gegeven, verzorgd heeft, diegene die Hem in de ander kan zien; broederliefde.

Ongeacht de persoon...

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat niet om onze eigen werken, het gaat om het volbrachte en perfecte werk van Christus. Ik denk dat @ABGodskind en @Nicky O daar ook in geloven. Ik wil Christus alle eer geven. Hoe zit het dan met onze werken? Als iemand iets doet voor een arm persoon, maakt dat iemand dan rechtvaardig? Nee! De Bijbel leert toch iets anders. Vaak wordt ten onrechte de scheiding van de bokken en schapen genoemd als argument om "goed te doen". Ik ben niet tegen "goed doen", maar "goed doen" op zich baat ons niks. Zonder geloof in onze God en Verlosser, Jezus Christus, zijn we kansloos!

Ik neem jullie mee naar Mattheüs 25. Het valt op dat EERST de scheiding plaatsvindt: "En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand." Deze scheiding vindt NIET plaats op basis van werken, maar op basis van geloof. Aanvaarden we Jezus als God en Verlosser? Zo ja, dan ben je een schaap, je bent een kind van God!

Jezus spreekt tot de rechtvaardigen: "Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven", en de rechtvaardigen antwoorden, ze vragen zich af "wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?" en Jezus antwoordt opvallend: "Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan." De rechtvaardigen hebben dit dus een van Zijn minste broeders gedaan. De rechtvaardigen dragen vrucht!

De onrechtvaardigen worden anders aangesproken: "Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven". De onrechtvaardigen vragen "Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien". Het antwoord van Jezus is zeer opvallend: "Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan."

Ofwel: de rechtvaardigen dragen vrucht, niet uit zichzelf, maar uit de Heilige Geest, Gods Geest, Die God is, Die IN de rechtvaardige leeft. Ook al draagt de rechtvaardige slechts weinig vrucht (het voeden van slechts een minste broeder), dan is er al vrucht. De onrechtvaardigen kunnen nog zo hun best doen, ze kunnen alle minste broeders voeden, maar, ze verzaken slechts eenmaal, dan ontvangen ze al een oordeel. Ofwel: Jezus aanvaarden als God en Verlosser is de enige Weg. Alle andere wegen zijn doodlopende wegen. Het gaat niet om onze werken, het gaat om Zijn Werk! Alle eer komt uitsluitend Christus toe!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Het gaat niet om onze eigen werken, het gaat om het volbrachte en perfecte werk van Christus.

Klopt!

Alle andere religies draait om, wat je doet, doet, doet en nog is doet voor God

Christendom staat voor : Wat er AL is volbracht! 

Bij alle andere religies moet je werken en daden verrichten om bij God te komen en anders ga je de hel in en ben je verloren, Christendom is God die naar beneden komt om de mensen te redden.

Er is niemand als Jezus Christus, onze Heer!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei ABGodskind:

Christendom staat voor : Wat er AL is volbracht! 

En dat betekent dus in feite dat het slechts een kwestie van aannemen is! Christus als God en Verlosser aanvaarden. Geen eigen inspanningen, maar toestaan dat God, de Heilige Geest in ons werkt, waardoor ons denken vernieuwd wordt, we zelfs genezen (kunnen) worden van kwalen, en ons gedrag verandert. Niet omdat we zelf zo geweldig zijn, maar omdat HIJ, Christus, Die God is, Zich vernederd heeft, Mens geworden is en letterlijk ALLES voor ons gedaan heeft. De vraag is dus in hoeverre gelovigen het toestaan zich te laten dragen door HEM?

Humanisten, moslims, jehovah's-getuigen, mormonen, boeddhisten kunnen in menselijke ogen zeer aardig en "goed" zijn. Zonder onze God, Jezus Christus zijn ze echter niks en niemand. Hetzelfde geldt voor mij. Zonder Christus ben ik niks, met HEM ben ik meer dan een overwinnaar!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei WdG:

Zonder Christus ben ik niks, met HEM ben ik meer dan een overwinnaar!

Ik denk dat je dit niet helemaal helder hebt.

Rom.8

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,

39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Wat zich overwinnaar waant, is juist wat zich moet overgeven aan Hem. 

Dat is de inspanning die geleverd moet worden.. 😎

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei ABGodskind:

Alle andere religies draait om, wat je doet, doet, doet en nog is doet voor God

Christendom staat voor : Wat er AL is volbracht!

In het Christendom gaat het om wat God voor ons doet en de dankbaarheid die wij Hem tonen. God is de enige reden waarom wij er zijn en ons doel is dan ook om Hem te eren en te dienen. Om, zoals Jezus, de wil van God de Vader te doen.

Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (Mat.7:21, SV)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid