Spring naar bijdragen
Gaitema

Heilige Geest volgens het jodendom

Aanbevolen berichten

moderatie:

Topic verplaatst, want op de plek waar het stond was het niet op zijn plaats.

 

Hoe denken jullie hierover?

 

Bron: Heilige geest (1) - Peter van 't Riet - 2015

Geloven joden in de heilige geest?

Vraag : Geloven joden ook in de Heilige Geest, de Roeach HaKodesj?

Antwoord : Joden geloven niet in de heilige geest. Zij geloven alleen in de Eeuwige, de God van Israël. Naar joodse opvatting is de heilige geest niet een van de personen van het goddelijke wezen (zoals christenen eeuwenlang hebben geloofd). De geest van God is een beeld voor "God aan het werk". Het is een metafoor voor Gods scheppende bemoeienis met de wereld. Het Hebreeuwse woord 'roeach' kun je vertalen met 'adem', 'wind', 'bries'. De wind kun je niet zien, maar je ziet wel zijn uitwerking op de wereld, doordat hij alles in beweging zet. Dat zit ook achter het beeld van de (heilige) geest. Het drukt uit dat je God niet kunt zien, maar wel Zijn uitwerking op de (mensen)wereld. 

Verder is er nog iets van belang om te weten. In het Hebreeuws is 'roeach' een woord dat zowel mannelijk als vrouwelijk is. Dat is niet zo bij de vertalingen ervan: het Griekse woord 'pneuma' is onzijdig, het Latijnse woord 'spiritus' is mannelijk, evenals het Nederlandse woord 'geest'. Zo zie je dat in de loop van de vertalingen de betekenis van het Hebreeuwse begrip is veranderd van een goddelijk verschijnsel in een goddelijke persoon. Dergelijke veranderingen hebben zich overigens bij heel veel Hebreeuwse woorden voorgedaan. Het zou goed zijn als christenen zich daar meer in gingen verdiepen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-6-2019 om 01:09 zei Gaitema:

Bron: Heilige geest (1) - Peter van 't Riet - 2015

Geloven joden in de heilige geest?

Vraag : Geloven joden ook in de Heilige Geest, de Roeach HaKodesj?

Antwoord : Joden geloven niet in de heilige geest. Zij geloven alleen in de Eeuwige, de God van Israël. Naar joodse opvatting is de heilige geest niet een van de personen van het goddelijke wezen (zoals christenen eeuwenlang hebben geloofd). De geest van God is een beeld voor "God aan het werk". Het is een metafoor voor Gods scheppende bemoeienis met de wereld. Het Hebreeuwse woord 'roeach' kun je vertalen met 'adem', 'wind', 'bries'. De wind kun je niet zien, maar je ziet wel zijn uitwerking op de wereld, doordat hij alles in beweging zet. Dat zit ook achter het beeld van de (heilige) geest. Het drukt uit dat je God niet kunt zien, maar wel Zijn uitwerking op de (mensen)wereld. 

Verder is er nog iets van belang om te weten. In het Hebreeuws is 'roeach' een woord dat zowel mannelijk als vrouwelijk is. Dat is niet zo bij de vertalingen ervan: het Griekse woord 'pneuma' is onzijdig, het Latijnse woord 'spiritus' is mannelijk, evenals het Nederlandse woord 'geest'. Zo zie je dat in de loop van de vertalingen de betekenis van het Hebreeuwse begrip is veranderd van een goddelijk verschijnsel in een goddelijke persoon. Dergelijke veranderingen hebben zich overigens bij heel veel Hebreeuwse woorden voorgedaan. Het zou goed zijn als christenen zich daar meer in gingen verdiepen

Voel ik daar een kwartje vallen?? De Bijbel is heel duidelijke dat de Heilige Geest geen persoon is, maar Gods werkzame kracht. En dat geldt ook voor het NT. De HG gaat uit van God, de Vader en gaat via Jezus naar zijn volgelingen. Wij worden gestuurd en geïnspireerd door de HG. In het Griekst is de HG idd onzijdig. Zou vreemd zijn om de HG onzijdig te laten zijn als het duidelijk een Persoon zou zijn. In feite is pas 250 n Chr. de HG een 'persoon' geworden. 

De HG kan worden weggenomen, verdeeld, is onzijdig, heeft geen naam...en ga zo nog maar even door.

Het gaat dus niet of we in de HG geloven, maar hoe we de HG bezien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-6-2019 om 01:09 zei Gaitema:

Vraag : Geloven joden ook in de Heilige Geest, de Roeach HaKodesj?

Een vreemde vraag, want dit zijn 2 heel verschillende zaken. 
Door de vraagstelling lijkt het alsof het om hetzelfde gaat, maar dat is niet zo.
Dat wat in het Jodendom wordt aangeduid als Roeach HaKodesj, is totaal iets anders dan wat binnen het christendom Heilige Geest wordt genoemd.

Op 17-6-2019 om 04:59 zei antoon:

Bedankt voor je naslag werk.

Ik zie niet in wat voor naslag in zit, het klopt gewoon niet.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

De Bijbel is heel duidelijke dat de Heilige Geest geen persoon is, maar Gods werkzame kracht.

Dat is jouw visie, sjako. De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-ene God. Ik denk dat de Bijbel dat leert!

Het topic is inmiddels verplaatst. Wat jij zegt geldt in het jodendom niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

Voel ik daar een kwartje vallen?? De Bijbel is heel duidelijke dat de Heilige Geest geen persoon is, maar Gods werkzame kracht. En dat geldt ook voor het NT. De HG gaat uit van God, de Vader en gaat via Jezus naar zijn volgelingen. Wij worden gestuurd en geïnspireerd door de HG. In het Griekst is de HG idd onzijdig. Zou vreemd zijn om de HG onzijdig te laten zijn als het duidelijk een Persoon zou zijn. In feite is pas 250 n Chr. de HG een 'persoon' geworden. 

De HG kan worden weggenomen, verdeeld, is onzijdig, heeft geen naam...en ga zo nog maar even door.

Het gaat dus niet of we in de HG geloven, maar hoe we de HG bezien.

Gerapporteerd. Wat denk je, ik ga hier vrolijk verder?

6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat wat in het Jodendom wordt aangeduid als Roeach HaKodesj, is totaal iets anders dan wat binnen het christendom Heilige Geest wordt genoemd.

Zeldzaam, maar eens.

 

modbreak Trajecto: Het topic is verplaatst; op de plek waar het stond kon het niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn mensen die de Heilige Geest als een [mystieke] kracht zien, of een onpersoonlijke kracht, die door God beschikbaar wordt gesteld aan volgelingen van Christus, maar de Bijbel vertelt ons naar mijn mening dat de Heilige Geest God is! Overigens is dit ook het uitgangspunt in dit forum. Ik hoop dat we daarvan niet afwijken. Anders kan het onderwerp beter verplaatst kunnen worden naar "levensbeschouwing".

De Bijbel vertelt ons ook dat de Heilige Geest een Persoon is. De Heilige Geest is een Persoon met een verstand, emoties en een wil!

In de Bijbel lezen we dat de Heilige Geest God is, zoals in Handelingen 5, waar Petrus tegen Ananias zegt dat hij tegen de Heilige Geest had gelogen:

Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.

Hieruit blijkt duidelijk dat liegen tegen de Heilige Geest liegen tegen God is! De Heilige Geest is alomtegenwoordig, zoals we kunnen zien in bijvoorbeeld Psalmen 139:

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

In 1 Korintiërs 2 lezen we:

God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.

We weten dat de Heilige Geest een Persoon is, omdat Hij een verstand, emoties en een wil heeft, zie bijvoorbeeld 1 Korintiërs 2. De Heilige Geest kan bedroefd worden, zie bijvoorbeeld Efeziërs 4. De Heilige Geest is onze pleitbezorger, zie bijvoorbeeld Romeinen 8. De Heilige Geest neemt beslissingen volgens Zijn wil, zie bijvoorbeeld 1 Korintiërs 12, De Heilige Geest is God, de derde Persoon van de Drie-eenheid. Als God kan de Heilige Geest volledig functioneren als de Trooster en de Raadgever die Jezus ons had beloofd, zie bijvoorbeeld Johannes 14, Johannes 15 en Johannes 26.

Kortom, de Heilige Geest is God!

modbreak Trajecto: Grotendeels off-topic. Het gaat erom in dit topic wat er in het jodendom geloofd wordt. In een drie-eenheid wordt daarbij niet geloofd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-6-2019 om 01:09 zei Gaitema:

Hoe denken jullie hierover?

Roeach HaKodesj en de Heilige Geest zijn toch niet helemaal dezelfde begrippen. Joden hebben sowieso een andere kijk op God. De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-ene God. Joden geloven niet in Christus, net zoals moslims ook niet in Christus geloven. De Heilige Geest is geen "kracht", maar een Persoon. De Heilige Geest verstrekt bijvoorbeeld de geestelijke gaven.

bewerkt door WdG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-6-2019 om 01:09 zei Gaitema:

Hoe denken jullie hierover?

Het zou goed zijn als christenen zich daar meer in gingen verdiepen

Dat lijkt mij onzinnig aangezien het over twee totaal verschillende begrippen gaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ook binnen de islam komt het "begrip" Heilige Geest voor, maar ook nu wordt de Heilige Geest - uiteraard - niet als God gezien! Volgens de Islam is de Heilige Geest de aartsengel Gabriël, die over een periode van 23 jaar de koran aan mohammed dicteerde. Hij is dus niet de derde Persoon van de Drie-ene God, Die de Bijbel heeft gegeven. Het is "grappig" dat men beweert dat de Heilige Geest, die de koran dicteerde, de aartsengel Gabriël is, terwijl de islam ook beweert dat mohammed de Heilige Geest is die door Jezus in Johannes 14 werd beloofd! De Bijbel wijst dit natuurlijk af. De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest geen engel of kracht is. De Heilige Geest is God Zelf!

Ook Joden wijzen de Drie-ene God af, omdat ze Christus niet als Verlosser erkennen. Mormonen en Jehovah's getuigen wijzen deze Drie-ene God, net zoals moslims af. Jehovah's getuigen zien Jezus zelfs als een schepsel, en gaan daarmee m.i. lijnrecht tegen de Bijbel in.

4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat lijkt mij onzinnig aangezien het over twee totaal verschillende begrippen gaat.

Inderdaad, dat heb ik ook al uitgelegd!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Gerapporteerd. Wat denk je, ik ga hier vrolijk verder?

Ik hou me anders precies aan het onderwerp.

2 uur geleden zei WdG:

Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.

Ja, want het is Gods Geest. En wie is God volgens Jezus en Paulus?

Romeinen 15:6

zodat jullie eensgezind en uit één mond eer geven aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

1kor 8:6

in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem; en er is één Heer, Jezus Christus, door bemiddeling van wie alle dingen zijn en wij door bemiddeling van hem.

Joh 6:27 Dat zal de Mensenzoon jullie geven, want op hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel van goedkeuring gedrukt.’

 

1 uur geleden zei WdG:

Joden hebben sowieso een andere kijk op God

Nee hoor. De Joden zijn duizenden jaren het verbondsvolk van God geweest. Ze wisten heel goed wie ze aanbaden. Profeten hadden visioenen over God. Ze hadden het nooit over een twee of drieëenheid. Het Christendom is een vervolg op het Joodse geloof. Jezus was zelf Joods. Jezus is de beloofde Messias, alleen zagen ze dat niet. Paulus zag de Vader ook als de enige God en Jezus als Heer.

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat lijkt mij onzinnig aangezien het over twee totaal verschillende begrippen gaat.

Open je ogen eens. De Heilige Geest uit het OT is dezelfde als de HG uit het Nieuwe. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat lijkt mij onzinnig aangezien het over twee totaal verschillende begrippen gaat.

Toch niet. De beschrijving of naamgeving in de TeNach is uiteraard nu nog steeds geldig. De Here Jezus had het over dezelfde Geest als die bekend was in het Jodendom. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Jezus de schriften tegensprak en dat deed Hij dus ook niet.

 

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Willempie:

Toch niet. De beschrijving of naamgeving in de TeNach is uiteraard nu nog steeds geldig. De Here Jezus had het over dezelfde Geest als die bekend was in het Jodendom. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Jezus de schriften tegensprak en dat deed Hij dus ook niet.

In het Jodendom wordt God zelf er mee bedoeld en niet de Heilige Geest als apart te onderscheiden persoon van de Drie-Eenheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Een vreemde vraag, want dit zijn 2 heel verschillende zaken. 
Door de vraagstelling lijkt het alsof het om hetzelfde gaat, maar dat is niet zo.
Dat wat in het Jodendom wordt aangeduid als Roeach HaKodesj, is totaal iets anders dan wat binnen het christendom Heilige Geest wordt genoemd.

Ik zie niet in wat voor naslag in zit, het klopt gewoon niet.

Roeach HaKodesj betekend Heilige Geest en Heilige Adem. Dus gaat over het zelfde 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei WdG:

Roeach HaKodesj en de Heilige Geest zijn toch niet helemaal dezelfde begrippen. Joden hebben sowieso een andere kijk op God. De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-ene God. Joden geloven niet in Christus, net zoals moslims ook niet in Christus geloven. De Heilige Geest is geen "kracht", maar een Persoon. De Heilige Geest verstrekt bijvoorbeeld de geestelijke gaven.

 

7 uur geleden zei sjako:

Nee hoor. De Joden zijn duizenden jaren het verbondsvolk van God geweest. Ze wisten heel goed wie ze aanbaden. Profeten hadden visioenen over God. Ze hadden het nooit over een twee of drieëenheid. Het Christendom is een vervolg op het Joodse geloof. Jezus was zelf Joods. Jezus is de beloofde Messias, alleen zagen ze dat niet. Paulus zag de Vader ook als de enige God en Jezus als Heer.

Klopt wat Sjako zegt, de Joden hadden het pure geloof zoals verwoord door de schepper en zijn profeten  uiteraard zonder drie-eenheid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Heilige Geest is niet minder dan een Persoon. De Heilige Geest heeft de Autoriteit van een Persoon. Maar het is inderdaad wel meer. Het is - ook Bijbels gezien - overduidelijk een Persoon maar ook een kracht. Vele denominaties, ook in de moderne tijd, trekken ten strijde tegen de Derde Persoon van de Triniteit. Die onzalige strijd is niet nieuw, maar het hoort kennelijk ook wel helemaal bij deze tijd lijkt wel. https://www.rd.nl/opinie/weerwoord-heilige-geest-meer-dan-een-persoon-1.1407397 , http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Heilige-Geest_les1.pdf , https://www.allaboutgod.com/dutch/heilige-geest.htm

Dat de mensen onder het Oude Verbond de Heilige Drievuldigheid niet kenden, is volkomen logisch, want God was nog niet in het vlees gekomen en het Kruisoffer nog niet vervuld en de Heilige(nde) Geest dus nog niet beschikbaar. Heilig en heiligen betekent heel, heel makend. Daar hebben wij allemaal Jezus voor nodig en de Heilige Geest die woning in ons maakt voor de Vader en de Zoon. Heilige Drievuldigheid dus. De Drie spreken als uit Één Mond, en onder het Nieuwe Verbond is Christus het Centrum. Het Nieuwe Testament is Christocentrisch.

Voor mijzelf als christen is het van nul en generlei belang hoe de joden erover dachten, want uitsluitend en alleen de erkenning van de Christelijke Heilige Drievuldigheid (en wie het anders wil noemen omdat ie om welke reden dan ook het concept niet kan onderschrijven maar wel erkent dat de Drie in elk geval  spreken als uit Één Mond valt voor mij ook onder de erkennenden en onderschrijvenden) maakt dat een christen niet kan pleiten voor bijvoorbeeld steniging van homo's of het brengen van dieroffers. Het is de Heilige Drievuldigheid die het Nieuwe Testament inluidt en vervult.

Iedere dwaling - en dan bedoel ik het niet als een woord waar christenen elkaar vaak graag op details mee bevechten, maar ik bedoel met dwaling het in de ernstige zin dat Jezus' belangrijkste Onderwijs wordt geschonden zoals bijvoorbeeld steniging van homoseksuelen zou zijn - kan het christendom pas ingebracht worden wanneer de Heilige Drievuldigheid wordt losgekoppeld. Jezus Christus en niets en niemand anders dan Jezus Christus - zelfs het godsbeeld van de Oudtestamentische Jaweh niet  , is de Verzegeling van het Nieuwe Testament.

Niet voor niets zegt Petrus in Handelingen 4 dan ook: 
 

Citaat

8 Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!


9 Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
10 laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
11 Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.


De God van Israël is en blijft God. En de Heer Jezus is de Messias, de Verlosser voor alle mensen, Jood, Arabier, Chinees en wie dan ook, om hen te redden en eeuwig heil te schenken.

Voor een Christen kan de Heilige Geest daarom uitsluitend leren wat Een Persoon, Jezus Christus, heeft onderwezen en bijvoorbeeld niet de steniging en de dieroffers uit het Jodendom. Alleen al daarom is de Heilige Geest een Persoon.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat lijkt mij onzinnig aangezien het over twee totaal verschillende begrippen gaat.

Hij heeft zelf uitgelegd dat de basis van wat we de Heilige Geest noemen, Roeach Hakodesh is. En Roeach is strikt genomen adem, wind of bries. Het begrip Geest kwam met latere vertalingen. Daar stoelt de hele triniteitsleer op

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

4 minuten geleden zei Dolce Vita:

 Iedere dwaling - en dan bedoel ik het niet als een woord waar christenen elkaar vaak graag op details mee bevechten, maar ik bedoel met dwaling het in de ernstige zin dat Jezus' belangrijkste Onderwijs wordt geschonden zoals bijvoorbeeld steniging van homoseksuelen zou zijn - kan het christendom pas ingebracht worden wanneer de Heilige Drievuldigheid wordt losgekoppeld. 

Regelrechte ongestoelde onzin. 

 

2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

 Nee. Het mag dan in de vertaling qua woorden overeen komen,  de betekenis,  inhoudelijk,  is iets totaal anders. 

Op een andere forum heb ik dit ook gedeeld en daar kreeg ik van drie personen gelijk, waarom één atheïstische jood, een humanist en een christen. In het oude testament staat telkens Roeach. De Heilige Geest uit het Nieuwe testament werpt daar op terug, omdat het zich baseert op de Roeach van het oude testament.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Gaitema:

 

Regelrechte ongestoelde onzin. 

 

Je weet niet wat je nu zegt. Zodra je God de Zoon,Jezus eruit haalt, kun je met de Bijbel in je hand de Heilige Geest laten zeggen dat je homo's en kinderen moet stenigen. Dan zit je gevaarlijk dicht bij de Islam (= de totale ontkenning: "God hééft géén Zoon").  Iedere ernstige dwaling begint bij de ontkenning van de Heilige Drievuldigheid.  

Atheïsten die tegen het geloof in Jezus strijden weten daarom ook niet wat ze doen. 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dolce Vita:

Je weet niet wat je nu zegt. Zodra je God de Zoon,Jezus eruit haalt, kun je met de Bijbel in je hand de Heilige Geest laten zeggen dat je homo's  moet stenigen. Dan zit je gevaarlijk dicht bij de Islam.  Iedere dwaling begint bij de ontkenning van de Heilige Drievuldigheid.

Je had het over de heilige Geest. Ik weet donders goed wat ik zeg en je weet ook wel waarom.  Het is gewoon pure onzin wat je zegt. Mensen die de Heilige Geest als derde persoon ontkennen gaan niet opeens mensen stenigen. Dat slaat als een tang op een varken.

En ik ga hier verder ook niet op in, want dan ga je toch weer op de man spelen en roeptoeteren dat ik me niet zou gedragen enzo.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Gaitema:

Je had het over de heilige Geest. Ik weet donders goed wat ik zeg en je weet ook wel waarom.  Het is gewoon pure onzin wat je zegt. Mensen die de Heilige Geest als derde persoon ontkennen gaan niet opeens mensen stenigen. Dat slaat als een tang op een varken.

Er is jou aangewezen waarom deze semantische strijd onzalig is. En er is jou met links aangewezen waaruit in de Bijbel je kunt opmaken dat de Heilige Geest naast een kracht ook een persoon is. Kies dan maar wat je ermee doet.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Gaitema:

Daar stoelt de hele triniteitsleer op

Idd, maar het begrip triniteit was niet nieuw. De Egyptenaren hadden al een drieëenheid en er zijn ook voorbeelden van Babylonische triniteiten en ook de Hindoes kennen het.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat bedoel Dolce Vita , je gaat nu al onvriendelijk doen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga me douchen, omdat ik uit de nachtdienst kom en afsluiten voor vandaag. Jezus had mijn vrouw nog gesproken trouwens. De duivel zou haar en mij uit elkaar willen trekken, dus we gaan nu dagelijks het wapen van het gebed gebruiken om hem telkens te ontmaskeren en de laan uit te sturen. We bidden dan rechtstreeks tot Jezus :)

 

Maar dat is verder pff topic, denk ik.

4 minuten geleden zei sjako:

Idd, maar het begrip triniteit was niet nieuw. De Egyptenaren hadden al een drieëenheid en er zijn ook voorbeelden van Babylonische triniteiten en ook de Hindoes kennen het.

Ja dat is waar, dat diende tot inspiratie vermoedelijk.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid