Spring naar bijdragen
Gaitema

Heilige Geest volgens het jodendom

Aanbevolen berichten

14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

De Bijbel is geschreven door Christenen. Van joodse komaf wellicht, maar geen praktiserenden. De joden, als in judaïsten, geloven niet in de Heilige Geest als apart te onderscheiden persoon binnen de Drie-Eenheid en loochenen eveneens de Zoon van God, Jezus Christus, als hun Zaligmaker. Met Roeach HaKodesj wordt een onpersoonlijke kracht bedoeld die van God uit zou gaan en dus wordt er figuurlijk over God de Vader alleen gesproken. De joden walgen van de Christenen die worden beschouwd als polytheïsten.

Dus je erkent dat het verbondsvolk de Heilige Geest altijd als Gods kracht heeft gezien. Bedenk je wel dat grote profeten als Jesaja, Daniël, Ezechiël etc de Christus nooit verloochend hebben, maar juist aangekondigd, en die zien de HG ook als Gods kracht die van God uitgaat. Je kan het OT niet zomaar aan de kant schuiven. Trouwens duizenden Joden hebben Jezus ook erkend, maar ze erkennen nog steeds niet de HG als een Persoon, en terecht.

9 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het Oude Testament is bij mij wat de naam al aangeeft: Oud. Niet van toepassing dus. Het Nieuwe Testament is waar we het mee moeten doen.

Je zou toch echt eens een Bijbelstudie moeten doen. Wat een kolder....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Bedenk je wel dat grote profeten als Jesaja, Daniël, Ezechiël etc de Christus nooit verloochend hebben, maar juist aangekondigd

Klopt.

Jesaja 54:5

5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

Dus je erkent dat het verbondsvolk de Heilige Geest altijd als Gods kracht heeft gezien.

De joden in het OT hadden nog geen volledig zicht op de volheid van God. Daar is het Nieuwe Testament namelijk voor nodig en juist dat Testament wordt aan de kant geschoven als zijnde een sprookje. Daar blijven zaken dus behoorlijk vaag door.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
26 minuten geleden zei sjako:

Dus je erkent dat het verbondsvolk de Heilige Geest altijd als Gods kracht heeft gezien.

De joden in het OT hadden nog geen volledig zicht op de volheid van God. Daar is het Nieuwe Testament namelijk voor nodig en juist dat Testament wordt aan de kant geschoven als zijnde een sprookje. Daar blijven zaken dus behoorlijk vaag door.

God is geest, @sjako qoute" Dus je erkent dat het verbondsvolk de heilige geest (God) altijd als Gods (heilige geest) kracht heeft gezien. "

(God is een/de heilige geest)

 

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

God is geest, @sjako qoute" Dus je erkent dat het verbondsvolk de heilige geest (God) altijd als Gods (heilige geest) kracht heeft gezien. "

(God is een/de heilige geest)

En dat neem ik ze niet kwalijk. Echter de tegenwoordige mens heeft geen excuus, het NT is kristalhelder over deze kwestie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En dat neem ik ze niet kwalijk. Echter de tegenwoordige mens heeft geen excuus, het NT is kristalhelder over deze kwestie.

God staat boven zijn eigen wezen het leven is afhankelijk van hem God bestaat in hemzelf hij is helemaal nergens afhankelijk van.

God de vader = geest

De heilige geest =geest

De zoon = is het vleesgeworden woord (geest)

God openbaard zichzelf in drie niveau's

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Nee, God openbaart Zich in drie Personen.

Zekers Ook dat, de lagen zijn van meerdere betekenissen 

Drie personen maar ook drie niveau's

de vader = onaanraakbare allerhoogste

De geest = geen zonde tegen hem zal vergeven worden

De zoon = is het allerlaagste afgedaald tot verzoening met het onaanraakbare. Ook wetende dat de vader in de zoon is en de zoon in de vader.

Dus wat de zoon deed, doet ook de vader  enz..

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

En zeg dat maar eens tegen een judaïst. Dan krijg je fors de wind van voren.

Ik geloof in 1 God maar wel een onuitsprekelijk groot God die boven zijn eigen wezen staat. 

Mijn bewondering is zeer groot voor zijn, zijn. ik raak nooit uitgedacht of uit bewonderd 

Niet in een God die vast zit in zijn eigen wezen, God is groter. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Thinkfree:

Ik geloof in 1 God maar wel een onuitsprekelijk groot God die boven zijn eigen wezen staat. 

Mijn bewondering is zeer groot voor zijn, zijn. ik raak nooit uitgedacht of uit bewonderd 

Niet in een God die vast zit in zijn eigen wezen, God is groter. 

Ik heb wel weer in de gaten waar het om draait. Men wil er weer eens een hybride geloof van maken. Lauwe bende dit.

De Hebrew Roots Movement (HRM) is over het algemeen een poging van zijn aanhangers om dichter bij God te komen door dingen uit het Judaïsme te verzamelen die als Bijbels significant en waardevol worden beschouwd. Hoewel de beweging Joden omvat die het geloof in Jezus Christus als hun Messias hebben beleden, bestaat het voor het grootste deel uit niet-Joodse belijdende en ware Christenen (heidenen). De HRM is technisch gezien geen beweging zoals we die normaal zouden definiëren. Er bestaat geen nationale organisatie of hiërarchie van leiderschap onder deze groep, maar toch zijn er leiders en schrijvers van verschillende ad-hocorganisaties, kerken en ministeries die voorstander zijn van de trend. Binnen de subcultuur kunnen kerken synagogen worden genoemd, voorgangers kunnen rabbijnen worden genoemd, naar Jezus kan worden verwezen als Yeshua, afhankelijk van de grillen van de leider of leiders. De aantrekkingskracht voor velen bij de HRM wordt vaak gemotiveerd door liefde voor de natie Israël en haar cultuur en tradities. Echter, die gevoelens hebben massa's mensen aangenomen die verder gaan dan een Bijbels aanvaardbare houding ten opzichte van Joodse dingen en in overtuigingen en praktijken die tegengesteld zijn aan de leringen van de Schrift. Voor sommigen heeft de HRM hen geleid naar een evangelie van redding van het werk, waarvoor de apostel Paulus waarschuwde en veroordeeld in zijn brief aan de Galaten:

O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? (Gal.3:1-3, SV)

 

 

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik heb wel weer in de gaten waar het om draait. Men wil er weer eens een hybride geloof van maken. Lauwe bende dit.

We zijn hier in "levensbeschouwing"... peace...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
14 minuten geleden zei Thinkfree:

Ik geloof in 1 God maar wel een onuitsprekelijk groot God die boven zijn eigen wezen staat. 

Mijn bewondering is zeer groot voor zijn, zijn. ik raak nooit uitgedacht of uit bewonderd 

Niet in een God die vast zit in zijn eigen wezen, God is groter. 

Ik heb wel weer in de gaten waar het om draait. Men wil er weer eens een hybride geloof van maken. Lauwe bende dit

Ene ^

Volgens mij belijdt ik de drie ene God

Drie 

22 minuten geleden zei Thinkfree:

Zekers Ook dat, de lagen zijn van meerdere betekenissen 

Drie personen maar ook drie niveau's

de vader = onaanraakbare allerhoogste

De geest = geen zonde tegen hem zal vergeven worden

De zoon = is het allerlaagste afgedaald tot verzoening met het onaanraakbare. Ook wetende dat de vader in de zoon is en de zoon in de vader.

Dus wat de zoon deed, doet ook de vader  enz..

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Uiteraard, neemt niet weg dat ik mijn mening mag geven.

Natuurlijk mag dat. De "heilige geest" die hier wordt besproken heeft veel raakvlakken met de heilige koe van de hindoestanen. Jij en ik weten Wie de Heilige Geest is. Het is naar mijn mening niet slechts een mening. Verder lastert men er maar op los, niet mijn probleem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Jesaja 54:5

5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden

Alleen gaat dit niet over de Messias.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Dan is het niet:

Maar:

Zekers, enkel dat.

Geef enkel aan dat er meerder lagen van kennis verborgen liggen in de gehele schrift

Niet enkel 1 gefixeerd menselijk standpunt

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Geef enkel aan dat er meerder lagen van kennis verborgen liggen in de gehele schrift

Niet enkel 1 gefixeerd menselijk standpunt

Volgens mij kun je het OT het beste uitleggen aan de hand van het Nieuwe Testament en niet andersom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Alleen gaat dit niet over de Messias.

Het gaat over een engel? Of misschien een koe? Weet je hoe hindoestanen tegen de heilige geest aankijken? En moslims? En joden? Er is een verscheidenheid aan geesten, dat is waar, maar ze zijn niet allemaal heilig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

De joden in het OT hadden nog geen volledig zicht op de volheid van God. Daar is het Nieuwe Testament namelijk voor nodig en juist dat Testament wordt aan de kant geschoven als zijnde een sprookje. Daar blijven zaken dus behoorlijk vaag door.

Ze hadden wel degelijk inzicht, alleen in het NT wordt bekend dat Jezus de beloofde Messias is. Je kan het NT niet begrijpen als je het OT niet begrijpt. Het NT borduurt verder op het OT. Het OT had het al over een nieuw verbond. Dat wordt pas openbaar gemaakt in het NT. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Volgens mij kun je het OT het beste uitleggen aan de hand van het Nieuwe Testament en niet andersom.

Misschien het beste, misschien de combinatie. Is het interessant? Heel de Schrift, weet je nog? Dat betekent niet dat alles voor ons van toepassing is. Zo ga ik geen ark bouwen.

Zojuist zei sjako:

Ze hadden wel degelijk inzicht

Hoe weet je dat? Heb je ze allemaal gesproken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Volgens mij kun je het OT het beste uitleggen aan de hand van het Nieuwe Testament en niet andersom.

Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar en vullen elkaar aan 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar en vullen elkaar aan 

Toch wordt er gesproken over een beter verbond. Zullen ze dan gelijkwaardig zijn? Of is iets dat beter is dan iets anders beter dan iets anders? Ik denk dat laatste. Iets dat beter is, is beter en niet gelijkwaardig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid