Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

De gave van het geloof.

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. (Rom.10:10-18, SV)

Strikt genomen is dat zo, maar er is nog wel een verschil tussen een weldoener en een Pooier.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Gaitema:

Strikt genomen is dat zo, maar er is nog wel een verschil tussen een weldoener en een Pooier.

Is dat zo? Ik ken pooiers die goed zorgen voor hun hoeren en ze het aan niks laten ontbreken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Gaitema:

Strikt genomen is dat zo, maar er is nog wel een verschil tussen een weldoener en een Pooier.

Wat is een "weldoener"? Ik zal je eens een verhaal vertellen, dat ik heb meegemaakt. Een man verloor zijn baan, maar, omdat hij al richting zijn pensioen ging, besloot hij vrijwilligerswerk te gaan doen voor een kerk. Ik ga niet teveel in op de details, maar, waar het om ging is dat hij van mensen producten ontving - gratis. Hij verkocht die producten, de opbrengst ging naar een project van de kerk. Ik was een van de personen die hem producten gaf. Op een bepaald moment was zo'n beetje de helft van wat hij had, om te verkopen, van mij afkomstig. De man was inmiddels een kennis geworden. Op een bepaalde dag was ik bij deze man op bezoek, en ik bekeek wat hij allemaal had verzameld. Ik vroeg hem waar hij dat dacht te verkopen. Hij dacht op markten en via advertenties. Ik vroeg hem wat hij dacht netto ervoor te kunnen ontvangen. Hij noemde een bedrag. Toen bood ik hem aan zijn hele voorraad te kopen voor het DUBBELE van wat hij wilde hebben. De opbrengst zou naar het project in de kerk gaan. De man keek mij teleurgesteld aan. Hij antwoordde: "ik heb hier lang over gedaan dit te verzamelen. Als ik dit nu in een keer aan jou verkoop, dan ben ik mijn positief en baantje kwijt. Ik heb dan geen dagbesteding meer". Ik antwoordde: "maar, je ontvangt het dubbele, en het is voor de kerk". Uiteindelijk kon hij GEEN afstand doen, en is hij het "zelf" gaan verkopen. Het kostte hem heel veel tijd, en het leverde veel minder op dan hetgeen ik bood. Het ging hem dus meer om zijn eigen bezigheid dan om het project. En zo zijn er helaas velen [dus niet allemaal!!!]; wat zijn weldoeners? Wat zijn geloofswerken?

Goede werken, zonder geloof, zijn DODE werken. Er is slechts EEN WEG: Jezus Christus. En, ja, Jezus is de ENIGE Weg. Anders had Hij gezegd dat Hij "een" Weg was. Alle andere wegen lopen dood. De weg van reiki, de weg van yoga, boeddhisme, allemaal doodlopende wegen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei WdG:

Als ik dit nu in een keer aan jou verkoop, dan ben ik mijn positief en baantje kwijt. Ik heb dan geen dagbesteding meer". Ik antwoordde: "maar, je ontvangt het dubbele, en het is voor de kerk".

Doof.

Eigenlijk nam je hem door dat aan te bieden, weer af van wat je hem eerst gegeven had.

En daarbij het gevoel dat hij verkeerd bezig is, terwijl je hem voor de helft aan materiaal gaf zodat hij een positief kreeg, en een dagbesteding.

Vreemde voorstelling van zaken betreft weldoeners, en geloofswerken.

 

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei thom:

Doof.

Eigenlijk nam je hem door dat aan te bieden, weer af van wat je hem eerst gegeven had.

En daarbij het gevoel dat hij verkeerd bezig is, terwijl je hem voor de helft aan materiaal gaf zodat hij een positief kreeg, en een dagbesteding.

Vreemde voorstelling van zaken betreft weldoeners, en geloofswerken.

 

Exact wat ik meteen dacht. De gever heeft nooit losgelaten wat hij zogezegd gratis gaf.

Zo heb ik een kennis die regelmatig dingen kwam brengen, zoals bijvoorbeeld plantjes. Om vervolgens iedere keer dat ze hier binnenkwam te gaan kijken waar het plantje stond en of ik het wel goed verzorgde, of waar het potje of frutseltje stond dat ze ongevraagd had "gegeven". Maanden en soms jaren na dato nog. Mensen iets geven en ze dan vertellen wat ze ermee moeten doen, is mensen tot slaaf maken.    En in het voorbeeld van WdG nog gekoppeld aan veroordeling ook nog.

1 uur geleden zei WdG:

Wat is een "weldoener"? Ik zal je eens een verhaal vertellen, dat ik heb meegemaakt. Een man verloor zijn baan, maar, omdat hij al richting zijn pensioen ging, besloot hij vrijwilligerswerk te gaan doen voor een kerk. Ik ga niet teveel in op de details, maar, waar het om ging is dat hij van mensen producten ontving - gratis. Hij verkocht die producten, de opbrengst ging naar een project van de kerk. Ik was een van de personen die hem producten gaf. Op een bepaald moment was zo'n beetje de helft van wat hij had, om te verkopen, van mij afkomstig. De man was inmiddels een kennis geworden. Op een bepaalde dag was ik bij deze man op bezoek, en ik bekeek wat hij allemaal had verzameld. Ik vroeg hem waar hij dat dacht te verkopen. Hij dacht op markten en via advertenties. Ik vroeg hem wat hij dacht netto ervoor te kunnen ontvangen. Hij noemde een bedrag. Toen bood ik hem aan zijn hele voorraad te kopen voor het DUBBELE van wat hij wilde hebben. De opbrengst zou naar het project in de kerk gaan. De man keek mij teleurgesteld aan. Hij antwoordde: "ik heb hier lang over gedaan dit te verzamelen. Als ik dit nu in een keer aan jou verkoop, dan ben ik mijn positief en baantje kwijt. Ik heb dan geen dagbesteding meer". Ik antwoordde: "maar, je ontvangt het dubbele, en het is voor de kerk". Uiteindelijk kon hij GEEN afstand doen, en is hij het "zelf" gaan verkopen. Het kostte hem heel veel tijd, en het leverde veel minder op dan hetgeen ik bood. Het ging hem dus meer om zijn eigen bezigheid dan om het project. En zo zijn er helaas velen [dus niet allemaal!!!]; wat zijn weldoeners? Wat zijn geloofswerken?

Goede werken, zonder geloof, zijn DODE werken. Er is slechts EEN WEG: Jezus Christus. En, ja, Jezus is de ENIGE Weg. Anders had Hij gezegd dat Hij "een" Weg was. Alle andere wegen lopen dood. De weg van reiki, de weg van yoga, boeddhisme, allemaal doodlopende wegen.

Kennelijk kun jij niet geloven dat die man van God zijn fijne dagbesteding mag hebben. De enige die in dit verhaal kwaad doet was jijzelf. Want waarom gaf jij dat bedrag niet gewoon rechtstreeks aan de kerk? Dan had de kerk jouw bedrag plús het bedrag van de verkopen van die man ontvangen, die man had zijn fijne dagbesteding en een goed gevoel behouden, en de mensen die die spulletjes van hem hebben gekocht hebben er ook wat aan. Jij had die niet nodig.   Maar nu heb je gewoon zijn genade geroofd. 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Het kostte hem heel veel tijd, en het leverde veel minder op dan hetgeen ik bood. Het ging hem dus meer om zijn eigen bezigheid dan om het project. En zo zijn er helaas velen [dus niet allemaal!!!]; wat zijn weldoeners? Wat zijn geloofswerken?

Goede werken, zonder geloof, zijn DODE werken.

De werken uit het geloof, zijn de werken die je ZELF moet ondergaan.

Weldoener claimen te zijn, is inderdaad een werkzaamheid vanuit de dood; het vlees.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Wat is een "weldoener"? Ik zal je eens een verhaal vertellen, dat ik heb meegemaakt. Een man verloor zijn baan, maar, omdat hij al richting zijn pensioen ging, besloot hij vrijwilligerswerk te gaan doen voor een kerk. Ik ga niet teveel in op de details, maar, waar het om ging is dat hij van mensen producten ontving - gratis. Hij verkocht die producten, de opbrengst ging naar een project van de kerk. Ik was een van de personen die hem producten gaf. Op een bepaald moment was zo'n beetje de helft van wat hij had, om te verkopen, van mij afkomstig. De man was inmiddels een kennis geworden. Op een bepaalde dag was ik bij deze man op bezoek, en ik bekeek wat hij allemaal had verzameld. Ik vroeg hem waar hij dat dacht te verkopen. Hij dacht op markten en via advertenties. Ik vroeg hem wat hij dacht netto ervoor te kunnen ontvangen. Hij noemde een bedrag. Toen bood ik hem aan zijn hele voorraad te kopen voor het DUBBELE van wat hij wilde hebben. De opbrengst zou naar het project in de kerk gaan. De man keek mij teleurgesteld aan. Hij antwoordde: "ik heb hier lang over gedaan dit te verzamelen. Als ik dit nu in een keer aan jou verkoop, dan ben ik mijn positief en baantje kwijt. Ik heb dan geen dagbesteding meer". Ik antwoordde: "maar, je ontvangt het dubbele, en het is voor de kerk". Uiteindelijk kon hij GEEN afstand doen, en is hij het "zelf" gaan verkopen. Het kostte hem heel veel tijd, en het leverde veel minder op dan hetgeen ik bood. Het ging hem dus meer om zijn eigen bezigheid dan om het project. En zo zijn er helaas velen [dus niet allemaal!!!]; wat zijn weldoeners? Wat zijn geloofswerken?

Waarom heb je hem niet aangeboden om elke dag iets van hem te kopen voor het dubbele?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Dolce Vita:

Je weet overduidelijk niet waar het over gaat. Zelfs de gelijkenis vat je niet. 

En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. (Mat.22:11-14, SV)

Dat is wat er gebeurd met mensen die naast mij zitten en onwaardig aanwezig zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Waarom zou ik weglopen van een tafel waar ik welkom ben? Als men ervoor kiest om onwaardig deze maaltijd te eten en te drinken, dan zullen daar de consequenties naar zijn.

Je weet overduidelijk niet waar het over gaat. 

Mat.22,1-14 Opnieuw richtte Jezus zich tot hen met gelijkenissen. Hij zei: "Het hemelse koninkrijk is te vergelijken met een koning die het bruiloftsfeest van zijn zoon voorbereidde.

Hij stuurde zijn dienaars om de gasten voor het feest uit te nodigen, maar zij wilden niet komen. Weer stuurde hij dienaars eropuit met de opdracht: Ga naar de genodigden en zeg: Ik heb de maaltijd klaargemaakt, de stieren en de mestkalveren zijn geslacht, alles staat klaar. Kom naar het bruiloftsfeest! Maar zij trokken zich er niets van aan; iedereen ging weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel; weer anderen grepen de dienaars vast, mishandelden hen en doodden hen. De koning werd woedend. Hij stuurde zijn troepen op hen af, liet die moordenaars om het leven brengen en hun stad in brand steken. 

Tegen zijn dienaars zei hij: Voor het bruiloftsfeest stond alles klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je tegenkomt uit voor de bruiloft.En zij gingen eropuit en zij brachten alle mensen mee die ze tegenkwamen, slechte en goede. Zo liep de bruiloftszaal vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om zijn gasten te zien, merkte hij iemand op die geen feestkleding droeg. Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder je voor de bruiloft gekleed te hebben? vroeg de koning hem. Maar de man zweeg. Toen zei de koning tegen zijn dienaars: Bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit, de duisternis in. Daar zal hij huilen en knarsetanden."
 En Jezus besloot: "Want velen zijn uitgenodigd, maar weinigen zijn uitverkoren."

 

Wat jullie doen is naar de kruispunten van de wegen gaan en iedereen verhinderennaar de Bruiloft te gaan! Niet de opdracht van de Heer uitvoeren en het oordeel aan Hem overlaten. Jullie werpen ze eigenhandig uit voordat ze überhaupt de bruiloftszaal binnen konden gaan.  

 

Mat.25, 14-30 Het Koninkrijk van de hemelen is als iemand die naar het buitenland ging en zijn geld toevertrouwde aan zijn knechten. Zij moesten het beheren zolang hij weg was. Aan de ene knecht gaf hij vijfduizend geldstukken, aan de ander tweeduizend en aan de derde duizend. Hij hield rekening met wat zij konden. Daarna ging hij weg. De man die vijfduizend geldstukken had gekregen, begon er onmiddellijk zaken mee te doen. Hij verdiende er vijfduizend geldstukken bij. De man die tweeduizend geldstukken had gekregen, deed hetzelfde. Hij verdiende er tweeduizend bij. Maar de man die duizend geldstukken had gekregen, groef een gat en stopte het geld voor alle zekerheid in de grond. Na lange tijd kwam de heer terug. Hij riep zijn knechten bij zich om te horen wat zij met het geld hadden gedaan. De man die hij vijfduizend geldstukken had toevertrouwd, gaf hem er tienduizend terug. “Meneer,” zei hij. “Ik heb er vijfduizend bijverdiend.” De heer zei: “Je bent een goede en betrouwbare knecht. Omdat je dit kleine bedrag goed hebt beheerd, zal ik je grote verantwoordelijkheid geven. Deel in mijn vreugde!” Daarna kwam de man die tweeduizend geldstukken had gekregen. “Meneer,” zei hij tegen zijn meester, “u hebt mij tweeduizend geldstukken toevertrouwd. Ik heb er nog eens zoveel bijverdiend.” “Prima,” zei de heer, “je bent een goede en betrouwbare knecht. Je hebt dit kleine bedrag goed beheerd en daarom zal ik je nu veel verantwoordelijkheid geven. Ook jij mag delen in mijn vreugde.” 

Ten slotte kwam de man die duizend geldstukken had gekregen en zei: “Meneer, ik wist dat u een hard mens bent. Ik was bang dat u mij zou afnemen wat ik had verdiend. Daarom heb ik uw geld in de grond verstopt. Hier hebt u het terug.”  De heer antwoordde: “Je bent een slechte, luie knecht. Je wist dus dat ik je je verdienste zou afnemen.  Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Dan had ik nog rente gekregen. Neem deze man het geld af en geef het aan de man die tienduizend geldstukken heeft. Want wie een goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal er nog meer bij krijgen. Meer dan overvloedig. Maar wie niets doet met wat hij heeft, zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen. Met deze knecht valt niets te beginnen. Gooi hem buiten, in de diepste duisternis. Daar is wroeging en verdriet.”

 

 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dolce Vita:

Je weet overduidelijk niet waar het over gaat.

 

10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. (Mat.22:11-14, SV)

Dat is wat er gebeurd met mensen die naast mij zitten en onwaardig aanwezig zijn.

Wie is die mens die geen bruiloftskleed draagt?

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Waarom heb je hem niet aangeboden om elke dag iets van hem te kopen voor het dubbele?

Heb ik ook gedaan. Waar het mij hier echter om gaat is dat het hem niet uitsluitend ging om "goed te doen" [het ging trouwens om een weeshuis], maar, het ging hem meer om zijn eigen tijdsbesteding. Ik maakte hem ook duidelijk dat hij gewoon opnieuw kon beginnen, en dat "zijn" project gewoon door kon gaan. Onlangs was een oudere dame bezig met het maken van dekens voor daklozen in Roemenie. Wat zij niet wist is dat de meeste dekens gewoon bij second hand shops terecht komen, en dus nooit bij daklozen aankomen. Toen puntje bij paaltje kwam bleek dat het haar meer ging om "samen bezig zijn" dan iets te doen voor daklozen. Ik heb NIKS tegen "samen bezig zijn". Waar ik wel iets tegen heb is dat er mensen zijn die hard roepen dat ze "goed bezig zijn", terwijl er helemaal niks goeds aan is.

3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wie is die mens die geen bruiloftskleed draagt?

Is dat een serieuze vraag???? Dacht toch wel dat dit bekend was!?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Heb ik ook gedaan.

Indien hij ook dat aanbod weigert, dan zou ik mij ook achter de oren krabben.

5 minuten geleden zei WdG:

Is dat een serieuze vraag???? Dacht toch wel dat dit bekend was!?

Ik vraag het toch ook niet aan jou.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Indien hij ook dat aanbod weigert, dan zou ik mij ook achter de oren krabben.

Het interesseerde me verder weinig. Ik had nog een website voor hem gemaakt, zodat mensen hem wisten te vinden, en geld en spullen konden doneren. Uiteindelijk is het doodgebloed, omdat hij heel erg weinig verkocht. Hij was meer bezig met verzamelen, organiseren, alles netjes uitstallen. Verkopen ging mondjesmaat. Het ging hem om de bezigheid, zodat hij iets te doen had. Dat mag, maar, roep dan niet dat je "goed bezig bent". En zo zijn er helaas velen. Velen roepen dat ze "goed doen", maar in werkelijkheid is er weinig goeds aan.

Waarom vraag je wie die mens is die geen bruiloftskleed draagt?

Wat heeft het hiermee te maken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Heb je @Dolce Vita ook op negeren staan ofzo?

Die negeer ik inderdaad. Het was dus geen vraag uit belangstelling? "Waarom vraag je wie die mens is die geen bruiloftskleed draagt?" Ik denk dat jij nl. uitstekend in staat bent deze vraag te beantwoorden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei WdG:

Die negeer ik inderdaad. Het was dus geen vraag uit belangstelling? "Waarom vraag je wie die mens is die geen bruiloftskleed draagt?" Ik denk dat jij nl. uitstekend in staat bent deze vraag te beantwoorden.

Ik mag graag gebruik maken van vragen om zaken duidelijk te krijgen, met name om te zien hoe de ander over bepaalde kwesties denkt. Dat wil niet zeggen dat ik geen duidelijkheid heb... Als ik jou was zou ik dat negeren opgeven. Tenzij het is uit zelfbescherming.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik mag graag gebruik maken van vragen om zaken duidelijk te krijgen, met name om te zien hoe de ander over bepaalde kwesties denkt. Dat wil niet zeggen dat ik geen duidelijkheid heb... Als ik jou was zou ik dat negeren opgeven. Tenzij het is uit zelfbescherming.

Nee, het is niet uit zelfbescherming. Zie het meer als een kwestie van "smaak".

Wat is jouw antwoord op de vraag "Wie is die mens die geen bruiloftskleed draagt?"

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei WdG:

Wat is jouw antwoord op de vraag "Wie is die mens die geen bruiloftskleed draagt?"

Dat is iemand die een slaaf is van zijn eigen gerechtigheid en geen genodigde die vertrouwt op de gerechtigheid van God. Een lijk die meent dat even onder de douche stappen in zijn eigen huis voldoende is. Een kleermaker die tevreden is met eigen weefsel.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is iemand die een slaaf is van zijn eigen gerechtigheid en geen genodigde die vertrouwt op de gerechtigheid van God. Een lijk die meent dat even onder de douche stappen in zijn eigen huis voldoende is. Een kleermaker die tevreden is met eigen weefsel.

Het zal je niet verbazen dat ik het daarmee eens ben?!

En als je dus vertrouwt op de gerechtigheid van God, kun je dan ook stellen dat je de gerechtigheid Gods in Christus bent?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

Het zal je niet verbazen dat ik het daarmee eens ben?!

En als je dus vertrouwt op de gerechtigheid van God, kun je dan ook stellen dat je de gerechtigheid Gods in Christus bent?

Er wordt meer gezegd in die gelijkenis:

En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? (Mat.22:12, SV)

Dit is voor mij de reden om het negeren om te geven. Volgens mij hebben wij, in ieder geval ik, hierin nog veel te leren. Ik zou wel willen dat ik wat vaker vriendelijk de ander kon aanmanen het juiste kleed aan te trekken voordat het te laat is. Dat is de les die ik er uit trek. Ik ben immers ook een kwaaie geweest.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Er wordt meer gezegd in die gelijkenis:

En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? (Mat.22:12, SV)

Dit is voor mij de reden om het negeren om te geven. Volgens mij hebben wij, in ieder geval ik, hierin nog veel te leren. Ik zou wel willen dat ik wat vaker vriendelijk de ander kon aanmanen het juiste kleed aan te trekken voordat het te laat is. Dat is de les die ik er uit trek. Ik ben immers ook een kwaaie geweest.

 

Dat er nog veel te leren is, is waar. Dat proces duurt een leven lang. In feite is het leven te kort, als je het zo bekijkt. En, als je iets wilt, is het toch een kwestie van doen? Maar, de gelijkenis gaat verder. Voor deze "vriend" was het wellicht te laat? Was het werkelijk een "vriend"? Terug komend op de vraag: "En als je dus vertrouwt op de gerechtigheid van God, kun je dan ook stellen dat je de gerechtigheid Gods in Christus bent?"

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Judas was een verrader die zich als vriend opstelde naar Iemand die oprecht zijn Vriend wil zijn.

Klopt. Vergeet niet dat dit een discussieforum is, en geen verkondig-forum.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Klopt. Vergeet niet dat dit een discussieforum is, en geen verkondig-forum.

Wat een nonsens. Ik geef slechts antwoord op een vraag. Maar als dat je bedoeling is, dan beantwoord ik ze niet meer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid