Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

De gave van het geloof.

Aanbevolen berichten

12 minuten geleden zei WdG:

 En dan zijn er nog gelovigen die de eeuwige hel ontkennen. 

Daar zit jij al in toch? Haat voor Boeddha, haat voor zingeving, haat voor spiritualiteit, haat voor contemplatie, haat voor al het goede  dat jij kwaad noemt, haat voor kunst en tekeningen, haat voor yoga, haat voor ongelovige mensen, haat voor meditatie, haat voor humanisme, haat voorhindoeisme, haat voor andere al of niet christelijke visies.

In katholiek verstaan  is hemel en hel in eerste instantie een toestand. De hemel is de toestand van liefde. De hel de toestand van haat. De mens die haat is in wezen reeds in de hel, zij het dat die nog alleen innerlijk is van plaats.  

Bovendien kennen we de hemelachtige en helachtige mystieke ervaringen die mensen kunnen hebben. Dat zijn zoals wij het verstaan ervaringen of omstandigheden waarmee de weg naar hemel of hel is geplaveid. 

Wij geloven echter ook, dat de liefde altijd de haat overwint. Hoe lang zulks ook kan duren. Dus ook voor jou is er hoop. 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Fundamenteel:
24 minuten geleden zei thom:

Jezus zei:

Als je iemand ziet die niet geboren werd uit een vrouw,
werp je dan op je aangezicht neer en vereer hem.
Dat is je vader.

Thomas Evangelie

Daar zou ik toch wreed voorzichtig mee zijn. Trust me on this. 

De duivel kan zich als engel van het licht voordoen en u lokken, het voelt als een magische rit telkens je deze ziet/ervaart (die niet geboren is uit een moeder). En als je dan door hebt dat het toch niet DE Vader is maar de vader van leugens is het te laat en kan deze zeer diep in uw leven binnendringen. Mijn vriendin was ook altijd skeptisch, nu weet ze wel beter. Maar het is al echt beter nu. Geen occulte flirten meer voor mij. 

De echte engelen werken zeer subtiel maar toch aantoonbaar genoeg niet aan je neus voorbij te gaan.

Ik heb het niet over engelen, maar over de Verlichte mens.

1 Joh. 3

1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei WdG:

Dat lijkt meer op de gave van kennis... Maar goed, we lachen er nu om. In feite is het een serieuze zaak. In dit forum valt het me al op dat boeddha wordt vereerd, dat de Heilige Geest een kracht genoemd wordt, en geen Persoon. Ik vraag me wel eens af of men weet Wie de Heilige Geest eigenlijk is? Het is geen spelletje, het is een zaak van leven of dood, eeuwige hemel of eeuwige hel. En dan zijn er nog gelovigen die de eeuwige hel ontkennen. Als men al dit soort zaken niet gelooft en aanvaardt, blijft van de Bijbel een boekje over zo dik als een Donald Duck. Wat hebben we er dan nog aan? Anderzijds leert de Bijbel al dat deze tijd eraan komt. Men wendt zich tot fabelen, denk aan new-age, de evolutieleer, het boeddhisme, yoga, reiki, transcendente meditatie, humanisme, hindoeisme, islam. Men ontkent de Godheid van Jezus, de Godheid van de Heilige Geest, het eeuwige leven, het eeuwig bewustzijn in hel of hemel. Het einde is letterlijk en figuurlijk zoek.....

Het geloof is ver te zoeken dus, laat staan de gave van het geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei thom:

Ik heb het niet over engelen, maar over de Verlichte mens.

Jaja voldoende mensen dat zien najagen en uiteindelijk crash and burn.

Denk je echt dat men de HG kan zien of fysiek aanraken of in het vlees ontmoeten?

Want je vulde aan op WdG en Kaasjeskruid die daarover bezig waren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Het geloof is ver te zoeken dus, laat staan de gave van het geloof.

Inderdaad. Je zou verwachten dat het Lichaam van Christus zich ontwikkelt, steeds meer leert en begrijpt. Het tegendeel is misschien wel waar. Wat zei Jezus over de aanwezigheid van geloof als Hij wederkomt?

Spiritisme en spiritualiteit vieren hoogtij, maar, geloof is inderdaad ver te zoeken. Men is letterlijk en figuurlijk van God los. Kijk maar eens om je heen waar de wereld mee bezig is. Men zoekt zijn of haar heil in yoga, reiki en andere occulte zaken. Men zoekt geen heil meer in de enige ware God.

2 minuten geleden zei Fundamenteel:

Want je vulde aan op WdG en Kaasjeskruid die daarover bezig waren.

Heb ik iets gemist?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Fundamenteel:
16 minuten geleden zei thom:

Ik heb het niet over engelen, maar over de Verlichte mens.

Jaja voldoende mensen dat zien najagen en uiteindelijk crash and burn.

Denk je echt dat men de HG kan zien of fysiek aanraken of in het vlees ontmoeten?

Want je vulde aan op WdG en Kaasjeskruid die daarover bezig waren.

1 Joh. 3

1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.

 

Als je al aangeraakt wordt door de Geest, dan is het in het geloof, of het hart. 

De Geest werkt doorheen de mens die bij het geloof de werken heeft ondergaan om tot Godsvrucht te komen. En dat zijn de vruchten van de Geest.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Inderdaad. Je zou verwachten dat het Lichaam van Christus zich ontwikkelt, steeds meer leert en begrijpt. Het tegendeel is misschien wel waar. Wat zei Jezus over de aanwezigheid van geloof als Hij wederkomt?

Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? (Luk.18:8, SV)

Onverzettelijk en onbekeerlijk als men tegenwoordig is geworden, vraagt Jezus Zich dit terecht af. Toch zal het gevonden worden:

Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. (1Thes.4:15, SV)

Maar bij hoeveel?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei thom:

1 Joh. 3

1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent.

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.

 

Als je al aangeraakt wordt door de Geest, dan is het in het geloof, of het hart. 

De Geest werkt doorheen de mens die bij het geloof de werken heeft ondergaan om tot Godsvrucht te komen. En dat zijn de vruchten van de Geest.

En is dat wat bedoeld wordt in het Thomas evangelie? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Fundamenteel:

En is dat wat bedoeld wordt in het Thomas evangelie? 

We hebben het hier niet over de 'gnostische Jezus', new age en occultisme. Graag in levensbeschouwing. Laten we ons beperken tot het onderwerp, dat interessant genoeg is. Boeddhisten, gnostici, mystici, etc. hebben hun eigen hoekje in dit forum.

8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? (Luk.18:8, SV)

Onverzettelijk en onbekeerlijk als men tegenwoordig is geworden, vraagt Jezus Zich dit terecht af. Toch zal het gevonden worden:

Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. (1Thes.4:15, SV)

Maar bij hoeveel?

Goede vraag. De wereld wordt steeds duisterder.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

We hebben het hier niet over de 'gnostische Jezus', new age en occultisme. Graag in levensbeschouwing. Laten we ons beperken tot het onderwerp, dat interessant genoeg is. Boeddhisten, gnostici, mystici, etc. hebben hun eigen hoekje in dit forum.

Wij hebben het over het geloof, ook al zie je dat niet.

Geloof, hoop en dan de Liefde.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei thom:

Wij hebben het over het geloof, ook al zie je dat niet.

Maar dat geloof van jou heb ik geen enkel belang bij. Jij gelooft niet in God maar in jezelf en kunt daarom ook geen antwoord geven op de topicvraag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Maar dat geloof van jou heb ik geen enkel belang bij. Jij gelooft niet in God maar in jezelf en kunt daarom ook geen antwoord geven op de topicvraag.

Geloof in de Drie-ene God is noodzakelijk om deze vraag te kunnen beantwoorden. Wanneer iemand niet gelooft dat de Heilige Geest een Persoon is, kan diegene zich beter buiten het gesprek houden, en rustig meelezen in de hoop dat hij of zij er iets van opsteekt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Bestaan er Christenen die geen geloof hebben dan?

Het gaat over het oorbaar maken van wat het geloof is, opdat een ander tot geloof komt.

Dat komt door de werking van de Geest in die mens.

Het geloof zelf is het fundament waarop de Geest bouwt in de mens.

Zonder het bewust worden van onze goddelijke afkomst, wat het geloof vertegenwoordigt, kan er niets gebouwd worden en blijft het bij oppervlakkige letterknechterij door de aanname van leerstellingen voor het intellect.

 

Maar... neigt uw oor en komt tot Mij..

hoort er ook bij..

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Jij bent vast de man die gedichtjes maakt op sinterklaasavond.

Graag gedaan WdG.

19 uur geleden zei WdG:

Geloof in de Drie-ene God is noodzakelijk om deze vraag te kunnen beantwoorden. Wanneer iemand niet gelooft dat de Heilige Geest een Persoon is, kan diegene zich beter buiten het gesprek houden, en rustig meelezen in de hoop dat hij of zij er iets van opsteekt.

 

modbreak Trajecto: Wat in de bovenste quote staat werd door Kaasjeskruid geschreven, niet door WdG.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei thom:

Wat betreft het cursief geschreven gedeelte wel. Hoe anders kan Hij gezien worden.. dan door het geloof, of de Geest.

En waarom zou je u dan nederwerpen? Zo kunt ge wel eens misleid worden.

Ik vind het een zeer vreemde uitdrukking. 

30 minuten geleden zei WdG:

We hebben het hier niet over de 'gnostische Jezus', new age en occultisme. Graag in levensbeschouwing. Laten we ons beperken tot het onderwerp, dat interessant genoeg is. Boeddhisten, gnostici, mystici, etc. hebben hun eigen hoekje in dit forum.

Goede vraag. De wereld wordt steeds duisterder.

Ik pikte maar in op wat er reeds stond. Alsof jij nooit off topic ging? En dan zaagt er ook niemand over he 😛

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Fundamenteel:

En waarom zou je u dan nederwerpen? Zo kunt ge wel eens misleid worden.

Ik vind het een zeer vreemde uitdrukking.

Logisch, het is dan ook een vreemd boek waar die uitkomt. Heeft helemaal niets met de Bijbel uit te staan. Het is gewoon pure gnostische lastering.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Fundamenteel:

En waarom zou je u dan nederwerpen? Zo kunt ge wel eens misleid worden.

Ik vind het een zeer vreemde uitdrukking. 

Ah, het nederwerpen.

Tja.. 'de' Engelse vertaling schrijft dit;

15 Jesus said, "When you see one who was not born of woman, fall on your faces and worship. That one is your Father."

Bij Jezus deden ze niet anders die Hem herkenden in zijn belichaming van Christus, knielen, buigen of niet durven aankijken, uit ontzag.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Jij bent vast de man die gedichtjes maakt op sinterklaasavond.

Geen idee over wie het gaat, maar zo te lezen is zijn "god" ook meer een soort "sinterklaas", dus een dode god. Misschien wel boeddha, of een andere drekgod?

23 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik pikte maar in op wat er reeds stond. Alsof jij nooit off topic ging? En dan zaagt er ook niemand over he 😛

Off topic is iets anders dan occultisme, new-age, het thomas-evangelie, reiki en dergelijke rommel aandacht geven, toch?

14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Logisch, het is dan ook een vreemd boek waar die uitkomt. Heeft helemaal niets met de Bijbel uit te staan. Het is gewoon pure gnostische lastering.

Inderdaad. En dat soort troep hoort niet in de Christelijke wereld thuis.

Het gaat hier over de gave van geloof!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei WdG:

Geen idee over wie het gaat, maar zo te lezen is zijn "god" ook meer een soort "sinterklaas", dus een dode god. Misschien wel boeddha, of een andere drekgod?

Klopt, de wereld begrijpt er niets van WdG. 

Zolang de oren dichtzitten, komt er niets binnen.. ☺️

En de ogen..

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als men nu eens geen geloof heeft, dan krijgt men ook geen gaven. En dan zit men jaloers in de kerk.

Zeker. Het gaat nog veel verder. Een gelovige ontvangt ook zegeningen. Een gelovige ervaart rust en vrede, wat er ook gebeurt. Een gelovige heeft een relatie met onze Hemelse Vader. Een gelovige verdedigt onze God tegen aanvallen en laster. Een gelovige gunt een ander ook van alles en deelt graag, toch?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei WdG:

Een gelovige gunt een ander ook van alles en deelt graag, toch?!

De gelovige die het boek verdedigt waarin staat:

Citaat

(Mattheus 23:33) Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?

?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Zeker. Het gaat nog veel verder. Een gelovige ontvangt ook zegeningen. Een gelovige ervaart rust en vrede, wat er ook gebeurt. Een gelovige heeft een relatie met onze Hemelse Vader. Een gelovige verdedigt onze God tegen aanvallen en laster. Een gelovige gunt een ander ook van alles en deelt graag, toch?!

Volgens mij kan een gelovige zich best eens onrustig voelen.

Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan. Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens. Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God. (Psalm 42, SV)

Zo kan ik mij ook onrustig voelen als ik iemand tegen kom die zegt te geloven in God maar dat niet doet bv. Onrust om een albasten kruik die weigert te breken. Zo voelde ik mij ook onrustig na het handgemeen van een maand geleden. Gelukkig maar zou ik haast zeggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid