Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

De gave van het geloof.

Aanbevolen berichten

7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Volgens mij kan een gelovige zich best eens onrustig voelen.

Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Ik gedenk daaraan, en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. O mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan. Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed tot den God mijns levens. Ik zal zeggen tot God: Mijn Steenrots! waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God. (Psalm 42, SV)

Zo kan ik mij ook onrustig voelen als ik iemand tegen kom die zegt te geloven in God maar dat niet doet bv. Onrust om een albasten kruik die weigert te breken. Zo voelde ik mij ook onrustig na het handgemeen van een maand geleden. Gelukkig maar zou ik haast zeggen.

Zeker, maar dit zijn m.i. oppervlakkige gevoelens. Het overheersende, diepe gevoel, moet toch anders zijn!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Zeker, maar dit zijn m.i. oppervlakkige gevoelens. Het overheersende, diepe gevoel, moet toch anders zijn!

Oppervlakkig zou ik het ook niet willen noemen. Zekerheidsrovend kan het soms lijken, een ware aanvechting. Satan slaat dan niet een deukje maar een deuk. Dan schiet ik tekort in liefde en dat voelt helemaal niet goed.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Oppervlakkig zou ik het ook niet willen noemen. Zekerheidsrovend kan het soms lijken, een ware aanvechting. Satan slaat dan niet een deukje maar een deuk. Dan schiet ik tekort in liefde en dat voelt helemaal niet goed.

En bij ieder falen mag je weten dat God in jou leeft! Pak Zijn Hand weer en loop verder. Lach de duivel uit, herinner hem aan zijn toekomst. Geef hem niet de eer, door je rottig te voelen. Kijk naar het Kruis! Daar hing al jouw ellende.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

En bij ieder falen mag je weten dat God in jou leeft! Pak Zijn Hand weer en loop verder. Lach de duivel uit, herinner hem aan zijn toekomst. Geef hem niet de eer, door je rottig te voelen. Kijk naar het Kruis! Daar hing al jouw ellende.

Dat is de bedoeling, daarom schrijf ik ook "kan het soms lijken". De meester van de illusie draait me dan een rad voor ogen, weet exact waar mijn zwaktes zich bevinden en richt daar secuur zijn pijlen op.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Zeker. Het gaat nog veel verder. Een gelovige ontvangt ook zegeningen. Een gelovige ervaart rust en vrede, wat er ook gebeurt. Een gelovige heeft een relatie met onze Hemelse Vader. Een gelovige verdedigt onze God tegen aanvallen en laster. 

Wat zal God blij zijn met zo'n bodyguard.  Hij mag wel in zijn handjes knijpen dat ie jou heeft om Hem te beschermen.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is hartstikke mooi en logisch misschien volgens jou, maar zou je niet willen beginnen aan die discussie en gewoon bij het onderwerp blijven? De Drie-Eenheid staat hier niet ter discussie.

Nee hoor, je weet zo zoetjesaan mijn interpretatie. Maar het is niet onbelangrijk voor deze discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Nee hoor, je weet zo zoetjesaan mijn interpretatie. Maar het is niet onbelangrijk voor deze discussie.

Belangrijk in deze discussie is dat de Drie-Eenheid als uitgangspunt geld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Belangrijk in deze discussie is dat de Drie-Eenheid als uitgangspunt geld.

Ik vind de Waarheid belangrijk, niet een dogma.

We bestuderen hier wat de Bijbel over de gave van het geloof zegt, niet wat de relatie is tussen een dogma en de Waarheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Belangrijk in deze discussie is dat de Drie-Eenheid als uitgangspunt geld.

Niet alleen als uitgangspunt, maar ook als Waarheid! Het is juist van essentieel belang. Het gaat hier om de gave van geloof. Is het een gave van een Persoon, van God Zelf, of is het een gave van een "kracht"? DIE discussie moeten we hier NIET voeren. De Heilige Geest is een Persoon. De enige ware God is de Drie-ene God. Alle andere goden, inclusief boeddha, allah, ... zijn drekgoden. Hou je daar verre van. En, mijn advies: sla het stof van je schoenen. Voer dit soort discussies niet.

13 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is de bedoeling, daarom schrijf ik ook "kan het soms lijken". De meester van de illusie draait me dan een rad voor ogen, weet exact waar mijn zwaktes zich bevinden en richt daar secuur zijn pijlen op.

Wapenuitrusting!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:
5 uur geleden zei WdG:

Voer dit soort discussies niet.

Nee, je gaat ze uit angst uit de weg.

Haha.. tegelijk reageren tegen het mantra van de angst.

modbreak Trajecto: s.v.p. geen zijpaden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

Is het een gave van een Persoon, van God Zelf, of is het een gave van een "kracht"?

Het is de gave van God die dmv Zijn Kracht tot stand komt. Zo moeilijk is dat toch niet? Je kan het een beetje vergelijken met elektriciteit.  

modbreak Trajecto: off-topic, want de Drie-eenheid staat hier niet ter discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Het is de gave van God die dmv Zijn Kracht tot stand komt. Zo moeilijk is dat toch niet? Je kan het een beetje vergelijken met elektriciteit.  

Op het moment dat je het op zo'n manier gaat omschrijven stop je het alweer in een doosje, plak je er een etiket op en maak je er iets banaals van. Een nieuw dogma! In werkelijkheid is het een geheimenis dat we maar ten dele kunnen doorgronden. Er zijn nu eenmaal zaken die ons verstand te boven gaan en dat moet nog even zo blijven.

modbreak Trajecto: off-topic, want de Drie-eenheid staat hier niet ter discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Op het moment dat je het op zo'n manier gaat omschrijven stop je het alweer in een doosje, plak je er een etiket op en maak je er iets banaals van. Een nieuw dogma! In werkelijkheid is het een geheimenis dat we maar ten dele kunnen doorgronden. Er zijn nu eenmaal zaken die ons verstand te boven gaan en dat moet nog even zo blijven.

Het is hoe de Bijbel de HG omschrijft. Elektriciteit is natuurlijk maar een illustratie. Bijv. bij Mozes werd wat Heilige Geest weggenomen en verdeeld over andere oudere mannen. Je kan niet een beetje persoon weghalen en dat verdelen.

modbreak Trajecto: off-topic, want de Drie-eenheid staat hier niet ter discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

Het is hoe de Bijbel de HG omschrijft. Elektriciteit is natuurlijk maar een illustratie. Bijv. bij Mozes werd wat Heilige Geest weggenomen en verdeeld over andere oudere mannen. Je kan niet een beetje persoon weghalen en dat verdelen.

Ik vind het echt van de zotte dat jij als moderator de regels van het forum gewoon aan je laars lapt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik vind het echt van de zotte dat jij als moderator de regels van het forum gewoon aan je laars lapt.

Dat is ook van de zotte. Het is ook van de zotte dat een Christen niet begrijpt dat enerzijds iedere gelovige de Heilige Geest ontvangt, dus niet een "stukje", terwijl de Heilige Geest een Persoon is. En, zelfs als iemand dat niet begrijpt, dan is het nog zotter dat iemand het wil gaan "uitleggen".

Maar ook nu: je kunt het ook gewoon negeren, en verder gaan met het fraaie onderwerp, waar veel over te zeggen is.

1 uur geleden zei sjako:

Het is hoe de Bijbel de HG omschrijft.

Nee, dat is hoe het WTG dat doet, sjako. En, die visie hoort in deze discussie echt niet thuis, met alle respect voor jou!

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik vind het echt van de zotte dat jij als moderator de regels van het forum gewoon aan je laars lapt.

Het zijn overigens niet alleen maar "forumregels", het is ook de Waarheid.

modbreak Trajecto: Dat laatste is jouw geloofswaarheid. Breng het dan ook als zodanig en niet als een door iedere gelovige aangehangen zaak.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:
3 uur geleden zei WdG:

Is het een gave van een Persoon, van God Zelf, of is het een gave van een "kracht"?

Het is de gave van God die dmv Zijn Kracht tot stand komt. Zo moeilijk is dat toch niet? Je kan het een beetje vergelijken met elektriciteit.  

Als het een Kracht is, zou ik het vergelijken met elektro-magnetisch.

Wat trekt is de Liefde, wat reinigt en heiligt is het Licht, wat wordt opgewekt is het Leven.

Is dat een persoon die aan het werk is?

Of de werkzaamheid Gods IN die mens, vanuit en doorheen de Heere Jezus Christus. En de Heere, dat is Geest.

En het geloof is van Jezus Christus; de bewustwording van God in onszelf, van onze oorsprong en afkomst; het Leven en Licht waaruit we eens bestonden.

modbreak Trajecto: is reeds als hier off-topic verklaard.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Als het een Kracht is, zou ik het vergelijken met elektro-magnetisch.

Wat trekt is de Liefde, wat reinigt en heiligt is het Licht, wat wordt opgewekt is het Leven.

Is dat een persoon die aan het werk is?

Of de werkzaamheid Gods IN die mens, vanuit en doorheen de Heere Jezus Christus. En de Heere, dat is Geest.

En het geloof is van Jezus Christus; de bewustwording van God in onszelf, van onze oorsprong en afkomst; het Leven en Licht waaruit we eens bestonden.

Jij ook nog even een schepje er boven op. Voelt lekker dat klieren? Blijkbaar wil jij je niets aantrekken van persoonlijk aanspreken. Dan rest mij niets anders dan je berichten te rapporteren, hierbij dan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
11 minuten geleden zei thom:

Als het een Kracht is, zou ik het vergelijken met elektro-magnetisch.

Wat trekt is de Liefde, wat reinigt en heiligt is het Licht, wat wordt opgewekt is het Leven.

Is dat een persoon die aan het werk is?

Of de werkzaamheid Gods IN die mens, vanuit en doorheen de Heere Jezus Christus. En de Heere, dat is Geest.

En het geloof is van Jezus Christus; de bewustwording van God in onszelf, van onze oorsprong en afkomst; het Leven en Licht waaruit we eens bestonden.

Jij ook nog even een schepje er boven op. Voelt lekker dat klieren? Blijkbaar wil jij je niets aantrekken van persoonlijk aanspreken. Dan rest mij niets anders dan je berichten te rapporteren, hierbij dan.

?

Bijzonder.

Misschien je topicvraag anders benaderen; bestaat een Christen zonder het geloof?

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

?

Bijzonder.

Misschien je topicvraag anders benaderen; bestaat een Christen zonder het geloof?

Jij kunt gewoon de vraag laten wat ie is en de zaak niet naar eigen hand proberen te zetten. Ik vind je een vervuilend element in deze discussie op dit moment.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Jij kunt gewoon de vraag laten wat ie is en de zaak niet naar eigen hand proberen te zetten. Ik vind je een vervuilend element in deze discussie op dit moment.

Dan lees je het straks nog maar een keertje..😁

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gesprek gaat over de gave van geloof. Daarover:

En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

In de eerste plaats zien we hier de Drie-ene God in actie: Geest, Heere en God (Vader). Het is van essentieel belang te begrijpen dat onze God de Bijbelse Drie-ene God is. Alle andere goden zijn afgoden, drekgoden, die hier niet ter zake doen. De gaven van de Heilige Geest zijn manifestaties van de Persoon de Heilige Geest. Het zijn geen manifestaties van mensen. Dit geldt dus ook voor de gave van geloof. @Kaasjeskruid gaf al een uitstekend voorbeeld. We kunnen dit onmogelijk als een "krachtje" zien o.i.d, aangezien de gave gekoppeld is aan de Derde Persoon van de Drie-ene God. Deze Derde Persoon is de Heilige Geest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Nee, dat is hoe het WTG dat doet, sjako. En, die visie hoort in deze discussie echt niet thuis, met alle respect voor jou!

Alle Joden doen het ook. Dus die hebben het duizenden jaren misgehad.

modbreak Trajecto: Mogelijk, maar dat is hier niet ontopic.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid