Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

De gave van het geloof.

Aanbevolen berichten

12 minuten geleden zei WdG:

En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

Mooie tekst. En dan is het eigenlijk voor iedereen geldig, die vanuit het geloof de ander benadert.

Doet mij denken aan Joh. 17

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

 

Ik denk dat je dikgedrukte tekst van het topic hierop slaat; die door hun woord in Mij geloven zullen...de ander die tot geloof komt door de Geest die werkzaam is in diegenen die dit oorbaar maken.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik hier waarneem is dat WDG buiten de forum regels de drie-eenheid voor de tigste keer ter discussie stelt, het aankaarten daarvan, niet gelovers demoniseren  en verwijzen naar Sjako of mijn persoon is ook een vorm van  ter discussie stellen

modbreak Trajecto: Dit is meer iets voor een Feedback-topic.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei antoon:

Wat ik hier waarneem is dat WDG buiten de forum regels de drie-eenheid voor de tigste keer ter discussie stelt, het aankaarten daarvan, niet gelovers demoniseren  en verwijzen naar Sjako of mijn persoon is ook een vorm van  ter discussie stellen

Hier mag men gewoon over de Drie-Eenheid praten als zijnde een realiteit. Jij bent degene die nu ook offtopic gaat. Ook jou bericht is gerapporteerd. Ik vind het schandalig dat jullie niet het respect op kunnen brengen voor een goed gesprek waarbij je je gewoon aan de afspraken houdt. Zeer onbetrouwbaar komt dit over en al helemaal in geval van Sjako die ik niet serieus kan nemen als moderator.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zeer onbetrouwbaar komt dit over en al helemaal in geval van Sjako die ik niet serieus kan nemen als moderator.

Maar dat deed je toch al niet. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zeer onbetrouwbaar komt dit over en al helemaal in geval van Sjako die ik niet serieus kan nemen als moderator.

Dat begrijp ik, wat ik mij afvraag is  wanneer is het ter discussie stellen en wanneer niet, is een mening geven over een deel ervan en verwijzen naar oude talen schriften of Bijbel meteen al ter discussie stellen, dus waar trek je de grens, BOTWEG schrijven dat er geen drie-eenheid is komt hier volgens mij  niet zo aan de orde,als dat wel het geval is dan heb je een punt. 

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei antoon:

BOTWEG schrijven dat er geen drie-eenheid is komt hier volgens mij  niet zo aan de orde

Niet zo of gewoon niet? Daartussen zit een groot verschil. Overigens hoeft het ook niet om botwegge beweringen te gaan, althans dat kan ik nergens lezen in de regels. Er wordt gewoon niet ontkent, op wat voor wijze dan ook.

16 minuten geleden zei antoon:

als dat wel het geval is dan heb je een punt. 

Ik heb een punt.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei antoon:

BOTWEG schrijven dat er geen drie-eenheid is komt hier volgens mij  niet zo aan de orde,als dat wel het geval is dan heb je een punt. 

Prima, dan gaan we weer over tot de orde van de dag: het gesprek gaat over de gave van geloof. Daarover:

En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.

Wanneer we over de gaven van de Heilige Geest spreken, moeten we dus heel goed beseffen dat de Heilige Geest een Persoon is! En daarom is het belangrijk te begrijpen dat onze God een Drie-ene God is. De gaven van de Geest zijn dus manifestaties van de Persoon van de Heilige Geest. Het heeft dus NIKS te maken met de persoonlijkheid van de gelovige! Iedere gelovige heeft geloof. In Romeinen 12 lezen we:

Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.

Er wordt dus gesproken over DE mate des geloofs. De gave van geloof is dus iets anders. Het is een manifestatie van de Heilige Geest, in feite net zoals alle andere geestelijke gaven. De gaven worden toebedeeld door de Heilige Geest, naar Zijn Wil (dus niet onze wil! Ook niet onze keuze!). De gave van geloof is dus in feite het geloof van God!

In Marcus 11 komen we iets interessants tegen:

En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi! zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.

In feite staat hier heb Gods geloof! Zoek het eens op in de grondteksten! Er is hier sprake van een speciale vorm van geloof: Gods gave. De oorsprong daarvan ligt niet in de mens, maar in God. Het is geen keuze. Jezus daagde Zijn volgelingen in feite uit deze vorm van geloof te ontvangen. Wat doet deze vorm van geloof?

Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee”, en het zal gebeuren.

Het is dus een geloof dat ons menselijke niveau van geloven overstijgt. Vaak gaat deze gave samen met andere gaven. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand ernstig ziek was, een totaal onbekend persoon voor ons. Toen beval God ons naar die persoon toe te gaan, te bidden voor die persoon. Als we dat zouden doen, zou die persoon genezen. Het was zo duidelijk, maar tegelijkertijd ook beangstigend. Stap maar eens op een onbekende af, die ook nog eens ernstig ziek is, met de vraag "mag ik voor je bidden?" Op dat moment ontving de persoon die ging bidden een gave van geloof en werd als het ware naar die persoon toegeduwd. Het was zo goed als onmogelijk weerstand te bieden. De Heilige Geest was aan het werk. De persoon genas volledig, artsen waren verbaasd. Hier gingen dus twee gaven samen: gave van genezing, gave van geloof. Alle eer komt uitsluitend Christus toe, niemand anders, laat dat duidelijk zijn!

2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niet zo of gewoon niet? Daartussen zit een groot verschil.

Ik heb een punt.

Zeker heb je een punt, maar, als het geen punt is, dan wordt het dus ook niet meer ontkend, en kunnen we over tot de orde van de dag: gave van het geloof, waarbij de gaven worden verstrekt door de derde Persoon uit de Drie-ene God: de Heilige Geest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Zeker heb je een punt, maar, als het geen punt is, dan wordt het dus ook niet meer ontkend, en kunnen we over tot de orde van de dag: gave van het geloof, waarbij de gaven worden verstrekt door de derde Persoon uit de Drie-ene God: de Heilige Geest.

Met als doel naar Jezus te leiden en ons te laten delen in het werk van Christus. Geeft de Heilige Geest deze gave(n) nog steeds en altijd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Leuk dat een keer van jou te lezen;

1 uur geleden zei WdG:

In feite staat hier heb Gods geloof! Zoek het eens op in de grondteksten! Er is hier sprake van een speciale vorm van geloof: Gods gave. De oorsprong daarvan ligt niet in de mens, maar in God.

Heel speciale vorm van geloof; de enige.. ☺️

1 uur geleden zei WdG:

Alle eer komt uitsluitend Christus toe, niemand anders, laat dat duidelijk zijn!

Hehe.. begraven die strijdbijl dus, en open die ogen voor de rest van het forum.

Nu mag je durven..

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

In feite staat hier heb Gods geloof! Zoek het eens op in de grondteksten! Er is hier sprake van een speciale vorm van geloof: Gods gave. De oorsprong daarvan ligt niet in de mens, maar in God. Het is geen keuze. Jezus daagde Zijn volgelingen in feite uit deze vorm van geloof te ontvangen. Wat doet deze vorm van geloof?

Volgens mij ligt de oorsprong van het geloof in God in alle gevallen in God. Wij kunnen niet uit onszelf geloven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Volgens mij ligt de oorsprong van het geloof in God in alle gevallen in God. Wij kunnen niet uit onszelf geloven.

God wil niet dat iemand verloren gaat. Dat betekent dus dat het geloof voor iedereen beschikbaar is. Het is dus wel degelijk een keuze het aan te nemen of af te wijzen, waarbij niet aannemen hetzelfde is als afwijzen.

29 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Geeft de Heilige Geest deze gave(n) nog steeds en altijd?

Ik zou niet weten waarom niet. De Heilige Geest deelt uit zoals Hij wil.

En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

Zowel de gaven, als de bedieningen als de werkingen zijn gewoon aanwezig in het Lichaam van Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei WdG:

God wil niet dat iemand verloren gaat. Dat betekent dus dat het geloof voor iedereen beschikbaar is. Het is dus wel degelijk een keuze het aan te nemen of af te wijzen, waarbij niet aannemen hetzelfde is als afwijzen.

Zonder de Heilige Geest kunnen we zelfs die keuze niet maken.

8 minuten geleden zei WdG:

Ik zou niet weten waarom niet. De Heilige Geest deelt uit zoals Hij wil.

En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

Zowel de gaven, als de bedieningen als de werkingen zijn gewoon aanwezig in het Lichaam van Christus.

Ik kan nergens in de Bijbel lezen dat God voortdurend bijzondere gaven aan alle gemeenten geeft. Ik sta dan ook afwijzend tegenover gemeentes (meestal evangelisch van aard) die stellen dat deze gaven zelfs verplicht zijn, en als dezen missen het niet goed zit in de gemeente.

Wel kan ik lezen dat Hij de gaven gebruikte om het woord te bevestigen:

God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil. (Heb.2:4, SV)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

moderatie:

S,v.p. ontopic blijven en geen zijpaden bewandelen.

Het topic is De gave van het geloof en dat bespreken we hier aan de hand van de Bijbel.

De Drie-eenheid is niet het topic; en of het dogma dat daarover gaat Waarheid is ook niet.

Dat bespreken zou elders in het forum kunnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zonder de Heilige Geest kunnen we zelfs die keuze niet maken.

Als dat het geval is, dan stelt God in ieder geval ieder mens in de gelegenheid die keuze te maken. Het afwijzen daarvan is dan de zonde tegen de Heilige Geest, en die zonde wordt niet vergeven.

Citaat

Ik kan nergens in de Bijbel lezen dat God voortdurend bijzondere gaven aan alle gemeenten geeft.

Ik lees ook nergens dat het niet zo is. Ik ken de gedachtengang van mensen die denken dat de gaven niet meer aanwezig zijn, en die gedachtengang wijs ik af, zoals je weet. Wat mij betreft laten we het aan de Heilige Geest over, die uitdeelt, zoals HIJ dat wil, en niet zoals wij dat willen!

Citaat

Ik sta dan ook afwijzend tegenover gemeentes (meestal evangelisch van aard) die stellen dat deze gaven zelfs verplicht zijn,

Als iemand dat zo stelt, of als een gemeente dat zo stelt, neemt de gemeente de positie in van de Heilige Geest. Immers God bepaalt HOE Hij uitdeelt, wanneer en aan wie.

Citaat

en als dezen missen het niet goed zit in de gemeente.

Ik weet eigenlijk wel zeker dat in iedere gemeente (de) gaven aanwezig zijn. Zelfs als een gemeente het ontkent, zijn ze aanwezig. Er wordt vaak teveel over gezegd. Laat de Heilige Geest Zijn Werk doen, en laten wij simpel de taken uitvoeren.

Citaat

 

Wel kan ik lezen dat Hij de gaven gebruikte om het woord te bevestigen:

God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil. (Heb.2:4, SV)

 

Correct, en zo is het. Je kunt dit overigens elders ook lezen, denk aan Marcus 16:

En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.

Hier is het Jezus Zelf die het Woord bevestigt, terwijl Hij al opgenomen is in de hemel! Hoe bevestigt Jezus, die God is, het Woord, terwijl Hij in de hemel is? Heel simpel: door de Heilige Geest, Die God is. Kortom: het ontkennen van de gaven is net zo ernstig als het denken gaven te bezitten of het "stimuleren" van gaven door het mensen aan te praten of te leren. In beide gevallen functioneert de Geest niet zoals Hij wil functioneren.

1 minuut geleden zei Trajecto:

De Drie-eenheid is niet het topic; en of het dogma dat daarover gaat Waarheid is ook niet.

Dat bespreken zou elders in het forum kunnen.

Dank! Ik neem aan dat dit betekent dat de Drie-eenheid het uitgangspunt is, dat NIET besproken wordt: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zie ik dit goed?

En, "elders" is in levensbeschouwing, neem ik aan?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

8 uur geleden zei WdG:

Dank! Ik neem aan dat dit betekent dat de Drie-eenheid het uitgangspunt is, dat NIET besproken wordt: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zie ik dit goed?

WDG je moet redenaar of schaker worden, redenaar op afroep tegen een hoog honorarium, is dat niet iets voor je, op alle onderwerpen lukt het je klaarblijkelijk te pas en te onpas te draaien als het moet, switchen indien nodig, het onderwerp naar je hand zetten, of afstand nemen  als het beter uitkomt, inspelen op ieders geest, op tijd ook juiste dingen zeggen op je persoonlijke wijze, geen mens wint het  van je, wat ook weer niet wil zeggen dat je altijd  de waarheid zou hebben.   

modbreak Trajecto: Liever niet zulke "adviezen" voor medeforummers.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei antoon:

 

WDG je moet redenaar of schaker worden, redenaar op afroep tegen een hoog honorarium, is dat niet iets voor je op alle onderwerpen lukt het je klaarblijkelijk te pas en te onpas te draaien als het moet, switchen indien nodig, het onderwerp naar je hand zetten, of afstand nemen  als het beter uitkomt, inspelen op ieders geest op tijd ook juiste dingen zeggen op persoonlijke wijze, geen mens wint het  van je, wat ook weer niet wil zeggen dat je altijd  de waarheid zou hebben.   

Ik heb dit bericht gemeld. Zou je het alsjeblieft bij het onderwerp willen houden! Er is prima ingegrepen in dit topic. Nu weer over de gave van geloof. En bedankt!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei WdG:

Als dat het geval is, dan stelt God in ieder geval ieder mens in de gelegenheid die keuze te maken.

Zo is het volgens mij.

13 minuten geleden zei WdG:

Het afwijzen daarvan is dan de zonde tegen de Heilige Geest, en die zonde wordt niet vergeven.

God is geduldig en zal je vast niet 1x de keuze geven en daarna laten rotten in de hel. Het zou kunnen dat men de zonde tegen de Heilige Geest begaat, echter dat is afhankelijk van op welke wijze er afgewezen wordt denk ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zo is het volgens mij.

Dan zijn we dat met elkaar eens.

Citaat

God is geduldig en zal je vast niet 1x de keuze geven en daarna laten rotten in de hel. Het zou kunnen dat men de zonde tegen de Heilige Geest begaat, echter dat is afhankelijk van op welke wijze er afgewezen wordt denk ik.

Ook dit ben ik met je eens. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat wanneer iemand iedere kans afwijst, en op die wijze het aardse leven verlaat, dan heeft die persoon een groot probleem. DAT is m.i. de zonde tegen de Heilige Geest. God is inderdaad geduldig, maar, er komt voor ieder mens een "laatste kans". Het afwijzen van die "laatste kans" is m.i. de zonde tegen de Heilige Geest. Iemand gaat niet naar de eeuwige hel, omdat iemand zondigt, maar omdat iemand Jezus als God en Verlosser afwijst. Het aannemen daarvan kan slechts door de Heilige Geest, dat weer wel.

8 minuten geleden zei antoon:

 

WDG je moet redenaar of schaker worden, redenaar op afroep tegen een hoog honorarium, is dat niet iets voor je, op alle onderwerpen lukt het je klaarblijkelijk te pas en te onpas te draaien als het moet, switchen indien nodig, het onderwerp naar je hand zetten, of afstand nemen  als het beter uitkomt, inspelen op ieders geest, op tijd ook juiste dingen zeggen op je persoonlijke wijze, geen mens wint het  van je, wat ook weer niet wil zeggen dat je altijd  de waarheid zou hebben.   

En, met alle respect, antoon, oprecht alle respect. Ik noemde het dogma de Waarheid. Ik moet het een geloofswaarheid noemen. Daarmee wil ik akkoord gaan. Maar, in dit forum gaan we uit van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het forum biedt elders ruimte voor jouw geloofswaarheid, en daar wil ik best met je in gesprek gaan. Niet hier. Goed?!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei WdG:

Als dat het geval is, dan stelt God in ieder geval ieder mens in de gelegenheid die keuze te maken. Het afwijzen daarvan is dan de zonde tegen de Heilige Geest, en die zonde wordt niet vergeven.

Nee dat is niet zo.

Hoe kan je zondigen tegen de HG als je deze afwijst als je Deze niet kent of kennen wil.

En wat gebeurt er dan als je Hem afwijst?

Niets, want het Licht blijft schijnen. Alleen de duisternis is gevlucht voor het Licht.

Totdat er weer een glimpje de hoek om komt, of volle bak, net als bij Paulus.. 😄

 

 

7 minuten geleden zei WdG:

Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat wanneer iemand iedere kans afwijst, en op die wijze het aardse leven verlaat, dan heeft die persoon een groot probleem. DAT is m.i. de zonde tegen de Heilige Geest. God is inderdaad geduldig, maar, er komt voor ieder mens een "laatste kans". Het afwijzen van die "laatste kans" is m.i. de zonde tegen de Heilige Geest. Iemand gaat niet naar de eeuwige hel, omdat iemand zondigt, maar omdat iemand Jezus als God en Verlosser afwijst. Het aannemen daarvan kan slechts door de Heilige Geest, dat weer wel.

Ook niet zo. Wat nou laatste kans. We leven in genadetijd, die duurt vanaf de val, tot Zijn wederkomst.

In het vlees.. Capiche?

En wat het topic betreft, gaat dit over het geloof.

Niet over ik raad maar wat.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei thom:

En wat het topic betreft, gaat dit over het geloof.

Niet over ik raad maar wat.

Volgens mij heeft het voldoende raakvlak om even dit zijspoor te bewandelen. Een verandering van onderwerp zal het niet teweegbrengen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Volgens mij heeft het voldoende raakvlak om even dit zijspoor te bewandelen. Een verandering van onderwerp zal het niet teweegbrengen.

Het gaat niet om het zijspoor, maar om het dwaalspoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Volgens mij heeft het voldoende raakvlak om even dit zijspoor te bewandelen. Een verandering van onderwerp zal het niet teweegbrengen.

Inderdaad. De gave van geloof wordt immers verstrekt door de Persoon de Heilige Geest, de Derde Persoon van de Drie-ene God. Wanneer iemand deze Persoon niet kent, wijst hij of zij automatisch de Heilige Geest af, omdat we eerder vastgesteld hebben dat de Heilige Geest ieder mens meerdere kansen geeft. Niemand kan dus beweren "ik wist het niet". Ieder mens krijgt kansen genoeg om Jezus als God en Verlosser te aanvaarden. En, zoals jij eerder terecht opmerkte, het is slechts mogelijk door de Persoon de Heilige Geest.

In 1 Korinthiërs 12 [en daar gaat dit topic over!] lezen we immers, en let eens op het vetgedrukte:

En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Wanneer iemand deze Persoon niet kent, wijst hij of zij automatisch de Heilige Geest af, omdat we eerder vastgesteld hebben dat de Heilige Geest ieder mens meerdere kansen geeft. Niemand kan dus beweren "ik wist het niet". Ieder mens krijgt kansen genoeg om Jezus als God en Verlosser te aanvaarden. En, zoals jij eerder terecht opmerkte, het is slechts mogelijk door de Persoon de Heilige Geest.

 

 

40 minuten geleden zei WdG:
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Zonder de Heilige Geest kunnen we zelfs die keuze niet maken.

Als dat het geval is, dan stelt God in ieder geval ieder mens in de gelegenheid die keuze te maken. Het afwijzen daarvan is dan de zonde tegen de Heilige Geest, en die zonde wordt niet vergeven.

Die zonde wordt niet vergeven schrijf je, maar in het andere bericht; iedereen krijgt genoeg kansen.

Heb je het negeren al opgeheven, want ik heb de indruk dat je mij nu wel leest.

God roept datgene wat uit Hem is.

Reageert dat, dan is dat tot geloof komen. Het geloof van de Zoon.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

 

Die zonde wordt niet vergeven schrijf je, maar in het andere bericht; iedereen krijgt genoeg kansen.

Heb je het negeren al opgeheven, want ik heb de indruk dat je mij nu wel leest.

God roept datgene wat uit Hem is.

Reageert dat, dan is dat tot geloof komen. Het geloof van de Zoon.

 

Hoe komt het, dat "datgene wat uit Hem is"  niet vanzelf op hem reageert ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid