Spring naar bijdragen
WdG

alverzoening

Aanbevolen berichten

Citaat

 

In de theologie wordt met universalisme de universele redding of Apokatastasis bedoeld. Deze doctrine van de alverzoening gaat ervan uit dat alle mensen uiteindelijk gered zullen worden, dat wil zeggen verzoend zullen worden met God. In het christendom wordt deze verzoening verbeeld door de toegang tot de hemel na de dood, eventueel met een (louterings)fase in het vagevuur of het uitboeten van een straf in de hel. De idee van een uiteindelijke redding voor allen is beïnvloed door de Platoonse filosofie en werd voor het eerst opgegrepen door Origenes en in de 4e eeuw uitgewerkt door Gregorius van Nyssa. Het debat tussen particularisme en universalisme vormt een hoofdthema van de (post)moderne filosofie en religiewetenschappen en is als thema ook in alle wereldgodsdiensten doorgedrongen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Universalisme_(theologie)

 

Is de alverzoening een Bijbelse optie? En zo ja, maakt het uit via welke weg iemand de eeuwigheid ingaat? Zijn er meerdere wegen, of is er slechts één weg?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei WdG:

Is de alverzoening een Bijbelse optie?

In geen geval:

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. (Mat.7:13-14, SV)

Over de mensen die anders beweren wordt gelijk het volgende gezegd:

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. (Mat.7:15, SV)

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

In geen geval:

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. (Mat.7:13-14, SV)

Over de mensen die anders beweren wordt gelijk het volgende gezegd:

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. (Mat.7:15, SV)

Hoe gaat het nu met je??

Hoewel ik het inhoudelijk met je eens ben, zijn er toch mensen, ook in dit forum, die bijvoorbeeld geloven dat ze een bepaalde tijd gestraft zullen worden, dat ze moeten lijden, zelfs al in dit leven, en dat aan ieder lijden een einde komt, waarop dan automatisch de hemel volgt. Ze baseren zich bijvoorbeeld op:

En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Hoe gaat het nu met je??

Prima. Mijn emoties zijn vaak kort maar krachtig. En daar ben ik wel blij mee, het vertroebelt vaak ook zicht al die emoties.

1 minuut geleden zei WdG:

Hoewel ik het inhoudelijk met je eens ben, zijn er toch mensen, ook in dit forum, die bijvoorbeeld geloven dat ze een bepaalde tijd gestraft zullen worden, dat ze moeten lijden, zelfs al in dit leven, en dat aan ieder lijden een einde komt, waarop dan automatisch de hemel volgt. Ze baseren zich bijvoorbeeld op:

En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Ik zou die tekst in de context van het volgende lezen:

Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. (Ef.1:10, SV)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

In geen geval:

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. (Mat.7:13-14, SV)

Over de mensen die anders beweren wordt gelijk het volgende gezegd:

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. (Mat.7:15, SV)

Als ik jou was zou ik toch maar eens even heel goed de rest van dat hoofdstukje lezen.   En dan maar eens in een gewone moderne vertaling in plaats van die verheven oude taal, want kennelijk leest men dan eenvoudig over de context heen: 

Mattheüs 7, 1‘Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden.

2Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. 3Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit? 4Hoe kunt u dan zeggen: “Kom, ik zal die splinter even uit uw oog halen”? Met die balk in uw eigen oog ziet u immers niets?

5Hoe kunt u dan uw broeder helpen? Huichelaar! Zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet, als u die splinter uit het oog van uw broeder haalt. 6Geef de dingen van God niet aan de vijanden van God. Geef wat heilig is niet aan de honden, want ze komen terug om u te verscheuren, en gooi geen parels voor de zwijnen, want ze zullen die vertrappen.

7Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. 8Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. 9Als uw zoon u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen? 10En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? 11Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen. 12Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd.

13Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door! 14Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem. 15Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. 16Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen. 17Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. 18Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. 19Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. 20Ik bedoel dit: aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. 21Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. 22Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” 23Maar Ik zal hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.”

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dolce Vita:

Als ik jou was zou ik toch maar eens even heel goed de rest van dat hoofdstukje lezen.   En dan maar eens in een gewone moderne vertaling in plaats van die verheven oude taal, want kennelijk leest men dan eenvoudig over de context heen: 

Mattheüs 7, 1‘Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden.

Zou je dan consequent willen zijn en het goede voorbeeld geven door dan ook gewoon je mond te houden over mijn vermeende oordelen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Prima. Mijn emoties zijn vaak kort maar krachtig. En daar ben ik wel blij mee, het vertroebelt vaak ook zicht al die emoties.

Fijn om te lezen...

Aanhangers van alverzoening stellen bijvoorbeeld dat het Griekse woord geenna niet "hel" betekent, maar dat daarmee het dal van Hinnom in Jeruzalem wordt bedoeld. Echter, volgens de Bijbel wordt met Gehenna de plaats van de eeuwige straf aangeduid (Mat. 23:33). De "hel" is de plaats waar het onuitblusselijk vuur brandt (Mat. 5:22; 18:9; Mark. 9:43, 45). We zien dus dat er een verschuiving in de betekenis is gekomen en dat hier niet meer het fysieke dal van Hinnom bij Jeruzalem wordt bedoeld.

bewerkt door WdG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zou je dan consequent willen zijn en het goede voorbeeld geven door dan ook gewoon je mond te houden over mijn vermeende oordelen?

Bijzonder, hoe je reageert op de Bijbeltekst....  Hoe selectief. Het gaat om het veroordelen van mensen. Zoals tegen ongelovigen zeggen dat ze veroordeeld zijn. Bijvoorbeeld. Het slechte nieuws brengen ipv het goede en de rest aan de Heilige Geest over te laten.  Of demonen van alles de schuld geven, ipv zichzelf te laten vernieuwen in denken en handelen.  En Jezus neemt daar de moeite om heel specifiek aan te geven waar men op dient te letten. 

Het zou wel eens zomaar kunnen dat iemand die onbewust van Christus heeft getuigd in doen en laten, dichter bij God is dan wie andere mensen veroordelen omdat hun visie niet volledig overeenkomt met de hunne, ook al spreken ze nog zo christelijk en drijven ze zogenaamd nog zoveel duivelen uit en profeteren zich een ongeluk.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dolce Vita:

Bijzonder, hoe je reageert op de Bijbeltekst....  Het gaat om het veroordelen van mensen. Zoals tegen ongelovigen zeggen dat ze veroordeeld zijn.

Er is niets mis met de constatering dat mensen die niet geloven in God, onder Zijn vloek liggen. En daar mag en moet men zelfs voor waarschuwen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Is de alverzoening een Bijbelse optie? En zo ja, maakt het uit via welke weg iemand de eeuwigheid ingaat? Zijn er meerdere wegen, of is er slechts één weg?

In theorie zou het kunnen, dat de hel uiteindelijk leeg blijkt te zijn, ofwel uiteindelijk enkel bewoond wordt door de satan en zijn demonen. We weten immers niet wie er naar de hel zijn gegaan, enkel van mensen in de hemel.
Maar de meeste gelovigen gaan daar niet vanuit en geloven dat er wel degelijk mensen in de hel zijn, namelijk mensen die echt welbewust kwaad in de zin hadden en zich in hun doen en laten daardoor  verwijderd hadden van God ofwel van het goede (wat op hetzelfde neerkomt, maar niet iedereen weet dat).

Dat God onvoorwaardelijk elk mens zou redden, ongeacht diens leefwijze op aarde, is in elk geval niet wat het Evangelie en dus ook de Kerk leert. Zij leert dat wij in staat zijn met onze vrije wil voor of tegen God te kiezen en dat die keuze na je sterven vervolmaakt en dus definitief wordt.
Er is dan geen sprake meer van worden, maar van zijn. Hoogstens kun je nog gelouterd worden van de gevolgen van de zonde, maar de keuze is dan al wel gemaakt.
We kunnen dus zodanig ernstig zondigen tegen Hem, in woord, gedachte, doen en of laten, dat het onze relatie met God verbreekt en we zijn heil verliezen. Hij staat echter altijd weer klaar om ons liefdevol te vergeven en de relatie te herstellen, als we met een oprecht berouw onze zonden belijden.
Sowieso dient ieder mens normaliter gedoopt te worden en de communie te ontvangen om eeuwig leven te verwerven. In zijn grote barmhartigheid kan God van deze vereisten afwijken, als iemand door omstandigheden daartoe niet in staat bleek maar wel van echt goede wil is, maar het is niet de normale weg.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Robert Frans:

In theorie zou het kunnen, dat de hel uiteindelijk leeg blijkt te zijn, ofwel uiteindelijk enkel bewoond wordt door de satan en zijn demonen. We weten immers niet wie er naar de hel zijn gegaan, enkel van mensen in de hemel.
Maar de meeste gelovigen gaan daar niet vanuit en geloven dat er wel degelijk mensen in de hel zijn, namelijk mensen die echt welbewust kwaad in de zin hadden en zich in hun doen en laten daardoor  verwijderd hadden van God ofwel van het goede (wat op hetzelfde neerkomt, maar niet iedereen weet dat).

Dat God onvoorwaardelijk elk mens zou redden, ongeacht diens leefwijze op aarde, is in elk geval niet wat het Evangelie en dus ook de Kerk leert. Zij leert dat wij in staat zijn met onze vrije wil voor of tegen God te kiezen en dat die keuze na je sterven vervolmaakt en dus definitief wordt.
Er is dan geen sprake meer van worden, maar van zijn. Hoogstens kun je nog gelouterd worden van de gevolgen van de zonde, maar de keuze is dan al wel gemaakt.
We kunnen dus zodanig ernstig zondigen tegen Hem, in woord, gedachte, doen en of laten, dat het onze relatie met God verbreekt en we zijn heil verliezen. Hij staat echter altijd weer klaar om ons liefdevol te vergeven en de relatie te herstellen, als we met een oprecht berouw onze zonden belijden.
Sowieso dient ieder mens normaliter gedoopt te worden en de communie te ontvangen om eeuwig leven te verwerven. In zijn grote barmhartigheid kan God van deze vereisten afwijken, als iemand door omstandigheden daartoe niet in staat bleek maar wel van echt goede wil is, maar het is niet de normale weg.

En zo kan het zijn dat zelfs moeder Theresa zich in de hel bevind.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Niemand kan met zekerheid zeggen of iedereen behouden is of niet. Het is echter een redelijk en gegrond geloof en hoop dat alle mensen gered worden. Ieder op zijn eigen tijd.  

Hoe dan ook, is het oordeel niet aan de mens gegeven.

 

 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Dolce Vita:

Niemand kan met zekerheid zeggen of iedereen behouden is of niet. Het is echter een redelijk en gegrond geloof en hoop dat alle mensen gered worden. Ieder op zijn eigen tijd.

Zo zou je het ook aan kunnen pakken en nu lijkt het net of jij niet oordeelt. Echter om iets te geloven zul je toch eerst een oordeel moeten vellen en dat is wat jij dus doet in je tweede zin.

16 minuten geleden zei Dolce Vita:

Hoe dan ook, is het oordeel niet aan de mens gegeven.

Verwijder dan je voorgaande zin aub.

Kun jij van jezelf zeggen dat jij behouden bent? En zo ja, waarom?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

En zo kan het zijn dat zelfs moeder Theresa zich in de hel bevind.

Moeder Theresa is in 2016 heiligverklaard, dus we gaan er vanuit dat ze nu in de hemel is en daar voor ons bidt. Daar ook een heiligverklaring geen honderd procent garantie geeft, omdat de verklaring niet zélf de hemel in helpt maar slechts achteraf constateert aan de hand van enige tekenen, zou je gelijk kunnen hebben en zou theoretisch zelfs nog de hemel leeg kunnen zijn in plaats van de hel. Maar daar gaan we dus niet vanuit.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Robert Frans:

Moeder Theresa is in 2016 heiligverklaard, dus we gaan er vanuit dat ze nu in de hemel is en daar voor ons bidt. Daar ook een heiligverklaring geen honderd procent garantie geeft, omdat de verklaring niet zélf de hemel in helpt maar slechts achteraf constateert aan de hand van enige tekenen, zou je gelijk kunnen hebben en zou theoretisch zelfs nog de hemel leeg kunnen zijn in plaats van de hel. Maar daar gaan we dus niet vanuit.

Misschien zijn hemel EN en hel wel leeg😂

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

En zo kan het zijn dat zelfs moeder Theresa zich in de hel bevind.

Goede vraag, en het antwoord is "ja". Ben je goed genoeg??

 

Niemand is goed, niemand, dan God. Ook moeder Theresa is niet goed.

[min. 7]

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei WdG:

Goede vraag, en het antwoord is "ja". Ben je goed genoeg??

 

Dat geldt ook voor Robbert Morris. Ik ontmoet hem wel in hel gezien de hoeveelheid geld van de donaties die hij voor zijn eigen comfort gebruikt👺

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zo zou je het ook aan kunnen pakken en nu lijkt het net of jij niet oordeelt. Echter om iets te geloven zul je toch eerst een oordeel moeten vellen en dat is wat jij dus doet in je tweede zin.

Verwijder dan je voorgaande zin aub.

Ik verwijder helemaal niks. Jij verwart gewoon de hoop en het geloof op basis van een redelijk gegrond Bijbels interpretatietraject met een veroordeling over andere mensen.  Een vergelijking die kant noch wal raakt.

 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Dolce Vita:

Jij verwart gewoon de hoop en het geloof op basis van een redelijk gegrond Bijbels interpretatietraject met een veroordeling over andere mensen.

Ik lees dat jij je eigen hoop je geloof laat worden. Jij hoopt dat iets zo is, dus geloof je dat.

 

Dit is mijn geloof omtrent deze kwestie:

Ik hoop dat iedereen gered zal worden, maar geloof dat dit helaas bij lange na niet het geval zal zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik lees dat jij je eigen hoop je geloof laat worden. Jij hoopt dat iets zo is, dus geloof je dat.

 

Dit is mijn geloof omtrent deze kwestie:

Ik hoop dat iedereen gered zal worden, maar geloof dat dit helaas bij lange na niet het geval zal zijn.

Mijn God is groter dan welke mens dan ook. Als Hij iedereen behouden wil, dan kan Hij dat en dan doet Hij dat. Een mens kan namelijk enkel ingaan tegen Zijn morele wil doch nimmer tegen Zijn Souvereine Wil. Geen mens is uiteindelijk bestand tegen Zijn Liefde, die groter is dan welke kennis dan ook . Dat geloof ik inderdaad.   

P.S. Ik raad je aan nu zeeeeer voorzichtig te zijn met je reacties want Zijn Liefde is de Steen des Aanstoots en niet Zijn Oordeel. Een groot struikelblok voor verstandsgelovigen.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Dolce Vita:

Mijn God is groter dan welke mens dan ook. Als Hij iedereen behouden wil, dan kan Hij dat en dan doet Hij dat. Een mens kan namelijk enkel ingaan tegen Zijn morele wil doch nimmer tegen Zijn Souvereine Wil. Geen mens is uiteindelijk bestand tegen Zijn Liefde, die groter is dan welke kennis dan ook . Dat geloof ik inderdaad.   

P.S. Ik raad je aan nu zeeeeer voorzichtig te zijn met je reacties want Zijn Liefde is de Steen des Aanstoots en niet Zijn Oordeel. Een groot struikelblok voor verstandsgelovigen.

Je doet me denken aan een 5 punts calvinist die op de loop gaat met het vierde punt. De onweerstaanbare genade gaat niet op voor een select groepje mensen, maar voor allen. God dwingt uiteindelijk alle mensen om in Hem te geloven, dat is wat ik filter uit je denkwijze. Maar dat heeft niets met liefde uit te staan.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei WdG:

Is de alverzoening een Bijbelse optie? En zo ja, maakt het uit via welke weg iemand de eeuwigheid ingaat? Zijn er meerdere wegen, of is er slechts één weg?

Ik heb als kind regelmatig nachtmerries gehad van een poster die in de klas hing van het brede en smalle pad. Daarbij werd er in geramd dat slechts weinigen het smalle pad konden afleggen. 
Dus al verzoening (verzoening voor iedereen) bestaat niet volgens de Bijbel.

 

5 uur geleden zei thom:

Voor een keertje open ik de reactie, omdat het om een topic gaat.

Verzoening met het Al,

Dat is dus niet wat alverzoening in houdt.

2 uur geleden zei Dolce Vita:

Het is echter een redelijk en gegrond geloof en hoop dat alle mensen gered worden.

Het is volkomen onduidelijk op grond waarvan dat redelijk en gegrond is. Onderbouw je standpunten nu eens een keer in plaats van steeds met losse kreten te komen.
De Bijbel (het boek Lukas) is namelijk erg duidelijk:

(Lukas 13:23-24) En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen:
Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;

(Mattheus 25:46) En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Ken je die teksten niet of negeer je ze bewust?
Iemand die beweert dat volgens de Bijbel alle mensen gered gaan worden, weet dus niet waarover hij praat.

 

25 minuten geleden zei thom:

Ik schrijf altijd maar voor de duidelijkheid; het geloof is van Jezus Christus.

Tot geloof komen, is de her-verbinding aangaan; is de verzoening met het Al in die zin, dat het Al zich aandient om mee te verzoenen en 'er wordt opengedaan'.

Het Al is het Woord.

Nogmaals: dit is helemaal niet waar alverzoening over gaat.
Doe eens even normaal en lees gewoon wat er staat, in plaats van helemaal los te gaan op het woord AL en het hele topic te verzieken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mullog:

Misschien zijn hemel EN en hel wel leeg😂

Komen we ineens met zijn allen in limbus puerorum terecht, ofwel het voorgeborchte, ofwel limbo. Zijn we volmaakt natuurlijk gelukkig, doch zonder de directe aanschouwing Gods.
En we kunnen er natuurlijk soepel onder brandende stokken door dansen.
Genoeg gelovigen die geloven dat we nooit of slechts heel tijdelijk God zullen aanschouwen in het paradijs, ook (en vooral) buiten het christendom, wat dan in feite op hetzelfde neerkomt als die limbo. Dus tja. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei thom:

 Wie schrijft dat?

Wanneer er verzoening is met het Al, komt de mens tot geloof.

Het geloof is er tot behoud van de Ziel.

Het geloof, is het zaad, is de oorsprong van het Licht in de mens.

Het Leven was het Licht der mensen, en zo is her-verbinding met het Leven, een alverzoening.

Misschien wordt het woord alverzoening totaal anders geïnterpreteerd dan wat het is..

Het gaat in dit topic over de alverzoening zoals voor het eerst geleerd door Origenes (185-254). Niet over jou zelfverzonnen definitie van dit begrip.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid