Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Zojuist zei Thinkfree:

Vervullen voor ons exact, de nieuwe natuur is het grote gebod geplant in het hart.

En die nieuwe natuur hoef je de wet niet voor te houden. Dat is haast blasfemisch.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

En die nieuwe natuur hoef je de wet niet voor te houden. Dat is haast blasfemisch.

Het tegenovergestelde is waar, want je zoekt je lust onder de wet niet daar boven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

We staan natuurlijk wel onder een wet, de Wet van de Christus, anders zouden we niet kunnen zondigen. Ook als we Christus hebben aangenomen kunnen we zondigen en afvallen van het geloof (1Tim 4:1). Maar die wet is samen te vatten onder 'Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles'. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thinkfree:

Gods karakter wordt ons karakter,

Door Hem.

Niet doordat Hij aan het kruis is gestorven, maar dat wij hem daarin volgen moeten; neem uw kruis op en volg mij.

Wat dan sterft is datgene wat denkt Gods karakter te kunnen worden..(..)

Rom.6

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?

2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?

3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;

9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.

10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.

11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:
3 uur geleden zei Thinkfree:

Gods karakter wordt ons karakter,

Door Hem.

Niet doordat Hij aan het kruis is gestorven, maar dat wij hem daarin volgen moeten; neem uw kruis op en volg mij.

Wat dan sterft is datgene wat denkt Gods karakter te kunnen worden..(..)

Het Labyrint is het eeuwenoude symbool voor de Transformatie van de mens, van de zoektocht van de ziel naar haar Ware Bestemming.

Het Labyrint is geen doolhof waarin je verdwalen kan, maar kent slechts één Pad dat leidt naar het Hart ervan...

In het Labyrint komt het gezegde 'Ken uzelf' helemaal tot leven.

De Weg slingert zich tot in de vier segmenten, die gevormd worden door het kruis en staan symbool voor de vier lagere lichamen van de mens, opdat zij in totaliteit doorleefd kunnen worden. Dit is noodzakelijk, want het oude zal afgelegd moeten worden opdat in het Centrum het Nieuwe tot bloei kan komen. Daar wordt de Roos geboren, daar verrijst de Nieuwe Mens als een Feniks uit zijn as.

Soms loopt de Weg rakelings voorbij het Hart om zich er dan opnieuw van te verwijderen. Alhoewel hij slingert, loopt hij toch rechtstreeks naar het Doel. De momenten, waarop de zoekende mens zich opnieuw op wat grotere afstand bevindt, zijn de momenten waar hij op Standvastigheid en Vertrouwen beproefd wordt. Het Doel is niet meer zichtbaar, alhoewel het er altijd Is maar hij moet blindelings verder gaan.

Het belopen van het Pad houdt de Belofte in van God aan de mens dat hij aanspraak kan maken op Zijn Erfenis.

Alles wat duister is komt geleidelijk in het Licht te staan, en op die manier ontdekt men gaandeweg de ware toestand waarin men verkeert.

Alles wordt belicht en men wordt Toeschouwer van zichzelf. Het is hierom dat Jezus zegt: "Laat de zoeker blijven zoeken totdat hij vindt. Als hij vindt, dan zal hij verontrust raken, en als hij verontrust is, zal hij verbijsterd staan..."

Dit is het Proces van de Transfiguratie, de Verlossingsweg, de weg van de ik-versterving, die de ziel opnieuw zal leiden naar haar Ware Bestemming.

In de Griekse mythe wordt verhaalt hoe Theseus moet vechten met de Minotaurus die in het labyrint huist, maar ook hoe hij hulp krijgt van Ariadne(de dochter van de koning) die buiten het labyrint op hem wacht. Want indien hij erin slaagt het centrum te bereiken en de Minotaurus te doden mag hij met haar huwen. Doch hiervoor krijgt hij hulp van haar, door middel van een kluwen draad die hij ontrolt als hij het labyrint binnengaat om zo zijn weg terug te vinden.

Theseus staat voor de ziel die 'geroepen' wordt door God, door de Gnosis en het Pad aanvangt. Daardoor het gevecht aangaat, moet aangaan, met de lagere natuur van de mens in het labyrint van het leven. De draad van Ariadne staat als symbool van onze eigen Poolster, Goddelijke Vonk die het Pad voor ons verlicht, als Erfenis en Belofte voor de Thuiskomst, waardoor het 'Alchemistische Huwelijk' voltrokken kan worden.

Wanneer Geest en Ziel samen scheppen, dan zijn ze verenigd in het Heilig Huwelijk waarin de mens 'Mens' wordt en is het God die Mens wordt en zo Zichzelf ervaart.

De verschijnselen dienen enkel om de Werkelijkheid erin te ontdekken en dan pas wordt de grote Illusie ingezien.

(M)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎15‎-‎7‎-‎2019 om 15:09 zei thom:

Het Labyrint is het eeuwenoude symbool voor de Transformatie van de mens, van de zoektocht van de ziel naar haar Ware Bestemming.

Het Labyrint is geen doolhof waarin je verdwalen kan, maar kent slechts één Pad dat leidt naar het Hart ervan...

In het Labyrint komt het gezegde 'Ken uzelf' helemaal tot leven.

De Weg slingert zich tot in de vier segmenten, die gevormd worden door het kruis en staan symbool voor de vier lagere lichamen van de mens, opdat zij in totaliteit doorleefd kunnen worden. Dit is noodzakelijk, want het oude zal afgelegd moeten worden opdat in het Centrum het Nieuwe tot bloei kan komen. Daar wordt de Roos geboren, daar verrijst de Nieuwe Mens als een Feniks uit zijn as.

Soms loopt de Weg rakelings voorbij het Hart om zich er dan opnieuw van te verwijderen. Alhoewel hij slingert, loopt hij toch rechtstreeks naar het Doel. De momenten, waarop de zoekende mens zich opnieuw op wat grotere afstand bevindt, zijn de momenten waar hij op Standvastigheid en Vertrouwen beproefd wordt. Het Doel is niet meer zichtbaar, alhoewel het er altijd Is maar hij moet blindelings verder gaan.

Het belopen van het Pad houdt de Belofte in van God aan de mens dat hij aanspraak kan maken op Zijn Erfenis.

Alles wat duister is komt geleidelijk in het Licht te staan, en op die manier ontdekt men gaandeweg de ware toestand waarin men verkeert.

Alles wordt belicht en men wordt Toeschouwer van zichzelf. Het is hierom dat Jezus zegt: "Laat de zoeker blijven zoeken totdat hij vindt. Als hij vindt, dan zal hij verontrust raken, en als hij verontrust is, zal hij verbijsterd staan..."

Dit is het Proces van de Transfiguratie, de Verlossingsweg, de weg van de ik-versterving, die de ziel opnieuw zal leiden naar haar Ware Bestemming.

In de Griekse mythe wordt verhaalt hoe Theseus moet vechten met de Minotaurus die in het labyrint huist, maar ook hoe hij hulp krijgt van Ariadne(de dochter van de koning) die buiten het labyrint op hem wacht. Want indien hij erin slaagt het centrum te bereiken en de Minotaurus te doden mag hij met haar huwen. Doch hiervoor krijgt hij hulp van haar, door middel van een kluwen draad die hij ontrolt als hij het labyrint binnengaat om zo zijn weg terug te vinden.

Theseus staat voor de ziel die 'geroepen' wordt door God, door de Gnosis en het Pad aanvangt. Daardoor het gevecht aangaat, moet aangaan, met de lagere natuur van de mens in het labyrint van het leven. De draad van Ariadne staat als symbool van onze eigen Poolster, Goddelijke Vonk die het Pad voor ons verlicht, als Erfenis en Belofte voor de Thuiskomst, waardoor het 'Alchemistische Huwelijk' voltrokken kan worden.

Wanneer Geest en Ziel samen scheppen, dan zijn ze verenigd in het Heilig Huwelijk waarin de mens 'Mens' wordt en is het God die Mens wordt en zo Zichzelf ervaart.

De verschijnselen dienen enkel om de Werkelijkheid erin te ontdekken en dan pas wordt de grote Illusie ingezien.

(M)

Wat is dit voor een occulte stuk. De Stralende Gnosis.

Gnosis is de Kennis die we waren en wat wij geworden zijn.

Waar wij waren en waarin we geworpen zijn.

Waarheen we ons spoeden en waarvan we worden verlost.

Wat de geboorte is en wat de wedergeboorte is.

Door zichzelf te leren kennen leert de mens God kennen.

Dat is de essentie van Gnosis.

Valentinus (100-160)
 

Dit is verre van bijbelstudie!!

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei maritime12:

Dit is verre van bijbelstudie!!

Dit is diepgaande bijbelstudie, je komt het steeds tegen in de teksten. Vooral die ik plaats de laatste jaren; Joh. 17, 1 Kor. 15, Rom. 8 1 Joh. enzovoorts. Het maakt eigenlijk niet uit welke tekst uit het NT, het staat werkelijk overal geschreven.

Eigenlijk begint het al met Joh. 1 vers 4.

Heb je van die regel al een studie gemaakt Maritime?

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei maritime12:

Wat is dit voor een occulte stuk. De Stralende Gnosis.

Gnosis is de Kennis die we waren en wat wij geworden zijn.

Waar wij waren en waarin we geworpen zijn.

Waarheen we ons spoeden en waarvan we worden verlost.

Wat de geboorte is en wat de wedergeboorte is.

Door zichzelf te leren kennen leert de mens God kennen.

Dat is de essentie van Gnosis.

Valentinus (100-160)
 

Dit is verre van bijbelstudie!!

 

Het is Het Evangelie van Jezus Christus in een notendop. Zuiver, helder, heilig, eenvoudigweg Schitterend.  

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Dolce Vita:
10 uur geleden zei maritime12:

Wat is dit voor een occulte stuk. De Stralende Gnosis.

Gnosis is de Kennis die we waren en wat wij geworden zijn.

Waar wij waren en waarin we geworpen zijn.

Waarheen we ons spoeden en waarvan we worden verlost.

Wat de geboorte is en wat de wedergeboorte is.

Door zichzelf te leren kennen leert de mens God kennen.

Dat is de essentie van Gnosis.

Valentinus (100-160)
 

Dit is verre van bijbelstudie!!

 

Het is Het Evangelie van Jezus Christus in een notendop. Zuiver, helder, heilig, eenvoudigweg Schitterend.  

De tekst van @maritime12 komt van de website De Stralende Gnosis. Het lijkt mij wel zo netjes dit te vermelden.

De Valentinus waarvan de tekst afkomstig is (of zou zijn) is gelinkt aan het Arianisme dat vrijwel volledig is uitgeroeid door het christendom vanwege het conflict tussen de Christenen en Arianen over de drie-eenheid. Ik denk dat het daarom misschien wel "Zuiver, helder, heilig, eenvoudigweg Schitterend" genoemd mag worden maar dat je het niet het "Evangelie van Jezus Christus in een notendop" kunt noemen.

En inderdaad, het is verre van Bijbelstudie, eerder christelijke historie of christelijke filosofie :-) 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb het stuk over het Labyrint al een paar keer geplaatst, met bronvermelding. Dit keer vergeten sorry.

Christelijke filosofie lijkt mij uitstekend verwoord.😊

20 minuten geleden zei Mullog:

De Valentinus waarvan de tekst afkomstig is (of zou zijn) is gelinkt aan het Arianisme dat vrijwel volledig is uitgeroeid door het christendom vanwege het conflict tussen de Christenen en Arianen over de drie-eenheid.

Wat is dan nu het zogenaamde christendom in die strijd kun je je afvragen. Datzelfde christendom dat de Katharen heeft uitgeroeid?

Christen-dom krijgt wel een speciale betekenis dan.. 👀

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mullog:

De tekst van @maritime12 komt van de website De Stralende Gnosis. Het lijkt mij wel zo netjes dit te vermelden.

De Valentinus waarvan de tekst afkomstig is (of zou zijn) is gelinkt aan het Arianisme dat vrijwel volledig is uitgeroeid door het christendom vanwege het conflict tussen de Christenen en Arianen over de drie-eenheid. Ik denk dat het daarom misschien wel "Zuiver, helder, heilig, eenvoudigweg Schitterend" genoemd mag worden maar dat je het niet het "Evangelie van Jezus Christus in een notendop" kunt noemen.

En inderdaad, het is verre van Bijbelstudie, eerder christelijke historie of christelijke filosofie :-) 

Bedankt voor de correctie.  De RKK heeft helemaal gelijk, wat betreft de Triniteit.  Wat ik me nu dan afvraag is hoe mensen die er zo naast zaten wat betreft de Triniteit toch over zo'n schitterend stuk van de waarheid konden beschikken, terwijl ze toch ook nog uitgeroeid zijn.  Het evangelie lijkt mij een verborgenheid te zijn binnen in die tekst van Valentinus.  (en daarom kan het op misleiding uitdraaien, maar dat kan een te orthodoxe houding ook) Het enige wat ik kan bedenken is dat de Arianen nadat ze  het juweel hadden leren kennen, alsnog God De Zoon verloochenden. En volgens mij heb ik zojuist mijn eigen vraag beantwoord, waarvoor dank aan Thom en Mullog.*:}

 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Dolce Vita:

Het enige wat ik kan bedenken is dat de Arianen nadat ze  het juweel hadden leren kennen, alsnog God De Zoon verloochenden.

Wat Valentinus schrijft, gaat alleen maar over de Zoon m.i.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Christelijke filosofie lijkt mij uitstekend verwoord.

Kolossenzen 2:8: Pas op dat niemand je vangt met filosofie en bedriegelijke, holle ideeën, gebaseerd op menselijke tradities, op de basisprincipes van de wereld en niet op Christus.

Denk een sterkte waarschuwing aan jou adres @thom !!

57 minuten geleden zei Dolce Vita:

Wat ik me nu dan afvraag is hoe mensen die er zo naast zaten wat betreft de Triniteit toch over zo'n schitterend stuk van de waarheid konden beschikken, terwijl ze toch ook nog uitgeroeid zijn.

Als je het niet eens was met de RKK dan werd je een kopje kleiner gemaakt want dan was je een ketter. Zo kon de leer van de RKK zegevieren, tenminste tot zeg een paar honderd jaar geleden. Toen werd langzaam en zeker de dwaalleer blootgelegd. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Als je het niet eens was met de RKK dan werd je een kopje kleiner gemaakt want dan was je een ketter. Zo kon de leer van de RKK zegevieren, tenminste tot zeg een paar honderd jaar geleden. Toen werd langzaam en zeker de dwaalleer blootgelegd. 

En God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest hebben dat niet voor niets toegestaan. Alleen zo kon het Enige Ware Evangelie doorzetten.

6 uur geleden zei sjako:

Kolossenzen 2:8: Pas op dat niemand je vangt met filosofie en bedriegelijke, holle ideeën, gebaseerd op menselijke tradities, op de basisprincipes van de wereld en niet op Christus.

Denk een sterkte waarschuwing aan jou adres @thom !!

Jij bent degene die in de filosofie  uit Kol2:8  bent getrapt die de Jehova's Getuigen aanhangen. Niet Thom. En zolang jij God de Zoon loochent, ben jij nog steeds on death row. Jouw organisatie liegt jou voor dat jij in een of ander duizendjarig rijk op aarde zou komen, terwijl jullie zogenaamde gezalfden (wij noemen hen thuis zalfies) lekker naar de hemel vertrekken.  Nou vergeet het maar. Enkeltje put voor zalfies en volgers.  

Het zogenaamde duizendjarige rijk moet IN jou nederdalen.   En het is eeuwig en al tweeduizend jaar op aarde aanwezig. Doch niemand zal het vinden, tenzij het in hen is nedergedaald. En God de Zoon regeert.

De waarschuwing is aan jouw adres, dus bind maar gauw in.

modbreak Trajecto: We wisselen geloofsideeën uit hier op het forum. Iemand toevoegen dat hij zich on death row bevinden is niet bevorderlijk voor een behoorlijke discussie. Ook al bevinden we ons hier in het gedeelte waar de Drie-eenheid niet ter discussie staat, dat betekent nog niet dat je iemand die anders gelooft dan jij simpelweg kunt zeggen dat hij zich on death row bevindt.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei sjako:
2 uur geleden zei thom:

Christelijke filosofie lijkt mij uitstekend verwoord.

Kolossenzen 2:8: Pas op dat niemand je vangt met filosofie en bedriegelijke, holle ideeën, gebaseerd op menselijke tradities, op de basisprincipes van de wereld en niet op Christus.

Denk een sterkte waarschuwing aan jou adres @thom !!

Ik voel mij niet aangesproken Sjako. Integendeel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Dolce Vita:

En zolang jij God de Zoon loochent, ben jij nog steeds on death row.

En dit is dus niet Bijbels. De Bijbel spreekt niet over God de Zoon maar over de Zoon van God. Ik heb waarschijnlijk net zoveel problemen met het WTG als jij maar JG's  aanvallen met onbijbelse termen gaat niet helpen om hen van gedachten te laten veranderen. Integendeel zelfs. Het zal hen alleen maar versterken in hun geloof. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Willempie:

En dit is dus niet Bijbels. De Bijbel spreekt niet over God de Zoon maar over de Zoon van God. Ik heb waarschijnlijk net zoveel problemen met het WTG als jij maar JG's  aanvallen met onbijbelse termen gaat niet helpen om hen van gedachten te laten veranderen. Integendeel zelfs. Het zal hen alleen maar versterken in hun geloof. 

U hebt geen onderscheidingsvermogen. Ga terug naar start en begin opnieuw, ook u hangt de leugen dus aan.

U heeft kennelijk nog weinig kennis gemaakt met de getuigen van Jehova.  Zo dood als een pier. Morsdood. Geen geest in.  Is gewoon te zien maar vooral aan alles te merken.  

Wie God de Zoon loochent, diens kop moet eraf. Maar dat is niet het hoofd van vlees en bloed maar van de leugengeest. De slang.   Die is on death row.  Daar kan een mens op twee manieren op reageren. Men voelt de verlossende waarheid aan, of men begint een conflict. En die geest van het wacht-toren-genootschap is hardnekkiger dan hardnekkig.  Begint men een conflict, schudden wij het stof van de voeten en marcheren voorwaarts. De Militia Christi. Amen.  

modbreak Trajecto: Nu lijk je het wat te verschuiven maar nog steeds blijft het niet echt duidelijk wie er een kopje kleiner zou moeten worden gemaakt. Spreek duidelijk en behandel medeforummers met meer respect en vooral meer liefde.

God is nedergedaald uit de Hemel in de schoot van de Heilige Maagd Maria.  God is vleesgeworden in Jezus van Nareth. En niet vlees is God geworden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Ik moest dat een paar keer lezen om het te geloven. Je doet een oproep tot doden!! 

Jij LIEGT. En het is voor iedereen te lezen.

IK ZEG JOU, NOG ÉÉN KEER: HET IS DEMONISCH,HET LOOCHENEN VAN GOD DE ZOON!!!!!!!!

Een demoon van een Jehova's Getuigen familielid zat in mij en God de Zoon heeft hem vakkundig onthoofd.  HALLELUJAH. We spreken geestelijk. En vanwege de hardnekkigheid kan het niet anders dan zo.

Volhard echter in uw opstand, dan zult u het Koninkrijk niet zien. U zult verdwalen. 

Voor de duidelijkheid: ja, u zult het voelen in uw lichaam als de geestelijke slang in uw sterfelijk lichaam de geestelijke kop vermorzeld wordt. Maar het is goed te doen dankzij Christus.  Beter nu een beetje pijn dan straks geestelijk dood.

modbreak Trajecto: Sjako liegt? wat krijgen we nu? Degene die anders gelooft dan jij liegt? Dat kunnen we hier zo echt niet hebben. Leg je standpunt duidelijk uit en laat de ander hetzelfde doen. Allerlei geroep brengt mensen die met elkaar in gesprek zijn doorgaans niet verder. Het de ander om de oren slaan met je ideeën heeft niet zo veel kans op het ontstaan van begrip 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Yep.  IS. Kan iet missen.

 

Ach, dat u de leugengeest dient is logisch, als antitheïst.  Dat u het verschil niet ziet tussen de strijd in de hemelse gewesten en fysieke strijd, is normaal.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Jij LIEGT. En het is voor iedereen te lezen.

IK ZEG JOU, NOG ÉÉN KEER: HET IS DEMONISCH!!!!!!!!

Dat is geschreven aan een jg en er staat nog wat achter. Iemand van goede wil. Niet aan een antitheist, die stukjes uit hun context haalt om zoveel mogelijk christenen te treffen. 

 

Zo. Plicht gedaan. Stof van de voeten.

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid