Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

8 uur geleden zei nikie90:

Wat staat in het OT wat het doel is? 

Jesaja 66:22 bijv

Want net zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak vóór mij zullen blijven bestaan,’ verklaart Jehovah, ‘zo zal jullie nageslacht en jullie naam blijven bestaan.’

of Daniël 2:44

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan,  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Dolce Vita:

En Jezus hief de ogen opwaarts, en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt.

42 Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.

Waarom denk je dat Hij Zijn Vader dankte? Omdat Hij Gods Geest gebruikt die van de Vader komt. Jezus en Zijn Vader maakte het mogelijk dat Lazarus een (tijdelijke) opstanding kreeg. Jezus werkt zo nauw samen met de Vader dat Jezus niet letterlijk hoeft te vragen. De opstanding zal straks in het groot gebeuren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei sjako:

Waarom denk je dat Hij Zijn Vader dankte? Omdat Hij Gods Geest gebruikt die van de Vader komt. Jezus en Zijn Vader maakte het mogelijk dat Lazarus een (tijdelijke) opstanding kreeg. Jezus werkt zo nauw samen met de Vader dat Jezus niet letterlijk hoeft te vragen. De opstanding zal straks in het groot gebeuren.

Nee, om der schare wille, Sjako. Dat staat er gewoon. God de Zoon, dankt God de Vader, om der schare wille. Opdat zij leren de Vader te danken, opdat zij zouden leren in God de Zoon Jezus Christus te geloven, de enige Naam, door welke wij behouden worden. 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Dolce Vita:

En ook de reden van de opwekking heeft Hij gegeven:

Johannes 11,14 Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven.

15 En Ik ben blijde om uwentwil, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt; doch laat ons tot hem gaan.

Ik betwijfel of de opwekking van Lazarus überhaupt heeft plaats gevonden. Waarom staat het alleen in Johannes beschreven en niet in Mattheüs, Marcus en Lucas? Als het echt gebeurd is lijkt het me geen klein detail dat ze voor het gemak maar even weg lieten.

Hebreeën 11:

Citaat

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Ik betwijfel of de opwekking van Lazarus überhaupt heeft plaats gevonden. Waarom staat het alleen in Johannes beschreven en niet in Mattheüs, Marcus en Lucas? Als het echt gebeurd is lijkt het me geen klein detail dat ze voor het gemak maar even weg lieten.

Johannes schrijft bijvoorbeeld dat hij onmogelijk kan verhalen wat Jezus allemaal heeft gedaan. Ieder verslag beperkt zich dus tot bepaalde zaken. Er zijn niet voor niets meerdere verslagen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Willempie:
31 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik betwijfel of de opwekking van Lazarus überhaupt heeft plaats gevonden. Waarom staat het alleen in Johannes beschreven en niet in Mattheüs, Marcus en Lucas? Als het echt gebeurd is lijkt het me geen klein detail dat ze voor het gemak maar even weg lieten.

Johannes schrijft bijvoorbeeld dat hij onmogelijk kan verhalen wat Jezus allemaal heeft gedaan. Ieder verslag beperkt zich dus tot bepaalde zaken. Er zijn niet voor niets meerdere verslagen.

Over het evangelie volgens Johannes:

Citaat

Hoewel er diverse speculaties zijn over het tijdstip van ontstaan, wordt er dikwijls van uitgegaan dat het Evangelie volgens Johannes rond 90-110 zijn vorm heeft gekregen. Dit is waarschijnlijk later dan de andere drie evangeliën. Mogelijk heeft de schrijver kennis gehad van de geschriften van Matteüs, Marcus en Lucas en veronderstelt hij de inhoud van deze Evangeliën ook bekend bij zijn lezers, maar ook hierover kan enkel gespeculeerd worden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes#Datering

Het evangelie volgens Marcus wordt beschouwd als het oudste van de versies die in de ons bekende Bijbel zijn opgenomen. Deze wordt gedateerd tussen 66 en 73.

Citaat

Het Marcusevangelie wordt door vrijwel alle Bijbelwetenschappers gedateerd tussen 66 en 73. Deze tijdsvork heeft te maken met de Joodse Oorlog, waarvan Marcus weet lijkt te hebben. Zijn weergave van de voorspellingen door Jezus over de eindtijd in hoofdstuk 13, waarin Marcus de vernietiging van de Tweede Tempel en de onrust daaromheen becommentarieert, is voor veel exegeten een argument dat het evangelie vlak voor, in of kort na 70 is opgesteld. Omdat Ireneüs meldt dat Marcus het evangelie schreef na Petrus' dood is het, ook wanneer we vasthouden aan Marcus (de tolk van Petrus, al dan niet dezelfde persoon als Johannes Marcus) als auteur, mogelijk om het jaar 65 als vroegste datum aan te houden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Marcus#Datering

Dit zijn natuurlijk geen vaststaande jaartallen en ik wil ook niet suggereren dat wikipedia een zaligmakend orakel is maar stel dat Johannes op z'n vroegst in 90 is geschreven en Marcus op z'n laatst in 73. En stel dat de opwekking van Lazarus echt heeft plaats gevonden. Dan zou Marcus er van af moeten hebben geweten maar er voor hebben gekozen het niet te vermelden. Zou hij aan Johannes hebben gevraagd: vermeld jij dat over 17 jaar in jouw versie?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dit zijn natuurlijk geen vaststaande jaartallen maar stel dat Johannes op z'n vroegst in 90 is geschreven en Marcus op z'n laatst in 73. En stel dat de opwekking van Lazarus echt heeft plaats gevonden. Dan zou Marcus er van af moeten hebben geweten maar er voor hebben gekozen het niet te vermelden. Zou hij aan Johannes hebben gevraagd: vermeld jij dat over 17 jaar in jouw versie?

Alle schrijvers hebben een keuze moeten maken uit de informatie die ze hadden. Als je ervan uitgaat dat het biddende mensen waren die zich lieten leiden door God's Geest kun je ook ontdekken dat ze verschillende aspecten benadrukten. In Mattheüs is dat het Koningschap, in Marcus het dienaarschap, in Lucas het Menszijn en in Johannes het hemelse. Deze aspecten komen trouwens overeen met de vier dieren rondom God's troon zoals die in de TeNaCH staan beschreven. Het is echt heel bijzonder allemaal en getuigt van een overkoepelende eenheid in de hele Bijbel. En dan heb ik het nog niet eens over de getalswaarden in de Hebreeuwse teksten want als je dat gaat ontdekken raak je nog veel meer onder de indruk.   

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Willempie:

En dan heb ik het nog niet eens over de getalswaarden in de Hebreeuwse teksten want als je dat gaat ontdekken raak je nog veel meer onder de indruk.   

Bedoel dit je soms? 😉

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Chaim:

Bedoel dit je soms? 😉

Niet helemaal. Ik had het daar nog niet over de betekeniswaarden van getallen als zodanig maar over de getalsmatige overeenkomsten in de opbouw van Hebreeuwse woorden, waardoor we bepaalde verbanden kunnen ontdekken. Dat is iets anders dan gematria.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Willempie:

Niet helemaal. Ik had het daar nog niet over de betekeniswaarden van getallen als zodanig maar over de getalsmatige overeenkomsten in de opbouw van Hebreeuwse woorden, waardoor we bepaalde verbanden kunnen ontdekken. Dat is iets anders dan gematria.

Numerologie 

Of bedoel je hoe ze met computer software in de tenach naar overeenkomsten zoeken? Bijvoorbeeld elke tiende letter opsommen en dan krijg je een woord 

bewerkt door nikie90

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei nikie90:

Numerologie 

Of bedoel je hoe ze met computer software in de tenach naar overeenkomsten zoeken? Bijvoorbeeld elke tiende letter opsommen en dan krijg je een woord 

Geen numerologie. Dat beschouw ik als occult, althans in ieder geval de moderne populaire versie daarvan. Wat de codes betreft die met moderne computerprogramma's ontdekt schijnen te worden is mij dat nog niet zo duidelijk. Ik heb mijn zus, die hoogleraar wiskunde en informatietechnologie is, gevraagd hier eens naar te kijken maar zelfs voor haar is het moeilijk te beoordelen. Het lijkt behoorlijk spectaculair maar ik weet niet in hoeverre soortgelijke codes ook niet in andere boeken dan de Bijbel te vinden zijn. Is het echt of gekunsteld? Dat weet ik nog niet zeker en ik heb zelf niet voldoende kennis om het te beoordelen. Het zou me in ieder geval geenszins verbazen als het echt zou blijken te zijn. De Bijbel is net zo'n schepping als het universum, waarin we immers ook allerlei codes en wetmatigheden ontdekken.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Geen numerologie. Dat beschouw ik als occult, althans in ieder geval de moderne populaire versie daarvan. Wat de codes betreft die met moderne computerprogramma's ontdekt schijnen te worden is mij dat nog niet zo duidelijk. Ik heb mijn zus, die hoogleraar wiskunde en informatietechnologie is, gevraagd hier eens naar te kijken maar zelfs voor haar is het moeilijk te beoordelen. Het lijkt behoorlijk spectaculair maar ik weet niet in hoeverre soortgelijke codes ook niet in andere boeken dan de Bijbel te vinden zijn. Is het echt of gekunsteld? Dat weet ik nog niet zeker en ik heb zelf niet voldoende kennis om het te beoordelen. Het zou me in ieder geval geenszins verbazen als het echt zou blijken te zijn. De Bijbel is net zo'n schepping als het universum, waarin we immers ook allerlei codes en wetmatigheden ontdekken.

Het is geen gekke gedachte.

Deze codes zijn wel echt, het is niet zo dat ze er niet zijn of te ontkennen zijn bijvoorbeeld dat de holocaust ook naar voren komt in de tenach is ook met deze software aangetoond  

Uiteindelijk kan je in elk boek als je lang genoeg zoekt wel woorden vinden maar niet met de nauwkeurigheid die in de tenach is wonderbaarlijk, zomaar een mens die hetzelfde probeert om zulke codes te verstoppen in een boek die hij schrijft is onmogelijk: je kan niet honderden hoofdstukken schrijven en op elke pagina elke tien letters een woord vormen en tegelijkertijd in context blijven, laat staan meerdere woorden en meerdere intervals op elke pagina. Maar in de Tenach komt dit wel voor. Tot zo ver is dat mij ooit duidelijk gemaakt 

bewerkt door nikie90

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei nikie90:

Het is geen gekke gedachte.

Deze codes zijn wel echt, het is niet zo dat ze er niet zijn of te ontkennen zijn bijvoorbeeld dat de holocaust ook naar voren komt in de tenach is ook met deze software aangetoond  

Uiteindelijk kan je in elk boek als je lang genoeg zoekt wel woorden vinden maar niet met de nauwkeurigheid die in de tenach is wonderbaarlijk, zomaar een mens die hetzelfde probeert om zulke codes te verstoppen in een boek die hij schrijft is onmogelijk: je kan niet honderden hoofdstukken schrijven en op elke pagina elke tien letters een woord vormen en tegelijkertijd in context blijven, laat staan meerdere woorden en meerdere intervals op elke pagina. Maar in de Tenach komt dit wel voor. Tot zo ver is dat mij ooit duidelijk gemaakt 

Misschien ben ik zelf wel in staat om op deze zaken een kansberekening toe te passen maar dat zou mij heel erg veel tijd gaan kosten, misschien wel jaren. Daarom hoop ik nog steeds iemand te ontdekken die dit reeds heeft gedaan of er mee bezig is. Het eerste boek over deze materie heb ik niet gelezen maar uit de recensies meen ik te begrijpen dat het boek voortijdig was en sensatie belust, waardoor veel mensen op het verkeerde been zijn gezet. Intussen gaat het onderzoek wel verder en het zijn wel echte wetenschappers die zich hiermee bezig houden. Ik ben geneigd om het serieus te nemen. De resultaten lijken me te duidelijk om dat niet te doen. 

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Willempie:

Misschien ben ik zelf wel in staat om op deze zaken een kansberekening toe te passen maar dat zou mij heel erg veel tijd gaan kosten, misschien wel jaren. Daarom hoop ik nog steeds iemand te ontdekken die dit reeds heeft gedaan of er mee bezig is. Het eerste boek over deze materie heb ik niet gelezen maar uit de recensies meen ik te begrijpen dat het boek voortijdig was en sensatie belust, waardoor veel mensen op het verkeerde been zijn gezet. Intussen gaat het onderzoek wel verder en het zijn wel echte wetenschappers die zich hiermee bezig houden. Ik ben geneigd om het serieus te nemen. De resultaten lijken me te duidelijk om dat niet te doen. 

Glazerson heeft dat allemaal al bestudeerd als je er echt interesse in hebt 

A glimpse into the infinite is het ik heb het zelf niet gelezen. Als je het besluit te lezen ben ik benieuwd 

bewerkt door nikie90

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Willempie:

Geen numerologie. Dat beschouw ik als occult, althans in ieder geval de moderne populaire versie daarvan. Wat de codes betreft die met moderne computerprogramma's ontdekt schijnen te worden is mij dat nog niet zo duidelijk. Ik heb mijn zus, die hoogleraar wiskunde en informatietechnologie is, gevraagd hier eens naar te kijken maar zelfs voor haar is het moeilijk te beoordelen. Het lijkt behoorlijk spectaculair maar ik weet niet in hoeverre soortgelijke codes ook niet in andere boeken dan de Bijbel te vinden zijn. Is het echt of gekunsteld? Dat weet ik nog niet zeker en ik heb zelf niet voldoende kennis om het te beoordelen. Het zou me in ieder geval geenszins verbazen als het echt zou blijken te zijn. De Bijbel is net zo'n schepping als het universum, waarin we immers ook allerlei codes en wetmatigheden ontdekken.

3 - 6 - 9 flits

Begrijp je? 👽

Eerder dan de code van de bijbel te kraken, zo heeft de natuur ook mathematische opstellingen die geheel aan onze neus voorbij gaan. Anderen leven er bezeten naar en komen er synchronisch mee op een rijtje waardoor buitenstaanders ze nutcrackers gaan noemen. :D 

 

 

Volgens mij is dit niet verboden door God, maar door de vorstendommen opdat ze ons kunnen onderdrukken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Fundamenteel:

@Dat beloof ik

Ik ben gisteren van een geval bekend geworden waar een familielid 122 werd. Hij at veel zeehondenvlees en zalm. 

Geen bron, wel de geboden eerlijkheid.

Je bent ergens van bekend geworden, maar je hebt geen bron.
Dat is volslagen onzin. Je weet toch hoe je er mee bekend bent geworden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Je bent ergens van bekend geworden, maar je hebt geen bron.
Dat is volslagen onzin. Je weet toch hoe je er mee bekend bent geworden.

Maar het is in uw voordeel en mijn nadeel, wat heb ik erbij te winnen in mijn nadeel iets te delen? Het was op national geographic. Gordon Ramsay reist de wereld rond voor gerechten. Hij was in Alaska bij zo een afgezonderde (wat wat op een eskimo leek) en diens vader werd 122. 

Wat maakt mij dat uit hoe ik hier bekend sta, mijn betoog draait niet rond hoe oud wij worden.

Maar als je er zo om geeft, al eens bij stil gestaan hoe gij overkomt? Je weet niets en zodra ik u met bronnen confronteer ben je a te lui ze te lezen of b te onkundig ze samen te vatten. Soms heb jij al eens gelijk, meestal wel ik. Maar dat jij het gros negeert en ik  daardoor zowat alles moet voorkauwen zal het gros wellicht niet ontgaan. Of dat nu over abortus of de ET zou gaan....Of over collaboraties met terroristen :)

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-9-2019 om 11:32 zei Fundamenteel:

We zullen niet ouder worden dan 120. Ons DNA is gedegenereerd na de zondeval. Ooit waren we onsterfelijk en voor het beestensysteem op toeren kwam werden mensen wel honderdtal jaar. Simpel. Alles wat de wetenschap u daarin poogt wijs te maken is jawel.... andersom.

Is dat de Christelijke interpretatie? Lijkt me niet correct. Na de ''zondeval'' leefden bijv. Adam, Jared, Noach, Seth, Kenan, Enosj, Mahalalel, Lamech, Enoch en Methuselah reeds veeeeeel langer dan 120 jaar. Het lijkt me redelijker dat Genesis 6:3 op de dagen van na de zondevloed slaat (zie de context), maar ook dat wordt problematisch, aangezien Sarah 127 jaar oud werd (Gen. 23: 1), Avraham 175 jaar (Gen. 25: 7) en Jacob 147 jaar leefde (Gen. 47:28).

Ik denk dat RaSJI's lezing effectievere exegese oplevert: ''Tot honderdtwintig jaar zal Ik Mijn toorn op hen uitstellen, maar als zij zich niet bekeren, zal Ik een vloed over hen brengen'' (והיו ימיו וגו': עד מאה ועשרים שנה אאריך להם אפי ואם לא ישובו אביא עליהם מבול).

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Chaim:

Is dat de Christelijke interpretatie? Lijkt me niet correct. Na de ''zondeval'' leefden bijv. Adam, Jared, Noach, Seth, Kenan, Enosj, Mahalalel, Lamech, Enoch en Methuselah reeds veeeeeel langer dan 120 jaar. Het lijkt me redelijker dat Genesis 6:3 op de dagen van na de zondevloed slaat (zie de context), maar ook dat wordt problematisch, aangezien Sarah 127 jaar oud werd (Gen. 23: 1), Avraham 175 jaar (Gen. 25: 7) en Jacob 147 jaar leefde (Gen. 47:28).

Ik denk dat RaSJI's lezing effectievere exegese oplevert: ''Tot honderdtwintig jaar zal Ik Mijn toorn op hen uitstellen, maar als zij zich niet bekeren, zal Ik een vloed over hen brengen'' (והיו ימיו וגו': עד מאה ועשרים שנה אאריך להם אפי ואם לא ישובו אביא עליהם מבול).

 

 

Precies, chaim 120 jaren genadetijd, daarna gaat de deur van de ark dicht.

Noach bouwde exact 120 jaren aan de ark. Daarna sloot de deur,(genadetijd op slot)

1 peterus 3:

20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

@Chaim

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chaim:

Is dat de Christelijke interpretatie? Lijkt me niet correct. Na de ''zondeval'' leefden bijv. Adam, Jared, Noach, Seth, Kenan, Enosj, Mahalalel, Lamech, Enoch en Methuselah reeds veeeeeel langer dan 120 jaar. Het lijkt me redelijker dat Genesis 6:3 op de dagen van na de zondevloed slaat (zie de context), maar ook dat wordt problematisch, aangezien Sarah 127 jaar oud werd (Gen. 23: 1), Avraham 175 jaar (Gen. 25: 7) en Jacob 147 jaar leefde (Gen. 47:28).

Ik denk dat RaSJI's lezing effectievere exegese oplevert: ''Tot honderdtwintig jaar zal Ik Mijn toorn op hen uitstellen, maar als zij zich niet bekeren, zal Ik een vloed over hen brengen'' (והיו ימיו וגו': עד מאה ועשרים שנה אאריך להם אפי ואם לא ישובו אביא עליהם מבול).

 

 

Ja je hebt gelijk. Door wat research trof ik deze website waar uw licht op geschenen wordt. ;)

https://www.gotquestions.org/Nederlands/leeftijd-grens.html

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Chaim:

Is dat de Christelijke interpretatie? Lijkt me niet correct. Na de ''zondeval'' leefden bijv. Adam, Jared, Noach, Seth, Kenan, Enosj, Mahalalel, Lamech, Enoch en Methuselah reeds veeeeeel langer dan 120 jaar. Het lijkt me redelijker dat Genesis 6:3 op de dagen van na de zondevloed slaat (zie de context), maar ook dat wordt problematisch, aangezien Sarah 127 jaar oud werd (Gen. 23: 1), Avraham 175 jaar (Gen. 25: 7) en Jacob 147 jaar leefde (Gen. 47:28).

Ik denk dat RaSJI's lezing effectievere exegese oplevert: ''Tot honderdtwintig jaar zal Ik Mijn toorn op hen uitstellen, maar als zij zich niet bekeren, zal Ik een vloed over hen brengen'' (והיו ימיו וגו': עד מאה ועשרים שנה אאריך להם אפי ואם לא ישובו אביא עליהם מבול).

 

 

Het is geen christelijke interpretatie het is alleen niet zwart wit  https://www.aish.com/atr/120-Year-Lifespan.html?tab=y#

over het algemeen worden we gewoon niet ouder als 120 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-9-2019 om 14:20 zei nikie90:

Het is geen christelijke interpretatie het is alleen niet zwart wit  https://www.aish.com/atr/120-Year-Lifespan.html?tab=y#

over het algemeen worden we gewoon niet ouder als 120 

Het Judaisme kent geen ''zondeval''. Bovendien leefden bijv. Adam, Jared, Noach, Seth, Kenan, Enosj, Mahalalel, Lamech, Enoch en Methuselah veeeeeel langer dan 120 jaar. Geen van de Joodse commentatoren heeft het over de ''zondeval'', maar zowel Chizkoenie, Abarbanel, Malbiem, Ha'amek Davar, Talmoed Choellin 139b en Midrasj HaGadol hebben het over de mabboel. Zij opperen de optie dat Genesis 6:3 op de dagen van na de zondevloed slaat, aangezien dat overeenkomstig de context is. Maar -als gezegd - wordt ook dat wat problematisch, omdat Sarah 127 jaar oud werd (Gen. 23: 1), Avraham 175 jaar (Gen. 25: 7) en Ja'akov 147 jaar leefde (Gen. 47:28).

De lezing van RaSJI (en Ibn Ezra, de RaMBaN, Radak, R. Bechaje en Sforno) levert m.i. effectievere exegese op en past tevens goed binnen het tekstverband: ''Tot honderdtwintig jaar zal Ik Mijn toorn op hen uitstellen, maar als zij zich niet bekeren, zal Ik een vloed over hen brengen''.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat klopt idd beter met bepaalde leeftijden na Genesis 6:3. 

Genesis 9:

Citaat

29 Zo waren al de dagen van Noach negenhonderd vijftig jaar; en hij stierf.

Genesis 11:

Citaat

10 Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem honderd jaar oud was, verwekte hij Arpaksad, twee jaar na de vloed.
11 En Sem leefde, nadat hij Arpaksad verwekt had, vijfhonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
12 Toen Arpaksad vijfendertig jaar geleefd had, verwekte hij Selach.
13 En Arpaksad leefde, nadat hij Selach verwekt had, vierhonderd drie jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
14 Toen Selach dertig jaar geleefd had, verwekte hij Eber.
15 En Selach leefde, nadat hij Eber verwekt had, vierhonderd drie jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
16 Toen Eber vierendertig jaar geleefd had, verwekte hij Peleg.
17 En Eber leefde, nadat hij Peleg verwekt had, vierhonderd dertig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
18 Toen Peleg dertig jaar geleefd had, verwekte hij Reu.
19 En Peleg leefde, nadat hij Reu verwekt had, tweehonderd negen jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
20 Toen Reu tweeendertig jaar geleefd had, verwekte hij Serug.
21 En Reu leefde, nadat hij Serug verwekt had, tweehonderd zeven jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
22 Toen Serug dertig jaar geleefd had, verwekte hij Nachor.
23 En Serug leefde, nadat hij Nachor verwekt had, tweehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.
24 Toen Nachor negenentwintig jaar geleefd had, verwekte hij Terach.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

Dat klopt idd beter met bepaalde leeftijden na Genesis 6:3. 

Genesis 9: ...

Genesis 11: ...

Vandaar dat de lezing van RaSJI (en Ibn Ezra, de RaMBaN, Radak, R. Bechaje en Sforno) de meest effectieve exegese oplevert en tevens goed binnen het tekstverband past: ''Tot honderdtwintig jaar zal Ik Mijn toorn op hen uitstellen, maar als zij zich niet bekeren, zal Ik een vloed over hen brengen''. Geen enkele contradictie meer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid