Spring naar bijdragen
sara erm

ongelovigen en kwade geesten

Aanbevolen berichten

vandaag de dag zijn er nogsteeds veel mensen die kwade geesten in zich hebben, ik denk zelfs nog veel meer dan ooit tevoren, maar ik vraag me af of ieder mens dat niet bevrijd is door Jezus, een of meerdere kwade geesten in zich heeft? ik ken namelijk iemand die zegt dat hij meerdere kwade geesten in zich heeft en hij heeft ook wel veel last van een aantal dingen, maar hij is niet "bezeten" als in dat zijn onderbewustzijn naar de achtergrond is gedrukt. maar zou dat dan betekenen dat ontzettend veel mensen wel een of meerdere kwade geesten in zich hebben? of zijn er ook veel mensen die niet bevrijd zijn door Jezus maar ook geen kwade geesten in zich hebben? ik denk namelijk dat alles wat kwaad is voortkomt uit kwade machten (bijv ziektes, geweld, hoogmoed, etc) maar misschien is die aanname verkeerd. als die aanname verkeerd is zou iemand mij dan misschien kunnen uitleggen waar kwaad in iemand nog meer vandaan kan komen? alvast bedankt!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zodra je een geest in u hebt die niet de uwe is ben je bezeten. Naar mijn bescheiden mening is de hele samenleving bezeten en in een massa psychose geschoten door jaren in massa hypnose te leven. Een confrontatie met de realiteit doet deze mensen veelal geen goed, dan worden ze psychotisch. Maar dan opnieuw, wat is de realiteit? Het was vroeger de normaalste zaak omgang te hebben met je voorouders via rituelen en ceremonies. 

Maar toen al was er ook kennis van kwade geesten waar ze uren toewijding aan schonken die eerst te verdrijven alvorens op het astrale bij hun voorouders te gaan surfen. In collectieve trance waar de geesten en het bloed synchronisch verbonden worden aan mekaar is waar magie plaatsneemt. Iets wat geen moderne mens vandaag kan plaatsen of inbeelden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei sara erm:

vandaag de dag zijn er nogsteeds veel mensen die kwade geesten in zich hebben, ik denk zelfs nog veel meer dan ooit tevoren, maar ik vraag me af of ieder mens dat niet bevrijd is door Jezus, een of meerdere kwade geesten in zich heeft? ik ken namelijk iemand die zegt dat hij meerdere kwade geesten in zich heeft en hij heeft ook wel veel last van een aantal dingen, maar hij is niet "bezeten" als in dat zijn onderbewustzijn naar de achtergrond is gedrukt. maar zou dat dan betekenen dat ontzettend veel mensen wel een of meerdere kwade geesten in zich hebben? of zijn er ook veel mensen die niet bevrijd zijn door Jezus maar ook geen kwade geesten in zich hebben? ik denk namelijk dat alles wat kwaad is voortkomt uit kwade machten (bijv ziektes, geweld, hoogmoed, etc) maar misschien is die aanname verkeerd. als die aanname verkeerd is zou iemand mij dan misschien kunnen uitleggen waar kwaad in iemand nog meer vandaan kan komen? alvast bedankt!

Het bewijs voor kwade geesten (demonen) in mensen is er niet, d.w.z. niet na 70 AD. Als je de Schrift leest zoals God hem aan ons heeft gegeven — dus niet volgens een « kerk » theologie — blijkt dat er nooit over een heiden, dus niet Israëliet, word gesproken die een demoon heeft. Dat nu heidenen bezeten zijn door demonen is dan ook bijzonder onwaarschijnlijk. Paulus zegt over de Here Jezus het volgende:

Rom. 15:8 « En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ».

Die tijd was een unieke tijd, het lang aan Israël beloofde Koninkrijk was toen nabij gekomen door de komst van de Koning uit de Hemelen, de Here Jezus zegt toch over Zichzelf « Want Ik ben uit den hemel nedergedaald ... » Joh. 6:38. Paulus zegt in 2 Cor. 4:4 « In dewelke de god dezer aioon ... » en het was die god die de strijd aanging met de Here Jezus. Denk aan de verzoeking in de woestijn door Satan Mat. 4:1.

We leven nu in de huidige boze aioon Gal. 1:4 en zijn allemaal onder invloed van boze machten, maar dat is nog geen « bezetenheid » zoals ons in de Schrift word beschreven. De Schrift zegt « Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak » Mat. 26:41, de verzoekingen in de huidige boze aioon zijn fenomenaal en ons vlees is zwak hier tegen. We worden allemaal geoordeeld over zowel het goede als slechte dat we hebben gedaan, dat betekent dat we zelf kiezen om goed of slecht te doen, bezetenheid tegen onze wil zou ons hiervan vrijwaren, een vlieger die niet opgaat: « Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad », 2 Cor. 5:10.

Het kwade komt dus van onszelf, aangeblazen door de god van deze aioon.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

bedankt voor je antwoord! (Fundamenteel ook bedankt!). ik snap alleen niet zo goed dat als het kwaad van onszelf komt, ik heel veel mensen ken die kwaad doen maar het niet willen doen, bijv. dat ze heel erg boos worden maar dat helemaal niet willen, maar er geen controle over hebben of dat ze moordgedachten hebben of allemaal onreine gedachten maar het totaal niet willen. zelf heb ik ook "iets" in me die een persoon van wie ik houd haat, terwijl ik veel van die persoon hou en totaal geen hatelijk persoon ben. maar toch wil iets in me hem heel erg pijn doen, het lijkt dan ook echt op een strijd tussen goed en kwaad soms in me. ik kies er dan altijd voor om het in me te houden en hem niet pijn te doen omdat ik dus van die persoon hou en hem geen pijn wil doen, maar soms wordt het teveel en dan ga ik die persoon zoveel mogelijk pijn proberen te doen met woorden, maar dan blijf ik ondertussen zeggen dat ik het niet meen en dat ik het zelf niet ben, zodat hij weet dat ik het niet meen en alsnog geen pijn heeft. het lijkt dan dus echt alsof ik goed en kwaad in me heb tegelijkertijd. dit klinkt een beetje psychotisch oid, maar ik ben totaal niet psychotisch en dat is dus een van de redenen waarom ik deze vraag had, omdat ik ontzettend veel mensen ken die worstelen met onreine gedachten, die niet van zichzelf lijken te komen en neigingen tot allemaal kwade dingen doen. als het wel het werk is van kwade geesten zou het dus betekenen dat we vandaag de dag veel kwade geesten moeten uitwerpen in de naam van de Heer Jezus Christus. ik vraag me trouwens ook af dat als kwade geesten uitgeworpen zijn, ze niet in een ander persoon gaan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei sara erm:

bedankt voor je antwoord! (Fundamenteel ook bedankt!). ik snap alleen niet zo goed dat als het kwaad van onszelf komt, ik heel veel mensen ken die kwaad doen maar het niet willen doen, bijv. dat ze heel erg boos worden maar dat helemaal niet willen, maar er geen controle over hebben of dat ze moordgedachten hebben of allemaal onreine gedachten maar het totaal niet willen. zelf heb ik ook "iets" in me die een persoon van wie ik houd haat, terwijl ik veel van die persoon hou en totaal geen hatelijk persoon ben. maar toch wil iets in me hem heel erg pijn doen, het lijkt dan ook echt op een strijd tussen goed en kwaad soms in me. ik kies er dan altijd voor om het in me te houden en hem niet pijn te doen omdat ik dus van die persoon hou en hem geen pijn wil doen, maar soms wordt het teveel en dan ga ik die persoon zoveel mogelijk pijn proberen te doen met woorden, maar dan blijf ik ondertussen zeggen dat ik het niet meen en dat ik het zelf niet ben, zodat hij weet dat ik het niet meen en alsnog geen pijn heeft. het lijkt dan dus echt alsof ik goed en kwaad in me heb tegelijkertijd. dit klinkt een beetje psychotisch oid, maar ik ben totaal niet psychotisch en dat is dus een van de redenen waarom ik deze vraag had, omdat ik ontzettend veel mensen ken die worstelen met onreine gedachten, die niet van zichzelf lijken te komen en neigingen tot allemaal kwade dingen doen. als het wel het werk is van kwade geesten zou het dus betekenen dat we vandaag de dag veel kwade geesten moeten uitwerpen in de naam van de Heer Jezus Christus. ik vraag me trouwens ook af dat als kwade geesten uitgeworpen zijn, ze niet in een ander persoon gaan?

Wat jij omschrijft is de worsteling die we allemaal hebben, de geest is gewillig, het vlees is zwak. Een voorbeeld, de Here Jezus zegt in Mat. 22:37 — 39 « En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. », hieraan zijn we allemaal schuldig, niemand doet dat. Dat willen we niet, maar doen het toch. Wij — de oude mens — zijn gevallen, allemaal omdat we van Adam afstammen, daarom is het ook genade die ons red.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Aristarkos:

Dat nu heidenen bezeten zijn door demonen is dan ook bijzonder onwaarschijnlijk.

Dan geloof je dus ook niet in het exorcisme van de RK kerk?

Citaat

Men spreekt van exorcisme, wanneer de kerk publiek en gezagvol in naam van Jezus Christus vraagt dat een persoon of een voorwerp beschermd mag worden tegen de greep van de Boze en aan zijn macht onttrokken zal zijn. Jezus zelf heeft het toegepast. Ook de macht en de taak van de kerk om exorcisme toe te passen, komen van Jezus zelf. In eenvoudige vorm wordt het exorcisme toegepast bij de viering van het Doopsel. Het plechtige, zogenaamde "grote exorcisme" mag alleen door een priester en met verlof van de bisschop worden uitgeoefend. Men moet hier met voorzichtigheid te werk gaan door de regels die door de Kerk vastgelegd zijn, strikt te onderhouden. Het exorcisme is bedoeld om duivels uit te drijven of om iemand te bevrijden van demonische overheersing, uit kracht van het geestelijk gezag dat Jezus aan zijn Kerk heeft toevertrouwd. De situatie ligt heel anders wanneer er sprake is van een ziekte, vooral een psychische ziekte. De behandeling daarvan valt onder de medische wetenschap. Voordat men een exorcisme uitspreekt, is het dus belangrijk na te gaan of het wel om een aanwezigheid van de duivel en niet om een ziekte gaat. 

Bron: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&id=1252

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De mens is/heeft zelf een geest en eentje die in zonde is gevallen en dus ook kwade dingen denkt en doet. Daarom vraag je de hulp van de Heilige Geest; om je eigen lichaam en geest onder controle te houden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-9-2019 om 22:01 zei sara erm:

ik denk namelijk dat alles wat kwaad is voortkomt uit kwade machten (bijv ziektes, geweld, hoogmoed, etc) maar misschien is die aanname verkeerd. als die aanname verkeerd is zou iemand mij dan misschien kunnen uitleggen waar kwaad in iemand nog meer vandaan kan komen? alvast bedankt!

Je zit er naast. De Bijbel staat vol met voorbeelden van ziektes en geweld die door God zijn veroorzaakt: 

Geweld.
(Psalmen 89:24) Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen.
(2 Koningen 9:32-33) En hij hief zijn aangezicht op naar het venster, en zeide: Wie is met mij? Wie? Toen zagen op hem twee, drie kamerlingen.  En hij zeide: Stoot ze van boven neder. En zij stieten haar van boven neder, zodat van haar bloed aan den wand en aan de paarden gesprengd werd; en hij vertrad haar.
(Jeremia 51:22) En door u zal Ik in stukken slaan den man en de vrouw; en door u zal Ik in stukken slaan den oude en den jonge; en door u zal Ik in stukken slaan den jongeling en de jonkvrouw.
(Psalmen 68:22) Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den harigen schedel desgenen, die in zijn schulden wandelt. 

God kent zowel goede als kwade geesten:
(1 Samuel 16:14) En de Geest des HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE verschrikte hem. 

Enkele voorbeelden van ziektes
(Exodus 7) Omdat de FARAO het volk Israel niet wil laten gaan straft God alle EGYPTENAREN met diverse plagen met als hoogtepunt de dood van alle eerstgeborenen. 
(2 Samuel 24:10) God straft het VOLK met de pest omdat DAVID een volkstelling heeft gehouden. 

Tenslotte de uitsmijter: er staat LETTERLIJK in de Bijbel dat God het kwaad schept:
(Jesaja 45:7) Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.
 

 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Je zit er naast. De Bijbel staat vol met voorbeelden van ziektes en geweld die door God zijn veroorzaakt: 

[...]

Tenslotte de uitsmijter: er staat LETTERLIJK in de Bijbel dat God het kwaad schept:
(Jesaja 45:7) Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Dus in jouw optiek schept God het kwaad en straft ons de arme mens daar dan voor? Onzin en in tegenspraak met 1 Joh. 2:16:

« Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld »

Dus niet door God geschapen, de juiste vertaling van Jes. 45:7 is dan ook « ... Ik maak den vrede en breng het kwaad tot stand », God schept geen negatieve dingen, de ongehoorzaamheid aan hem brengt dit tot stand.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Aristarkos:

Dus in jouw optiek schept God het kwaad en straft ons de arme mens daar dan voor?

Dat is niet mijn optiek. Ik geef alleen maar weer zoals het in de Bijbel staat...
 

3 uur geleden zei Aristarkos:

« Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld »

En wie schiep die wereld volgens jou ... ? 

3 uur geleden zei Aristarkos:

Dus niet door God geschapen, de juiste vertaling van Jes. 45:7 is dan ook « ... Ik maak den vrede en breng het kwaad tot stand »

Ja...? En ... ? Ik zie geen verschil tussen scheppen of tot stand brengen. In ieder geval: welke vertaling je ook pakt, wat @sara erm schrijft is daarmee tegenstrijdig: 

Citaat

ik denk namelijk dat alles wat kwaad is voortkomt uit kwade machten

 

22 uur geleden zei dingo:

De mens is/heeft zelf een geest

Leuk verzonnen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ja...? En ... ? Ik zie geen verschil tussen scheppen of tot stand brengen. In ieder geval: welke vertaling je ook pakt, wat @sara erm schrijft is daarmee tegenstrijdig:

Een heel groot verschil, volgens jou is God de bron van het kwaad, volgens de vertaling laat God het kwade tot stand komen en is niet de bron van het kwaad. Zie Hab. 1:13 « Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien ... ».

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Aristarkos:
15 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ja...? En ... ? Ik zie geen verschil tussen scheppen of tot stand brengen. In ieder geval: welke vertaling je ook pakt, wat @sara erm schrijft is daarmee tegenstrijdig:

Een heel groot verschil, volgens jou is God de bron van het kwaad, volgens de vertaling laat God het kwade tot stand komen en is niet de bron van het kwaad. Zie Hab. 1:13 « Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien ... ».

Aristarkos

Nou, dan zie jij er wel verschil tussen. 
Maar ook komt de uitspraak van @sara erm daarmee niet overeen toch? :

Op 5-9-2019 om 22:01 zei sara erm:

ik denk namelijk dat alles wat kwaad is voortkomt uit kwade machten

want daar gaat het topic over. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:
Op 5-9-2019 om 22:01 zei sara erm:

ik denk namelijk dat alles wat kwaad is voortkomt uit kwade machten

Maar ook komt de uitspraak van @sara erm daarmee niet overeen toch? :

want daar gaat het topic over. 

Het kwade komt vanuit onszelf, aangeblazen door die kwade machten.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Aristarkos:

Het kwade komt vanuit onszelf, aangeblazen door die kwade machten.

Aristarkos

Vooruit dan, jouw favoriete Statenvertaling.

Jesaja 45:7.  Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Aristarkos:
7 uur geleden zei Dat beloof ik:

Je zit er naast. De Bijbel staat vol met voorbeelden van ziektes en geweld die door God zijn veroorzaakt: 

[...]

Tenslotte de uitsmijter: er staat LETTERLIJK in de Bijbel dat God het kwaad schept:
(Jesaja 45:7) Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Dus in jouw optiek schept God het kwaad en straft ons de arme mens daar dan voor? Onzin en in tegenspraak met 1 Joh. 2:16:

« Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld »

1 Johannes 2:

Citaat

15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Johannes 3:

Citaat

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Volgens Johannes 3: 16 heeft God de wereld lief. Volgens 1 Johannes 2: 15 is de liefde des Vaders niet in iemand die de wereld liefheeft.

🤔

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Aristarkos:

Dus niet door God geschapen, de juiste vertaling van Jes. 45:7 is dan ook « ... Ik maak den vrede en breng het kwaad tot stand », God schept geen negatieve dingen, de ongehoorzaamheid aan hem brengt dit tot stand.

Onzin. De vertaling die jij geeft verleidt mensen wellicht tot de gedachte dat  רע (het kwade/onheil) niet geschapen zou zijn door God, terwijl Jesaja juist het werkwoord בָּרָא gebruikt, hetgeen expliciet refereert aan het goddelijke scheppen ex-nihilo.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chaim:

Onzin. De vertaling die jij geeft verleidt mensen wellicht tot de gedachte dat  רע (het kwade/onheil) niet geschapen zou zijn door God, terwijl Jesaja juist het werkwoord בָּרָא gebruikt, hetgeen expliciet refereert aan het goddelijke scheppen ex-nihilo.

Dat is geweldig nieuws, God is de bron van het kwaad, en wat kunnen wij tegen God doen? Niks, dus hebben we ook geen genade nodig, noch het kruis, want God is de bron zeg jij. Onzin dus.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Aristarkos:

Dat is geweldig nieuws, God is de bron van het kwaad, en wat kunnen wij tegen God doen? Niks, dus hebben we ook geen genade nodig, noch het kruis, want God is de bron zeg jij.

Exact. De mens heeft een jetser haRa (aandrang tot het kwade) en een jetser haTov (aandrang tot het goede) en het is aan ons te kiezen uit de twee. Nogmaals, de vertaling die jij geeft verleidt mensen wellicht tot de gedachte dat  רע (het kwade/onheil) niet geschapen zou zijn door God, terwijl Jesaja juist het werkwoord בָּרָא gebruikt, hetgeen expliciet refereert aan het goddelijke scheppen ex-nihilo.

Jesaja 45:7 gebruikt het werkwoord בָּרָא zowel bij het scheppen van de duisternis als van het kwade/het onheil. Bij het aanmaken van het licht en de vrede gebruikt Jesaja 45 daarentegen werkwoorden die niet op scheppen ex-nihilo slaan: ''Ik vorm (יוצר) het licht, en schep (בורא) de duisternis; Ik maak (עשה) de vrede en schep (בורא) het kwaad. Je boodschap verkondigt notabene precies het tegengestelde als hetgeen de tekst letterlijk zegt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Chaim:

Exact. De mens heeft een jetser haRa (aandrang tot het kwade) en een jetser haTov (aandrang tot het goede) en het is aan ons te kiezen uit de twee. Nogmaals, de vertaling die jij geeft verleidt mensen wellicht tot de gedachte dat  רע (het kwade/onheil) niet geschapen zou zijn door God, terwijl Jesaja juist het werkwoord בָּרָא gebruikt, hetgeen expliciet refereert aan het goddelijke scheppen ex-nihilo.

Jesaja 45:7 gebruikt het werkwoord בָּרָא zowel bij het scheppen van de duisternis als van het kwade/het onheil. Bij het aanmaken van het licht en de vrede gebruikt Jesaja 45 daarentegen werkwoorden die niet op scheppen ex-nihilo slaan: ''Ik vorm (יוצר) het licht, en schep (בורא) de duisternis; Ik maak (עשה) de vrede en schep (בורא) het kwaad. Je boodschap verkondigt notabene precies het tegengestelde als hetgeen de tekst letterlijk zegt.

Het is niet mijn bedoeling mensen te verleiden te geloven dat het kwade niet uit God is — God schept nooit iets negatiefs —, ik zeg je ronduit dat God te rein is van ogen om het kwade te zien en dit zeker nooit zelf zal scheppen.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Aristarkos:

Het is niet mijn bedoeling mensen te verleiden te geloven dat het kwade niet uit God is — God schept nooit iets negatiefs —, ik zeg je ronduit dat God te rein is van ogen om het kwade te zien en dit zeker nooit zelf zal scheppen.

Zo komt God er wel makkelijk vanaf. Je suggereert dat God niet alles ziet en dus beperkt is. Dat is in strijd met almacht en alwetendheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

42 minuten geleden zei Aristarkos:

Het is niet mijn bedoeling mensen te verleiden te geloven dat het kwade niet uit God is — God schept nooit iets negatiefs —, ik zeg je ronduit dat God te rein is van ogen om het kwade te zien en dit zeker nooit zelf zal scheppen.

Aristarkos

Verklaar dan Jesaja 45:7, waar het werkwoord בָּרָא gebruikt wordt bij zowel het scheppen van de duisternis als van het kwade/het onheil, terwijl bij het aanmaken van het licht en de vrede Jesaja 45:7 daarentegen werkwoorden gebruikt die niet op scheppen ex-nihilo slaan: ''Ik vorm (יוצר) het licht, en schep (בורא) de duisternis; Ik maak (עשה) de vrede en schep (בורא) het kwaad. Je boodschap verkondigt notabene precies het tegengestelde als hetgeen de tekst letterlijk zegt.

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Chaim:

Verklaar dan Jesaja 45:7, waar het werkwoord בָּרָא gebruikt wordt bij zowel het scheppen van de duisternis als van het kwade/het onheil, terwijl bij het aanmaken van het licht en de vrede Jesaja 45:7 daarentegen werkwoorden gebruikt die niet op scheppen ex-nihilo slaan: ''Ik vorm (יוצר) het licht, en schep (בורא) de duisternis; Ik maak (עשה) de vrede en schep (בורא) het kwaad. Je boodschap verkondigt notabene precies het tegengestelde als hetgeen de tekst letterlijk zegt.

Dit geschrevene bevat de gevallen staat, want dit vers impliceert vrede en oorlog, God staat boven die dingen niets gebeurt er zonder zijn toestemming. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Chaim:

 

Verklaar dan Jesaja 45:7, waar het werkwoord בָּרָא gebruikt wordt bij zowel het scheppen van de duisternis als van het kwade/het onheil, terwijl bij het aanmaken van het licht en de vrede Jesaja 45:7 daarentegen werkwoorden gebruikt die niet op scheppen ex-nihilo slaan: ''Ik vorm (יוצר) het licht, en schep (בורא) de duisternis; Ik maak (עשה) de vrede en schep (בורא) het kwaad. Je boodschap verkondigt notabene precies het tegengestelde als hetgeen de tekst letterlijk zegt.

Ik meen te begrijpen dat de oude Joodse visie is dat het kwaad een doel dient in de schepping, namelijk om de mens tot God te leiden en met Hem te herenigen. Dit betekent echter niet dat we het kwaad niet moeten haten en bestrijden en ook niet dat we het kwaad als een zelfstandige entiteit moeten gaan zien. Het betreft geen strijd tussen God en de satan. Het kwade heeft niet dezelfde macht als het goede. "Overwint het kwade door het goede." wordt ons ergens in de Bijbel aangeraden.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Willempie:

Ik meen te begrijpen dat de oude Joodse visie is dat het kwaad een doel dient in de schepping, namelijk om de mens tot God te leiden en met Hem te herenigen. Dit betekent echter niet dat we het kwaad niet moeten haten en bestrijden en ook niet dat we het kwaad als een zelfstandige entiteit moeten gaan zien. Het betreft geen strijd tussen God en de satan. Het kwade heeft niet dezelfde macht als het goede. "Overwint het kwade door het goede." wordt ons ergens in de Bijbel aangeraden.

Helemaal correct. Ken je het verhaal waarin Jezus vertelt over de verloren zoon?
Een zoon liep weg van zijn vader, verpatste zijn geld, beging de grootst mogelijke fouten en eindigde bij de varkens in de stront.
Toen wilde hij weer terug. Vol schaamte legde hij de laatste kilometers af. Maar zijn vader zag hem in de verte aankomen en werd zo blij dat hij naar hem toerende, omhelsde, knuffelde en kuste. En de Bijbel (NBV) vervolgt:
"Vader", zei zijn zoon tegen hem, "ik heb fouten begaan, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren.

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: "Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen", Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: "Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht." Zijn vader zei tegen hem: "Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden."

Ik vermoed dat Jezus dit verhaal uit de Joodse traditie heeft, want Talmoedische exegese lost eveneens het dilemma van de thuisblijvende zoon op. De Babylonische Talmoed (B’rachot 34b) zegt: "Een terugkerende 'zondaar' staat op een plaats waar [zelfs] een thuisblijvende [volmaakte] rechtvaardige niet kan staan" (מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין). En Joma 86b zegt: "de misstappen van degene die terugkeert worden beschouwd als grote daden in de ogen van de Almachtige".

In deze interpretatie wist God er wellicht van en wilde ons de genegenheid bieden om te blijven. Maar Hij wilde ons eveneens de gelegehied bieden om fouten te maken en uiteindelijk terug te keren, te leren...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Chaim:

Helemaal correct. Ken je het verhaal waarin Jezus vertelt over de verloren zoon?
Een zoon liep weg van zijn vader, verpatste zijn geld, beging de grootst mogelijke fouten en eindigde bij de varkens in de stront.
Toen wilde hij weer terug. Vol schaamte legde hij de laatste kilometers af. Maar zijn vader zag hem in de verte aankomen en werd zo blij dat hij naar hem toerende, omhelsde, knuffelde en kuste. En de Bijbel (NBV) vervolgt:
"Vader", zei zijn zoon tegen hem, "ik heb fouten begaan, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren.

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: "Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen", Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: "Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht." Zijn vader zei tegen hem: "Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden."

Ik vermoed dat Jezus dit verhaal uit de Joodse traditie heeft, want Talmoedische exegese lost eveneens het dilemma van de thuisblijvende zoon op. De Babylonische Talmoed (B’rachot 34b) zegt: "Een terugkerende 'zondaar' staat op een plaats waar [zelfs] een thuisblijvende [volmaakte] rechtvaardige niet kan staan" (מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין). En Joma 86b zegt: "de misstappen van degene die terugkeert worden beschouwd als grote daden in de ogen van de Almachtige".

In deze interpretatie wist God er wellicht van en wilde ons de genegenheid bieden om te blijven. Maar Hij wilde ons eveneens de gelegehied bieden om fouten te maken en uiteindelijk terug te keren, te leren...

Heel erg mooi. Dank je hiervoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid