Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

6 minuten geleden zei Plume:

Je staat veel meer alleen zolang je nog niet beseft dat Jezus God is.  Alleen heb je dat nog niet in de gaten, omdat je organisatie zijn plaats inneemt en jou een gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft. 

Als ik gelijk heb, heb jij een groot probleem natuurlijk. Er zijn zoveel teksten die mij gelijk geven. God heeft altijd een organisatie op aarde gehad, dus dat is niet zo heel vreemd. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Maar dan moet je

1 Johannes 4, 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Efeziërs 2, 8-10 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Alles wat we zijn hebben we aan God te danken in Christus. Onze redding begint niet bij onze liefde voor God, maar bij Zijn liefde voor ons. Niet onze daden die we Hem kunnen aanbieden, maar in Zijn grote daad van het sturen van Zijn Zoon. Dank U Vader, voor Uw liefde in Uw Zoon voor deze gevallen wereld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Plume:

Efeziërs 2, 8-10 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Er staat dan ook, dankzij uw geloof...

2 minuten geleden zei Plume:

Alles wat we zijn hebben we aan God te danken in Christus. Onze redding begint niet bij onze liefde voor God, maar bij Zijn liefde voor ons. Niet onze daden die we Hem kunnen aanbieden, maar in Zijn grote daad van het sturen van Zijn Zoon. Dank U Vader, voor Uw liefde in Uw Zoon voor deze gevallen wereld.

Hier ben ik het uiteraard mee eens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Als ik gelijk heb, heb jij een groot probleem natuurlijk. Er zijn zoveel teksten die mij gelijk geven. God heeft altijd een organisatie op aarde gehad, dus dat is niet zo heel vreemd. 

En als wat in de bijbel geschreven staat waar is, komt het met jou, ondanks dat je nu nog niet gelooft, toch goed.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Plume:

Je staat veel meer alleen zolang je nog niet beseft dat Jezus God is.  Alleen heb je dat nog niet in de gaten, omdat je organisatie zijn plaats inneemt en jou een gevoel van veiligheid en geborgenheid geeft. 

Dank je Plume. Goed verwoord.

Er is maar één ware kerk, de kerk die Jezus Zelf heeft geformeerd, Zijn lichaam. De Jehova Getuigen behoren daar niet toe, hoewel het niet ondenkbaar is dat er Jehova Getuigen zijn die daar wel voor in aanmerking kunnen komen, als ze hun dwaling achter zich laten. Het is te hopen dat Sjako er daar één van is.

bewerkt door Mohawk

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Plume:

En als wat in de bijbel geschreven staat waar is, komt het met jou, ondanks dat je nu nog niet gelooft, toch goed.

Ik geloof wel degelijk, alleen niet in een Babylonische drieëenheid. Het is iets wat de Bijbel niet leert.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Nee hoor, sterker nog, ik gebruik hem vaak. Jezus gebruikte de naam Jehovah. Als het Septuagenta van zijn tijd voorlas stond daar het tetragrammaton JHWH in Hebreeuwse letters. 

Indien het tetragrammaton eventueel onterecht uit het Oude Testament verdwenen is – wat trouwens in de NBV weer hersteld is – , dan gaat het wachttorengenootschap in die dwaling nog een flinke stap verder, maar dan door  in haar eigen versie van het Nieuwe Testament “Jehovah”  in te voegen, daar waar in de grondtekst “Heer” (kurios)  staat. 

Iedere christen die gewend is aan het begrip “HEERE” weet dat dit staat voor de Godsnaam, wat betekent “Ik ben die Ik ben”,  zoals ook de Joden in Johannes 8, 58 ten volle begrepen, waar Jezus  zei “voordat Abraham er was, ben ik er” (“ego eimi” , tegenwoordige tijd). De vervanging van de Godsnaam, hoezeer ook te betreuren, verandert op geen enkele wijze de inhoud of context. De substitutie door het wachttorengenootschap van het woord “Heer” door “Jehovah” in het Nieuwe Testament heeft echter wel degelijk een verandering van betekenis van diverse passages tot gevolg. De consequenties daarvan kan een ieder voor zich constateren.

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei sjako:

Ik geloof wel degelijk, alleen niet in een Babylonische drieëenheid. Het is iets wat de Bijbel niet leert.

De Vader is de Liefde, De Zoon is de Waarheid, de Geest is Zijn werkzame Kracht. Deze begrippen omvatten één Wezen en dat is God. Er is geen onderscheid!

bewerkt door Mohawk

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Mohawk:

Dank je Plume. Goed verwoord.

Er is maar één ware kerk, de kerk die Jezus Zelf heeft geformeerd, Zijn lichaam. De Jehova Getuigen behoren daar niet toe, hoewel het niet ondenkbaar is dat er Jehova Getuigen zijn die daar wel voor in aanmerking kunnen komen, als ze hun dwaling achter zich laten. Het is te hopen dat Sjako er daar één van is.

Graag gedaan.

Het is inderdaad te hopen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Fundamenteel:

De praktijk is mijn geheim dat ik niet zomaar openbaar deel, maar ik heb sleutels tot vele dimensies. Daar kan je interacties aangaan met X of Y. Maar uiteindelijk lijkt het me sterk dat het iets anders is wat zich voordoet naar iets betrouwd. Afgelopen maand (september) ben ik nog eens door dat konijnenhol gekropen en sprak het alleszins duidelijke taal. Alles is veranderd en ik eet, leef en denk helemaal anders. 

'Sleutels tot vele dimensies'?🤔

~

Lucifer:

a-match-made-in-heaven.jpg

~

Misschien bestaat het hiernamaals helemaal niet.

Wat wel bestaat: het hier-en-nu-maals.

Citaat

"De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren."

Albert Einstein

 

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei nikie90:

Het is ik niet k. Leer nou toch eens normaal Nederlands dat beloof ik 😏

Excuses.

3 uur geleden zei sjako:

Natuurlijk. God kijkt niet naar afkomst. Vroeger was alleen het Joodse volk het uitverkoren volk, maar nu is God een redder van alle mensen door bemiddeling van Jezus. Maar dan moet je wel in Jezus geloven en er naar handelen.

 “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn” (Matteüs 5:17-18).
Dus je bewering klopt niet @sjako.

4 uur geleden zei Mohawk:

Sjako citeert graag uit de bijbel, heel graag zelfs, maar begrijpt niet wat er staat.

Daar lijkt het wel op. Als het van pas komt , de standaard tekst "dat staat niet in de Bijbel" en aan de andere kant domweg het omgekeerde beweren van wat er in de Bijbel staat.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

 

Ps. gezangen worden niet als bewijsteksten gezien.

Door wie niet? Door de oversten van het wachttorengenootschap? Of beweer jij zelf dat wat het lied bezingt niet waar is?

Wil jij dus beweren dat het niet waar is wat het Gezang zegt? Beweer jij werkelijk dat God niet in staat is te voltooien wat Zijn liefde wil bewerken?

Gezang 291: Wat Zijn liefde wil bewerken ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

Dus Psalm 115,3  Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt  daarvan beweer jij ook dat het niet waar is? 

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Plume:

Door wie niet? Door de oversten van het wachttorengenootschap? Of beweer jij zelf dat wat het lied bezingt niet waar is?

Gezangen zijn niet geïnspireerd

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Plume:

Het is inderdaad te hopen.

Zeker ..., want ik heb best medelijden met de Jehova Getuigen en daarom zijn ze bij mij altijd welkom. Ik probeer ze dan duidelijk te maken dat zij in een schadelijke dwaling verkeren en ook waarom, maar er wordt meestal niet naar mij geluisterd.

Het WTG of beter gezegd ZWTS (Zion's Watch Tower Society) is een bedrijf .., overigens net als de meeste door mensen opgerichte kerken een bedrijf zijn ...

Er werken mensen in loondienst en de activiteiten bestaan uit:

A.) De uitgeverij (Van allerlei publicaties en studiemateriaal in meer dan 200 talen in gedrukte vorm en online)

B.) Een hotelketen (Verspreid over de hele wereld, alle gebouwen zijn eigendom van het ZWTS)

C.) Vastgoed (Wereldwijd zijn tienduizenden Koninkrijkszalen in gebruik en eigendom van het ZWTS)

En wie weet waar het ZWTS allemaal nog meer geld aan verdiend. Big Big Business ofwel; winstgevende handel!

 

 

bewerkt door Mohawk

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Bastiaan73:

Wat is de definitie van inspiratie? En uit nieuwsgierigheid: wordt er gezongen bij de JG?

Alles wat in de Bijbel staat is geïnspireerd. Gezangen zijn gebaseerd op interpretaties van de Bijbel en zijn afhankelijkheid van de kerk waar je bij zit. 
Ja, er wordt zeker gezongen bij ons. We hebben een eigen liederenbundel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Alles wat in de Bijbel staat is geïnspireerd. Gezangen zijn gebaseerd op interpretaties van de Bijbel en zijn afhankelijkheid van de kerk waar je bij zit. 
Ja, er wordt zeker gezongen bij ons. We hebben een eigen liederenbundel.

Okee bedankt. Maar nogmaals: wat is de definitie van inspiratie? En zijn jullie liederen/gezangen wel of niet geïnspireerd?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Bastiaan73:
37 minuten geleden zei sjako:

Alles wat in de Bijbel staat is geïnspireerd. Gezangen zijn gebaseerd op interpretaties van de Bijbel en zijn afhankelijkheid van de kerk waar je bij zit. 
Ja, er wordt zeker gezongen bij ons. We hebben een eigen liederenbundel.

Okee bedankt. Maar nogmaals: wat is de definitie van inspiratie? En zijn jullie liederen/gezangen wel of niet geïnspireerd?

1 minuut geleden zei sjako:

Nee hoor.

Dus die zijn ook bij jullie gebaseerd op interpretaties van de Bijbel?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vermoed dat Bastiaan, in opdracht van het WTG, de aandacht af moet leiden. 😎

Het wordt lastig, "laten we het over wat anders hebben", wat dan? "Liedjes ..", goed idee laten we het over de liedjes hebben ... 😂

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Mohawk:

Ik vermoed dat Bastiaan, in opdracht van het WTG, de aandacht af moet leiden. 😎

Het wordt lastig, "laten we het over wat anders hebben", wat dan? "Liedjes ..", goed idee laten we het over de liedjes hebben ... 😂

Dan vermoed je dat niet goed. Wat is volgens jou de definitie van inspiratie? Aangezien sjako de vraag niet kan of wil beantwoorden en aangaf dat gezangen niet zijn geïnspireerd:

1 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Plume:

Door wie niet? Door de oversten van het wachttorengenootschap? Of beweer jij zelf dat wat het lied bezingt niet waar is?

Gezangen zijn niet geïnspireerd

Ik begon niet over gezangen/liederen, dat deed @Plume door een gezang aan te halen:

6 uur geleden zei Plume:

Gezang 291Wat Zijn liefde wil bewerken ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

Waar sjako op reageerde:

6 uur geleden zei sjako:

Ps. gezangen worden niet als bewijsteksten gezien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dus die zijn ook bij jullie gebaseerd op interpretaties van de Bijbel?

Ja, natuurlijk. Lied 77 is een van mijn favoriete

Door de nacht, door de duisternis,schijnt een schitterend licht:

het begin van een nieuwe dag,er is redding in zicht.

(REFREIN)Licht breekt door het duister:
woorden van hoop en van moeddoen zo veel mensen goed.

Stralend als het daglicht,licht dat de nacht zal verslaan:de dag breekt aan.

2. Kom, ontwaak, slaap niet langer meer,want de nacht loopt ten eind.

Kijk vooruit, naar de horizon,waar de morgen verschijnt

(REFREIN)Licht breekt door het duister:woorden van hoop en van moed doen zo veel mensen goed.
Stralend als het daglicht,licht dat de nacht zal verslaan:de dag breekt aan.

 

2 minuten geleden zei Bastiaan73:

Aangezien sjako de vraag niet kan of wil beantwoorden en aangaf dat gezangen niet zijn geïnspireerd:

Geïnspireerd is ingegeven door de Heilige Geest. Daniël schreef dingen op die hij zelf niet eens begreep. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei sjako:

Geïnspireerd is ingegeven door de Heilige Geest. Daniël schreef dingen op die hij zelf niet eens begreep. 

Is volgens jou/de JG alleen de bijbel in die betekenis geïnspireerd of kan er ook buiten de bijbel om sprake zijn van ingevingen door de Heilige Geest?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei sjako:

Geïnspireerd is ingegeven door de Heilige Geest. Daniël schreef dingen op die hij zelf niet eens begreep. 

Dan ben jij zeker ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Jij schrijft ook dingen op die je zelf niet begrijpt. 😂

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:

Ik vermoed dat Bastiaan, in opdracht van het WTG, de aandacht af moet leiden. 😎

Het wordt lastig, "laten we het over wat anders hebben", wat dan? "Liedjes ..", goed idee laten we het over de liedjes hebben ... 😂

Daar lijkt het wel op ja. Het gaat immers niet om het fenomeen lied maar om de inhoud die verwoord wordt in het lied, waarin hetzelfde wordt bezongen als in de in hetzelfde bericht aangehaalde psalm. Blind wordt om zich heengeslagen, lied lied lied, zonder nog te kunnen zien waarover het  gaat.   Evenmin gaat het om de vraag of het geïnspireerd zou zijn. Het gaat om het verstaan van de bijbeltekst. Begrijp je de genoemde bijbelteksten of niet. Begrijp je ze, dan begrijp je ook het lied, dat hetzelfde bezingt.

Een vraag aan Sjako: is God dus niet almachtig en kan God niet doen wat Hij wil?

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid