Spring naar bijdragen
Bastiaan73

Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

Aanbevolen berichten

Hebreeën 7 suggereert dat Jezus advocaat is:

Citaat

25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

 

Citaat

pleiten

1. inergatief argumenten aandragen in de hoop een bepaalde beslissing te bewerkstelligen

  • Er wordt al enige tijd gepleit voor de invoering van euro-obligaties. 

2. (juridisch) overgankelijk argumenten aandragen voor een rechtbank

  • De advocaat pleit voor vrijspraak van de verdachte. 

Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/pleiten

Johannes 5 suggereert dat Jezus rechter is:

Citaat

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,

Hebreeën 12 noemt God, niet Jezus, de rechter:

Citaat

23 En tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

Tot wie pleit Jezus? Tot zichzelf of tot God? Voordat je eventueel antwoordt met 'Jezus is God' o.i.d., in Johannes 10 staat:

Citaat

30 Ik en de Vader zijn één.

Maar in Johannes 14 staat:

Citaat

28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik.

🤔

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beide. En volkomen rechtvaardig. In de Grieks-Hellenistische denkwereld waarin wij leven denken we dat we altijd keuzes moeten maken tussen het ene of het andere. Er kan immers maar één waarheid bestaan en al het andere moet daarom onjuist zijn. Dan loop je in de Bijbel tegen ontelbare ogenschijnlijke contradicties aan, vaak zelfs al in één boek van dezelfde schrijver. De denkwijze die zich openbaart in de Bijbel is volkomen anders. Het is dag en het is nacht, tegelijkertijd. Dat kan eigenlijk niet en toch is het natuurlijk gewoon waar. Het is onze manier van denken die ons is aangeleerd die ons in de problemen kan brengen. We moeten ons dus aanpassen als we de Bijbel willen begrijpen. Het is allemaal gewoon de waarheid.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Willempie:

Beide. En volkomen rechtvaardig. In de Grieks-Hellenistische denkwereld waarin wij leven denken we dat we altijd keuzes moeten maken tussen het ene of het andere. Er kan immers maar één waarheid bestaan en al het andere moet daarom onjuist zijn. Dan loop je in de Bijbel tegen ontelbare ogenschijnlijke contradicties aan, vaak zelfs al in één boek van dezelfde schrijver. De denkwijze die zich openbaart in de Bijbel is volkomen anders. Het is dag en het is nacht, tegelijkertijd. Dat kan eigenlijk niet en toch is het natuurlijk gewoon waar. Het is onze manier van denken die ons is aangeleerd die ons in de problemen kan brengen. We moeten ons dus aanpassen als we de Bijbel willen begrijpen. Het is allemaal gewoon de waarheid.

Tja. Zo kan alles recht gepraat getypt worden wat krom is. Dan zou alleen voor de bijbel gelden dat als daar een contradictie in staat, het geen contradictie is? De denkwijze in de bijbel is volgens jou dus: er staan geen contradicties in, het is 'gewoon allemaal waar'. Omdat de bijbel het zelf beweert?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

Tja. Zo kan alles recht gepraat getypt worden wat krom is. Dan zou alleen voor de bijbel gelden dat als daar een contradictie in staat, het geen contradictie is? De denkwijze in de bijbel is volgens jou dus: er staan geen contradicties in, het is 'gewoon allemaal waar'. Omdat de bijbel het zelf beweert?

Al die zogenaamde contradicties zijn al en breed weerlegd, in de zeventiende eeuw al. De uitleggingen over de TeNaCH gaan natuurlijk veel langer terug. Je denkt toch niet dat de schrijvers van de Bijbelboeken gek waren? Of wel? Maar waarom zou Jezus niet rechter en advocaat kunnen zijn? Leg eens uit. Volgens mij zoek je problemen waar ze niet zijn.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Bijbel lees ik geinspireerd, wat wil zeggen dat wat ik lees voor dat moment de waarheid is, Jezus als rechter bijvoorbeeld. Op een ander moment in mijn leven, als ik mij wendt tot de Bijbel kan de waarheid zijn dat Jezus een advocaat is en geen rechter. It makes perfect sense, in the moment. Als je de Bijbel slechts leest als verzameling teksten die geen zeggingskracht hebben over jouw persoonlijke leven, geen boodschap hebbende, maar slechts als feiten geldend, heb je geen idee hoe de Bijbel werkt, dan ga je voorbij aan de heiligheid en beschouwt het als ieder willekeurig profaan boek. Sorry, maar dan ben je buitengesloten van de waarheid die de Bijbel kan zijn. Je zal jezelf beroepen op jouw gezond verstand, maar ik denk dat je iets belangrijks moet missen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Maar waarom zou Jezus niet rechter en advocaat kunnen zijn? Leg eens uit.

Als Jezus zowel rechter als advocaat zou zijn is er m.i. sprake van een bepaalde vorm van schizofrenie. Als rechter doet hij over de mensheid de uitspraak/het vonnis: de doodstraf. Voor iedereen. Want niemand houdt zich 100% aan zijn wetten. Als advocaat verdedigt hij de mensen vervolgens tegen zijn eigen oordeel door zijn eigen opgelegde straf op zich te nemen. Dus de rol van verdachte komt er ook nog bij. Rechter, advocaat, verdachte. Ook een drie-eenheid?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn verschillende manieren waarop je dit uit kunt leggen. Hier een paar manieren die ik zelf uit mijn hoge hoed kon toveren, hoewel er vast meer zijn:

-Optie 1: De schrijver van de Hebreeënbrief had een andere theologische opvatting dan de schrijver van het Johannesevangelie. Ik ben geen echte kenner van de vroege christelijke geschiedenis, maar heb begrepen dat er in die tijd geen sprake was van een waterdicht verhaal dat door alle gelovigen precies zo werd onderschreven (nog steeds niet, trouwens :#). Petrus en Paulus waren het ook niet met elkaar eens. Kan lastig zijn als je precies wilt weten "hoe het zit" en als je de Bijbel als een theorieboek ziet. Maar op zich een voor de hand liggende verklaring.

-Optie 2: Het is een mysterie. Jezus is zowel rechter als advocaat als aangeklaagde als aanklager. En hoe dat precies zit, kunnen wij niet begrijpen. Tsja, er zit wat in, maar het rammelt ook een beetje, want 'zo kun je alles wel gladstrijken'. 

-Optie 3: Er is een ingewikkelde theologische constructie waarin er geen sprake blijkt te zijn van tegenstrijdigheid. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat deze bestaat, alleen niet of ik er ook in geloof.

-Optie 4: Je moet de woorden zien als onderdeel van het verhaal. In Hebreeën bijvoorbeeld, trekt de schrijver een vergelijking tussen Jezus en Melchisedek. Daarmee probeert hij zicht te geven op wie Jezus is en wat de betekenis is van zijn sterven en opstanding. Hij gebruikt beelden en woorden die bekend zijn bij de lezer, in dit geval het hogepriesterschap. Daarmee kan hij iets uitleggen wat eigenlijk niet in woorden te vatten is. Het idee dat Jezus een hogepriester is die voor ons pleit is in die zin wel waar, maar geen exacte uitleg in de zin van dat Jezus met die hogepriester samenvalt. In de context van een ander verhaal is het waar dat Jezus een herder, vriend, koning of rechter is. Dit zijn menselijke beelden die wij kunnen begrijpen. Maar het is niet dé werkelijkheid. Als je zou willen uitleggen wie Jezus werkelijk is, zou je een nieuwe taal nodig hebben. Hoewel ik zelf geloof dat het wérkelijk weten wie Jezus is geen kwestie is van taal, maar van aanschouwen. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennis, zoals ik zelf gekend ben (1 Korintiërs 13). Simpele uitleg: als ik zeg dat mijn dochter een schat is en de volgende dag dat ze een boef is, dan is dat in principe tegenstrijdig. Maar we snappen allemaal dat je dit op een andere manier moet opvatten. Dat is ongeveer wat ik bedoel, behalve dat het in het geval van God nog een stap verder gaat doordat je probeert een andere werkelijkheid te beschrijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Bastiaan73:

Als Jezus zowel rechter als advocaat zou zijn is er m.i. sprake van een bepaalde vorm van schizofrenie. Als rechter doet hij over de mensheid de uitspraak/het vonnis: de doodstraf. Voor iedereen. Want niemand houdt zich 100% aan zijn wetten. Als advocaat verdedigt hij de mensen vervolgens tegen zijn eigen oordeel door zijn eigen opgelegde straf op zich te nemen. Dus de rol van verdachte komt er ook nog bij. Rechter, advocaat, verdachte. Ook een drie-eenheid?

Het is goed dat je over deze zaken nadenkt. Zelf heb ik het nog nooit als problematisch gezien. God als rechtvaardig, in de zin van de orde handhavend. Jezus als God's vertegenwoordiger in de schepping, als Mens (tweede Adam), die juist als volkomen mens de menselijke zwakheid begrijpt. Zo trad Hij ook op. Verdachte? Niet echt. Hij was volkomen onschuldig en de mensen wisten dat eigenlijk ook wel. Jezus had geen kwaad gedaan. Hij had de wet als mens vervuld, voor ons en namens ons. Hij is door de mensheid ter dood gebracht omdat Hij niet "paste" in deze zondige wereld. Hij is de ultieme zondebok waardoor andere zondebokken onnodig zijn.

4 uur geleden zei Naeva:

Er zijn verschillende manieren waarop je dit uit kunt leggen. Hier een paar manieren die ik zelf uit mijn hoge hoed kon toveren, hoewel er vast meer zijn:

-Optie 1: De schrijver van de Hebreeënbrief had een andere theologische opvatting dan de schrijver van het Johannesevangelie. Ik ben geen echte kenner van de vroege christelijke geschiedenis, maar heb begrepen dat er in die tijd geen sprake was van een waterdicht verhaal dat door alle gelovigen precies zo werd onderschreven (nog steeds niet, trouwens :#). Petrus en Paulus waren het ook niet met elkaar eens. Kan lastig zijn als je precies wilt weten "hoe het zit" en als je de Bijbel als een theorieboek ziet. Maar op zich een voor de hand liggende verklaring.

-Optie 2: Het is een mysterie. Jezus is zowel rechter als advocaat als aangeklaagde als aanklager. En hoe dat precies zit, kunnen wij niet begrijpen. Tsja, er zit wat in, maar het rammelt ook een beetje, want 'zo kun je alles wel gladstrijken'. 

-Optie 3: Er is een ingewikkelde theologische constructie waarin er geen sprake blijkt te zijn van tegenstrijdigheid. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat deze bestaat, alleen niet of ik er ook in geloof.

-Optie 4: Je moet de woorden zien als onderdeel van het verhaal. In Hebreeën bijvoorbeeld, trekt de schrijver een vergelijking tussen Jezus en Melchisedek. Daarmee probeert hij zicht te geven op wie Jezus is en wat de betekenis is van zijn sterven en opstanding. Hij gebruikt beelden en woorden die bekend zijn bij de lezer, in dit geval het hogepriesterschap. Daarmee kan hij iets uitleggen wat eigenlijk niet in woorden te vatten is. Het idee dat Jezus een hogepriester is die voor ons pleit is in die zin wel waar, maar geen exacte uitleg in de zin van dat Jezus met die hogepriester samenvalt. In de context van een ander verhaal is het waar dat Jezus een herder, vriend, koning of rechter is. Dit zijn menselijke beelden die wij kunnen begrijpen. Maar het is niet dé werkelijkheid. Als je zou willen uitleggen wie Jezus werkelijk is, zou je een nieuwe taal nodig hebben. Hoewel ik zelf geloof dat het wérkelijk weten wie Jezus is geen kwestie is van taal, maar van aanschouwen. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennis, zoals ik zelf gekend ben (1 Korintiërs 13). Simpele uitleg: als ik zeg dat mijn dochter een schat is en de volgende dag dat ze een boef is, dan is dat in principe tegenstrijdig. Maar we snappen allemaal dat je dit op een andere manier moet opvatten. Dat is ongeveer wat ik bedoel, behalve dat het in het geval van God nog een stap verder gaat doordat je probeert een andere werkelijkheid te beschrijven.

Een goede analyse.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Bastiaan73:

Hebreeën 7 suggereert dat Jezus advocaat is:

 

Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/pleiten

Johannes 5 suggereert dat Jezus rechter is:

Hebreeën 12 noemt God, niet Jezus, de rechter:

Tot wie pleit Jezus? Tot zichzelf of tot God? Voordat je eventueel antwoordt met 'Jezus is God' o.i.d., in Johannes 10 staat:

Maar in Johannes 14 staat:

🤔

Een trol (mv.: trollen) in een internetomgeving is een persoon die berichten plaatst om voorspelbare emotionele reacties uit te lokken (woede, irritatie, verdriet of scheldpartijen - ook wel flames genoemd in internetjargon)[1], opzettelijk verkeerde informatie (desinformatie) geeft of zich doelbewust anders voordoet.[2] Dit gebruik van het woord trol is afkomstig van de vroege uitsluitend Engelstalige internetgemeenschap op Usenet, fora of chatkanalen.

Bron: Wiki

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Nicky O:

Een trol (mv.: trollen) in een internetomgeving is een persoon die berichten plaatst om voorspelbare emotionele reacties uit te lokken (woede, irritatie, verdriet of scheldpartijen - ook wel flames genoemd in internetjargon)[1], opzettelijk verkeerde informatie (desinformatie) geeft of zich doelbewust anders voordoet.[2] Dit gebruik van het woord trol is afkomstig van de vroege uitsluitend Engelstalige internetgemeenschap op Usenet, fora of chatkanalen.

Bron: Wiki

Bedankt voor de info maar waar slaat dit op?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus is Koning/Hogepriester naar het voorbeeld van Melchizedek. Als Koning is hij straks rechter.

Mattheus 25:31

31  Wanneer de Mensenzoons komt in zijn majesteit,* samen met alle engelen, zal hij op zijn verheven troon plaatsnemen. 32  Alle volken zullen vóór hem worden samengebracht, en hij zal de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. 33  De schapen zal hij aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. 34  Dan zal de Koning tegen degenen aan zijn rechterhand zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend. Kom, jullie zullen het Koninkrijk erven dat vanaf de grondlegging van de wereld voor jullie bestemd is. 

Hier is Jezus dus als rechter bezig bij de wederkomst. Deze wederkomst is in de toekomst. Je wordt nu nog niet geoordeeld, of het moet zijn zijn vanaf 1914 toen Jezus op de troon is gaan zitten. 

In deze genadetijd probeert Jezus zoveel mogelijk mensen tot zich te trekken en zal Hij als onze Hogepriester voor ons pleiten bij Zijn Vader, God. Dus dan is Hij als het ware advocaat. Jezus is onze Middelaar.

23 uur geleden zei Bastiaan73:

Tot wie pleit Jezus? Tot zichzelf of tot God? Voordat je eventueel antwoordt met 'Jezus is God' o.i.d., in Johannes 10 staat:

Jezus en God zijn één in doel, gedachte, gedrag etc. Jezus is een volmaakte afdruk van Zijn Vader, dus is Hij niet de Almachtige God zelf, maar een volmaakte afgezant van God. Een eindje verder staat dat wij ook één moeten zijn zoals God en Jezus één zijn, dus niet in wezen. Ook nu kom je weer in de problemen met Rechter/advocaat als je vasthoud dat God en Jezus één in wezen is. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Bastiaan73:

Bedankt voor de info maar waar slaat dit op?

Ik denk dat je voorspelbare reacties uitlokt, en dat dit trollerig genoemd kan worden. Ik vertrouw er op dat iemand dat kinderachtige gedrag vanzelf afleert, als er sprake van is, want het kan ook glashard ontkend worden. Als ik je inschat wil je graag een beetje sjeu, en zet je jouw slimheid in voor wat reuring op het forum.

Dat je tegen tere zieltjes kan trappen kom niet bij je op, of vind je niet interessant. Wat dat betreft lijkt het op de olifant die zegt dat het dan de kast dan maar geen porseleinkast had moeten worden.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Noel2:

Ik denk dat je voorspelbare reacties uitlokt, en dat dit trollerig genoemd kan worden. Ik vertrouw er op dat iemand dat kinderachtige gedrag vanzelf afleert, als er sprake van is, want het kan ook glashard ontkend worden. Als ik je inschat wil je graag een beetje sjeu, en zet je jouw slimheid in voor wat reuring op het forum.

Dat je tegen tere zieltjes kan trappen kom niet bij je op, of vind je niet interessant. Wat dat betreft lijkt het op de olifant die zegt dat het dan de kast dan maar geen porseleinkast had moeten worden.

Bij sommige mensen moet je qua woorden en topickeuze blijkbaar op eieren lopen. Iemand kan ook té gevoelige teentjes hebben en bij het minste geringste gaan zeuren bij de moderatie. Zo iemand kan dit topic ook gewoon laten voor wat het is en het bijvoorbeeld lekker bij gejubel houden. Ik heb geen roze bril (meer) op als ik de bijbel lees en zie er tegenstrijdige dingen in staan. Dat sommigen daar niet tegen kunnen en/of dat niet willen (in-)zien is niet mijn probleem. Ik ben benieuwd óf en zo ja hóe anderen denken. Ik ben zelf absoluut geen groot denker maar ik probeer het in elk geval. Sommigen lijken hun hersenen echter te hebben (laten) vervangen door dogma's. Het is een discussieforum, geen 'we zijn het allemaal met elkaar eens en we houden zo van God en elkaar-forum'. Dan kunnen alle topics wel gedelete worden. Volgens de bijbel dienen we God o.a. met ons verstand lief te hebben. Dat kan ik niet als ik het/hem niet begrijp en alleen maar mag of zelfs moet geloven dat de bijbel als een soort kant en klare, geen vragen oproepende handleiding voor ieders leven uit de hemel is komen vallen, met een soort echtheidscertificaat c.q. water- en geestmerk van God zelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

Bij sommige mensen moet je qua woorden en topickeuze blijkbaar op eieren lopen. Iemand kan ook té gevoelige teentjes hebben en bij het minste geringste gaan zeuren bij de moderatie. Zo iemand kan dit topic ook gewoon laten voor wat het is en het bijvoorbeeld lekker bij gejubel houden. Ik heb geen roze bril (meer) op als ik de bijbel lees en zie er tegenstrijdige dingen in staan. Dat sommigen daar niet tegen kunnen en/of dat niet willen (in-)zien is niet mijn probleem. Ik ben benieuwd óf en zo ja hóe anderen denken. Ik ben zelf absoluut geen groot denker maar ik probeer het in elk geval. Sommigen lijken hun hersenen echter te hebben (laten) vervangen door dogma's. Het is een discussieforum, geen 'we zijn het allemaal met elkaar eens en we houden zo van God en elkaar-forum'. Dan kunnen alle topics wel gedelete worden. Volgens de bijbel dienen we God o.a. met ons verstand lief te hebben. Dat kan ik niet als ik het/hem niet begrijp en alleen maar mag of zelfs moet geloven dat de bijbel als een soort kant en klare, geen vragen oproepende handleiding voor ieders leven uit de hemel is komen vallen, met een soort echtheidscertificaat c.q. water- en geestmerk van God zelf.

Dat is toch gewoon goed fatsoen om tenen te vermijden om op te gaan staan?

als je in jezelf de neiging ontdekt om lekker vurige passievolle discussies te hebben, waar je lekker kunt scoren, en de kick kunt krijgen de ander boos te krijgen, ben je misschien sensualist, en leef je voor de sensaties. Dat is, denk ik, waar het Christelijk geloof een keuze is voor wat anders.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Noel2:

Dat is toch gewoon goed fatsoen om tenen te vermijden om op te gaan staan?

als je in jezelf de neiging ontdekt om lekker vurige passievolle discussies te hebben, waar je lekker kunt scoren, en de kick kunt krijgen de ander boos te krijgen, ben je misschien sensualist, en leef je voor de sensaties. Dat is, denk ik, waar het Christelijk geloof een keuze is voor wat anders.

Sommige tenen zijn zo lang, die zijn niet te vermijden. Ik krijg er helemaal geen kick van om anderen boos te maken of om te scoren, ik weet niet waar je dit op baseert. Ik vind het al een hele uitdaging mijn eigen emoties te beheersen. De emoties van een ander zijn de emoties van een ander, daar dient die ander zelf mee om te gaan. Het ontgaat mij eerlijk gezegd wat er aanstootgevend zou zijn aan dit topic.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Bastiaan73:

Sommige tenen zijn zo lang, die zijn niet te vermijden. Ik krijg er helemaal geen kick van om anderen boos te maken of om te scoren, ik weet niet waar je dit op baseert. Ik vind het al een hele uitdaging mijn eigen emoties te beheersen. De emoties van een ander zijn de emoties van een ander, daar dient die ander zelf mee om te gaan. Het ontgaat mij eerlijk gezegd wat er aanstootgevend zou zijn aan dit topic.

Niet gelijk op jezelf betrekken alsjeblieft. Ik schets een beeld van trollen, niet van jou. Je kunt zelf vergelijken waar je meer naar neigt; pogingen tot fatsoen, of pogingen tot sensatie. En dan kan dit ook een vals dilemma zijn.

ik geloof dat ik verder inhoudelijk al wel een tekst had geschreven over de Bijbel.

bewerkt door Noel2

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:
2 uur geleden zei Bastiaan73:

Sommige tenen zijn zo lang, die zijn niet te vermijden. Ik krijg er helemaal geen kick van om anderen boos te maken of om te scoren, ik weet niet waar je dit op baseert. Ik vind het al een hele uitdaging mijn eigen emoties te beheersen. De emoties van een ander zijn de emoties van een ander, daar dient die ander zelf mee om te gaan. Het ontgaat mij eerlijk gezegd wat er aanstootgevend zou zijn aan dit topic.

Niet gelijk op jezelf betrekken alsjeblieft. Ik schets een beeld van trollen, niet van jou. Je kunt zelf vergelijken waar je meer naar neigt; pogingen tot fatsoen, of pogingen tot sensatie. En dan kan dit ook een vals dilemma zijn.

Je typte in de je/jij-vorm:

3 uur geleden zei Noel2:

als je in jezelf de neiging ontdekt om lekker vurige passievolle discussies te hebben, waar je lekker kunt scoren, en de kick kunt krijgen de ander boos te krijgen, ben je misschien sensualist, en leef je voor de sensaties. Dat is, denk ik, waar het Christelijk geloof een keuze is voor wat anders.

Dan is het toch niet raar dat ik denk dat je het tegen mij hebt?

Je suggereert dat er twee mogelijkheden zijn: pogingen tot fatsoen óf pogingen tot sensatie. Maar er bestaan ook bijvoorbeeld pogingen tot meer begrip, pogingen tot meer bewustzijn enz.

2 uur geleden zei Noel2:

ik geloof dat ik verder inhoudelijk al wel een tekst had geschreven over de Bijbel.

Waarvoor dank.

Op 15-9-2019 om 19:58 zei Noel2:

De Bijbel lees ik geinspireerd, wat wil zeggen dat wat ik lees voor dat moment de waarheid is, Jezus als rechter bijvoorbeeld. Op een ander moment in mijn leven, als ik mij wendt tot de Bijbel kan de waarheid zijn dat Jezus een advocaat is en geen rechter. It makes perfect sense, in the moment.

Wat bedoel je precies met 'geïnspireerd' en zoek je dan iets specifieks a.d.h.v. een concordantie o.i.d. of sla je de bijbel op een willekeurige bladzijde open?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:

Niet gelijk op jezelf betrekken alsjeblieft. Ik schets een beeld van trollen, niet van jou. Je kunt zelf vergelijken waar je meer naar neigt; pogingen tot fatsoen, of pogingen tot sensatie. En dan kan dit ook een vals dilemma zijn.

ik geloof dat ik verder inhoudelijk al wel een tekst had geschreven over de Bijbel.

Was dat dan ook niet trollen van je? 🤡

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Bastiaan73:

Ik heb geen roze bril (meer) op als ik de bijbel lees en zie er tegenstrijdige dingen in staan.

Die ogenschijnlijke contradicties bevestigen voor mij juist de betrouwbaarheid van de (schrijvers van) de boeken. Het feit dat er blijkbaar nooit is gepoogd om die "weg te vlakken" is voor mij een bevestiging van de betrouwbaarheid van de mensen die die boeken hebben bewaard en aan ons overgeleverd. Kun je me volgen? 

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Willempie:

Die ogenschijnlijke contradicties bevestigen voor mij juist de betrouwbaarheid van de (schrijvers van) de boeken. Het feit dat er blijkbaar nooit is gepoogd om die "weg te vlakken" is voor mij een bevestiging van de betrouwbaarheid van de mensen die die boeken hebben bewaard en aan ons overgeleverd. Kun je me volgen? 

Niet helemaal. Opmerkelijk dat je elke keer het woord 'ogenschijnlijk' gebruikt. Of het een feit is dat er nooit gepoogd is die contradicties weg te vlakken is nog maar de vraag. Er bestaat in elk geval zoiets als apologetiek en daarnaast is er bijvoorbeeld het synoptische vraagstuk. Ook bestaat er een fenomeen onder de naam 'diatessaron'.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

God heeft meerdere titels om zijn grootheid te omschrijven zo moeilijk is dat niet, hij is tenslotte de bron.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Bastiaan73:

Je typte in de je/jij-vorm:

Dan is het toch niet raar dat ik denk dat je het tegen mij hebt?

...

Wat bedoel je precies met 'geïnspireerd' en zoek je dan iets specifieks a.d.h.v. een concordantie o.i.d. of sla je de bijbel op een willekeurige bladzijde open?

Ten aanzien van dat eerste, dat is mijn schrijfgebrek. Ik zeg algemene zaken, of zaken die ik algemeen bedoel vaak ik jij-vorm. Excuses daarvoor.

als ik worstel met een existentiele vraag concentreer ik me op de vraag, sla de Bijbel willekeurig open. Dan lees ik gericht en heeft de tekst betekenis en zeggingskracht voor precies dat vraagstuk. Dat dit zo doeltreffend werkt geeft mij zeer veel ontzag voor de Bijbel

12 uur geleden zei Naeva:

Waarom zou iemand op z'n teentjes getrapt zijn doordat iemand anders een vraag stelt over een (schijnbare) tegenstelling in de Bijbel?

No offence, ik begrijp het oprecht niet.

Naar aanleiding van wat Nicky O schreef, over dat het om ‘trollen’ zou gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid