Spring naar bijdragen
Bastiaan73

Jezus: advocaat of rechter? Of beide?

Aanbevolen berichten

Jezus is advocaat(middelaar) tussen God en de mens waarvoor hij gestorven is en hem hebben aangenomen.

Zonder in christus te zijn is er niemand die er voor je pleit, en zal hij een rechtvaardig oordeel spreken(rechter) over de ongelovigen.

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Thinkfree:

Jezus is advocaat(middelaar) tussen God en de mens waarvoor hij gestorven is en hem hebben aangenomen.

Zonder in christus te zijn is er niemand die er voor je pleit, en zal hij een rechtvaardig oordeel spreken(rechter) over de ongelovigen.

Achteraf, na de kruisiging, bij de wederopgestane Christus, was er dan bij Hem boosheid of denk je van niet? Vergeldingsdrang  moet toch bijna automatisch komen? Ik lees daar niets over. Weet je een passage?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Noel2:

Achteraf, na de kruisiging, bij de wederopgestane Christus, was er dan bij Hem boosheid of denk je van niet? Vergeldingsdrang  moet toch bijna automatisch komen? Ik lees daar niets over. Weet je een passage?

Hij heeft zich vrijwillig overgegeven, voor de zijnen, God haat de mens die zich niet bekeerd. Zijn lankmoedigheid en genade zijn nog van kracht, zijn vergelding komt te zijner tijd.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Naeva:

Waarom zou iemand op z'n teentjes getrapt zijn doordat iemand anders een vraag stelt over een (schijnbare) tegenstelling in de Bijbel?

Er is geen tegenstelling. Jezus is nu advocaat, straks rechter.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

Niet helemaal. Opmerkelijk dat je elke keer het woord 'ogenschijnlijk' gebruikt. Of het een feit is dat er nooit gepoogd is die contradicties weg te vlakken is nog maar de vraag. Er bestaat in elk geval zoiets als apologetiek en daarnaast is er bijvoorbeeld het synoptische vraagstuk. Ook bestaat er een fenomeen onder de naam 'diatessaron'.

Indien die schijnbare tegenstellingen er niet zouden zijn, zou het allemaal bijzonder gekunsteld overkomen, net alsof het allemaal louter (afgesproken) mensenwerk was. Juist dan zou er alle reden tot wantrouwen zijn. En nee, er is nooit gepoogd die weg te vlakken. Apologetiek heeft er weinig tot niets mee te maken en het synoptische vraagstuk al evenmin. Wat het diatessaron er in jouw beleving mee van doen heeft begrijp ik niet. Onze manier van denken verschilt blijkbaar aanzienlijk. Misschien heb je je een beetje te veel laten beïnvloeden door de verkeerde mensen.

Maar nogmaals: Ik denk dat onze (onjuiste) westerse manier van denken er ook mee te maken heeft dat we tegenstellingen menen te zien waar die helemaal niet zijn. Het was trouwens pas in de late middeleeuwen dat er mensen over die zogenaamde problemen begonnen te schrijven en het werd allemaal keurig en kundig weerlegd. De "nieuwe atheïsten" lijken te menen dat zij iets nieuws hebben ontdekt en zelfs dat het iets met toegenomen kennis of wetenschap te maken heeft maar dat is volledig onjuist.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus is, zo staat er in de Bijbel, advocaat en rechter. God heeft onze zonden vergeven door de dood en opstanding van Jezus. Het is dus niet zo dat Jezus ons los van God heeft gered (zie bijvoorbeeld Johannes 3:16). God nam door Jezus onze plaats in zodat wij aan het oordeel kunnen ontkomen, en beloofde voor ons te zullen pleiten; onze advocaat te zijn. Dat er een oordeel zal komen staat vast. Vanuit menselijk oogpunt kan echter, na wat er is gebeurt, het oordeel niet meer rechtvaardig worden uitgesproken. God, de hele drie-eenheid, heeft aan onze redding bijgedragen. Welke combinatie je tussen de Personen van de drie-eenheid je ook maakt, je kan blijven zeggen dat het niet klopt. Maar als je gelooft dat God goed en rechtvaardig is, kan Hij toch zowel voor ons pleiten alsook veroordelen wanneer dat moet? Hetzelfde geldt ook voor de Persoon van Jezus. En hoe de fases van veroordeling en dergelijke gaan zijn kunnen we niet exact weten (al kan je er theorieën over ontwikkelen). Ik denk persoonlijk niet dat Jezus zozeer zal veranderen van functie doorheen fases (zoiets als @sjako zegt, als ik hem goed begrijp?). Ook lost het onderuithalen van de drie-eenheid hiermee niets op, trouwens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-9-2019 om 10:45 zei Bastiaan73:

Hebreeën 7 suggereert dat Jezus advocaat is:

 

Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/pleiten

Johannes 5 suggereert dat Jezus rechter is:

Hebreeën 12 noemt God, niet Jezus, de rechter:

Tot wie pleit Jezus? Tot zichzelf of tot God? Voordat je eventueel antwoordt met 'Jezus is God' o.i.d., in Johannes 10 staat:

Maar in Johannes 14 staat:

🤔

De auteurs van deze geschriften, met een zeer diverse achtergrond, deden een dappere poging om de rol van Jezus als Meester te duiden en schoten/schieten daarin, ieder op zijn eigen unieke wijze, volkomen tekort. Het is aan jou om met een beter verhaal te komen dat Jezus beter recht doet. Dat is alleen lastig omdat het Nieuwe Testament daarvoor te weinig handvatten aanreikt. 

De taal die hier gebezigd wordt is te primitief, men heeft verouderde denkbeelden ingeschakeld om te trachten de rol van Jezus te omschrijven. Dit is dan ook de tragiek van het Christendom, de ge-avanceerde ideologie van Jezus was onvoldoende uitgebouwd door Jezus zelf en dus is men via syncretisch mengdenken aan de slag gegaan met tekortschietende invalshoeken om het geraamte wat meer vlees te geven. Het geheel blijft echter aan alle kanten rammelen en levert meer verwarring op dan dat het bevredigt.

Omdat de zwakste schakel bepalend is voor hoe het geheel ervaren wordt, overtuigt daardoor heel het Christendom niet. De historische Jezus heeft de potentie om te overtuigen, maar is geheel vertroebeld geraakt door de krakkemikkige aanbouw die deze auteurs gepleegd hebben door deze armzalige teksten eromheen en doorheen te produceren.

bewerkt door zendeling

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Naeva:
Op 17-9-2019 om 10:13 zei Thinkfree:

God haat de mens die zich niet bekeerd.

Waar baseer je dit op?

Het oordeel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-9-2019 om 10:13 zei Thinkfree:
Op 17-9-2019 om 09:46 zei Noel2:

Achteraf, na de kruisiging, bij de wederopgestane Christus, was er dan bij Hem boosheid of denk je van niet? Vergeldingsdrang  moet toch bijna automatisch komen? Ik lees daar niets over. Weet je een passage?

Hij heeft zich vrijwillig overgegeven, voor de zijnen, God haat de mens die zich niet bekeerd. Zijn lankmoedigheid en genade zijn nog van kracht, zijn vergelding komt te zijner tijd.

Jezus had geen keuze. Als hij niet had gedaan wat er van hem verwacht werd (in de veronderstelling dat hij daadwerkelijk de zoon van God c.q. een derde van de drie-eenheid is) zou dat toch een beetje raar zijn.

En als God de mens die zich niet bekeert echt zou haten heeft God zelf minstens één grote steek laten vallen. Dan is vrijheid namelijk niet echt vrijheid Think'free'. Angst voor de hel is een slechte raadgever en een slechte motivatie om in God te geloven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Naeva:

Geloof je dat God de mens die zich niet bekeert per definitie haat (dus God haat iemand tot hij zich bekeert), of is dat iets dat gebeurt bij het oordeel? En haat hij volgens jou de mens of de zonde?

Hoe kan God toorn tegen zondaren en liefde voor de zondaren laten zien op hetzelfde moment? Hoe kan God de volheid van Zijn eigenschappen uitdrukken? Hoe kan hij zichzelf genoeg-doen en zondaren redden op precies hetzelfde moment? Het antwoord is het kruis!

2 uur geleden zei Bastiaan73:

Jezus had geen keuze

Hebreeën9

14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

2 uur geleden zei Bastiaan73:

echt vrijheid

Echte vrijheid brengt verantwoording met zich mee(oorzaak, gevolg)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Bastiaan73:

Angst voor de hel is een slechte raadgever en een slechte motivatie om in God te geloven.

Angst is altijd een slechte raadgever en daarom heeft God ons een vrije wil gegeven. Wij kunnen nu uit liefde Hem dienen en niet uit angst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Thinkfree:

Hoe kan God toorn tegen zondaren en liefde voor de zondaren laten zien op hetzelfde moment? Hoe kan God de volheid van Zijn eigenschappen uitdrukken? Hoe kan hij zichzelf genoeg-doen en zondaren redden op precies hetzelfde moment? Het antwoord is het kruis!

Ik moest even zoeken naar het antwoord op mijn vragen, maar ik lees dat je denkt dat God zondaren (dus mensen) tegelijkertijd liefheeft en haat. Alleen gebruik je nu het woord toorn in plaats van haat. Is dat bewust, bedoel je daar iets anders mee?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Naeva:

Ik moest even zoeken naar het antwoord op mijn vragen, maar ik lees dat je denkt dat God zondaren (dus mensen) tegelijkertijd liefheeft en haat. Alleen gebruik je nu het woord toorn in plaats van haat. Is dat bewust, bedoel je daar iets anders mee?

Spreuken6

16 Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel:

17 Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten;

18 Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen;

19 Een vals getuige, die leugenen blaast; en die tussen broederen krakelen inwerpt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Naeva:

Wat bedoel je hiermee te zeggen?

Dat zonder het kruis, het hopeloos is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Naeva:

Alleen gebruik je nu het woord toorn in plaats van haat. Is dat bewust, bedoel je daar iets anders mee?

 

20 minuten geleden zei Naeva:

Maar hoe is dat een antwoord op mijn vraag?

Toorn en haat staan naast en voor elkaar, want door Gods haat voor de zonde/zondaar is er toorn die vergolden moet worden. Het kruis is de liefelijke kant... buiten dat om, en er bewust vandaan blijven is gehaat en staat onder de toorn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-9-2019 om 10:13 zei Thinkfree:

God haat de mens die zich niet bekeerd.

Op 20-9-2019 om 20:09 zei Thinkfree:

Toorn en haat staan naast en voor elkaar, want door Gods haat voor de zonde/zondaar is er toorn die vergolden moet worden. Het kruis is de liefelijke kant... buiten dat om, en er bewust vandaan blijven is gehaat en staat onder de toorn.

God is een liefdevolle Vader! Al zijn kinderen heeft Hij lief, ook als zij (bewust) bij Hem vandaan willen blijven en zich niet willen bekeren. De liefdevolle Vader spant Zich voortdurend voor ons, zondaren, in en Hij leidt ons leven zo dat wij tot het juiste inzicht kunnen komen, als wij maar van goede wil zijn en naar Zijn liefdevolle influisteringen willen luisteren. De Vader is geen God van wraak, toorn, haat en vergelding. De Vader is vol van genade, barmhartigheid, vergeving en geduld. Vanwege de geestelijke wetgeving eist de zonde altijd een vergelding die wij misschien als 'toorn van God' ervaren maar dit niet is. Het is niet 'Gods haat voor de zonde' die door toorn vergolden moet worden. Het is Gods liefde die zich ook dan over Zijn kinderen ontfermt en behoed voor een verdere, nog diepere, val in de duisternis. Voor de mensen die de Vader, tijdens hun leven als mens, afwijzen wordt tot hun laatste adem gestreden waarna hun ziel ook in het hiernamaals nog op steun kan rekenen. De macht van de Vader is onbegrensd maar Hij respecteert ten alle tijden onze vrije wil waarmee wij door Hem geschapen zijn. Als wij uit vrije wil besluiten geen gehoor te geven aan Zijn wil zal God ons daar niet om haten, eerder met vergrote inspanning ons proberen te winnen voor Zijn rijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-10-2019 om 00:03 zei Mohawk:

God is een liefdevolle Vader! Al zijn kinderen heeft Hij lief, ook als zij (bewust) bij Hem vandaan willen blijven en zich niet willen bekeren. De liefdevolle Vader spant Zich voortdurend voor ons, zondaren, in en Hij leidt ons leven zo dat wij tot het juiste inzicht kunnen komen, als wij maar van goede wil zijn en naar Zijn liefdevolle influisteringen willen luisteren. De Vader is geen God van wraak, toorn, haat en vergelding. De Vader is vol van genade, barmhartigheid, vergeving en geduld. Vanwege de geestelijke wetgeving eist de zonde altijd een vergelding die wij misschien als 'toorn van God' ervaren maar dit niet is. Het is niet 'Gods haat voor de zonde' die door toorn vergolden moet worden. Het is Gods liefde die zich ook dan over Zijn kinderen ontfermt en behoed voor een verdere, nog diepere, val in de duisternis. Voor de mensen die de Vader, tijdens hun leven als mens, afwijzen wordt tot hun laatste adem gestreden waarna hun ziel ook in het hiernamaals nog op steun kan rekenen. De macht van de Vader is onbegrensd maar Hij respecteert ten alle tijden onze vrije wil waarmee wij door Hem geschapen zijn. Als wij uit vrije wil besluiten geen gehoor te geven aan Zijn wil zal God ons daar niet om haten, eerder met vergrote inspanning ons proberen te winnen voor Zijn rijk.

Klopt niet. Zie Jeremia:

(Jeremia 11:11) Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit hetwelk zij niet zullen kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen, zal Ik naar hen niet horen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Klopt niet. Zie Jeremia:

(Jeremia 11:11) Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit hetwelk zij niet zullen kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen, zal Ik naar hen niet horen.

Dat is toch liefdevol? Dat gaat over degene die samenzweerden tegen Jeremia. Het is als God die een steen op een politieker zijn kop laat vallen :D pure genade en liefde,

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Dat beloof ik:

Klopt niet. Zie Jeremia:

(Jeremia 11:11) Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit hetwelk zij niet zullen kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen, zal Ik naar hen niet horen.

Zij waren dan ook net als hun voorvaderen niet van goede wil.  

Jeremia 11,6-10

Daarop zeide de Here tot mij: Predik al deze woorden in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem en zeg: Hoort de woorden van dit verbond en doet ze. Want nadrukkelijk heb Ik uw vaderen betuigd ten dage dat Ik hen uit het land Egypte voerde tot op deze dag, vroeg en laat: Hoort naar mijn stem. Maar zij hoorden niet, noch neigden hun oor, doch zij wandelden allen in de verstoktheid van hun boos hart: dus bracht Ik over hen al de woorden van dit verbond, dat Ik geboden had te houden, maar dat zij niet hebben gehouden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid