Spring naar bijdragen
ChristiaanTSABS.nl

Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?

Aanbevolen berichten

37 minuten geleden zei Thinkfree:

2 koningen, 18 jaar en drie maanden.

2 kronieken, 18 jaar, drie maanden en tien dagen.

2 Kronieken 36:9 King James Version (KJV): ''Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the Lord'' (klik).

2 Koningen 24:8 King James Version (KJV): ''Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem'' (klik).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Chaim:

2 Kronieken 36:9 King James Version (KJV): ''Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the Lord'' (klik).

2 Koningen 24:8 King James Version (KJV): ''Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem'' (klik).

Ja had het al gezien en aangepast, zit eff te kijken hoe dat precies zit.

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

Je probeert een nieuwe discussie te starten. Ten aanzien van het oorspronkelijke bericht is dat een drogreden.

Het lijkt erop dat je geen antwoord weet te formuleren. Je geeft te kennen dat één leugen de hele bijbel tot een Satanische vervalsing maakt, hebt het over nepbijbels, suggereert dat de KJV geen fouten heeft en stelt notabene expliciet de topicvraag: ''Is jouw bijbel echt?''

Wel, het ziet ernaar uit dat de KJV een Satanische vervalsing betreft en een nepbijbel is. Zoniet, antwoord dan gewoon eens inhoudelijk op het issue dat je reeds driemaal tevergeefs voor is gelegd:

2 Koningen 24:8 (KJV) zegt: ''Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months'', terwijl 2 Kronieken 36:9 zegt: ''Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem…''

2 Koningen 8:26 (KJV) zegt: ''Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign…'', terwijl 2 Kronieken 22:2 (KJV) zegt: ''Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign…''

2 Samuel 6:23 (KJV) zegt: ''Therefore Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death'', terwijl 2 Samuel 21:8 (KJV) zegt: ''But the king took…the five sons of Michal the daughter of Saul''.

Mattheus 1:16 (KJV) zegt: ''And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus…'', terwijl Lukas 3:23 (KJV) zegt: ''And Jesus…the son of Joseph, which was the son of Heli''.

Marcus 15:25 (KJV) zegt: ''And it was the third hour, and they crucified him'', terwijl Johannes 19:14-16 (KJV) zegt ''…about the sixth hour…they cried out…crucify him….Then delivered he him therefore unto them to be crucified''.

Jeremia 52:12 (KJV): ''Now in the fifth month, in the tenth day of the month, which was the nineteenth year of Nebuchadrezzar king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, which served the king of Babylon, into Jerusalem'', terwijl 2 Koningen 25:8 (KJV) zegt: ''And in the fifth month, on the seventh day of the month, which is the nineteenth year of king Nebuchadnezzar king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, unto Jerusalem''.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Chaim:

2 Kronieken 36:9 King James Version (KJV): ''Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the Lord'' (klik).

2 Koningen 24:8 King James Version (KJV): ''Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem'' (klik).

Dit zeggen de kantekeningen erover

9 c13Acht jaar was Jehójachin oud als hij koning werd, en regeerde drie maanden en tien dagen te Jeruzalem, en deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN.

c 2 Kon. 24:8. 

13 Hebr. Een zoon van acht jaren. Er staat 2 Kon. 24:8, dat hij achttien jaar oud was, toen hij koning werd. Hetwelk te verstaan is van den tijd in denwelken hij alleen en met volle macht geregeerd heeft. Maar wat hier staat, is te verstaan van den tijd in denwelken hij met en onder zijn vader in de regering geweest is. Zie van deze vergelijking ook 2 Kon. 24 op vers 8. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Chaim:

2 Samuel 6:23 (KJV) zegt: ''Therefore Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death'', terwijl 2 Samuel 21:8 (KJV) zegt: ''But the king took…the five sons of Michal the daughter of Saul''.

Geadopteerde zonen

8 Maar de koning nam de twee zonen van 15Rizpa, dochter van Aja, die zij Saul gebaard had, Armóni en Mefibóseth; daartoe de vijf zonen van Michals 16zuster, Sauls dochter, die zij Adriël, den zoon van Barzillai den 17Meholathiet, gebaard had;

15 Sauls bijwijf, vers 11. 2 Sam. 3:7. 

 
vers 11  En het werd David aangezegd, wat Rizpa, de dochter van Aja, Sauls bijwijf, gedaan had.
2 Sam. 3:7  Saul nu had een bijwijf gehad, welker naam was Rizpa, dochter van Aja; en Isbóseth zeide tot Abner: Waarom zijt gij ingegaan tot mijns vaders bijwijf?
 

16 Namelijk Merab, die dezen Adriël tot een man gehad heeft, 1 Sam. 18:19. Alzo wordt het woord broeder van sommigen ingevoegd vers 19, en zoon Jer. 32:12. Sommigen verstaan hier door Michals zonen de zonen van haar zuster Merab, die Michal zou hebben opgevoed, en derhalve genoemd geweest hun moeder. Vgl. Ruth 4:17. 

17 Hebr. Mecholathiet. Uit Manasse aan de westzijde van de Jordaan, waar Abel-Mehola lag, zie Richt. 7 op vers 22, tot onderscheid van Barzillai den Gileadiet, Davids vriend, 2 Sam. 19:31

28 minuten geleden zei Chaim:

Mattheus 1:16 (KJV) zegt: ''And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus…'', terwijl Lukas 3:23 (KJV) zegt: ''And Jesus…the son of Joseph, which was the son of Heli''.

23 En Hij, Jezus, begon omtrent 25dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) qde Zoon van Jozef, 26den zoon van Heli,

25 Dezen ouderdom moesten de priesters hebben eer zij hun ambt ten volle mochten bedienen, Num. 4:3. 1 Kron. 23:3. 

q Matth. 13:55. Joh. 6:42. 

26 Jozef wordt Matth. 1:16 gezegd van Jakob gewonnen of geboren te zijn, maar wordt hier genaamd een zoon van Heli, omdat, gelijk velen menen, hij Maria, die een dochter van Heli was, getrouwd had; gelijk Ruth een dochter van Naomi genaamd wordt, omdat zij den zoon van Naomi gehad had, Ruth 1:11. 

 
Matth. 1:16  En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.
Ruth 1:11  Maar Naómi zeide: Keert weder, mijn dochters; waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn?

Neem gewoon eff de moeite om de kantekeningen door te nemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Dit zeggen de kantekeningen erover

9 c13Acht jaar was Jehójachin oud als hij koning werd, en regeerde drie maanden en tien dagen te Jeruzalem, en deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN.

c 2 Kon. 24:8. 

13 Hebr. Een zoon van acht jaren. Er staat 2 Kon. 24:8, dat hij achttien jaar oud was, toen hij koning werd. Hetwelk te verstaan is van den tijd in denwelken hij alleen en met volle macht geregeerd heeft. Maar wat hier staat, is te verstaan van den tijd in denwelken hij met en onder zijn vader in de regering geweest is. Zie van deze vergelijking ook 2 Kon. 24 op vers 8. 

Deze eisegese verkracht de brontekst en is in tegenspraak met de term בְּמָלְכ֔וֹ. Deze heeft maar 1 betekenis en dat is: koning worden. Of hij alleen en met volle macht geregeerd heeft, heeft geen invloed op מָלַךְ. En men kan zonder tussentijds af te treden niet zowel מָלַךְ (koning worden) op 8 en 18 jarige leeftijd.

Los eerst deze contradictie maar eens op alvorens naar de volgende contradictie te hoppen 😉

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Chaim:

Deze eisegese verkracht de brontekst en is in tegenspraak met de term בְּמָלְכ֔וֹ. Deze heeft maar 1 betekenis en dat is: koning worden. Of hij alleen en met volle macht geregeerd heeft, heeft geen invloed op מָלַךְ. En men kan zonder tussentijds af te treden niet zowel מָלַךְ (koning worden) op 8 en 18 jarige leeftijd.

Zou dat ook niet in relatie met Israel en Juda kunnen zijn? Die toendertijd gescheiden koningen hadden.

10 minuten geleden zei Chaim:

Los eerst deze contradictie maar eens op alvorens naar de volgende contradictie te hoppen 😉

Ik zie dat niet als een contradictie, maar een ontbrekend stukje kennis van onze kant.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Thinkfree:

Zou dat ook niet in relatie met Israel en Juda kunnen zijn? Die toendertijd gescheiden koningen hadden.

Jisra'el en Jehoedah hadden twee verschillende koningen. Dezelfde persoon - in dit geval Jehójachin - kan zonder tussentijds af te treden niet zowel מָלַךְ (koning worden) op 8 en 18 jarige leeftijd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Chaim:

Jisra'el en Jehoedah hadden twee verschillende koningen. Dezelfde persoon - in dit geval Jehójachin - kan zonder tussentijds af te treden niet zowel מָלַךְ (koning worden) op 8 en 18 jarige leeftijd.

2 koningen

6 En Jojakim ontsliep met zijn vaderen; en zijn zoon Jojachin werd koning in zijn plaats.

7 De koning nu van Egypte toog voortaan niet meer uit zijn land; want de koning van Babel had, van de rivier van Egypte af tot aan de rivier Frath, ingenomen al wat van den koning van Egypte was.

8 Jojachin was achttien jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde drie maanden te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Nehusta, een dochter van Elnathan, van Jeruzalem.

9 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader gedaan had.

10 Te dier tijd togen de knechten van Nebukadnezar, den koning van Babel, naar Jeruzalem; en de stad werd belegerd.

11 Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de stad, als zijn knechten die belegerden.

12 Toen ging Jojachin, de koning van Juda, uit tot den koning van Babel, hij, en zijn moeder, en zijn knechten, en zijn vorsten, en zijn hovelingen; en de koning van Babel nam hem gevangen in het achtste jaar zijner regering.

2 kronieken

1 Toen nam het volk des lands Joahaz, den zoon van Josia, en zij maakten hem koning, in zijns vaders plaats, te Jeruzalem.

2 Drie en twintig jaren was Joahaz oud, als hij koning werd, en hij regeerde drie maanden te Jeruzalem.

3 Want de koning van Egypte zette hem af te Jeruzalem; en hij leide het land een boete op van honderd talenten zilvers en een talent gouds.

4 En de koning van Egypte maakte zijn broeder Eljakim koning over Juda en Jeruzalem, en veranderde zijn naam in Jojakim; maar zijn broeder Joahaz nam Necho, en bracht hem in Egypte.

5 Vijf en twintig jaren was Jojakim oud, als hij koning werd, en regeerde elf jaren te Jeruzalem; en hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, zijns Gods.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Thinkfree:

2 koningen

6 En Jojakim ontsliep met zijn vaderen; en zijn zoon Jojachin werd koning in zijn plaats.

7 De koning nu van Egypte toog voortaan niet meer uit zijn land; want de koning van Babel had, van de rivier van Egypte af tot aan de rivier Frath, ingenomen al wat van den koning van Egypte was.

8 Jojachin was achttien jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde drie maanden te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Nehusta, een dochter van Elnathan, van Jeruzalem.

9 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, naar alles, wat zijn vader gedaan had.

10 Te dier tijd togen de knechten van Nebukadnezar, den koning van Babel, naar Jeruzalem; en de stad werd belegerd.

11 Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de stad, als zijn knechten die belegerden.

12 Toen ging Jojachin, de koning van Juda, uit tot den koning van Babel, hij, en zijn moeder, en zijn knechten, en zijn vorsten, en zijn hovelingen; en de koning van Babel nam hem gevangen in het achtste jaar zijner regering.

2 kronieken

1 Toen nam het volk des lands Joahaz, den zoon van Josia, en zij maakten hem koning, in zijns vaders plaats, te Jeruzalem.

2 Drie en twintig jaren was Joahaz oud, als hij koning werd, en hij regeerde drie maanden te Jeruzalem.

3 Want de koning van Egypte zette hem af te Jeruzalem; en hij leide het land een boete op van honderd talenten zilvers en een talent gouds.

4 En de koning van Egypte maakte zijn broeder Eljakim koning over Juda en Jeruzalem, en veranderde zijn naam in Jojakim; maar zijn broeder Joahaz nam Necho, en bracht hem in Egypte.

5 Vijf en twintig jaren was Jojakim oud, als hij koning werd, en regeerde elf jaren te Jeruzalem; en hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, zijns Gods.

Dat lost de contradictie nergens op en vond bovendien allemaal plaats na 8 jarige leeftijd.

38 minuten geleden zei Bastiaan73:

Is het 2 Kon. 24:8 of 2 Kon. 24:18?

Het betreft deze twee passages:

2 Kronieken 36:9 King James Version (KJV): ''Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem: and he did that which was evil in the sight of the Lord''.

2 Koningen 24:8 King James Version (KJV): ''Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem''.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chaim:

Dat lost de contradictie nergens op en vond bovendien allemaal plaats na 8 jarige leeftijd.

eerst was hij enkel koning van juda, later van Israel en Juda

De boeken staan niet in chronologische volgorde

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

eerst was hij enkel koning van juda, later van Israel en Juda

Dat is onmogelijk vanwege meerdere redenen.

Allereerst: hij was 8 jaar toen hij koning werd in Jeruzalem, regeerde drie maanden (en tien dagen) in Jeruzalem, waarna Zedekiah voor 11 jaar koning van Jehoedah en Jeruzalem werd. Aan het eind van Zedekiah's regeerperiode was Jehoiachin reeds ouder dan 18 jaar.

Ten tweede: de volgorde is onmiskenbaar in zowel 2 Kronieken 36 als 2 Koningen 24. 

 

2 Kronieken 36 zegt dat:

1) Jehoiachin was 8 jaar toen hij koning werd en regeerde zo'n drie maand in Jeruzalem.

2) Koning Nebuchadnezzar zond hem naar Babylon en maakte Zedekiah koning.

3) Zedekiah was 21 jaar toen hij koning was en regeerde 11 jaar in Jeruzalem.

2 Koningen 24 zegt dat:

1) Jehoiachin was 18 jaar toen hij koning werd en regeerde zo'n drie maand in Jeruzalem.

2) Koning Nebuchadnezzar zond hem naar Babylon en maakte Zedekiah koning

3) Zedekiah was 21 jaar toen hij koning was en regeerde 11 jaar in Jeruzalem.

De gegevens zijn vrijwel identiek, behalve de leeftijd: in 2 Kronieken 36 is Jehoiachin 8 jaar oud toen hij koning werd en in 2 Koningen 24 is hij 18 jaar oud toen hij koning werd. Een contradictie en dus is de bijbel een Satanische vervalsing volgens Christiaan 😉

 

46 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het was een grapje @Chaim. 8 of 18...

 Dat vermoeden had ik al, maar het kon ook serieus bedoeld zijn -- vandaar dat ik er toch op reageerde.

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Bastiaan73:

Wat is volgens jou de definitie van 'drogreden'? Of krijg ik dan als antwoord 'drogreden'?

Het "volgens jou" geeft (onder andere) de indruk dat er (wederom) sprake is van een poging om een nieuw argument te starten. In dat geval is inderdaad sprake van een drogreden.

En inmiddels is de "modus operandi" van dit forum wel duidelijk. Het gaat jou en je metgezellen hier slechts om zelfbevrediging. En dat lukt niet met waarheid. Dus gebruik je drogreden. En blijkbaar zijn jij en jouw metgezellen zo gewend aan het strelen van elkaar, dat een normaal gesprek voeren niet meer mogelijk is. "Revolted and gone". En eenieder die niet gevonden werd geschreven in het boek van leven werd geworpen in het meer van vuur. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

Het "volgens jou" geeft (onder andere) de indruk dat er (wederom) sprake is van een poging om een nieuw argument te starten. In dat geval is inderdaad sprake van een drogreden.

En inmiddels is de "modus operandi" van dit forum wel duidelijk. Het gaat jou en je metgezellen hier slechts om zelfbevrediging. En dat lukt niet met waarheid. Dus gebruik je drogreden. En blijkbaar zijn jij en jouw metgezellen zo gewend aan het strelen van elkaar, dat een normaal gesprek voeren niet meer mogelijk is. "Revolted and gone". En eenieder die niet gevonden werd geschreven in het boek van leven werd geworpen in het meer van vuur. 

Ga je nog eens een keer inhoudelijk in op het issue? (klik)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

... Dus nogmaals (voor de derde maal), aangezien je suggereert dat de Engelse King James Version geen fouten bevat, je expliciet de vraag stelt naar de echtheid van iemands bijbel en volgens jou één leugen de hele bijbel tot een Satanische vervalsing maakt, ben ik benieuwd hoe je omgaat met deze passages:

2 Koningen 24:8 (KJV) zegt: ''Jehoiachin was eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months'', terwijl 2 Kronieken 36:9 zegt: ''Jehoiachin was eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem…''

2 Koningen 8:26 (KJV) zegt: ''Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign…'', terwijl 2 Kronieken 22:2 (KJV) zegt: ''Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign…''

Marcus 15:25 (KJV) zegt: ''And it was the third hour, and they crucified him'', terwijl Johannes 19:14-16 (KJV) zegt ''about the sixth hour…they cried out…crucify him….Then delivered he him therefore unto them to be crucified''.

Jeremia 52:12 (KJV): ''Now in the fifth month, in the tenth day of the month, which was the nineteenth year of Nebuchadrezzar king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, which served the king of Babylon, into Jerusalem'', terwijl 2 Koningen 25:8 (KJV) zegt: ''And in the fifth month, on the seventh day of the month, which is the nineteenth year of king Nebuchadnezzar king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, unto Jerusalem''.

Dit maakt de Engelse King James Version naar jouw eigen zeggen tot een Satanische vervalsing. Dus het antwoord op je vraag ''Is jouw bijbel echt?'' is: niet als je de King James Version hebt (uitgaand van jouw definitie van 'echt').

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei ChristiaanTSABS.nl:
14 uur geleden zei Bastiaan73:

Wat is volgens jou de definitie van 'drogreden'? Of krijg ik dan als antwoord 'drogreden'?

Het "volgens jou" geeft (onder andere) de indruk dat er (wederom) sprake is van een poging om een nieuw argument te starten. In dat geval is inderdaad sprake van een drogreden.

En inmiddels is de "modus operandi" van dit forum wel duidelijk. Het gaat jou en je metgezellen hier slechts om zelfbevrediging. En dat lukt niet met waarheid. Dus gebruik je drogreden. En blijkbaar zijn jij en jouw metgezellen zo gewend aan het strelen van elkaar, dat een normaal gesprek voeren niet meer mogelijk is. "Revolted and gone". En eenieder die niet gevonden werd geschreven in het boek van leven werd geworpen in het meer van vuur. 

Verwachtte je überhaupt reacties op je oorspronkelijke bericht? Zo ja; wat voor reacties?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-9-2019 om 19:23 zei Chaim:

De gegevens zijn vrijwel identiek, behalve de leeftijd: in 2 Kronieken 36 is Jehoiachin 8 jaar oud toen hij koning werd en in 2 Koningen 24 is hij 18 jaar oud toen hij koning werd

Daar heb jij gelijk an, het lijkt inderdaad een fout.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind de WV95 erg fijn. Het is in relatief hedendaags Nederlands en heeft een fijne combinatie van doel en bronvertaling. En ik vind de inleidingen en voetnoten best oke. Maar dat is mijn eigen smaak natuurlijk. Ik vind moeilijke taal niet een probleem en beheers niet echt Hebreeuws en Grieks om hun zinsopbouw te snappen. En ik vind de paapse en academische voetnoten eigenlijk wel prima. 

De ware vertaling is natuurlijk de middeleeuwse Rijmbijbel: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijmbijbel

https://www.dbnl.org/tekst/maer002mgys01_01/
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid