Spring naar bijdragen
Bastiaan73

Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

Aanbevolen berichten

Romeinen 3:22

NBG51 En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

SV Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

HSV namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.

NBV God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.

Het geloof van Jezus Christus betekent m.i. het geloof dat Hij zelf had/heeft en later aan individuele gelovigen in een bepaalde mate uitdeelde/uitdeelt.

Het geloof in Jezus Christus betekent m.i. het geloof dat gelovigen in Hem hebben of preciezer: hebben gekregen. Romeinen 12 (HSV):

3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld

Het vetgedrukte lees ik zelf als: de één heeft meer of minder geloof dan de ander ontvangen.

6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:
7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;
8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.

Om een lang verhaal kort te maken: gaat het om het geloof van of in Jezus Christus? Of maakt het niet uit?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je niet welke vertaling van een stuk tekst juist is (wat voor tekst het nu is, Bijbels of niet) kunt jet best naar het origineel kijken.
Als er gene origineel is, zul je nooit weten wat de juiste vertaling is.

Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die te vuurt en te zwaard "Van"  of juist "in" verdedigen, maar dat is dan op grond van persoonlijke overtuiging, in plaats van feiten.
Ik mag toch hopen dat je naar het laatste op zoek bent. Welnu, het antwoord daarop, bij gebrek aan originele brief, is: "We weten het niet".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Als je niet welke vertaling van een stuk tekst juist is (wat voor tekst het nu is, Bijbels of niet) kunt jet best naar het origineel kijken.
Als er gene origineel is, zul je nooit weten wat de juiste vertaling is.

Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die te vuurt en te zwaard "Van"  of juist "in" verdedigen, maar dat is dan op grond van persoonlijke overtuiging, in plaats van feiten.
Ik mag toch hopen dat je naar het laatste op zoek bent. Welnu, het antwoord daarop, bij gebrek aan originele brief, is: "We weten het niet".

In de Concordant Greek Text 1975 staat het zo:

Romeinen3-22-Concordont-Greek-Text.jpg

Tweede naamval.

Bron: https://www.scripture4all.org/pdf_interlinear/gnt_nl.php?cs=9154625c8e89c5bf014564fde88b1da6&t=436549&b=rom&c=3

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Bastiaan73:
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als je niet welke vertaling van een stuk tekst juist is (wat voor tekst het nu is, Bijbels of niet) kunt jet best naar het origineel kijken.
Als er gene origineel is, zul je nooit weten wat de juiste vertaling is.

Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die te vuurt en te zwaard "Van"  of juist "in" verdedigen, maar dat is dan op grond van persoonlijke overtuiging, in plaats van feiten.
Ik mag toch hopen dat je naar het laatste op zoek bent. Welnu, het antwoord daarop, bij gebrek aan originele brief, is: "We weten het niet".

In de Concordant Greek Text 1975 staat het zo:

Dat is niet het origineel.

Scriptute4all stelt

Citaat

Praktisch gezien zijn zowel de Textus Receptus en de Nestle-Aland en de Concordant Greek Text waardige, representatieve vertegenwoordigers van de inhoud van de autografen.

maar dat is een waardeloze bewering, aangezien niemand de originele inhoud kent, en je dus ook niet kunt stellen dat dit een representatieve vertegenwoordiger daarvan is.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als je niet welke vertaling van een stuk tekst juist is (wat voor tekst het nu is, Bijbels of niet) kunt jet best naar het origineel kijken.

Hangt er maar van af welk ‘origineel’. Het verschil zal hem zitten in het gebruik van de Codex die gebruikt is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei sjako:
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als je niet welke vertaling van een stuk tekst juist is (wat voor tekst het nu is, Bijbels of niet) kunt jet best naar het origineel kijken.

Hangt er maar van af welk ‘origineel’. Het verschil zal hem zitten in het gebruik van de Codex die gebruikt is.

Elke codex is een kopie. We weten niet of daar een letterlijke van een (eventueel) origineel bij zit. Dus weten we het niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Elke codex is een kopie. We weten niet of daar een letterlijke van een (eventueel) origineel bij zit. Dus weten we het niet.

We weten dat er codexen bestaan. We weten ook dat die op oudere teksten baseren. Ik snap wel dat jij dat niet leuk vindt maar het is natuurlijk gewoon wel zo.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Willempie:
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Elke codex is een kopie. We weten niet of daar een letterlijke van een (eventueel) origineel bij zit. Dus weten we het niet.

We weten dat er codexen bestaan. We weten ook dat die op oudere teksten baseren. Ik snap wel dat jij dat niet leuk vindt maar het is natuurlijk gewoon wel zo.

Dat zie je mij ook niet ontkennen. 
Ik schrijf slechts dat je de vraag "in of van" alleen kunt beantwoorden als je het origineel hebt. 
En dat hebben we niet. Ik snap wel dat jij dat niet leuk vindt maar het is natuurlijk gewoon wel zo.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is niet het origineel.

Klopt. Het origineel bestaat niet meer. Dus moeten we het doen met wat men (volgens Wikipedia) als de oudste codex beschouwt: de Codex Sinaiticus. 

Citaat

De Codex bevat het oudste volledige exemplaar van het Nieuwe Testament.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus

Citaat

Samen met de Codex Vaticanus, is de Codex Sinaiticus een van de belangrijkste manuscripten voor de tekstkritiek van het Griekse Nieuwe Testament en van de Septuagint. De Codex Sinaiticus stemt in het Nieuwe Testament grotendeels overeen met de Codex Vaticanus en de Codex Ephraemi Rescriptus als getuigen van de Alexandrische tekstfamilie. Wat betreft het Evangelie volgens Johannes, namelijk Johannes 1:1-8:38, is de Codex Sinaiticus nauwer verwant aan de Codex Bezae en geeft aldus steun aan de westerse tekstversie. Een opmerkelijk voorbeeld van overeenkomst tussen de tekst van Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus is het ontbreken van het woord 'ΕΙΚΗ' ('zonder reden') in Matteüs 5:22.

Uit de inhoud van de Codex Sinaiticus is een theologische controverse ontstaan. Het laatste gedeelte van het Evangelie volgens Marcus is in een ander, minder precies handschrift geschreven. Mogelijk hield een eerdere, kortere versie van het Evangelie volgens Marcus op met de beschrijving van het lege graf.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus

Interessante website (vind ik zelf dan): https://www.concordante-publicaties.nl/

Citaat

16 Heel de Schrift is God-geademd en nuttig tot onderwijzing, tot aantoning, tot terechtwijzing, tot de opvoeding, die in gerechtigheid is, 17 opdat de mens van God toebereid is, tot ieder goed werk toegerust.

(2Tim 3 – NCV)

Echter, veel Bijbelvertalingen bevatten menselijke interpretatie, en ook onze eigen blik wordt vaak gekleurd door onze opvattingen. Hoe weten we dan wat er echt geschreven staat? Op deze studie website kunt u een letterlijke, consequente vertaling vinden, de Nederlandse Concordante Vertaling, en daarnaast artikelen, commentaren en studies lezen die u allemaal willen wijzen op Zijn Woord, in het bijzonder op het evangelie van Paulus. De vertaling, studies, commentaar en meer zijn te bestuderen in de NCV Bijbelstudie App.

“Opdat we Hem beter mogen leren kennen!”

Citaat

Elke vertaling begint met de grondtekst – in het geval van het Nieuwe Testament de Griekse grondtekst. Maar, omdat de oorspronkelijke Griekse handschriften niet bewaard zijn gebleven, moet er aan de hand van latere kopieën de oorspronkelijke tekst worden gereconstrueerd. Alle moderne vertalingen zijn gebaseerd op de gereconstrueerde grondtekst in de wetenschappelijke uitgave van Nestle-Aland, maar wijken ook altijd op een paar plekken af waar ze denken dat een andere reconstructie beter is. De NCV doet dit niet anders, maar wil hier volledig transparant in zijn door dit vast te leggen in een uitgave van de grondtekst, die dus vrijwel altijd overeenkomt met Nestle-Aland, maar op enkele plekken zich juist aansluit bij kritiek van enkele wetenschappers.

Deze uitgave heet de Concordante Griekse Tekst (CGT), en dat is de tekst die de NCV precies volgt. Net als de Nestle-Aland editie geeft de tekst een zeer realistische weergave van de authentieke Griekse geschriften. Beiden berusten vooral op de drie oudste, complete tekstgetuigen: de codex Sinaïticus, de codex Alexandrinus en de codex Vaticanus, tezamen met enkele oude papyri.

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/vertaalmethode/

Citaat

Het woord staat hier in de vorm iēsou en heeft als parsing code N-GSM, zodat de vervoeging van het trefwoord leidt tot van Jezus. Verder is dit een zelfstandig naamwoord, 2e naamval, enkelvoud, mannelijk. In de zin functioneert dit woord als onderwerp

Citaat

Concordant Commentaar op het NT - door A.E. Knoch 22 Het kanaal waardoor wij deze rechtvaardigheid kunnen verkrijgen is het geloof van Jezus Christus. Hij alleen, van de hele mensheid, deed niet alleen goed en hield de wet, maar Hij geloofde God, zelfs toen Hij Hem sloeg voor onze zonden. Het is uit Zijn geloof tot geloof (1:17).

Bron: online versie van deze NCV: https://app.concordante-publicaties.nl/bijbel/index.php

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

'in' vind ik het meest aannemelijk, maar 'van' kan ook in mijn opinie. Als Christen ben je een navolger van Christus. Als het goed is hebben we hetzelfde geloof als Jezus. Ook wordt er gezegd dat de Vader de God van Jezus (1Pe 1:3; 1Kor 8:5) is en dat is ook onze God. Alleen bij Jezus was het wel een heel erg zeker weten, dat het bijna vreemd is om te spreken van een geloof van Jezus. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Rom.8

9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Ter vergelijking de NCV:

9 Júllie echter zijn niet in het vlees, maar in de geest, wanneer namelijk de geest van God in jullie woont. Indien iemand nu de geest van Christus niet heeft, is deze niet van Hem.
10 Indien echter Christus in jullie is, dan is het lichaam inderdaad dood door de zonde, de geest echter leven door de gerechtigheid.
11 Indien echter de geest van Hem, die Jezus heeft opgewekt uit de doden, in jullie woont, dan zal Hij, die Christus Jezus heeft opgewekt uit de doden, ook jullie stervende lichamen levend maken door Zijn geest, die in jullie woont.

~

Concordant Commentaar op het NT - door A.E. Knoch 9 Allen die Hem geloven hebben Gods geest inwonend. Christus, door Zijn geest, is in ons. Als gevolg daarvan is onze geest leven, maar ons lichaam, dat absoluut niet reageert op de aanwezigheid er van, is dood. Zo, terwijl we maar één lichaam hebben, is dit het huis van drie geesten: Gods geest, Christus' geest en onze geest. Als gevolg is de geestelijke kracht die ons ter beschikking staat, veel groter dan die van het vlees. Onze eigen geest is de zetel van ons nieuwe leven, vanwege de rechtvaardigheid . Christus' geest geeft ons eenheid met Hem. Gods geest geeft ons macht over onze dode lichamen, net als in het geval van Christus. Hij wekte Zijn lichaam op uit de doden. Hij is in staat deze ter dood gedoemde lichamen levend te maken, zodat zij reageren op de dictaten van de geest.

Bron: https://app.concordante-publicaties.nl/bijbel/index.php

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Zo, terwijl we maar één lichaam hebben, is dit het huis van drie geesten: Gods geest, Christus' geest en onze geest.

Dit is niet juist. Je hebt Gods geest in welke gelijk is aan Christus geest. Christus krijgt namelijk geest van God en die werkt weer in ons. Die derde geest is je levensadem, heeft niks met iets bewust iets te maken. Het is de levensvonk die je krijgt wanneer je gaat leven en die levensvonk gaat weer terug naar God als je sterft. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Dit is niet juist. Je hebt Gods geest in welke gelijk is aan Christus geest. Christus krijgt namelijk geest van God en die werkt weer in ons. Die derde geest is je levensadem, heeft niks met iets bewust iets te maken. Het is de levensvonk die je krijgt wanneer je gaat leven en die levensvonk gaat weer terug naar God als je sterft. 

Hoe lees jij Johannes 14:23?

... In het geval dat iemand Mij liefheeft zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en Wij zullen bij hem verblijf maken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Bastiaan73:

Hoe lees jij Johannes 14:23?

Jezus antwoordde hem: ‘Als iemand van mij houdt, zal hij mijn woord naleven en mijn Vader zal van hem houden. Wij zullen naar hem toe komen en bij hem gaan wonen.  
 

Als je van Jezus houdt zal Hij bij je zijn en ook de Vader. Heb je Jezus als vriend dan heb je ook de Vader als vriend. Dan zal de Heilige Geest bij je zijn die zowel vanuit de Vader komt als vanuit Jezus die deze kracht van Zijn Vader heeft gekregen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Johannes 1:1-3
1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.

Het Woord = God = Jezus, die onder ons leefde.
Ook het goede nieuws van Jezus is door Hem ontstaan. De evangelie, het goede nieuws dat God voor ons heeft voorbereid. Door het offer van Jesus Christus. Het komt dus allemaal van Hem.
 

Efeziërs 2:8-9
Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.

Door ons geloof in Jezus, zijn wij gered. Maar het komt van Hem.

bewerkt door Wesley

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Wesley:

Efeziërs 2:8-9
Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.

Door ons geloof in Jezus, zijn wij gered. Maar het komt van Hem.

Je gebruikt wel een erg « vrije » vertaling moet ik zeggen die zeker niet in het Grieks staat. Beter is de Staten Vertaling wat heeft: « Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme », dus het is puur genade wat ons behoud door middel van ons geloof en dat geloof is een gave Gods.

Geloof is een misverstaan begrip, het gaat om het geloven van Gods openbaringen en die staan in de Schrift.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Aristarkos:
3 uur geleden zei Wesley:

Efeziërs 2:8-9
Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.

Door ons geloof in Jezus, zijn wij gered. Maar het komt van Hem.

Je gebruikt wel een erg « vrije » vertaling moet ik zeggen die zeker niet in het Grieks staat. Beter is de Staten Vertaling wat heeft: « Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme », dus het is puur genade wat ons behoud door middel van ons geloof en dat geloof is een gave Gods.

Geloof is een misverstaan begrip, het gaat om het geloven van Gods openbaringen en die staan in de Schrift.

Wesley gebruikt blijkbaar Het Boek. In essentie staat er hetzelfde. Misschien voor jou ook interessant (voor zover je deze nog niet kende): de NCV (Nederlandse Concordante Vertaling). 

8 Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, 9 niet uit werken, opdat niemand zich beroemt.

Bronnen: 

https://app.concordante-publicaties.nl/bijbel/index.php

https://www.concordante-publicaties.nl/vertaalmethode/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Aristarkos:

Je gebruikt wel een erg « vrije » vertaling moet ik zeggen die zeker niet in het Grieks staat. Beter is de Staten Vertaling wat heeft: « Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme », dus het is puur genade wat ons behoud door middel van ons geloof en dat geloof is een gave Gods.

Geloof is een misverstaan begrip, het gaat om het geloven van Gods openbaringen en die staan in de Schrift.

Dit is een misverstand. Geloof is niet een gave van God in dit geval, maar de genade wel. Door het geloof ontvangen we genade; genadegave.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-10-2019 om 13:05 zei Bastiaan73:

Om een lang verhaal kort te maken: gaat het om het geloof van of in Jezus Christus? Of maakt het niet uit?

Voor beiden valt wat te zeggen en beiden kan ik me in vinden. Ik zou zeggen: door de trouw van Jezus aan Zijn Vader. Jezus hoefde niet verlost te worden van Zijn zonden, maar wel van de onze die Hij droeg. In vol vertrouwen op Zijn Vader dat het (Zijn lijdensweg die de onze had moeten zijn) een goede afloop zal hebben, heeft Hij dat gedaan.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Zijn lijdensweg die de onze had moeten zijn

Dit begrijp ik niet. Het wordt vaak gezegd en dan klinkt het christelijk, maar klopt het wel wat er dan wordt gezegd?  Wat bedoel je er precies mee? Als Jezus God in het vlees was, volmaakt onschuldig, hoe kun je dan zeggen dat Zijn lijdensweg de onze had moeten zijn? Dat kan toch niet? Aangezien wij gewone mensen niet volmaakt onschuldig geboren werden.  
 

Zeggen dat de lijdensweg van Jezus eigenlijk de onze had moeten zijn, dat klinkt in mijn oren als een verwijt  en/of een beschuldiging aan het adres van de mensen dat zij Jezus niet zijn.  Het klinkt mij haast godslasterlijk in de oren. Ik begrijp niet waarom dat gezegd wordt.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind het gemeen. Gemeen dat dat gezegd wordt.  Maar ik denk dat het niet bewust gemeen is, maar onnadenkend, of napratend van een dominee of zo.  Maar de uitspraak zelf, wie die ook verzonnen mag hebben, vind ik zo intens gemeen.  Gemeen naar de mensen, omdat het een onmogelijk verwijt is,  en godslasterlijk naar God, omdat het klinkt alsof het niet Gods bedoeling was dat Hij ons zelf zou verlossen. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Plume:

Dit begrijp ik niet. Het wordt vaak gezegd en dan klinkt het christelijk, maar klopt het wel wat er dan wordt gezegd?  Wat bedoel je er precies mee? Als Jezus God in het vlees was, volmaakt onschuldig, hoe kun je dan zeggen dat Zijn lijdensweg de onze had moeten zijn? Dat kan toch niet? Aangezien wij gewone mensen niet volmaakt onschuldig geboren werden.  

Zeggen dat de lijdensweg van Jezus eigenlijk de onze had moeten zijn, dat klinkt in mijn oren als een verwijt  en/of een beschuldiging aan het adres van de mensen dat zij Jezus niet zijn.  Het klinkt mij haast godslasterlijk in de oren. Ik begrijp niet waarom dat gezegd wordt.

 

2 minuten geleden zei Plume:

Ik vind het gemeen. Gemeen dat dat gezegd wordt.  Maar ik denk dat het niet bewust gemeen is, maar onnadenkend, of napratend van een dominee of zo.  Maar de uitspraak zelf, wie die ook verzonnen mag hebben, vind ik zo intens gemeen.  Gemeen naar de mensen, omdat het een onmogelijk verwijt is,  en godslasterlijk naar God, omdat het klinkt alsof het niet Gods bedoeling was dat Hij ons zelf zou verlossen.

Dat de mens (dus ook jij) geboren wordt met een zondige natuur is niet een straf maar een gevolg van de zondeval van Adam. Een wetmatig gebeuren waar je niet voor kiest. Waar je wel verantwoordelijk voor gehouden kunt worden is wat jij met dat gegeven doet... Wend jij je met je zondige natuur niet tot Jezus en verwacht jij de redding niet van Hem, dan zul je dus verantwoordelijk worden gehouden voor de zonden die jij begaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

 

Dat de mens (dus ook jij) geboren wordt met een zondige natuur is niet een straf maar een gevolg van de zondeval van Adam. Een wetmatig gebeuren waar je niet voor kiest. Waar je wel verantwoordelijk voor gehouden kunt worden is wat jij met dat gegeven doet... Wend jij je met je zondige natuur niet tot Jezus en verwacht jij de redding niet van Hem, dan zul je dus verantwoordelijk worden gehouden voor de zonden die jij begaat.

Dat is geen antwoord op de vraag. Leg uit. Wat bedoel je met “Zijn lijdensweg die de onze had moeten zijn”?  Dat kan toch helemaal niet? Dat is onmogelijk. Waarom zeg je dat? Wat bedoel je? Was het niet Gods bedoeling dat Jezus stierf aan het kruis dan?  En was het volgens jou dan de bedoeling dat wij allemaal Jezussen zouden zijn geweest, zondeloos geboren en aan het kruis zouden sterven zoals Hij? 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Plume:

Dat is geen antwoord op de vraag. Leg uit. Wat bedoel je met “Zijn lijdensweg die de onze had moeten zijn”?  Dat kan toch helemaal niet? Dat is onmogelijk. Waarom zeg je dat? Wat bedoel je?

Wie zijn vertrouwen niet stelt op de oplossing van dit probleem (namelijk het offer van Jezus Christus), zal zelf dit probleem moeten oplossen. Voor de mens betekent dit een ondraaglijk lijden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid