Spring naar bijdragen
Bastiaan73

Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Aristarkos:

Het van nature doen van wat de wet gebiedt — zonder dat de wet (van Mozes) aan je gegeven is door middel van een met bloed bekrachtigd verbond — is totaal iets anders dan onder dat verbond en dus die wet zijn.

Juist niet. Het doel is hetzelfde. Blijkbaar waren er heidenen die de wet van nature in zich hadden (dat suggereert Paulus m.i. in Romeinen 2:14-15) en dus geen van buitenaf opgelegde wet nodig hadden. Althans, zo lees ik het en dat is ook juist mijn punt: dat heidenen niet krampachtig proberen een extern opgelegde wet te volbrengen maar dit juist van nature doen. Voorbeeld: er zullen heidenen zijn (geweest) die van nature, van binnen weten dat het fout is om een ander te doden, te liegen enz, dat hoeven ze niet in de vorm van een extern gebod te vernemen.

1 uur geleden zei Aristarkos:

Eerlijk gezegd gaat dit over zonen Gods, niet over wedergeborene.

Hier maak je weer zo'n eigenaardig onderscheid, alsof een wedergeborene geen zoon van God kan zijn/worden. Dat snap ik niet.

Over de Romeinenbrief: ben je het met me eens dat de gemeente aldaar bestond uit gelovigen van zowel Joodse als niet-Joodse afkomst?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

Juist niet. Het doel is hetzelfde. Blijkbaar waren er heidenen die de wet van nature in zich hadden (dat suggereert Paulus m.i. in Romeinen 2:14-15) en dus geen van buitenaf opgelegde wet nodig hadden. Althans, zo lees ik het en dat is ook juist mijn punt: dat heidenen niet krampachtig proberen een extern opgelegde wet te volbrengen maar dit juist van nature doen. Voorbeeld: er zullen heidenen zijn (geweest) die van nature, van binnen weten dat het fout is om een ander te doden, te liegen enz, dat hoeven ze niet in de vorm van een extern gebod te vernemen.

Maar waarom kijken jullie dan naar teksten in de Schrift die duidelijk zijn geschreven aan hen die de wet kenden, dus Joden? Zegt de Heere niet zelf « ... zal er niet één jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied »? Dit is dus de hele wet van Mozes, wat heb jij of ik daar mee te maken?

3 uur geleden zei Bastiaan73:

Hier maak je weer zo'n eigenaardig onderscheid, alsof een wedergeborene geen zoon van God kan zijn/worden. Dat snap ik niet.

Helemaal geen eigenaardig onderscheid, ze zijn niet hetzelfde zoals uit de hele Schrift blijkt, ook hier kan de brief aan de Galaten ons iets leren. Ten eerste zit er verschil tussen de wet en het geloof 1:2 « Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? » Nu zullen de meeste mensen zeggen: geloof is geloof, maar hindoes en moslims geloven ook en hebben een sterk geloof waarvoor ze als het moet zelfs sterven. Het gaat bij ons om geloof in de Schriften en dus in God dat Hij zal doen wat Hij zegt, zoals Gal. 3:6 en 7 zeggen « Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams zonen (huios) zijn. ».

God leert ons in Zijn Woord dat er groepen zijn: 1 Kinderen van God, 2 Zonen van God en 3 Volwassen man. Als je dit star letterlijk gaat vertalen naar ons eigen leven, dan is een kind een zoon en een zoon een volwassen man, allemaal hetzelfde. De vette tekst is wat vrijwel iedereen in meer of mindere mate doet, er is één evangelie en één kerk. Kijk naar de verdeeldheid in het christendom en zie wat dan allemaal hetzelfde is en éénheid? Dacht het niet.

In Gal. 3:10 zegt Paulus « Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen ». Deze tekst is zo duidelijk, « al hetgeen geschreven is in het boek der wet » en nu komen er christenen die uit dat boek der wet dingen halen die ze wel aanspreekt en gaan dat dan in eigen kracht proberen te volbrengen. Terwijl Paulus zegt « al hetgeen geschreven is in het boek der wet ». Vs. 11 zegt « En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven ».

In vs. 26 en 27 staat « Want gij zijt allen zonen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan » het gaat hier over zonen, inderdaad zowel Joden als heidenen. Ook hier weer dat woord « geloof ». Ook Rom. 6:3 zegt dit « Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? ». Dit lees je nergens in de 4 evangeliën of algemene brieven, daar word alleen bekering en waterdoop gevraagd. Zonen erven de kosmos, kinderen het land Israel. Rom. 4:13 zegt « Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld (Gr. kosmos) zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs ».

Maar niemand hoeft dit te geloven, dat is het mooie van de huidige bedeling der genade Gods.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:
8 uur geleden zei Dat beloof ik:

Daar staat niet bij "met uitzondering van bloed".

Ik denk dat dit zo vanzelfsprekend was dat dit er niet bij gezegd werd. Net zoals immoraliteit bedrijven vanzelfsprekend verboden was. Daarom staat het in hetzelfde rijtje.

Als het zo zou zijn dat je het lichaam verontreinigt door inname van bloed, is het ontzettend tegenstrijdig dat er zonder enig voorbehoud wordt gezegd dat niets dat de mond binnengaat, het lichaam kan verontreinigen.

Aangezien het tweede duidelijk in de Bijbel staat en het eerste niet, is er maar één ding vanzelfsprekend: dat de WTG er (weer eens) naast zitten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Aristarkos:

Maar waarom kijken jullie dan naar teksten in de Schrift die duidelijk zijn geschreven aan hen die de wet kenden, dus Joden? Zegt de Heere niet zelf « ... zal er niet één jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied »? Dit is dus de hele wet van Mozes, wat heb jij of ik daar mee te maken?

Helemaal geen eigenaardig onderscheid, ze zijn niet hetzelfde zoals uit de hele Schrift blijkt, ook hier kan de brief aan de Galaten ons iets leren. Ten eerste zit er verschil tussen de wet en het geloof 1:2 « Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? » Nu zullen de meeste mensen zeggen: geloof is geloof, maar hindoes en moslims geloven ook en hebben een sterk geloof waarvoor ze als het moet zelfs sterven. Het gaat bij ons om geloof in de Schriften en dus in God dat Hij zal doen wat Hij zegt, zoals Gal. 3:6 en 7 zeggen « Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams zonen (huios) zijn. ».

God leert ons in Zijn Woord dat er groepen zijn: 1 Kinderen van God, 2 Zonen van God en 3 Volwassen man. Als je dit star letterlijk gaat vertalen naar ons eigen leven, dan is een kind een zoon en een zoon een volwassen man, allemaal hetzelfde. De vette tekst is wat vrijwel iedereen in meer of mindere mate doet, er is één evangelie en één kerk. Kijk naar de verdeeldheid in het christendom en zie wat dan allemaal hetzelfde is en éénheid? Dacht het niet.

In Gal. 3:10 zegt Paulus « Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen ». Deze tekst is zo duidelijk, « al hetgeen geschreven is in het boek der wet » en nu komen er christenen die uit dat boek der wet dingen halen die ze wel aanspreekt en gaan dat dan in eigen kracht proberen te volbrengen. Terwijl Paulus zegt « al hetgeen geschreven is in het boek der wet ». Vs. 11 zegt « En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven ».

In vs. 26 en 27 staat « Want gij zijt allen zonen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan » het gaat hier over zonen, inderdaad zowel Joden als heidenen. Ook hier weer dat woord « geloof ». Ook Rom. 6:3 zegt dit « Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? ». Dit lees je nergens in de 4 evangeliën of algemene brieven, daar word alleen bekering en waterdoop gevraagd. Zonen erven de kosmos, kinderen het land Israel. Rom. 4:13 zegt « Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld (Gr. kosmos) zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs ».

Maar niemand hoeft dit te geloven, dat is het mooie van de huidige bedeling der genade Gods.

Aristarkos

Bedankt voor deze pareltjes.  
 

Klopt het dat jij hiermee er eigenlijk op wijst dat Israël onder het Oude Verbond leeft en nog geen macht hebben gekregen om kinderen van God te worden?   Johannes 1,12 zegt immers Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, nl. die in Zijn naam geloven.

Als ik je goed begrijp dan zie jij een wederomgeborene als een bekeerling. Als iemand die nog maar net tot geloof is gekomen en zich noodzakelijkerwijs nog voortdurend aan het bekeren is, nog veel strijden moet, maar wel in Zijn Kracht,  tegen zijn oude natuur. Hij heeft dan nog geen volwassen geloof maar is wel op weg. Zijn oude natuur is stervende en Christus in hem moet opwassen.  Klopt dat?

Vraag: in mijn bijbel staat bij Galaten 3, 26 niet zonen maar kinderen. Ook de Statenvertaling geeft daar kinderen en niet zonen.  Zie ik iets over het hoofd, of heb jij nog een andere vertaling?


  

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Aristarkos:
8 uur geleden zei Bastiaan73:

Juist niet. Het doel is hetzelfde. Blijkbaar waren er heidenen die de wet van nature in zich hadden (dat suggereert Paulus m.i. in Romeinen 2:14-15) en dus geen van buitenaf opgelegde wet nodig hadden. Althans, zo lees ik het en dat is ook juist mijn punt: dat heidenen niet krampachtig proberen een extern opgelegde wet te volbrengen maar dit juist van nature doen. Voorbeeld: er zullen heidenen zijn (geweest) die van nature, van binnen weten dat het fout is om een ander te doden, te liegen enz, dat hoeven ze niet in de vorm van een extern gebod te vernemen.

Maar waarom kijken jullie dan naar teksten in de Schrift die duidelijk zijn geschreven aan hen die de wet kenden, dus Joden? Zegt de Heere niet zelf « ... zal er niet één jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied »? 

Jullie? Jij kijkt toch ook naar meerdere bijbelteksten? Ook die aan Joden gericht zijn? Of begrijp ik je verkeerd?

3 uur geleden zei Aristarkos:

Dit is dus de hele wet van Mozes, wat heb jij of ik daar mee te maken?

Romeinen 3 is m.i. aan gelovigen uit de heidenen gericht. Paulus schrijft namelijk

1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis?
2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd.

Wat jij en ik daar mee te maken hebben? Paulus:

28 Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven.
29 Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen,
30 want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen.
31 Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Plume:

Bedankt voor deze pareltjes.  
 

Klopt het dat jij hiermee er eigenlijk op wijst dat Israël onder het Oude Verbond leeft en nog geen macht hebben gekregen om kinderen van God te worden?   Johannes 1,12 zegt immers Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, nl. die in Zijn naam geloven.

Als ik je goed begrijp dan zie jij een wederomgeborene als een bekeerling. Als iemand die nog maar net tot geloof is gekomen en zich noodzakelijkerwijs nog voortdurend aan het bekeren is, nog veel strijden moet, maar wel in Zijn Kracht,  tegen zijn oude natuur. Hij heeft dan nog geen volwassen geloof maar is wel op weg. Zijn oude natuur is stervende en Christus in hem moet opwassen.  Klopt dat?

Vraag: in mijn bijbel staat bij Galaten 3, 26 niet zonen maar kinderen. Ook de Statenvertaling geeft daar kinderen en niet zonen.  Zie ik iets over het hoofd, of heb jij nog een andere vertaling?

Zoals in onze taal zijn de wet en de verbonden twee verschillende dingen, de wet zijn de voorschriften en regels die God Israël gaf, het oude verbond dat Israël dit in eigen kracht zou volbrengen. In Joh. 1:12 staat niet dat God hen macht heeft gegeven, maar hen de mogelijkheid (exousia = autoriteit) gaf, dus ook hier is het genade, de mens is machteloos, God is almachtig. Als ze werkelijk macht hadden om zichzelf weder geboren te laten worden, hadden ze dan ook macht om hun natuurlijke geboorte te laten gebeuren?

Omdat je niet graag Israël wilt zien in de Schrift mis je wat wedergeboorte eigenlijk is en aan wie beloofd. Het geven van een nieuw hart en nieuwe geest (Eze. 36:26), of het besnijden van het hart (Deu. 30:6) is wat het N.T. de wedergeboorte noemt en is alleen aan Israël beloofd en kan dus niet ons doel zijn waarin we kunnen blijven staan. Israël heeft een nationale wedergeboorte nodig, wij alleen een individuele wedergeboorte zodat we de Schrift kunnen verstaan en de weg der behoudenis kunnen doorlopen. De beloftes gedaan aan Israël staan in de Schrift, het hele land Canaan, de Messias als Koning, de heidenen ondergeschikt aan hen enz.. Wat zegt Paulus over zonen Gods? 1 Cor. 2:9 « Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben ». Ook hieruit blijkt dat wedergeboorte, dus kind van God en zoon van God twee verschillende dingen zijn.

Ook hier de vraag: wat is geloof? Je zegt iemand die nog maar net tot geloof gekomen is, geloof in wat? Israël geloofde al in Jehova en had de wedergeboorte nodig om te kunnen geloven dat Jezus is de Messias, 1 Joh. 5:1. Paulus laat ons zien in Handelingen hoe te handelen als iemand (dus heidenen) niet geloven 14:15 « En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden, dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God, Die gemaakt heeft den hemel, en de aarde, en de zee, en al hetgeen in dezelve is », Israël geloofde daar al in. Je ziet dus duidelijk de weg der behoudenis, nu kan God ze wedergeboren laten worden.

De strijd tegen het kwade blijft in alle groepen aanwezig gedurende het leven in het vlees, hoe meer je de Schrift geloofd hoe verder vooraan je staat in de strijd. Satan heet niet voor niks de god van deze aioon 1 Cor. 4:4. Alle koninkrijken van de aarde zijn van hem Mat. 4:8. Tot de wederkomst, dan is het klaar.

In Galaten 3:26 staat in het Grieks « υἱοὶ Θεοῦ » of zonen van God, in Joh. 1:12 staat « τέκνα Θεοῦ » of kinderen van God. Vertalingen voldoen lang niet altijd, je zult dan concordanties moeten gebruiken.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Bastiaan73:

Jullie? Jij kijkt toch ook naar meerdere bijbelteksten? Ook die aan Joden gericht zijn? Of begrijp ik je verkeerd?

Nee dat begrijp je prima, maar ik pas ze niet op mezelf toe, want ik heb er niks mee te maken.

13 uur geleden zei Bastiaan73:

Romeinen 3 is m.i. aan gelovigen uit de heidenen gericht. Paulus schrijft namelijk

1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis?
2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd.

Wat jij en ik daar mee te maken hebben? Paulus:

28 Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven.
29 Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen,
30 want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen.
31 Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.

Dus uit Rom. 3 blijkt al dat de wet en de besnijdenis een nut heeft voor de Jood, de « hun » verwijst naar de Jood, niet naar de heiden die hier niet genoemd word. Die « hun » waren de woorden Gods (het O.T., het N.T. was er nog niet) toevertrouwd, dus ook hier blijkt dat het over Joden gaat.

Ook in vs. 28 — 31 blijkt dat het over Joden gaat zolang het over de wet (vs. 31) gaat, als het gaat over rechtvaardiging door het geloof, dan heeft Paulus het over de belofte aan Abraham gedaan voor zijn besnijdenis. Rom. 4:13 zegt « Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs ». Lees ook vs. 12 « En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was », dus zonen Gods.

Hoe je het ook draait of keert er zijn minstens 2 groepen. 1. Kind van God. 2. Zoon van God.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Aristarkos:

De strijd tegen het kwade blijft in alle groepen aanwezig gedurende het leven in het vlees, hoe meer je de Schrift geloofd hoe verder vooraan je staat in de strijd. Satan heet niet voor niks de god van deze aioon 1 Cor. 4:4. Alle koninkrijken van de aarde zijn van hem Mat. 4:8. Tot de wederkomst, dan is het klaar.

Beste Aristarkos,  

Dat is de grote illusie.

Wij leven  niet meer in het vlees en het kwaad is tweeduizend jaar geleden reeds lang verslagen aan het kruis. Een gelovige staat dan ook helemaal niet “vooraan in de strijd”, maar heeft zich juist overgegeven. De enige strijd die ertoe doet is de strijd die helemaal geen strijd is maar overgave. Er valt niks te strijden. De Overwinning heeft hij al.

Wij zijn met Christus gekruisigd.  Zijn dood werd de dood van ons eigen ik, en Zijn opstanding werd ons nieuwe leven. Galaten 2,20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Wij hebben alles in Hem gevonden. Ons  leven is verborgen in Christus. De wereld kan het niet zien. En in dit nieuwe leven hebben wij de volkomen overwinning. En dat niet uit ons maar omdat wij in Hem zijn, dat is het hele geheim.

Het is juist niet onze actieve daad, maar het rusten in Christus, dat ons verandert naar Zijn beeld. Maria, de zus van Lazarus zat aan de voeten van de Heere Jezus, terwijl haar zus Martha hard aan het werk was en Jezus sprak tot Martha, Lukas 10,41: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen

Slechts één ding is nodig: Lukas 10,40-41 doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.  Simpelweg zitten (innerlijk stil zijn), luisteren (innerlijk horen) en zoals Galaten 5,16 beschrijft wandelen door de Geest.  
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Plume:

Wij leven niet meer in het vlees en het kwaad is tweeduizend jaar geleden reeds lang verslagen aan het kruis.

Volgens mij is dit ook een behoorlijke illusie. 'Uit God geborenen' leven naar de Geest, niet naar het vlees. Maar zolang er geen sprake is van een opstandingslichaam leven we toch echt nog in het vlees. Of heb/ben jij geen lichaam meer? 2 Korintiërs 10:

3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees

Galaten 2:

20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, [dat] [is], niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu [nog] in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Filippenzen 1:

22 Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet.
23 Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste;
24 Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil.

45 minuten geleden zei Plume:

Wij leven niet meer in het vlees en het kwaad is tweeduizend jaar geleden reeds lang verslagen aan het kruis.

Ook een enorme illusie. Kijk naar de geschiedenis sindsdien. Al hadden alleen de eerste en tweede wereldoorlog plaats gevonden.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Plume:

Een gelovige staat dan ook helemaal niet “vooraan in de strijd”, maar heeft zich juist overgegeven. De enige strijd die ertoe doet is de strijd die helemaal geen strijd is maar overgave. Er valt niks te strijden. De Overwinning heeft hij al.

Filippenzen 1:

29 Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
30 In dezelfde strijd, die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort.

🤔

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Bastiaan73:

Volgens mij is dit ook een behoorlijke illusie. 'Uit God geborenen' leven naar de Geest, niet naar het vlees. Maar zolang er geen sprake is van een opstandingslichaam leven we toch echt nog in het vlees.

Het opstandingslichaam is er wel degelijk. In de gelovige.   Verborgen derhalve.
 

Citaat

Of heb/ben jij geen lichaam meer?

Nee. Ik heb geen lichaam meer. Hij heeft mijn lichaam en Hij heeft het in de dood gebracht en overkleed. Wij spreken geestelijke dingen en geen stoffelijke. Wij spreken over innerlijke klederen en geen uiterlijke. 

De werkelijkheid is van Christus. De duisternis heeft Hem niet gekend en kent Hem niet. De duisternis kent de werkelijkheid niet. Alleen de illusiewereld.
 

Citaat

 

Galaten 2:

20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, [dat] [is], niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu [nog] in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

 

Daar kom je weer bij het essentiële verschil tussen geloof in en geloof van. Voor zover er nog een stoffelijk lichaam is, is het dus de Zoon die daarin leeft, en dat is mogelijk doordat Hij ons Zijn Opstandingslichaam heeft aangeboden.

 

29 minuten geleden zei Bastiaan73:

 

Ook een enorme illusie. Kijk naar de geschiedenis sindsdien. Al waren het alleen de eerste en tweede wereldoorlog.

Dat zijn de mensen die nog steeds in de illusie geloven dat ze tegen kwaad moeten strijden. Nogmaals het kwaad is tweeduizend jaar  geleden allang verslagen aan het Levenschenkend Kruis. De werkelijkheid is van Christus. Wat oorlog voert is de mens die dit niet weet en nog steeds in de illusie gelooft dat hij tegen het kwaad moet strijden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Plume:

Het opstandingslichaam is er wel degelijk. In de gelovige.   Verborgen derhalve.

Nee. Ik heb geen lichaam meer. Hij heeft mijn lichaam en Hij heeft het in de dood gebracht en overkleed. Wij spreken geestelijke dingen en geen stoffelijke. Wij spreken over innerlijke klederen en geen uiterlijke. 

De werkelijkheid is van Christus. De duisternis heeft Hem niet gekend en kent Hem niet. De duisternis kent de werkelijkheid niet. Alleen de illusiewereld.

Daar kom je weer bij het essentiële verschil tussen geloof in en geloof van. Voor zover er nog een stoffelijk lichaam is, is het dus de Zoon die daarin leeft, en dat is mogelijk doordat Hij ons Zijn Opstandingslichaam heeft aangeboden.

Dat zijn de mensen die nog steeds in de illusie geloven dat ze tegen kwaad moeten strijden. Nogmaals het kwaad is tweeduizend jaar  geleden allang verslagen aan het Levenschenkend Kruis. De werkelijkheid is van Christus. Wat oorlog voert is de mens die dit niet weet en nog steeds in de illusie gelooft dat hij tegen het kwaad moet strijden.

Sorry Plume maar als jij in de waan verkeert dat je geen lichaam meer hebt sta je (letterlijk en figuurlijk) niet met beide benen op de grond. Het opstandingslichaam (behalve dat van Christus) is bijbels gezien iets toekomstigs. Filippenzen 3:

20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In de geest van Plato zegt Porphyrius   in zijn werk “ De abstinentia”  (over de onthouding) het volgende:

Wij hebben uiterlijke kleren en innerlijke (=het astrale lichaam). En ons ontkleden doen wij daarvan soms door uiterlijke handelingen, soms door onzichtbare besluiten. Bijvoorbeeld: niet eten of geen geboden geld aannemen, dat behoort tot de uiterlijkheden, die voor de hand liggen, maar niet te begeren behoort tot de innerlijke besluiten. Daarom moeten we ons niet alleen van daden onthouden, maar ook van de geneigdheid daartoe en van de hartstocht die daartoe leidt.(De abstinentia I, 31)

De realisatie daarvan is enkel in Christus te vinden. Het is derhalve geen strijd maar pure passiviteit. Sabbat. In de Schrift kun je lezen dat dit klopt. Mensen die vasten brengen zichzelf in de zonde.  Schriftplaats heb ik even niet paraat, maar Jezus trachtte dit al aan de discipelen duidelijk te maken.

 

10 minuten geleden zei Bastiaan73:

Sorry Plume maar als jij in de waan verkeert dat je geen lichaam meer hebt sta je (letterlijk en figuurlijk) niet met beide benen op de grond.

Jij verstaat de geestelijke dingen dus niet.  Ik ben is mijn lichaam. Ik heb er geen.  Wat jij ziet is stof. En stof is niet jouw bezit.  Stof vergaat. 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Plume:

In de geest van Plato zegt Porphyrius in zijn werk “ De abstinentia”  (over de onthouding) het volgende:

(...)

Over Porphyrius:

Porphyrius werd ook bekend als tegenstander van het christendom en Bijbelcriticus. Zijn omvangrijke pamflet "Tegen de christenen" trok grote aandacht. Hij baseerde zijn kritiek niet alleen op filosofische overwegingen, maar voerde als pionier van de historisch-filologische Bijbelkritiek ook historische en filologische argumenten tegen het Christendom aan.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Porphyrius

7 minuten geleden zei Plume:
12 minuten geleden zei Bastiaan73:

Sorry Plume maar als jij in de waan verkeert dat je geen lichaam meer hebt sta je (letterlijk en figuurlijk) niet met beide benen op de grond.

Jij verstaat de geestelijke dingen dus niet. 

Jij verwart 'de geestelijke dingen' met waanbeelden.

23 minuten geleden zei Plume:
59 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ook een enorme illusie. Kijk naar de geschiedenis sindsdien. Al waren het alleen de eerste en tweede wereldoorlog.

Dat zijn de mensen die nog steeds in de illusie geloven dat ze tegen kwaad moeten strijden.

Efeziërs 6:

10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,
15 De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
17 En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Geen sprake van strijd volgens jou?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Plume:

Het opstandingslichaam is er wel degelijk. In de gelovige.   Verborgen derhalve.

Nee, we zullen veranderd worden, in een oogwenk. En het opstandingslichaam hangt af van je bestemming, een aardse of een hemelse.

30 minuten geleden zei Plume:

Nee. Ik heb geen lichaam meer.

Moet je maar een keer hard op je duim slaan, kijken of je geen lichaam meer hebt.

19 minuten geleden zei Plume:

Wij hebben uiterlijke kleren en innerlijke (=het astrale lichaam).

Nergens leert de Bijbel dit. Satan wil je doen geloven dat je nog onsterfelijk bent. Een leugen die hij al vanaf het begin heeft gebracht. 'Nee hoor, je zult niet sterven', zegt de duivel. Maar mensen sterven wel. Ze gaan terug naar het stof. Dankzij Jezus krijgen we weer een opstanding, net als Lazarus na 4 dagen dood te zijn een opstanding kreeg. Na 4 dagen is het lichaam in die hitte al behoorlijk in ontbinding. Lazarus kreeg waarschijnlijk ook een vernieuwd lichaam. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sjako:

Nee, we zullen veranderd worden, in een oogwenk.

Alleen als Zijn Lichaam al in je is. Anders niet.

11 minuten geleden zei sjako:

 

Moet je maar een keer hard op je duim slaan, kijken of je geen lichaam meer hebt.

 

Huiveringwekkende afwezigheid van inzicht....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Plume:

Alleen als Zijn Lichaam al in je is. Anders niet.

Je moet heilige Geest hebben ontvangen, dan kan je veranderd worden, maar dat ligt dus in de toekomst.

40 minuten geleden zei Plume:

Huiveringwekkende afwezigheid van inzicht....

Zo denk ik er ook over bij jou. Probeer het eens schriftuurlijk hard te maken. Het gaat je niet lukken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei sjako:

Je moet heilige Geest hebben ontvangen, dan kan je veranderd worden, maar dat ligt dus in de toekomst.

Zo denk ik er ook over bij jou. Probeer het eens schriftuurlijk hard te maken. Het gaat je niet lukken.

Dat heeft geen enkele zin. Je bent nog veel te materialistisch in je denken.  Dode letters oplepelen kan iedereen.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Over Porphyrius:

Porphyrius werd ook bekend als tegenstander van het christendom en Bijbelcriticus. Zijn omvangrijke pamflet "Tegen de christenen" trok grote aandacht. Hij baseerde zijn kritiek niet alleen op filosofische overwegingen, maar voerde als pionier van de historisch-filologische Bijbelkritiek ook historische en filologische argumenten tegen het Christendom aan.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Porphyrius

Jij verwart 'de geestelijke dingen' met waanbeelden.

Efeziërs 6:

10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid,
15 De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
17 En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Geen sprake van strijd volgens jou?

Nee. Dat is geen strijd van de gelovige. De enige strijd van de gelovige is geen strijd maar overgave. De goede strijd des geloofs genoemd (1 Tim.6,12).  Je maakt van alles en iedereen zwart en ziet compleet over het hoofd waar het om draait. Dat staat precies in de eerste zin. 

Wie meent te staan zie toe dat hij niet valle dan maar.

”Prettige” voortzetting dan maar. Op deze manier wens ik geen gesprek met je te voeren dus ik zet je voorlopig in negeren.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Plume:

Dat heeft geen enkele zin. Je bent nog veel te materialistisch in je denken.  Dode letters oplepelen kan iedereen.

Dus je haalt je inzicht uit het luchtledige. Kan je alles wel beweren. 

23 minuten geleden zei Plume:

Je maakt van alles en iedereen zwart en ziet compleet over het hoofd waar het om draait.

En waar draait het volgens jou om dan? Het staat heel duidelijk in de Bijbel, wat jij dode letters noemt. 1Joh 3:8

Wie zonde beoefent, komt uit de duivel voort, want de duivel zondigt al vanaf het begin. Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard: om het werk van de Duivel ongedaan te maken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Plume:

Nee. Dat is geen strijd van de gelovige. De enige strijd van de gelovige is geen strijd maar overgave. De goede strijd des geloofs genoemd (1 Tim.6,12).  Je maakt van alles en iedereen zwart en ziet compleet over het hoofd waar het om draait. Dat staat precies in de eerste zin. 

Wie meent te staan zie toe dat hij niet valle dan maar.

”Prettige” voortzetting dan maar. Op deze manier wens ik geen gesprek met je te voeren dus ik zet je voorlopig in negeren.

'Deze manier'... Geen idee wat je daar precies mee bedoelt maar goed, whatever Plume.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Plume:

Beste Aristarkos,  

Dat is de grote illusie.

Niet volgens de Schrift.

3 uur geleden zei Plume:

Wij leven  niet meer in het vlees en het kwaad is tweeduizend jaar geleden reeds lang verslagen aan het kruis. Een gelovige staat dan ook helemaal niet “vooraan in de strijd”, maar heeft zich juist overgegeven. De enige strijd die ertoe doet is de strijd die helemaal geen strijd is maar overgave. Er valt niks te strijden. De Overwinning heeft hij al.

Het kwaad is 2000 jaar geleden de overwinning aangezegd maar zeker niet verslagen zoals b.v. Heb. 2:8 ons zegt « Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn ». Paulus zegt b.v. in Ef. 6:12 (één van zijn laatste brieven) « Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer aioon, tegen de geestelijke boosheden in de overhemelse (epouranios) ».

In Fil. 1:29 en 30 « Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden; Denzelfden strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort ». Dus christenen die Gods woord geloven staan wel degelijk vooraan in de strijd tegen het kwaad.

1 Tim. 6:12 « Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen ».

2 Tim. 4:7 « Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden ».

Heb. 10:32 « Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. »

3 uur geleden zei Plume:

Wij zijn met Christus gekruisigd.  Zijn dood werd de dood van ons eigen ik, en Zijn opstanding werd ons nieuwe leven. Galaten 2,20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Wij hebben alles in Hem gevonden. Ons  leven is verborgen in Christus. De wereld kan het niet zien. En in dit nieuwe leven hebben wij de volkomen overwinning. En dat niet uit ons maar omdat wij in Hem zijn, dat is het hele geheim.

Wat je vergeet is dat de bedeling (waar je niet in geloofd of denkt dat ze niet van toepassing zijn op jou) is verandert, toen Paulus Galaten schreef, was Israël nog in het land, stond de tempel nog, werd door de 12 apostelen der besnijdenis het Koninkrijk der Hemelen nog verkondigt aan Israël, hadden ze nog gaves die er nu niet meer zijn. Kijk maar naar Paulus Hand. 19:11 en 12 « En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus; Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de boze geesten van hen uitvoeren ». Dit waren de krachten van de toekomende aioon zoals we in Heb. 6:5 lezen « En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende aioon ».

Lees je wel eens in de evangeliën of algemene zendbrieven iets over met Christus gekruisigd zijn? Geen spoor van te vinden dus dat is niet tegen kinderen van God gesproken maar tegen zonen en zonen geloven « meer » dan kinderen. Lees het hele stuk van Gal. 2 eens:

« 15 Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen; 16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. 17 Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. 18 Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder. 19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft ».

Als jij in dit stuk wilt lezen dat je niet meer leeft in het vlees, zul je meer moeten studeren want dat zegt Paulus nergens en zeker niet hier. Hier staat dat we niet moeten leven uit ons eigen geloof, maar uit het geloof van Christus.

3 uur geleden zei Plume:

Het is juist niet onze actieve daad, maar het rusten in Christus, dat ons verandert naar Zijn beeld. Maria, de zus van Lazarus zat aan de voeten van de Heere Jezus, terwijl haar zus Martha hard aan het werk was en Jezus sprak tot Martha, Lukas 10,41: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen

Met andere woorden je kunt gewoon op je lauweren rusten en er worden geen geloofswerken van jou gevraagd? Paulus zegt in Rom. 3:28 « Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet », maar in Ef. 2:10 « Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen », dus we moeten wel degelijk geloofswerken volbrengen en niet niks doen.

3 uur geleden zei Plume:

Slechts één ding is nodig: Lukas 10,40-41 doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.  Simpelweg zitten (innerlijk stil zijn), luisteren (innerlijk horen) en zoals Galaten 5,16 beschrijft wandelen door de Geest.  

Dus dit is de illusie.

Aristarkos

bewerkt door Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Aristarkos:

Hier staat dat we niet moeten leven uit ons eigen geloof, maar uit het geloof van Christus.

Dat dus. Er is enkel leven in het geloof van Christus.

Citaat

Met andere woorden je kunt gewoon op je lauweren rusten en er worden geen geloofswerken van jou gevraagd?

Ga je nou toch weer roemen?!
 

Citaat

Dus dit is de illusie.

De illusie is dat jij toch weer denkt dat jij de geloofswerken hebt gedaan, terwijl het Christus is en aldoor is geweest, en jij er hooguit in gewandeld hebt en zelfs dat niet uit eigen kracht. Door innerlijke overgave. Als je dat geloofswerken wilt noemen, prima, zelf zou ik die woordkeus niet doen, maar ik kan het wel begrijpen als je dat zo wilt noemen en als je dat wat scheidt tot brandpunt van je aandacht maakt ben je verkeerd bezig..  De vruchten van de misvatting omtrent de “strijd”  zijn nogal duidelijk geworden in de geschiedenis van het christendom en ook in deze topic. 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Plume:

Dat dus. Er is enkel leven in het geloof van Christus.

Dus ook leven in het vlees zoals we nu dus doen.

57 minuten geleden zei Plume:

Ga je nou toch weer roemen?!

Het woordje « weer » suggereert dat ik dat al eerder gedaan zou hebben en nu dus ook? Maar je zegt niet in wat ik dan zou roemen.

58 minuten geleden zei Plume:

De illusie is dat jij toch weer denkt dat jij de geloofswerken hebt gedaan, terwijl het Christus is en aldoor is geweest, en jij er hooguit in gewandeld hebt en zelfs dat niet uit eigen kracht. Door innerlijke overgave. Als je dat geloofswerken wilt noemen, prima, zelf zou ik die woordkeus niet doen, maar ik kan het wel begrijpen als je dat zo wilt noemen en als je dat wat scheidt tot brandpunt van je aandacht maakt ben je verkeerd bezig..  De vruchten van de misvatting omtrent de “strijd”  zijn nogal duidelijk geworden in de geschiedenis van het christendom en ook in deze topic. 

Jij hoeft dus geen geloofswerken te doen? Dat is nogal bizar, aangezien de Schrift er over spreekt, b.v. 1 Thes. 1:3 « Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader ». 2 Thes. 1:11 « Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht ». Tit. 3:8 « Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen ».

Jij schijnt te denken dat Christus alles voor jou doet en jij zelf niets hoeft te doen, zo is het niet. Maar zoals ik al vaker heb gezegd, een ieder mag geloven wat hij wil in de bedeling der genade Gods.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid