Spring naar bijdragen
dingo

Wat is de basis van de menselijke moraal?

Aanbevolen berichten

Moraal heeft een directe relatie met wat wij mensen goed of kwaad vinden maar waar is het op gebaseerd? In het niet zo verre verleden was dat redelijk overzichtelijk. Je had te maken met een gezin of andere familievorm waar het gezins/familiehoofd alles bepaalde. Dat was normaliter min of meer in lijn met een patriarchale of matriarchale stam waar de leiding bepaalde wat acceptabel was. 

De hiërarchie was daarmee wel duidelijk en uit zelfbehoud golden binnen de stam bepaalde regels. Diezelfde regels golden niet voor een andere stam of stamlid omdat deze of vijand of minderwaardig waren. Ook nadat mensen landbouw gingen bedrijven en stamverbanden volken werden veranderde dat nog niet veel aan dit principe. De regels en daarmee ook de moraal werd wel ingewikkelder en er ontstond geschreven regels en rechtspraak maar er bleven nog vele ongeschreven regels en dat is de vandaag de dag nog zo.

Wat wel veranderde is de notie dat mensen (voor God) gelijkwaardig zijn. Dit is in het Nieuwe Testament letterlijk opgeschreven en was voor de Grieks/Romeinse wereld een nieuw gegeven. Het was ook niet zo dat dit gelijk vanaf die tijd ook gemeengoed werd. Integendeel ook in de christelijke wereld, zeker toen het staatsgodsdienst werd, waren rangen en standen en rechtsongelijkheid nog aan de orde van de dag.

Ook in de tijd van de "Verlichting" waren vrijheid, gelijkheid en broederschap grote idealen maar in de praktijk stierven er velen onschuldigen onder de guillotine. En gelijkwaardigheid is ook nu nog niet vanzelfsprekend. In het rijke westen doen we nog wel stappen voor bijv. LHBT-ers maar gelijkertijd laten we nog wel kinderarbeid en slavernij toe in de landen die ons goedkope producten leveren. Sowieso accepteren we het dat mensenrechten in andere landen/continenten geschonden worden, beschouwen we hen niet als gelijkwaardig en houden we vluchtelingen liefst buiten de deur. Hypocrisie is wat dat betreft van alle tijden.

Dat brengt me bij de discussie die ik wil voeren. Bestaat er zoiets als een universele moraal? Als die bestaat waar bestaat die dan uit en waar is die op gebaseerd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De basis van moraal is zelfbehoud. Wat goed en kwaad is wordt op dezelfde manier beoordeeld. Er is dus niet alleen een direct verband maar het is praktisch hetzelfde. 

Wat we vaak zien is dat moraal wordt verward met politieke correctheid.
Die spagaat zie je goed bij vluchtelingen. Het is politiek correct om die op te nemen, maar als je mensen vraagt waarom ze er tegen zijn, noemt men argumenten die met zelfbehoud te maken hebben: ze stelen, ze verkrachten onze vrouwen, ze nemen onze huizen in.
In de tijd waarover Desid begint, werden die gewoon geweerd: andere stam, vijandigheid. Zelfbehoud dus.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei dingo:

Wat wel veranderde is de notie dat mensen (voor God) gelijkwaardig zijn. Dit is in het Nieuwe Testament letterlijk opgeschreven en was voor de Grieks/Romeinse wereld een nieuw gegeven.

Dat is een misverstand. Er staat zoiets in Galaten geloof ik, maar daarmee wordt gelijkwaardigheid ten opzichte van God bedoeld. In de onderlinge verhouding zijn man en vrouw in de Bijbel nooit gelijkwaardig en is de man altijd de baas. Dat staat wél letterlijk in de Bijbel (Genesis 3: de man zal over je heersen).

Het idee van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw is door de christelijke partijen in de Tweede Kamer altijd bestreden en men is daar pas akkoord mee gegaan in ruil voor de mogelijkheid om speciaal scholen voor christelijk onderwijs te beginnen. Ook daar werd de vrouw dus nog gebruikt als ruilobject.  

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

De basis van moraal is zelfbehoud. Wat goed en kwaad is wordt op dezelfde manier beoordeeld. Er is dus niet alleen een direct verband maar het is praktisch hetzelfde. 

Wat we vaak zien is dat moraal wordt verward met politieke correctheid.
Die spagaat zie je goed bij vluchtelingen. Het is politiek correct om die op te nemen, maar als je mensen vraagt waarom ze er tegen zijn, noemt men argumenten die met zelfbehoud te maken hebben: ze stelen, ze verkrachten onze vrouwen, ze nemen onze huizen in.
In de tijd waarover Desid begint, werden die gewoon geweerd: andere stam, vijandigheid. Zelfbehoud dus.

Lol.... Een vluchteling gaat naar huis zodra het terug beter gaat. Kijk eens naar de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland. Kom allen hierheen? Stuurt ze anders uw adres op he,

Waarom geef je zelf zo geen paar onderdak? :) Wie dat doet heeft pas recht tot spreken. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Fundamenteel:

Als universele moraliteit bestond zou je niet vragen of ze bestond maar wist je het als 1 ieder ander universeel. ;)

Uw eerste levensjaren bepalen het meeste, maar een mens is in staat tot veranderen. Door gebeurtenissen, boeken, gesprekken, ...

En de verklaring van de rechten van de mens is dat enkel theorie of is dat iets wat algemeen door mensen zo beleefd wordt.

4 uur geleden zei Dat beloof ik:

De basis van moraal is zelfbehoud. Wat goed en kwaad is wordt op dezelfde manier beoordeeld. Er is dus niet alleen een direct verband maar het is praktisch hetzelfde. 

Wat we vaak zien is dat moraal wordt verward met politieke correctheid.
Die spagaat zie je goed bij vluchtelingen. Het is politiek correct om die op te nemen, maar als je mensen vraagt waarom ze er tegen zijn, noemt men argumenten die met zelfbehoud te maken hebben: ze stelen, ze verkrachten onze vrouwen, ze nemen onze huizen in.
In de tijd waarover Desid begint, werden die gewoon geweerd: andere stam, vijandigheid. Zelfbehoud dus.

Daarmee breng je moraal terug tot politieke correctheid, bestaat er dan wel zoiets als moraal volgens jou?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Fundamenteel:

Lol.... Een vluchteling gaat naar huis zodra het terug beter gaat.

Hangt er van af. De Belgen die naar Nederland gevlucht zijn tijdens de eerste wereldoorlog zijn massaal teruggekeerd naar België. De terugkeer van ex-Joegoslaven is inj Nederland moeizaam gegaan. Daar staat dan weer tegenover dat degene die gebleven zijn uitstekend geïntegreerd zijn in Nederland. Voor wat de Syriërs betreft is het afwachten wat er gaat gebeuren. Ik heb er nu een op een stageplaats op mijn werk en dat gaat prima. Die zal ook wel blijven, hoop ik, want het is een goeie kracht.

Ik denk dat oorlogsvluchtelingen die in de buurt van hun land blijven terug gaan naar hun woonplaats als het weer veilig is. Die verder weg wonen hebben misschien meer de nijging te blijven hangen waar ze zijn. Maar oorlogsvluchtelingen verlaten noodgedwongen hun geboortegrond. Economische vluchtelingen hebben denk ik eerder de neiging om zich elders te vestigen.

Wat je niet moet vergeten is dat we allemaal kinderen van migranten zijn, als je maar ver genoeg in de historie terug gaat ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een misverstand. Er staat zoiets in Galaten geloof ik, maar daarmee wordt gelijkwaardigheid ten opzichte van God bedoeld. In de onderlinge verhouding zijn man en vrouw in de Bijbel nooit gelijkwaardig en is de man altijd de baas. Dat staat wél letterlijk in de Bijbel (Genesis 3: de man zal over je heersen).

Het idee van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw is door de christelijke partijen in de Tweede Kamer altijd bestreden en men is daar pas akkoord mee gegaan in ruil voor de mogelijkheid om speciaal scholen voor christelijk onderwijs te beginnen. Ook daar werd de vrouw dus nog gebruikt als ruilobject.  

Dat is niet wat ik lees in Rom 2 of Kol. 3 of Jacobus 2 nog afgezien van de opdracht je naaste lief te hebben als jezelf die ook in NT staat. En wat vluchtelingen betreft dat staat zelfs in het OT.

59 minuten geleden zei Fundamenteel:

Lol.... Een vluchteling gaat naar huis zodra het terug beter gaat. Kijk eens naar de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland. Kom allen hierheen? Stuurt ze anders uw adres op he,

Waarom geef je zelf zo geen paar onderdak? :) Wie dat doet heeft pas recht tot spreken. 

Ik ken mensen die dat inderdaad doen. Nu hebben die daar ook de ruimte voor zowel in de zin van woonruimte als in tijd. Beide heb ik niet dus heb ik volgens jou geen recht van spreken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat je geeft is wat je ontvangt.
De grootste is degene die de kleinste durft te zijn.
Het meest vrij is degene die het minst nodig heeft.
Hoe minder verwachtingen, hoe meer vrede.
Echt geluk is anderen gelukkig maken en daar gelukkig van worden.
Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden.

De basis van de menselijke moraal ligt dus in liefde en mededogen, in het niets anders nodig hebben dan het leven vanuit deze beginselen. In het zich onthechten van egoïsme, materialisme, machtszucht en het constante oordelen over anderen.
Het is het ten volle dankbaar aanvaarden van het leven zoals het is en niet zoals het zou moeten zijn in jouw perceptie. Zodat je niet constant jezelf vermoeid met het oordelen over wat je overkomt en wat je ervaart en met het opeisen van allerlei rechten die je zou hebben, maar rustig alles laat gebeuren zoals het gebeurt en liefdevol je geweten blijft volgen.
Zodat zowel de vreugde als het lijden je sterker, gelukkiger en dankbaarder maken en het lijden daardoor geen lijden meer is.

Natuurlijk ligt de kern nog veel dieper, dieper dan alle levensbeschouwingen en culturen kunnen duiden, inclusief de christelijke. De kern ligt in Christus, in het liefdevolle offer dat verzoening brengt en de weg naar deze zelfgave opent. In het grootse mysterie dat het leven is en dat in Christus zichtbaar wordt.
En of je Hem nu bewust of onbewust volgt door je geweten, uiteindelijk zul je Hem ontmoeten als je van goede wil bent en werkelijk deze weg wil gaan. Uiteindelijk zal de Weg, de Waarheid en het Leven je ten volle omhelzen en je wellicht doen uitroepen: dus het was Ú al die tijd!
Want God, de Bron van alle leven en alle natuur, bezield alles wat Hij geschapen heeft en wijst ieder mens van goede wil uiteindelijk de weg.

Uiteindelijk zul je ook erkennen: ik kan dit niet zomaar zelf doen, ik kan die weg niet zomaar alleen gaan. Wellicht zullen bovenstaande woorden je nu al afschrikken en doen menen dat geen mens dit zo kan aanhouden. Dat de gemakkelijke weg van rijkdom, gezondheid en egocentrisme toch veel bevredigender is.
Maar dat is iets wat ook vrijwel alle levensbeschouwingen erkennen, ieder naar de eigen accenten, verhalen en culturen: deze weg gaan kost moeite. Véél moeite. Maar het is alle moeite waard.
Het is een strijd tegen de kwade neigingen die ons teisteren, die ons steeds meer doen afdrijven van onze menselijke natuur en die de wereld in duisternis dompelen. Maar het is nooit een strijd zonder hoop, want ook al zou je in dit leven nooit het einddoel bereiken, dan nog kan de weg zelf al een bron van geluk en vrede zijn. Dan nog kun je al overal lichtjes zien, aanwijzingen dat het goede toch overwint of zal overwinnen.

Je zult dan misschien na de zoveelste poging om die weg te gaan bijna wanhopig uitroepen: ik kan dit niet zelf, wilt U het doen in mij?
En dan begint de weg pas écht, dan wordt het denken echt vernieuwd, wordt je echt een nieuw mens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei dingo:

Dat is niet wat ik lees in Rom 2 of Kol. 3 of Jacobus 2 nog afgezien van de opdracht je naaste lief te hebben als jezelf die ook in NT staat. En wat vluchtelingen betreft dat staat zelfs in het OT.

Ik ken mensen die dat inderdaad doen. Nu hebben die daar ook de ruimte voor zowel in de zin van woonruimte als in tijd. Beide heb ik niet dus heb ik volgens jou geen recht van spreken?

Ik heb ook gelezen van zulke mensen, toen werden familieleden verkracht en de keel overgesneden... Of een meisje die links werd opgevoed door haar ouders en haar moraal ze dwong te gaan helpen in zulk asielcentrum. Ze is verkracht door tientallen rapefugees en doodgepenetreerd met een brandblusser. Haar naam was Alexandra Mehzer. 

And off the record, ik denk niet dat dbi een persoon is dat een Afghaan van de laagste orde op de vlucht van het Amerikaanse leger in huis zou opnemen. En dan hadden we het nog niet over IS vluchtelingen die wegliepen van Iran en Rusland. Ook nog die van eigen bodem die gewoon doodleuk over en weer reisden, waar quasi niets screening op gebeurt en niet eens plaatsing voor is.

mits betere screening en deftig terugkeerbeleid van illeganezen en criminele allochtonen zou ik ook pro vluchteling zijn. Maar de realiteit is dat grotendeels de wolven het tot hier halen en de slachtoffers achter blijven.

12 uur geleden zei Mullog:

Hangt er van af. De Belgen die naar Nederland gevlucht zijn tijdens de eerste wereldoorlog zijn massaal teruggekeerd naar België. De terugkeer van ex-Joegoslaven is inj Nederland moeizaam gegaan. Daar staat dan weer tegenover dat degene die gebleven zijn uitstekend geïntegreerd zijn in Nederland. Voor wat de Syriërs betreft is het afwachten wat er gaat gebeuren. Ik heb er nu een op een stageplaats op mijn werk en dat gaat prima. Die zal ook wel blijven, hoop ik, want het is een goeie kracht.

Ik denk dat oorlogsvluchtelingen die in de buurt van hun land blijven terug gaan naar hun woonplaats als het weer veilig is. Die verder weg wonen hebben misschien meer de nijging te blijven hangen waar ze zijn. Maar oorlogsvluchtelingen verlaten noodgedwongen hun geboortegrond. Economische vluchtelingen hebben denk ik eerder de neiging om zich elders te vestigen.

Wat je niet moet vergeten is dat we allemaal kinderen van migranten zijn, als je maar ver genoeg in de historie terug gaat ;)

Van mij moogt ge alle Belgen terugsturen en onze migranten opnemen. Let wel, Belgen tot aan de zesde generatie he. Een varken geboren in een paardenstal maakt het nog geen paard. Kaboem.

 

modbreak Trajecto: @Quest heeft gelijk; in je reactie op @dingo schrijf je dingen die nepnieuws te noemen zijn. Dat gedeelte over Alexandra Mehzer klopt niet. Je maakt een mengeling van dingen tot een verhaal dat niet feitelijk is. Een verhaal om het verhaal zo afstotelijk te maken als maar kan is niet de bedoeling. Niet meer doen dus , anders ga ik waarschuwingspunten noteren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei dingo:
13 uur geleden zei Dat beloof ik:

De basis van moraal is zelfbehoud. Wat goed en kwaad is wordt op dezelfde manier beoordeeld. Er is dus niet alleen een direct verband maar het is praktisch hetzelfde. 

Wat we vaak zien is dat moraal wordt verward met politieke correctheid.
Die spagaat zie je goed bij vluchtelingen. Het is politiek correct om die op te nemen, maar als je mensen vraagt waarom ze er tegen zijn, noemt men argumenten die met zelfbehoud te maken hebben: ze stelen, ze verkrachten onze vrouwen, ze nemen onze huizen in.
In de tijd waarover Desid begint, werden die gewoon geweerd: andere stam, vijandigheid. Zelfbehoud dus.

Daarmee breng je moraal terug tot politieke correctheid, bestaat er dan wel zoiets als moraal volgens jou?

Ik leg juist uit dat er wel moraal bestaat.

8 uur geleden zei dingo:

Dat is niet wat ik lees in Rom 2 of Kol. 3 of Jacobus 2 nog afgezien van de opdracht je naaste lief te hebben als jezelf die ook in NT staat. En wat vluchtelingen betreft dat staat zelfs in het OT.

Ik weet niet wat je leest in Rom 2 of Kol. 3 of Jacobus 2? 
De opdracht om je naast lief te hebben staat er inderdaad, maar die moet je wel zien naast andere, zoals 'de man zal over je heersen'. 
In het OT staat niets over politieke vluchtelingen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Dat beloof ik:

maar die moet je wel zien naast andere, zoals 'de man zal over je heersen'. 

Nee, het verschil in belans en disbelans oftewel vloek en zegen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

maar die moet je wel zien naast andere, zoals 'de man zal over je heersen'. 

Nee, het verschil in belans en disbelans oftewel vloek en zegen.

Ik zie dat je woorden schrijft maar heb geen idee wat je met de zin bedoelt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei dingo:

Dat brengt me bij de discussie die ik wil voeren. Bestaat er zoiets als een universele moraal? Als die bestaat waar bestaat die dan uit en waar is die op gebaseerd?

Het geweten wellicht?

3 uur geleden zei Fundamenteel:

Of een meisje die links werd opgevoed door haar ouders en haar moraal ze dwong te gaan helpen in zulk asielcentrum. Ze is verkracht door tientallen rapefugees en doodgepenetreerd met een brandblusser. Haar naam was Alexandra Mehzer

2 uur geleden zei Quest:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fatal_stabbing_of_Alexandra_Mezher 

Misschien wat minder nepnieuws de wereld inhelpen. 

Dank Quest, inderdaad. Ze is doodgestoken @Fundamenteel.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/somalier-15-opgepakt-voor-dodelijke-steekpartij-zweden~b2a69379/

Verschrikkelijk natuurlijk maar waar haal jij nou in hemelsnaam de bewering

3 uur geleden zei Fundamenteel:

Ze is verkracht door tientallen rapefugees en doodgepenetreerd met een brandblusser.

vandaan? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Robert Frans:

 

Natuurlijk ligt de kern nog veel dieper, dieper dan alle levensbeschouwingen en culturen kunnen duiden, inclusief de christelijke. De kern ligt in Christus, in het liefdevolle offer dat verzoening brengt en de weg naar deze zelfgave opent. In het grootse mysterie dat het leven is en dat in Christus zichtbaar wordt.

En of je Hem nu bewust of onbewust volgt door je geweten, uiteindelijk zul je Hem ontmoeten als je van goede wil bent en werkelijk deze weg wil gaan. Uiteindelijk zal de Weg, de Waarheid en het Leven je ten volle omhelzen en je wellicht doen uitroepen: dus het was Ú al die tijd!
Want God, de Bron van alle leven en alle natuur, bezield alles wat Hij geschapen heeft en wijst ieder mens van goede wil uiteindelijk de weg.

[....]

Je zult dan misschien na de zoveelste poging om die weg te gaan bijna wanhopig uitroepen: ik kan dit niet zelf, wilt U het doen in mij?
En dan begint de weg pas écht, dan wordt het denken echt vernieuwd, wordt je echt een nieuw mens.


Mooi uitgelegd. De moraal van God is universeel aanwezig en ligt diep in het hart van het bewustzijn van ieder mens verscholen, ook als een mens nog niet zo diep in zijn bewustzijn is afgedaald en dus niet weet wie hij is (een zoon en dochter van God, ooit tot bewusteloosheid gevallen in de materie en tot opwekking geroepen in Christus ), want niets wat bestaat is tot bestaan gekomen zonder God. Hij is het Leven Zelve en te vinden in ieders diepste kern. Dit is Gnosis. Kennis. Geen aangeleerde kennis, maar diepere kennis, zoals dat bij ‘zelfkennis’ het geval is. De Gnosis, die in het vroege christendom nog niet versmaad werd - de gnostische evangeliën  en overige gnostische teksten uit Nag Hammadi zijn verzameld door monniken in een klooster in de Egyptische woestijn -, maar pas ‘verketterd’ werd nadat er een gezag werd ingesteld en een leer geformuleerd.  Zoals onderstaande moge verduidelijken: 

‘Gnostisch’ komt van het Griekse woord ‘gnosis’, dat ’kennis, inzicht’. Geen aangeleerde kennis maar diepere kennis, zoals dat bij ‘zelfkennis’ het geval is. Om jezelf te leren kennen is geen universitaire opleiding noodzakelijk. En die zelfkennis werd nu als belangrijk gezien omdat dit de weg zou ontsluiten tot ‘kennis van het Al’. Dat wil zeggen: door jezelf te kennen ervaar je de verbondenheid met alles wat is; mens, kosmos en zelfs God.

Gnosis is volstrekt universeel, van alle tijden en van vele religies. Gnosis is te vinden in de oude Indiase wijsheidsgeschriften als de Bhagavad Gita en vooral de Oepanisjads, in de diepzinnige filosofie van Lao Tse in de Tao Te Tjing, in de oude mysteriegodsdiensten, in de wijsheidsliteratuur van de joden en ook in het christendom. Alleen daar werd ’gnosis’ gezien als ketterij. De [....] kerkvader Irenaeus schreef rond het jaar 180 na Christus vijf boeken ‘tegen de ketters’, voornamelijk gnostici. Eigenlijk is het beter te spreken van spirituele christenen. Er bestonden aanvankelijk geen duidelijke scheidslijnen. Het christendom was in de eerste eeuwen een vergaarbak van verschillende stromingen. Ze hadden één ding gemeen: Ze gingen nog niet ten onder in letter en leergezag, maar stonden nog een volledige vrijheid van denken en ervaren voor. Voor de latere kerk werd dat steeds bedreigender en daarom tot ketterij bestempeld. Nadat er een gezag was ingesteld werd ook een leer geformuleerd. Een eenzijdige en niet erg oorspronkelijke leer, zoals we dadelijk zullen zien.

[........]
 

Lange tijd heeft men het christendom gezien als een vrij homogeen geheel, omdat men sprak van ’de’ kerk. Een kerk die ook daadwerkelijk zijn stempel drukte op de geschiedenis. Maar voordat er sprake was van ‘de’ kerk waren er eigenlijk alleen losse gemeenschappen. Het Griekse woord voor gemeenschap is ekklesia. Orthodoxe bijbelvorsers vertalen dit bijna altijd met ’kerk’. Die betekenis had het zeker in de eerste eeuwen nog niet. Er werd een vrije gemeente mee bedoelt. Ook deze spraakverwarring heeft meegeholpen het misverstand te handhaven dat het christendom van aanvang af een redelijk homogeen geheel is geweest. In werkelijkheid waren de plaatselijke gemeenschappen vrij autonoom. En binnen die gemeenschappen bestonden vaak ook weer meerdere facties, zoals we in de oudchristelijke literatuur kunnen lezen.

De christelijke geschriften die in de kruik bij Nag Hammadi werden aangetroffen (aangevuld met die van de Berlijnse codex) werden door onderzoekers al snel ’gnostische evangeliën’ genoemd. Wat maakte de inhoud zo anders dan de tot dan toe bekende oudchristelijke teksten?

Allereerst rekenen de gnostische geschriften heel duidelijk af met de idee dat Genesis het begin van alles vormt. Spirituele joden en christenen ervoeren diep in hun eigen kern het  pneuma, de geest, die een eenheid vormde met de Geest, de oneindige ondefinieerbare God, de oerbron, de totaliteit van alle energieën, het Licht zelve. Geen straffende, wrekende en naijverige persoonlijke God, maar het pure licht. Door deze Godservaring voelden deze mensen zich in sterke mate met het totaal, met het universele, verbonden. Het Bijbelverhaal Genesis zagen zij als de tweede akte in de scheppingsgeschiedenis; niet als het begin.  Dat maakte hen  tot vrije mensen omdat zij geen verantwoording schuldig waren aan een persoonlijke, jaloerse en wrekende god. Zij waren verantwoording schuldig aan de Christus in henzelf. Aan zichzelf dus. Maar om verantwoording schuldig te zijn aan jezelf, je eigen verantwoordelijkheid bewust te durven nemen, moet je wel jezelf leren kennen. En dat is nu ook wat Jezus van Nazareth onderwezen zou hebben volgens de opgegraven geschriften. Om tot eenwording te komen, dat wil zeggen boven de eigen dualiteit uit te stijgen, is één ding absoluut noodzakelijk: zelfkennis. Anders weet je ook nooit waar je boven uit moet stijgen; wat je eigen dualiteit inhoudt. Kennis van het zelf leidt tot Godskennis , dat wil zeggen: voert tot de bron van alles.

In een van de teksten uit de kruik van Nag Hammadi leert de meester Sylvanus: 

Want niemand, al wil hij dat nog zo graag, zal ooit in staat zijn God te kennen zoals hij werkelijk is, noch Christus, noch de Geest, noch het engelenkoor, nog de aartsengelen en de tronen der geesten, en de verheven heerschappen, en het Grote Bewustzij . Als je jezelf niet kent, zul je niet in staat zijn dit alles te kennen. Open de deur van jezelf, om de Ene-die-is te kennen. Klop op jezelf opdat het Woord zich voor je ontsluit.

In het evangelie van Thomas lezen we:

Jezus zei: wie het Al denkt te kennen
maar
niet zichzelf
blijft volkomen in gebreke. 

J. Slavenburg; Valsheid in geschrifte - de verborgen agenda van bijbelschrijvers, p 60 - 64


Een van de gevolgen van de exoterische strijd tegen de Gnosis is dat heel veel christenen de oorspronkelijke zonde, ook wel de erfzonde genoemd, niet begrijpen, niet kennen en ermee worstelen, omdat ze geen inzicht want geen diepere zelfkennis hebben. Dit wordt mede ernstig bemoeilijkt door de kerkleer van een straffende wraakzuchtige godheid, waardoor veel mensen liever met een grote boog om het eigen hart heen blijven lopen in plaats van erin te gaan kijken. Hoewel de gnostiek omwille van de individuele vrijheid van denken de dogmatiek afwijst, is  een tweede  gevolg van de strijd tegen de Gnosis in mijn optiek dat velen de Heilige Drieëenheid niet verstaan. De Gnosis doet die wel verstaan, omdat de gnosticus weet dat hijzelf ten diepste ook een Drieëenheid is met God, omdat hij Christus in zichzelf gevonden heeft. 

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik leg juist uit dat er wel moraal bestaat.

Ik weet niet wat je leest in Rom 2 of Kol. 3 of Jacobus 2? 
De opdracht om je naast lief te hebben staat er inderdaad, maar die moet je wel zien naast andere, zoals 'de man zal over je heersen'. 
In het OT staat niets over politieke vluchtelingen.

Als je voor vluchteling vreemdeling leest moet je Deut nog eens lezen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Plume:

‘Gnostisch’ komt van het Griekse woord ‘gnosis’, dat ’kennis, inzicht’. Geen aangeleerde kennis maar diepere kennis, zoals dat bij ‘zelfkennis’ het geval is. Om jezelf te leren kennen is geen universitaire opleiding noodzakelijk. En die zelfkennis werd nu als belangrijk gezien omdat dit de weg zou ontsluiten tot kennis van het al. Dat wil zeggen: door jezelf te kennen ervaar je de verbondenheid met alles wat is; mens, kosmos en zelfs God.

...

Een van de gevolgen van de exoterische strijd tegen de Gnosis is dat heel veel christenen de oorspronkelijke zonde, ook wel de erfzonde genoemd, niet begrijpen, niet kennen en ermee worstelen, omdat ze geen inzicht want geen diepere zelfkennis hebben. Dit wordt mede ernstig bemoeilijkt door de kerkleer van een straffende wraakzuchtige godheid, waardoor veel mensen liever met een grote boog om het eigen hart heen blijven lopen in plaats van erin te gaan kijken. Een tweede gevolg is in mijn optiek dat velen de Heilige Drieëenheid niet verstaan. De Gnosis doet die wel verstaan, omdat de gnosticus weet dat hijzelf ten diepste ook een Drieëenheid is met God, omdat hij Christus in zichzelf gevonden heeft. 

De gnosis maakt opgeblazen maar de agapé sticht. In reactie op bovenstaande een gedeelte uit 

omdat de gnosis/gnostiek die jij ( @Plume ) aanhangt niet bijbels is, hoe mooi die zogenaamde 'kennis van het al' ook lijkt.

93.jpg

94.jpg

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dominee Pop weet niet waar hij het over heeft.  Agapè is Gnosis en beschrijft precies wat de gnosis het Licht noemt. Agapè is pure liefde en heeft niets met een rancuneuze wraakzuchtig straffende godheid uit te staan. Paulus bezat zelf Gnosis en maakt daar gewag van. En van daaruit is hij gestopt met zijn dodelijke vervolging en verkettering van de vroege christenen en heeft ook hij de verborgenheid kenbaar gemaakt.  

Je hebt het over jezelf maar hebt het niet eens in de gaten. Je tracht de zaken weer om te keren, want juist de gnosis is in ieder individu ten diepste aanwezig en niet afhankelijk van lieden of instituten die zich tot autoriteit hebben gemaakt. Zoals dominee Pop.  Bijbelkennis maakt opgeblazen, lieden die zich allerhande leergezag aanmeten, terwijl Paulus zegt dat de genade genoeg is en hij niets anders dan Christus wil brengen. En van die opgeblazenheid van belief (verstandsgeloof)  zijn de gevolgen zichtbaar geworden in de trieste geschiedenis van het christendom, zich herhalend in het protestantisme. Haat haat en nog eens haat. Jodenhaat, Gnosishaat, en haat tegen alles wat goed is, wat van en uit Christus is. Niet de gnostici waren de moordenaars, maar dat wat zich de kerk was gaan noemen en zich leergezag aanmat en het ‘bezit’ van, het monopolie op Christus.  Ironisch hoe het protestantisme de fouten van de kerk die zij meende te bestrijden herhaalt met de verkettering van van alles en nog wat.

Maar ga je gang maar.. Ooit komt ieder mens tot inkeer bij God terug. Die belofte heb je, want die kun je lezen in jouw Bijbel. Een kat in nood maakt rare sprongen en  wat zich ‘de kerk’ noemt, en haar leegloop met lede ogen aanziet,  heeft bij monde van het “leergezag” haar strijd tegen de gnostici weer opgepakt. De briesende leeuw zal niet altijd door kunnen gaan met zijn verslindende bezigheden.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

2 uur geleden zei Plume:

Een kat in nood maakt rare sprongen en  wat zich ‘de kerk’ noemt, en haar leegloop met lede ogen aanziet,   bij monde van het “leergezag” haar strijd tegen de gnostici weer opgepakt. De briesende leeuw zal diet altijd door kunnen gaan met zijn verslindende bezigheden.

Omdat ik niet meer kon aanvullen even met een citaat van eigen bericht alsnog aangevuld. Wellicht denkt men de openbaring van de inmiddels ontelbare schandalen die binnen de eigen gelederen plaatsvinden te overstemmen door het creëren van een vijandsbeeld buiten de eigen gelederen. 

Afgelopen voorjaar publiceerde paus Franciscus zijn pauselijke brief aan de Kerk, Gaudete et exsultate. In het Nederlands heet deze publicatie Wees blij en juich. Het is een tekst die gaat ‘over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld’. Geeft Franciscus antwoord op de vraag: waar alledaagse heiligheid te vinden is? We bespreken het in een serie over de pauselijke brief. 

Elsbeth Greven, uitgever theologie en religie

Wat probeert Franciscus ons, mij, te zeggen met zijn tekst? En wat roept dat bij mij op?  Welke passages raken mij? Ik noem er hier weer enkele.

‘Gnosticisme veronderstelt een geloof in de beslotenheid van het subjectivisme, waarin alleen een bepaalde ervaring van belang is of een aantal redeneringen en kennis die men beschouwt als mogelijkheden tot welbehagen en verlichting, maar waar het subject uiteindelijk opgesloten blijft in de immanentie van zijn eigen rede en gevoelens.’

Zo omschrijft Franciscus het bovengenoemde gnosticisme, als ‘subtiele vijand van heiligheid’. De kritiek op deze leer die paus Franciscus geeft is daarentegen allesbehalve subtiel: het is volgens hem een ‘dwaalleer’ en ‘het  is een van de ergste ideologieën’. Het opgesloten zijn in de eigen ratio en doctrine geeft aanleiding tot ‘een narcistisch en autoritair elitarisme (…) waar men  zijn energie stopt in de controle van de toegang tot genade, in plaats van die toegang te vergemakkelijken’.
 

https://www.theoblogie.nl/3-paus-franciscus-gnosticisme-als-vijand-van-veiligheid/

Ook hier weer een smerige omkering van de zaken. De kerkleer leert dat men letterlijk door de hostie van de kerk het lichaam van Christus zou ontvangen en het sacrament van de kerk nodig zou hebben.  De kerkleer houdt juist in dat men zijn energie stopt in de controle van de toegang tot Genade, in plaats van die te vergemakkelijken. De omkering is de nummer 1 tactiek van narcisten.  Het eigen ‘narcistisch en autoritair elitarisme’ heeft onder andere de vele slachtoffers van het kindermisbruik en de slachtoffers uit vele eeuwen in de hand gewerkt.  Men heeft door dit ‘narcistisch en autoritair elitarisme’ van de clerus decennialang weg kunnen komen met kinderverkrachting en andere duistere zaken. En achteraf legt deze paus daar de verantwoordelijkheid dan ook nog voor bij de ouders die hij tegenwoordig maant voor “clericalisme”.  Het clericalisme van de kerk. Eerst houdt men ze klein en onmondig en afhankelijk en daarna, als het kwaad  openbaar is, verwijt men de slachtoffers dan die onmondigheid en afhankelijkheid. Ook bijzonder typerend voor narcistisch misbruik.

 

In deze zogeheten apostolische exhortatie gaat de paus in op de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. De titel is ontleend aan de achtste zaligspreking uit de Bergrede: ‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verheugt u en jubelt, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.’ (Mattheüs 5:10-12).

Het is grappig dat Bergoglio uitgerekend deze tekst als uitgangspunt neemt omdat hij in al in hoofdstuk 2 van ‘Verheugt u en jubelt’ ernstig waarschuwt voor twee tegenstanders van heiligheid en daar flink tegen tekeer gaat: gnosticisme en pelagianisme. Al sinds de oudheid heeft de Kerk van Rome ketterse christenen als gnostici en pelagianen vervolgd en liegende allerlei kwaad over hen gesproken. Dat is historisch uitgebreid gedocumenteerd en algemeen bekend. Zouden de volgende beweringen van paus Franciscus over gnosticisme en gnostici uit hoofdstuk 2 van ‘Verheugt u en jubelt’ juist zijn?

‘Het gnosticisme veronderstelt een in subjectivisme opgesloten geloof, waar alleen maar een bepaalde ervaring of een reeks redeneringen en vormen van kennis van belang zijn, die, naar men denkt, kunnen troosten en verlichten, maar waar het subject uiteindelijk opgelost en blijft in de immanentie van zijn eigen rede en zijn gevoelens.’ (paragraaf 35)

‘Het gaat uiteindelijk om een verwaande oppervlakkigheid: veel beweging aan de oppervlakte van de geest, maar de diepte van het denken beweegt zich niet en laat zich ook niet beroeren.’ (paragraaf 38)

‘Het is kenmerkend voor gnostici te geloven dat zij met hun verklaringen heel het geloof en heel het Evangelie volkomen begrijpelijk kunnen maken. Ze verabsoluteren de eigen theorieën en verplichten anderen zich aan hun eigen redeneringen te onderwerpen.’ (paragraaf 39)

‘Het gnosticisme is een van de ergste theorieën, daar het onrechtmatig de kennis of een bepaalde ervaring verheerlijkt, van mening is dat de eigen visie op de werkelijkheid volmaakt is. Zo voedt deze ideologie, misschien zonder het zelf te merken, zichzelf en wordt nog blinder.’ (paragraaf 40)

Paus Franciscus beweert dat het gnosticisme een bedreiging is voor heiligheid. Die uitspraak is volkomen juist als gnosticisme wordt gedefinieerd en beschreven op de wijze waarop hij dat doet. Daarmee doet geen recht aan de werkelijke gnostiek. Zou de werkelijke gnostiek misschien niet meer een bedreiging zijn voor de macht van de kerk die toch al flink aan het afbrokkelen is? Werkelijke gnostici willen hun visies aan niemand opdringen en gaan uit van de idee ‘laat vele bloemen bloeien’. Het standpunt van de paus is natuurlijk heel begrijpelijk, want de schoorsteen van het Vaticaan moet ook in de toekomst blijven roken, bij voorkeur met witte rook.

https://spiritueleteksten.nl/gnosis-en-gnostiek/gaudete-et-exsultate-nederlandse-vertaling-hoofdstuk-2-gnosticisme-en-pelagianisme-twee-subtiele-tegenstanders-van-heiligheid-volgens-paus-franciscus-in-exhortatie-verheugt-u-en-jubelt/

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Plume:

Een kat in nood maakt rare sprongen

Dat blijkt uit je onsamenhangende verhaal. Hoe vaak heb je het nu aangepast? Vier keer?

 

Paulus over het verstand in 1 Korintiërs 14:

15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.

1 uur geleden zei Plume:

Dominee Pop weet niet waar hij het over heeft. Agapè is Gnosis en beschrijft precies wat de gnosis het Licht noemt.

Agapé is (naasten-)liefde, gnosis is kennis.

1 Korintiërs 13:

8 De liefde (agapé) vergaat nimmermeer; maar profetieen, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis (gnosis), zij zal afgedaan hebben.

https://biblehub.com/text/1_corinthians/13-8.htm

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dat blijkt uit je onsamenhangende verhaal. Hoe vaak heb je het nu aangepast? Vier keer?

 

Aangevuld ja. Typfouten en autocorrectiefouten van de pc gecorrigeerd ja. Aangepast nee.  Maar van enige zelfmodificatie kan men jou in elk geval niet betichten Bastiaan. 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Bastiaan73:

Ze is doodgestoken @Fundamenteel.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/somalier-15-opgepakt-voor-dodelijke-steekpartij-zweden~b2a69379/

Verschrikkelijk natuurlijk maar waar haal jij nou in hemelsnaam de bewering

12 uur geleden zei Fundamenteel:

Ze is verkracht door tientallen rapefugees en doodgepenetreerd met een brandblusser.

vandaan? 

Vermoedelijk waar hij al zijn info vandaan haalt, allerlei uiterst betrouwbare bronnen die volgens hem dan niet onder de normale media vallen.
Schandalige verdraaiing van de feiten beschuldiging van onschuldigen, @Fundamenteel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fatal_stabbing_of_Alexandra_Mezher 
Het incident begon met de verdachte die zelfmoord probeerde te plegen met een mes van het asielcentrum. Mezher, het enige personeelslid dat in het centrum aanwezig was op het moment van de aanval, werd in het centrum neergestoken en vervoerd naar een ziekenhuis met levensbedreigende verwondingen. De verwondingen bleken fataal. Twee medebewoners in het centrum, met elf jongeren, hielpen de aanvaller te overmeesteren. Een mannelijke inwoner werd ook neergestoken in het proces door de verdachte, maar overleefde.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Vermoedelijk waar hij al zijn info vandaan haalt, allerlei uiterst betrouwbare bronnen die volgens hem dan niet onder de normale media vallen.
Schandalige verdraaiing van de feiten beschuldiging van onschuldigen, @Fundamenteel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fatal_stabbing_of_Alexandra_Mezher 
Het incident begon met de verdachte die zelfmoord probeerde te plegen met een mes van het asielcentrum. Mezher, het enige personeelslid dat in het centrum aanwezig was op het moment van de aanval, werd in het centrum neergestoken en vervoerd naar een ziekenhuis met levensbedreigende verwondingen. De verwondingen bleken fataal. Twee medebewoners in het centrum, met elf jongeren, hielpen de aanvaller te overmeesteren. Een mannelijke inwoner werd ook neergestoken in het proces door de verdachte, maar overleefde.

 

Ik verwarde haar met een Duits meisje wiens naam ik vergat. Taferelen gebeurde echt, wrong name.

9 uur geleden zei Bastiaan73:

Het geweten wellicht?

Dank Quest, inderdaad. Ze is doodgestoken @Fundamenteel.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/somalier-15-opgepakt-voor-dodelijke-steekpartij-zweden~b2a69379/

Verschrikkelijk natuurlijk maar waar haal jij nou in hemelsnaam de bewering

vandaan? 

Google eens uit hoeveel “incidenten” met dodelijke afloop plaatsnamen aan zulke asielcentra. Het is niet omdat ik me vergis van naam mijn vergissing ergere veroordeling vraagt dan de daad he, stupid left.

12 uur geleden zei Fundamenteel:

 

modbreak Trajecto: @Quest heeft gelijk; in je reactie op @dingo schrijf je dingen die nepnieuws te noemen zijn. Dat gedeelte over Alexandra Mehzer klopt niet. Je maakt een mengeling van dingen tot een verhaal dat niet feitelijk is. Een verhaal om het verhaal zo afstotelijk te maken als maar kan is niet de bedoeling. Niet meer doen dus , anders ga ik waarschuwingspunten noteren.

Ik heb me vergist, het was wellicht Susanne Feldman. Of Maria Ladenburger? Als er honderdtallen vrouwen slachtoffer worden kan ik me eens vergissen he. Ik hou geen logboekje bij. Er zijn er alleszins doodverkracht waarvan ook 1 met brandblusser gepenetreerd werd.

Maar de kern van het probleem wordt duidelijk. De splinter van rechts moet gepakt worden, maar links kijkt intussen wel weg bij alle incidenten gepleegd door illeganezen die hier niet thuishoren en radicale moslims opgestoken in de salafistische moskeeën.

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Google eens uit hoeveel “incidenten” met dodelijke afloop plaatsnamen aan zulke asielcentra. Het is niet omdat ik me vergis van naam mijn vergissing ergere veroordeling vraagt dan de daad he, stupid left.

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik heb me vergist, het was wellicht Susanne Feldman. Of Maria Ladenburger? Als er honderdtallen vrouwen slachtoffer worden kan ik me eens vergissen he. Ik hou geen logboekje bij. Er zijn er alleszins doodverkracht waarvan ook 1 met brandblusser gepenetreerd werd.

Job 13:5 If only you would be altogether silent! For you, that would be wisdom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid