Spring naar bijdragen
dingo

Wat is de basis van de menselijke moraal?

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei dingo:

Leg eens uit dat ieders eigen levensbeschouwelijke interpretatie van een paar miljoen mensen van de menselijke moraal beter is dan de door een paar miljoen mensen gedeelde moraal vanuit de interpretatie van een geloof.

De samenleving komt samen tot regels. Vroeger schiep de mens goden naar hun evenbeeld met regels die de wetten autoriteit gaven. Wrede goden bieden voordelen: hoe anders kon het volk Israël het land van de Kanaänieten overnemen? JHWH was het die gebood de Kanaänieten en hun steden te vernietigen zodat Israël er kon wonen. Hoe anders konden we een vrijbrief verkrijgen opponenten volledig en definitief uit te schakelen dan via een wrede God? Hoe konden we op een excuus leunen zo radicaal af te rekenen met de Amalekieten of met de Moabieten zonder toestemming van een wrede God?

Slavernij werd getolereerd tijdens het kolonialisme en ook in de bijbel. En geheel in de stijl van de Inquisitie, de Kruistochten, het uitmoorden van de Amonieten, de Kana'anieten en Jericho, was God met ons. Goden zijn bijzonder nuttig als het aankomt op het vergoeilijken van menselijke wreedheid waarvoor anders geen ethisch excuus zou bestaan. Onstuitbare machtswellust heeft een excuus nodig en nu goden langzamerhand hun houdbaarheid hebben verloren, zullen andere middelen worden gehanteerd, zoals nationalisme. De levenskunst is in deze wereld samen integere, empathische mensen te zijn en daarvoor hoeft men geen theïst te zijn. Daardoor verandert de samenleving ten goede.

En religie evolueert eveneens mee met de mens. Denk je dat JHWH uit de T'NaCH die homoseksualiteit afschuwelijk zegt te vinden, die het besnijden van kinderen had verplicht, die het stenigen van overspeligen beval, die de doodstraf voor het offeren voor een andere god voorschreef en eveneens de doodstraf afkondigde voor een rebels kind dat zich verzet tegen de ouders, die overspel en het sprokkelen van hout op Sjabbat beantwoordde met steniging, die het offeren van dieren had bevolen, die nadat David had besloten een volkstelling te houden, 70.000 Israelieten doodde; die het uitmoorden van de Amorieten en de Kana'anieten met hun zuigelingen, moeders en vaders toejuichte, die eenendertig steden zoals Jericho, Ai, Makkedah, Libnah, Lachisj, Eglon en Debir liet uitmoorden door de ''legers van JHWH'' waarbij elke man, vrouw , kind en zuigeling werd afgeslacht, nadat reeds ooit de vernietiging van vrijwel de gehele mensheid en miljarden dieren had plaatsgevonden,... denk je dat dit de God is die het homohuwelijk nu toejuicht? Dat mag men geloven, maar ik zie een duidelijke evolutie van een oude stamgod JHWH in een God die meer compatibel is met de veranderingen die de menselijke maatschappij heeft doorgemaakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Appie B:

Bijzonder! Je komt zelf met een lijst van 73 landen waar het geloof een belangrijke rol speelt in de samenleving/regering waar homo’s vervolgd worden, in gevangenis worden gesmeten of zelfs ter dood worden veroordeeld.

Bijna alle mensen hebben een geloof. Of dat nu geloof is in voodoo of in animisme of in de miljarden hindoe goden of in de God van de Bijbel of die van Mohammed of in socialisme of in goddelijke mensen enzovoorts maakt dat volgens jouw redenering dan niet uit. Als dat de maatstaf is ben ik gewoon uitgepraat. Seculiere humanisten hebben ook een geloof of overtuiging. Anders waren ze geen humanist. Wat dan overblijft zijn de nihilisten, die volgens mij de enige atheïsten zijn die hun overtuiging consequent hebben doorgeredeneerd. Maar daar is ook geen heil van te verwachten.   

3 uur geleden zei Appie B:

Als ‘tegenhanger’ kom je met Nederland, waar het eerste homohuwelijk is voltrokken, waar homo’s niet vervolgd worden en waar ze alle rechten hebben die heteroseksuelen hebben.

Niet als tegenhanger maar als voorbeeld van een seculier land waar de wetgeving homoseksuelen weliswaar beschermt maar het "potenrammen" eerder toeneemt dan afneemt. Dat geeft gewoon te denken.

 

3 uur geleden zei Appie B:

Kijk naar landen met een seculiere regering en waar religie geen issue is zoals de Noord-Europese landen zoals Denemarken, Noorwegen en Zweden. 

Dit is een zeer gewaagde uitspraak van je. Weet je toevallig ook hoe het daar in de praktijk werkelijk toegaat? En hoe zit het dan met het aantal gelovigen in die landen? En het feit dat de moraal in die landen bij uitstek voortkomt uit het christendom? Dit is gewoon een oprechte vraag en niet bedoeld als kritiek op jouw denkwereld. Zelf zou ik dan eerder Israël noemen en als goede tweede Estland.                                      

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Willempie:

Wat dan overblijft zijn de nihilisten, die volgens mij de enige atheïsten zijn die hun overtuiging consequent hebben doorgeredeneerd. Maar daar is ook geen heil van te verwachten.

Je komt zelf aanzetten met een lijst. Als vervolgens blijkt dat 70 van de 71 landen op de lijst die homofilie strafbaar stellen en daar soms zelfs de doodstraf voor geven, een godsdienstige meerderheid hebben, dan wijk je plots uit naar homohaat en nihilisme. Om constructief samen te leven, hoef je geen theïst te zijn. Een empathisch mens heeft geen serie archaïsche boeken nodig om lief te hebben en affectief met anderen samen te leven.    

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Chaim:

Je komt zelf aanzetten met een lijst. Als vervolgens blijkt dat 70 van de 71 landen op de lijst die homofilie strafbaar stellen en daar soms zelfs de doodstraf voor geven, een godsdienstige meerderheid hebben,

Dat is gewoon niet waar, dat ze (bijna) allemaal een godsdienstige meerderheid hebben. Ik heb voorgesteld de landen één voor één te analyseren, maar als geloof in wat dan ook de maatstaf is heeft dat natuurlijk geen enkele zin. Het overgrote deel van de mensheid gelooft namelijk ergens in. Dan zijn atheïstisch socialistische landen ook religieus. Dan houdt het gewoon op.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Dat is gewoon niet waar, dat ze een allemaal een godsdienstige meerderheid hebben.

Op de dictatuur Noord Korea na, hebben al ze allemaal een gelovige meerderheid.

Citaat

Als geloof in wat dan ook de maatstaf is heeft dat natuurlijk geen enkele zin.

Als gezegd, hoef je geen theïst te zijn om constructief samen te leven. Een empathisch mens heeft geen serie archaïsche boeken nodig om lief te hebben en affectief met anderen samen te leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Chaim:

Op de dictatuur Noord Korea na, hebben al ze allemaal een gelovige meerderheid.

Ook Noord Korea dus, althans volgens de maatstaf van ergens in geloven. Om een zinvolle discussie te kunnen voeren moeten we dus wel verschillen aanbrengen in waar de meerderheid van die mensen dan in gelooft. Anders komen we geen steek verder.

Jij bent filoloog, als ik me het goed herinner. Vind je het dan niet onvergeeflijk als je niet bereid bent iets van C.S. Lewis te lezen, die in zijn boeken bij uitstek de menselijke moraal behandelt? Als geen ander? En hij leefde er ook nog eens consequent naar. Dat kan lang niet van alle wetenschappers worden gezegd die zich op dit terrein wagen.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Willempie

Volg je het zelf allemaal nog wel?

Op 18-1-2020 om 05:55 zei Dat beloof ik:
Op 17-1-2020 om 19:11 zei dingo:

Er zijn genoeg niet-gelovige regimes die homoseksualiteit ook als doodstraf waardig beschouwen

Ik ken ze niet. Noem eens een paar voorbeelden?

 

Op 18-1-2020 om 08:52 zei Willempie:
Op 18-1-2020 om 05:55 zei Dat beloof ik:

Ik ken ze niet. Noem eens een paar voorbeelden?

https://winq.nl/articles/227514/in-welke-landen-is-homoseksualiteit-strafbaar/#

En dan kom je weer met:

20 minuten geleden zei Willempie:

Ik heb voorgesteld de landen één voor één te analyseren, maar als geloof in wat dan ook de maatstaf is heeft dat natuurlijk geen enkele zin.

Waarom kom je dan überhaupt met die lijst?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Appie B:

Waarom kom je dan überhaupt met die lijst?

Vind je die lijst maar onzin dan? Zie verder mijn reactie aan Chaim. Niet-gelovige regimes bestaan niet? Indien dat de enige standaard is, is verdere discussie hierover dus volkomen zinloos. Dan heb je gewoon gelijk. Alle landen waar homovervolging plaatsvindt zijn "gelovig" en de landen waar dat niet het geval is eveneens. Wil je je hierover dus verder zinnig praten zul je enige nuance moeten aanbrengen.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Willempie:

Vind je die lijst maar onzin dan?

Onzin? Integendeel, het is juist veelzeggend dat van 70 van de 71 landen op de lijst van landen waar homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld en soms zelfs met de doodstraf wordt gestraft, de meerderheid van de bevolking godsdienstig is.

Citaat

Zie verder mijn reactie aan Chaim. Niet-gelovige regimes bestaan niet? Indien dat de enige standaard is, is verdere discussie hierover dus volkomen zinloos. Alle landen waar homovervolging plaatsvindt zijn "gelovig" en de landen waar dat niet het geval is eveneens.

''Gelovig''? Nee, godsdienstig: ze geloven in een God. Dat betreft inderdaad ook Noord Korea in zoverre de bevolking goddelijkheid aan hun grote leider moet toedichten.

Citaat

Dan heb je gewoon gelijk.

Uiteraard 😉

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

"Gelovig" zijn of een levensbeschouwing hebben zit bijzonder weinig verschil tussen. Constant afgeven op gelovigen is daarom ook geen argument in deze discussie en alleen maar afleidend van de vraag of er een universele moraal is en waar deze moraal op gebaseerd is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chaim:

Onzin? Integendeel, het is juist veelzeggend dat van 70 van de 71 landen op de lijst van landen waar homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld en soms zelfs met de doodstraf wordt gestraft, de meerderheid van de bevolking godsdienstig is.

''Gelovig''? Nee, godsdienstig: ze geloven in een God. Dat betreft inderdaad ook Noord Korea in zoverre de bevolking goddelijkheid aan hun grote leider moet toedichten.

Uiteraard 😉

Het is een feit dat een aanzienlijk deel van de landen op de lijst islamitisch is. Het is algemeen bekend dat de islamitische wetgeving niet bepaald vriendelijk voor homoseksuelen is. Het is ook een feit dat in alle Arabische en dus islamitische landen homoseks gewoon aan de orde van de dag is en gewoon openlijk wordt gepraktiseerd. Dit is een controverse die ik ook niet begrijp. Misschien zijn sommige van de landen "christelijk". Daar kunnen we lang over discussiëren maar Jezus leerde niet om mensen te vervolgen. In Afrika worden homoseksuelen altijd vervolgd en verworpen, ongeacht het geloof van de bevolking. Dan staan er ook landen op de lijst die noch islamitisch zijn noch christelijk. Dit alles zegt mij dat de oorzaak van het probleem niet in religie kan worden gevonden maar in het zondige en stenen hart van de mens. Het hart van de mens moet veranderen. Ons hart van steen moet worden veranderd in een hart van vlees.                                              

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Willempie:

Het is een feit dat een aanzienlijk deel van de landen op de lijst islamitisch is. Het is algemeen bekend dat de islamitische wetgeving niet bepaald vriendelijk voor homoseksuelen is. Het is ook een feit dat in alle Arabische en dus islamitische landen homoseksualiteit gewoon aan de orde van de dag is en gewoon openlijk wordt gepraktiseerd. Dit is een controverse die ik ook niet begrijp. Misschien zijn sommige van de landen "christelijk". Daar kunnen we lang over discussiëren maar Jezus leerde niet om mensen te vervolgen. In Afrika worden homoseksuelen altijd vervolgd en verworpen, ongeacht het geloof van de bevolking. Dan staan er ook landen op de lijst die noch islamitisch zijn noch christelijk.

Nu hop je weer van godgeloof naar de islam. Het issue was dat er werd aangehaald dat gelovigen hun hielige Boek belangrijker vinden dan de liefde voor de homoseksuele medemens, waarop werd beweerd dat er genoeg niet-gelovige regimes zijn die homoseksualiteit ook als doodstraf waardig beschouwen, waarna jij een lijst postte waaruit blijkt dat alle landen waar homoseksualiteit als doodstraf waardig beschouwd wordt, landen zijn waar de meerderheid religieus is.

Citaat

Dit alles zegt mij dat de oorzaak van het probleem niet in religie kan worden gevonden maar in het zondige en stenen hart van de mens.

Inderdaad: niet godsdienst, maar empathie is de sleutel van een gezonde moraal en een degelijke samenleving.

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Chaim:

Nu hop je weer van godgeloof naar de islam.

Is dat geen godsgeloof dan?

 

14 minuten geleden zei Chaim:

Het issue was dat er werd aangehaald dat gelovigen hun hielige Boek belangrijker vinden dan de liefde voor de homoseksuele medemens, waarop werd beweerd dat er genoeg niet-gelovige regimes zijn die homoseksualiteit ook als doodstraf waardig beschouwen,

Hetgeen volkomen correct is.

 

14 minuten geleden zei Chaim:

waarna jij een lijst postte waaruit blijkt dat alle landen waar homoseksualiteit als doodstraf waardig beschouwd wordt, landen zijn waar de meerderheid religieus is.

Dat blijkt alleen maar indien je alles onder religie schaart, dus inclusief bijvoorbeeld atheïstisch socialisme. Dan zijn we toch snel uitgepraat? Dan hebben jij en anderen gewoon gelijk en kunnen we dit afsluiten. Want dan is de hele wereld religieus en kunnen we dus geen onderscheid maken of conclusies trekken.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Willempie:

Dat blijkt alleen maar indien je alles onder religie schaart, dus inclusief bijvoorbeeld atheïstisch socialisme.

Nee, in alle 70 landen van de lijst is de meerderheid theïstisch. De enige uitzondering betreft Noord Korea, waar men goddelijkheid aan hun leider toedicht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Chaim:

Nee, in alle 70 landen van de lijst is de meerderheid theïstisch. De enige uitzondering betreft Noord Korea, waar men goddelijkheid aan hun leider toedicht.

En dat bestrijd ik dus omdat het gewoon niet waar is. Het zijn lang niet allemaal theïstische landen. Het zijn alleen de islamitische landen die je theïstisch kunt noemen. Alle andere landen niet. Voor zover ik het kan beoordelen althans. Het spijt me als het beledigend overkomt want zo bedoel ik het niet maar ik denk dat je veel te simplistisch denkt.  

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Willempie:

En dat bestrijd ik dus omdat het gewoon niet waar is. Het zijn lang niet allemaal theïstische landen.

In welke van die landen is de meerderheid niet godsdienstig? Alleen Noord Korea, waar de bevolking hun leider moet vereren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chaim:

In welke van die landen is de meerderheid niet godsdienstig? Alleen Noord Korea, waar de bevolking hun leider moet vereren.

Goed. Kunnen we dan toch die lijst analyseren zonder alles onder dezelfde noemer te scharen? Dan vind ik het wel interessant en de moeite waard om deze discussie voort te zetten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Chaim:

Dat mag men geloven, maar ik zie een duidelijke evolutie van een oude stamgod JHWH in een God die meer compatibel is met de veranderingen die de menselijke maatschappij heeft doorgemaakt. 

Het is ook een beetje veel gevraagd om geschriften van meer dan 2000 jaar oud één op één zonder context naar de 21e eeuw te transporteren. Dat je doe met de Griekse literatuur en wijsheidsleer toch ook niet. Overigens weet jij als geen ander hoe de Joden zelf naar de teksten uit de T'NaCH kijken en daar hele filosofieën over hebben en zeker niet alles letterlijk nemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Chaim:

Nee, in alle 70 landen van de lijst is de meerderheid theïstisch. De enige uitzondering betreft Noord Korea, waar men goddelijkheid aan hun leider toedicht.

Noord Korea staat niet op de lijst. Van de 73 landen die wel op de lijst staan tel ik 31 landen met een duidelijk overwegende islamitische bevolking. Daaronder zijn een behoorlijk aantal theocratieën maar ook parlementaire democratieën. Ik tel 22 landen in zwart Afrika waar homofilie sowieso taboe is, ongeacht de religie van de bevolking. Waar wordt aangegeven dat de bevolking overwegend christelijk is moet je wel bedenken dat voodoo en animisme daar ook nog zeer sterk aanwezig zijn.

Dan tel ik 16 parlementaire democratieën buiten Afrika, waarvan de meeste een overwegend christelijke bevolking hebben. 

Verder tel ik nog drie boeddhistische landen en één hindoeïstische staat.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Willempie:

Noord Korea staat niet op de lijst. Van de 73 landen die wel op de lijst staan tel ik 31 landen met een duidelijk overwegende islamitische bevolking. Daaronder zijn een behoorlijk aantal theocratieën maar ook parlementaire democratieën. Ik tel 22 landen in zwart Afrika waar homofilie sowieso taboe is, ongeacht de religie van de bevolking. Waar wordt aangegeven dat de bevolking overwegend christelijk is moet je wel bedenken dat voodoo en animisme daar ook nog zeer sterk aanwezig zijn.

Dan tel ik 16 parlementaire democratieën buiten Afrika, waarvan de meeste een overwegend christelijke bevolking hebben. 

Verder tel ik nog drie boeddhistische landen en één hindoeïstische staat.  

En dus geen enkele:

Op 17-1-2020 om 19:11 zei dingo:

Er zijn genoeg niet-gelovige regimes die homoseksualiteit ook als doodstraf waardig beschouwen.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Willempie:

Seculiere humanisten hebben ook een geloof of overtuiging. Anders waren ze geen humanist. Wat dan overblijft zijn de nihilisten, die volgens mij de enige atheïsten zijn die hun overtuiging consequent hebben doorgeredeneerd. Maar daar is ook geen heil van te verwachten.  

Klopt, Humanisme is een levensbeschouwing En er niks inconsequents aan seculier humanisme voor een atheïst.

15 uur geleden zei Willempie:
18 uur geleden zei Appie B:

Als ‘tegenhanger’ kom je met Nederland, waar het eerste homohuwelijk is voltrokken, waar homo’s niet vervolgd worden en waar ze alle rechten hebben die heteroseksuelen hebben.

Niet als tegenhanger maar als voorbeeld van een seculier land waar de wetgeving homoseksuelen weliswaar beschermt maar het "potenrammen" eerder toeneemt dan afneemt. Dat geeft gewoon te denken.

Dat geeft te denken dat het nog niet perfect is inderdaad. Niet dat seculariteit niet de oplossing zou zijn. (Uit je eigen link van Antihomoseksueel geweld blijkt trouwens dat het de laatste jaren afneemt).

15 uur geleden zei Willempie:
19 uur geleden zei Appie B:

Kijk naar landen met een seculiere regering en waar religie geen issue is zoals de Noord-Europese landen zoals Denemarken, Noorwegen en Zweden. 

Dit is een zeer gewaagde uitspraak van je. Weet je toevallig ook hoe het daar in de praktijk werkelijk toegaat? En hoe zit het dan met het aantal gelovigen in die landen? En het feit dat de moraal in die landen bij uitstek voortkomt uit het christendom? Dit is gewoon een oprechte vraag en niet bedoeld als kritiek op jouw denkwereld. Zelf zou ik dan eerder Israël noemen en als goede tweede Estland.   

Wat is er gewaagd aan? Het is gewoon waar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Homovriendelijk

Het blijft een discussie of het allemaal te danken is aan het christendom. Een deel wél, maar het grootste gedeelte komt volgens mij van de Verlichting. Maar afijn, dat is een andere discussie. Neemt niet weg dat seculariteit iets goeds is. Of zou je willen dat de staat het ene geloof voortrekt op het andere?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Appie B:

En dus geen enkele:

Je beschouwt dus alle regeringen van de landen landen op de lijst als theïstisch. Ik weet niet of je dat wel zo kunt noemen. Is de regering van Singapore theïstisch? Om maar een voorbeeld te noemen. Zijn alle parlementaire democratieën op de lijst theïstisch? Zie je dat zo? Even afgezien van de landen op de lijst over theïstische overheden: Beschouw je de Nederlandse overheid als theïstisch? Of de Franse of de Portugese? 

12 minuten geleden zei Appie B:

Humanisme is een levensbeschouwing

Is er een wezenlijk verschil tussen geloof en levensbeschouwing?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei dingo:
19 uur geleden zei Appie B:

Secularisatie is ook niet meteen de oplossing, maar wel de voorwaarde. Alles beter dan ieder zijn eigen interpretatie van zijn eigen geloof. Kijk naar landen met een seculiere regering en waar religie geen issue is zoals de Noord-Europese landen zoals Denemarken, Noorwegen en Zweden. 

Leg eens uit dat ieders eigen levensbeschouwelijke interpretatie van een paar miljoen mensen van de menselijke moraal beter is dan de door een paar miljoen mensen gedeelde moraal vanuit de interpretatie van een geloof.

Omdat geloof en religie op dogma’s rusten die voor die gelovigen heilig zijn. Wat je dan krijgt is dat de meerderheid van die gelovigen gaat bepalen op basis van die dogma’s. Hoe zou jij het vinden als de staat waarin je woon bepaalt op basis van de islam? Dat gaat problemen opleveren. Ik ben voorstander voor scheiding tussen kerk en staat.

Voor de duidelijkheid: een seculiere staat betekent dus niet dat mensen niet mogen geloven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Appie B:

Dat geeft te denken dat het nog niet perfect is inderdaad. Niet dat seculariteit niet de oplossing zou zijn. (Uit je eigen link van Antihomoseksueel geweld blijkt trouwens dat het de laatste jaren afneemt).

Laat ik nu uit het artikel begrijpen dat het geweld juist toeneemt?

28 minuten geleden zei Appie B:

Wat is er gewaagd aan? Het is gewoon waar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Homovriendelijk

Dank je. Goede zaak.

28 minuten geleden zei Appie B:

Het blijft een discussie of het allemaal te danken is aan het christendom. Een deel wél, maar het grootste gedeelte komt volgens mij van de Verlichting. Maar afijn, dat is een andere discussie. Neemt niet weg dat seculariteit iets goeds is. Of zou je willen dat de staat het ene geloof voortrekt op het andere?

Het blijft inderdaad een discussie. Ik denk dat de conclusies voornamelijk worden bepaald door de levensovertuiging van de waarnemer. Of je ziet wat je graag wilt zien. Ik ben juist niet van mening dat secularisatie iets goeds is omdat er niets beters voor in de plaats komt. Ik ben voor volledige vrijheid van geloof. Ieder mens mag geloven wat hij wil. Wat ook nog een mogelijk toekomstscenario is dat we, nadat we de God van de Bijbel hebben afgezworen, we daar dan Allah voor terug krijgen.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Willempie:
34 minuten geleden zei Appie B:

En dus geen enkele:

Je beschouwt dus alle regeringen van de landen landen op de lijst als theïstisch. Ik weet niet of je dat wel zo kunt noemen. Is de regering van Singapore theïstisch? Om maar een voorbeeld te noemen. Zijn alle parlementaire democratieën op de lijst theïstisch? Zie je dat zo? Even afgezien van de landen op de lijst over theïstische overheden: Beschouw je de Nederlandse overheid als theïstisch? Of de Franse of de Portugese? 

Ik zeg dat al die landen die jij in je lijstje had niet niet-gelovige regimes waren, zoals eerder werd beweerd.

6 minuten geleden zei Willempie:
17 minuten geleden zei Appie B:

Humanisme is een levensbeschouwing

Is er een wezenlijk verschil tussen geloof en levensbeschouwing?

Het Humanisme rust niet op dogma's. 

5 minuten geleden zei Willempie:
20 minuten geleden zei Appie B:

Het blijft een discussie of het allemaal te danken is aan het christendom. Een deel wél, maar het grootste gedeelte komt volgens mij van de Verlichting. Maar afijn, dat is een andere discussie. Neemt niet weg dat seculariteit iets goeds is. Of zou je willen dat de staat het ene geloof voortrekt op het andere?

Het blijft inderdaad een discussie. Ik denk dat de conclusies voornamelijk worden bepaald door de levensovertuiging van de waarnemer. Of je ziet wat je graag wilt zien. Ik ben juist niet van mening dat secularisatie iets goeds is omdat er niets beters voor in de plaats komt. Ik ben voor volledige vrijheid van geloof. Ieder mens mag geloven wat hij wil.

Dan begrijp je niet wat seculier (humanisme) of een seculiere staat inhoudt: Dat betekent juist dat je de vrijheid hebt om te geloven wat je wilt. En dat de staat dit niet mag opdringen aan de ander. 

Of zou je willen dat de staat het ene geloof voortrekt op het andere?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid