Spring naar bijdragen
dingo

Wat is de basis van de menselijke moraal?

Aanbevolen berichten

10 minuten geleden zei Appie B:

Het blijft een discussie of het allemaal te danken is aan het christendom. Een deel wél, maar het grootste gedeelte komt volgens mij van de Verlichting.

Mjah, ik had toch ook begrepen dat de Verlichting juist een strengere, seksuele moraal predikte, omdat de ratio immers belangrijker was. En dat de Kerk eigenlijk pas sinds die tijd ook strenger in haar seksuele mores werd en dat rationele denken dus enthousiast overnam, inclusief het afwijzen van bijvoorbeeld masturbatie, terwijl daarvóór er eigenlijk niet zo op werd gelet.
Met de tijd meegaan is wellicht niet altijd het beste idee. ;)
Ik vraag me dan ook af in hoeverre men daarvóór nu werkelijk negatief tegenover homoseksuele uitingen stond, of misschien niet eerder gewoon wat onverschillig. De meeste vroegere teksten daarover komen toch van theologen en geestelijken, die destijds toch in een eigen wereldje leefden en veel minder raakvlakken hadden met wat de gewone man dacht dan nu.
Waarbij men homoseksualiteit als geaardheid overigens zeer waarschijnlijk niet kende; mogelijk ging men er vanuit dat het om heteromannen gingen die op een bizarre, onnatuurlijke manier ontucht met elkaar pleegden.

Overigens lijkt het mij ook goed om onderscheid te maken tussen acceptatie van homo's en acceptatie van lhbti-uitingen/propaganda. Dat zijn toch twee heel verschillende zaken, ook al proberen die uitingen dat natuurlijk tot één geheel te maken.
Iemand of een hele cultuur kan prima geen problemen hebben met homoseksualiteit, maar wel met al die symbolen op zelfs verkeerstekenen, rituelen (zoals de gay pride) en openlijke seksuele uitingen daaromheen.
En ook met het soms wat opdringerige karakter daarvan, als zelfs bestaande (volks)verhalen gecensureerd zouden moeten worden naar lhbti-standaarden en provincies op bepaalde dagen ineens een regenboogvlag zouden moeten hijsen, terwijl dat voor andere minderheidsgroeperingen niet hoeft.
Homo's respecteren staat nu eenmaal niet gelijk in het in alles met hen eens zijn. Ik bedoel, ik heb zelf ook voor veel mensen respect, zonder dat ik in alles hun visie en hun leefwijze deel. En vice versa. Moet toch ook gewoon kunnen, lijkt mij zo.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Appie B:

Ik zeg dat al die landen die jij in je lijstje had niet niet-gelovige regimes waren, zoals eerder werd beweerd.

O.K. Ik heb die bewering dan blijkbaar gemist. Overigens is het niet mijn lijstje.

18 minuten geleden zei Appie B:

Het Humanisme rust niet op dogma's.

Het humanisme (hoeft niet met een hoofdletter volgens mij) gaat uit van onbetwistbare standpunten, of je die nu dogma's noemt of niet.

18 minuten geleden zei Appie B:

Dan begrijp je niet wat seculier (humanisme) of een seculiere staat inhoudt: Dat betekent juist dat je de vrijheid hebt om te geloven wat je wilt. En dat de staat dit niet mag opdringen aan de ander. 

En nu nog de praktijk. Tot nu toe is daar niet zo veel van terechtgekomen. Het blijft vooralsnog dus een utopie.

18 minuten geleden zei Appie B:

Of zou je willen dat de staat het ene geloof voortrekt op het andere?

Daar heb ik al duidelijk nee op geantwoord. Daarom ben ik ook ontzettend gekant tegen (seculier) socialistische overheden. Dat veelkoppige monster is dus één van de vruchten tot nu toe.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste mensen, @Willempie, @Chaim, @Appie B, @Robert Frans, @dingo, @Plume, @Quest

Ik denk dat we heel ver afdrijven van de discussie, die ging over moraal, en wat de basis daarvan is. Het gaat nu over welke landen homoseksualiteit strafbaar stellen.
Wat hieruit wel erg duidelijk blijkt: er is geen universele moraal.
Anders zouden er niet aan de ene kant landen zijn waar homo's gewoon kunnen trouwen net als ieder ander mensen, en aan de andere kant landen waar je wordt geëxecuteerd als je datzelfde van plan zou zijn. In ogen van beide partijen is het standpunt van de ander hier absoluut immoreel. 

Dat die moreel overal verschillend is, komt door de culturele verschillen. Overal hebben groepen mensen zich gebruiken gewoontes eigen gemaakt, allemaal bepaald 'ergens in hun geschiedenis'.  Dat heet cultuur. En elke cultuur heeft zijn eigen morele normen en waarden. Daarom zijn er overal verschillende meningen over vrouwen, homo's, hakenkruizen, Joden, Jehova Getuigen en andere controversiële onderwerpen.  

Dat is onmogelijk als er een god is die alle mensen lief heeft en daarom voor iedereen morele dezelfde waarden heeft ingebakken. Daar kun je naast stellen dat die god de mens ook en eigen wil heeft gegeven, maar dát betekent dan dat de mens zelf de basis is van moraal. 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Het humanisme (hoeft niet met een hoofdletter volgens mij) gaat uit van onbetwistbare standpunten, of je die nu dogma's noemt of niet.

Wat zijn die onbetwistbare standpunten?

1 uur geleden zei Willempie:
1 uur geleden zei Appie B:

Dan begrijp je niet wat seculier (humanisme) of een seculiere staat inhoudt: Dat betekent juist dat je de vrijheid hebt om te geloven wat je wilt. En dat de staat dit niet mag opdringen aan de ander. 

En nu nog de praktijk. Tot nu toe is daar niet zo veel van terechtgekomen. Het blijft vooralsnog dus een utopie.

Ik weet niet of je het door hebt, maar je woont in een seculiere staat. In Nederland is er scheiding tussen kerk en staat en mag iedereen geloven wat hij/zij wil. 

1 uur geleden zei Willempie:
1 uur geleden zei Appie B:

Of zou je willen dat de staat het ene geloof voortrekt op het andere?

Daar heb ik al duidelijk nee op geantwoord. Daarom ben ik ook ontzettend gekant tegen (seculier) socialistische overheden. Dat veelkoppige monster is dus één van de vruchten tot nu toe.

Kun je een voorbeeld van een seculiere socialistische overheid geven?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Anders zouden er niet aan de ene kant landen zijn waar homo's gewoon kunnen trouwen net als ieder ander mensen, en aan de andere kant landen waar je wordt geëxecuteerd als je datzelfde van plan zou zijn. In ogen van beide partijen is het standpunt van de ander hier absoluut immoreel. 

Wie er met wie mogen trouwen is inderdaad grotendeels cultureel bepaald, maar je ziet als universele moraal wel dat blijkbaar niet iedereen zomaar met iedereen kan trouwen. Elke cultuur kent regels en waarden omtrent het huwelijk (en seksualiteit), die meestal ook is gebaseerd op gezinsvorming en of de bescherming van het gezin en vaak ook de familie en de gemeenschap.
Ook in Nederland moet er bij een scheiding immers een ouderschapsplan worden overlegd, ter bescherming van de kinderen, en wordt geruzie over de rug van de kinderen eigenlijk altijd als laaghartig beschouwd. Ook door de ruziënde ouders zelf, omdat zij dan altijd zich proberen te verexcuseren aan de hand van weer ándere, algemeen gedeelde waarden.
En ook in Nederland kan lang niet iedereen met iedereen trouwen.

Waarden als het respecteren van iemands bezit (los van of diegene een persoon kan zijn, of enkel de staat is), het respectvol omgaan met elkaar en de bevordering van het welzijn van het volk kom je in eigenlijk alle culturen wel tegen.
Ook slechte dictators proberen in hun propaganda toch aan te tonen dat zij zich aan die waarden zouden houden en vinden het dus toch van belang dat mensen hen als beschermers van die waarden zien. Zelfs Noord-Korea beweert in haar uitingen dat zij het welzijn van het volk op het oog heeft.
Iets wat zij toch niet zou doen als zij op niet een bepaalde manier toch belang hechtte aan die waarden, of aan haar aanzien jegens de andere landen als het om deze waarden gaat.

Er is echter één universele waarde die ook door vrijwel alle levensbeschouwingen en culturen gedeeld wordt, en dat is dat alles altijd weer anders moet. Je zult vrijwel nooit iemand tegenkomen die zegt dat de mens goed is precies zoals zij is, dat zij niets aan haar gedrag hoeft te doen, dat de politiek alles bij het oude moet laten, en dat de natuur en vaak ook de daaraan lijdende medemens gewoon botte pech heeft.
Altijd is er weer die roep om meer barmhartigheid, om bekering tot een bewustere, rechtvaardigere leefwijze, tot soberheid, matigheid en meer altruïsme. Altijd is er die zelfkritiek, het meer willen weten en verkennen, de drang ook om andere mensen daarin zoveel mogelijk mee te nemen. Van communisten tot kapitalisten, van veganisten tot hedonisten, allemaal vinden ze dat er wel íéts anders moet, niet zelden ook op radicale wijze.
Zelfs de meest conservatieve, behoudende bewegingen vinden dat de samenleving teveel is afgedwaald van wat zij als ideaal zien. En dat zij dus moet veranderen.

In mijn eerste post hier heb ik al geprobeerd een aantal universele waarden te duiden, die je al niet zomaar in wetgeving kunt implementeren, maar vooral zaken van het innerlijk, van het hart zijn. Het zijn waarden waar we ons vaker niet dan wel volledig aan houden, maar die we, ieder in eigen bewoordingen en naar eigen culturen, tóch met elkaar delen.
Het christendom, en eigenlijk dus elke levensbeschouwing, leert namelijk ook dat de mens zich niet altijd aan de universele moraal houdt, dat er ook sprake is van zonde, van gebrokenheid, die generatie op generatie voortduurt en die (eerst) opgelost moet worden. En dat we dáárom steeds willen veranderen, omdat we niet tevreden kúnnen zijn met onze zondige natuur, ook al zullen we haar niet altijd als zodanig benoemen.

46 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is onmogelijk als er een god is die alle mensen lief heeft en daarom voor iedereen morele dezelfde waarden heeft ingebakken. Daar kun je naast stellen dat die god de mens ook en eigen wil heeft gegeven, maar dát betekent dan dat de mens zelf de basis is van moraal. 

Misschien zijn we dat wel ook. Misschien heeft God ons inderdaad zijn Wet in het hart gegeven, zodat we haar zélf kunnen duiden en vormgeven, naar gelang de omstandigheden waarin wij leven. Dat is iets wat ik zelf inderdaad geloof en waarvoor de Kerk ook op aarde is.
Natuurlijk zullen sommige waarden binnen de Kerk altijd wel blijven, zoals de bescherming van het (ongeboren) leven, de onverbrekelijkheid van het huwelijk, het recht op loon naar arbeid, etc. We zijn geen slaven van welke tijdsgeest ook, maar zullen altijd de eigen weg gaan.
Maar ik geloof niet dat zoiets als moraal daarom altijd een statisch iets is, een setje geboden dat altijd en overal zou gelden. Zij is veel meer een dynamische, levende kracht die het menselijke hart doordringt en voortdurend oproept tot liefde en mededogen. Tot zelfgave en tot barmhartigheid.
Door alle ontwikkelingen en culturen heen zien we de mens zich ontwikkelen, steeds nieuwe wegen ontdekken en steeds verder zoeken voor meer gemak en welzijn. Maar zien we ook dat zij zo onvoorstelbaar leed veroorzaakt voor ándere mensen, voor miljarden dieren en voor de natuur zelf. En dat zij het zichzelf eigenlijk helemaal niet per se gemakkelijker maakt, omdat de verwachtingen daardoor ook hoger en strenger worden en zij haar leefwijze steeds aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen, in plaats van andersom.

Als God dan een volmaakt, universeel beeld van zichzelf geeft en zo ook van wie Hij is en waarnaar wij dus geschapen zijn, dan zien we geen enthousiaste wetenschapper, geen radicale activist en geen alwetende goeroe, hoewel Hij al die elementen ook wel in zich kent.
In plaats daarvan zien we een gemartelde man aan een kruis, lijdend en stervend uit onvoorwaardelijke liefde voor de mens, en daardoor juist het lijden en de dood overwinnend. We zien iemand die sterk is in zwakheid, machtig in kwetsbaarheid, rijk in armoede.
Die het geknakte riet niet breekt, de kwijnende vlam niet dooft en die niet komt om edele rechtvaardigen eens fijn op de schouders te kloppen, maar om verderfelijke zondaars te redden en te genezen van het kwaad.
Dat is de universele weg die Hij wil dat wij gaan en waarin wij uiteindelijk het werkelijke geluk zullen vinden. En die weg kom je in vrijwel alle verhalen, levensbeschouwingen, culturen en mystieke stromingen tegen, al dan niet meer of minder versluierd. Wie oren heeft, die hore.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Appie B:

Ik weet niet of je het door hebt, maar je woont in een seculiere staat. In Nederland is er scheiding tussen kerk en staat en mag iedereen geloven wat hij/zij wil. 

Sinsdien gaat het alleen maar bergafwaarts, en ohja de scheiding tussen kerk en staat is niet ingevoerd door seculiere mensen.

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Robert Frans:

Wie er met wie mogen trouwen is inderdaad grotendeels cultureel bepaald, maar je ziet als universele moraal wel dat blijkbaar niet iedereen zomaar met iedereen kan trouwen. Elke cultuur kent regels en waarden omtrent het huwelijk (en seksualiteit), die meestal ook is gebaseerd op gezinsvorming en of de bescherming van het gezin en vaak ook de familie en de gemeenschap.

Dat is dan in mijn ogen geen universele moraal, maar een moraal die overal verschillend is. 

35 minuten geleden zei Robert Frans:

Waarden als het respecteren van iemands bezit (los van of diegene een persoon kan zijn, of enkel de staat is), het respectvol omgaan met elkaar en de bevordering van het welzijn van het volk kom je in eigenlijk alle culturen wel tegen.

Dat ben ik niet helemaal met je eens. De waarden kom je wellicht in veel culturen tegen, maar zijn beslist geen algemeen gebruik en zijn dus geen universeel geaccepteerde morele waarde.
 Wat bezit betreft: zelfs in het NT staan uitspraken van Jezus dat je eerst afstand moet doen van je bezittingen, of dat het voor een rijk man moeilijker is om door het oog van een naald te kruipen etc. In een aantal socialistische landen is bezit heel lang een vies woord geweest, of is dat nog steeds.
Na de discussie eerder hier over strafbaarheid van homo's , lijkt me de stelling dat respectvol omgaan met elkaar iets is dat in alle culturen tegenkomt, vrij raar.
Voor veel leiders staat het eigen bezit voorop en komt de bevordering van het welzijn van het volk pas op de tweede plaats.
 

 

35 minuten geleden zei Robert Frans:

Als God dan een volmaakt, universeel beeld van zichzelf geeft en zo ook van wie Hij is en waarnaar wij dus geschapen zijn, dan zien we geen enthousiaste wetenschapper, geen radicale activist en geen alwetende goeroe, hoewel Hij al die elementen ook wel in zich kent.

Dat volmaakte universele beeld bestaat niet , maar ik denk niet dat het hier de discussie raakt over moraal.

10 minuten geleden zei Thinkfree:

Sinsdien gaat het alleen maar bergafwaarts,

Dat is geen conclusie maar een mening. Ik ben van mening dat het tegenstelde het geval is. Ook op het gebied van morele normen en waarden.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Dat beloof ik:
15 minuten geleden zei Thinkfree:

Sinsdien gaat het alleen maar bergafwaarts,

Dat is geen conclusie maar een mening. Ik ben van mening dat het tegenstelde het geval is. Ook op het gebied van morele normen en waarden.

Dan heb je een bord voor je hoofd, de keel van de bevolking word langzaam dichtgekeknepen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Thinkfree:
56 minuten geleden zei Appie B:

Ik weet niet of je het door hebt, maar je woont in een seculiere staat. In Nederland is er scheiding tussen kerk en staat en mag iedereen geloven wat hij/zij wil. 

Sinsdien gaat het alleen maar bergafwaarts,

Ik ben een andere mening toegedaan.

25 minuten geleden zei Thinkfree:

en ohja de scheiding tussen kerk en staat is niet ingevoerd door seculiere mensen.

Seculiere mensen? Wat zijn dat? Bedoel je mensen die voorstanders zijn van een seculiere staat? En zij het niet ingevoerd hebben, wie dan wel?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-1-2020 om 23:02 zei dingo:

Bestaat er zoiets als een universele moraal? Als die bestaat waar bestaat die dan uit en waar is die op gebaseerd?

Een lang, maar zeer lezenswaardig stuk over moraal, intuïtie en geweten, uit de bibliotheek van Henk en Mia Leene;

 

intuïtie en geweten

Wanneer de mens zich tot een religie wendt, verwacht hij daarvan hulp voor zijn levensgang. 

Religie is, zoals u weet, oorspronkelijk de dienst van de ziel aan God. Men kan niemand dwingen religieus te worden, maar veel mensen komen tot vormenreligie, onder de dwang van een innerlijke onevenwichtigheid. 

Religie en moraal gaan veelal samen. 

Religieuze voorgangers leggen de morele wetten vast en verbinden de moraal met een god. 

De ziel werd buiten al deze in het leven geroepen wetten en leringen gesloten. Een ziel - zo meent men - is niet reëel, men kan haar niet zien, er is zelfs geen bewijs van haar bestaan.  

Daarom fundeert men religie en moraal op het hoogste aanzicht in de uiterlijke wereld: het verstand, de rede. 

Logisch, redelijk denken is een bewonderenswaardige eigenschap. Zuiver, bewogen gevoelen is een verworpen gave: een bewogen mens komt steeds in de verdrukking en men noemt hem schamper: emotioneel. 

Deze noodorde is bedoeld als een doorgang-fase voor de ziel, opdat zij daarna haar oorspronkelijke Tehuis zou wedervinden. Op basis van ervaring en het herkennen. 

De zich steeds doorzettende "zondeval" verhardde de wil en verhief het denken tot koning, bovendien verloor het hart zijn gevoeligheid. Niettemin kwamen er religieuze bewegingen, onder de dwang van hen, die aanstoot namen aan de moraal der mensheid. 

Het ageren tegen de verworden moraal heeft echter geen zin zolang de mens zich niet bewust is van een ziele-element. Zodra de ziel, als deel en waarde wegvalt, kent men geen maatstaven om de moraal te meten. 

De ziele-adel brengt automatisch een zeer hoge moraal voort. Het verlies van ziele-adel maakte het nodig een uiterlijke adel te kiezen, die de toon zou moeten aangeven bij de moraal. 

U weet waar dit op is uitgelopen! 

Adel ontvangt men niet, leert men niet aan, maar adeldom is een toestand van ziele-bewustzijn. 

Hij, die de ziel kent, overtreedt geen enkele wet.  

Althans geen natuurwet die door de natuur is voortgebracht. Het uitvaardigen van wetten bewijst de innerlijke armoede en onkunde van de mens. Losgeslagen wezens hebben wetten van node om hen enigszins te kunnen regeren.  

Religieuze mensen, zielen die Godverbonden zijn, kunnen iedere vorm van vrijheid hanteren, zonder in excessen te vervallen. Wel, de tijden spitsen zich toe en de door mensen uitgedachte wetten dreigen verloren te gaan in het omwendingsgeweld, waarbij dogma's sterven en ideële denkbeelden aanzien verwerven. 

Iedere uiterlijk kenbare vorm, letter of beweging,  vereniging of groep, loopt het risico vermalen te worden in die gigantische omwending waarin eeuwenlange gewoonten, denkbeelden en religies omver gelopen worden. Dan moet de mens de realiteit onder ogen zien van een leven uitsluitend gebaseerd op de intuïtie. 

De uiterlijke zintuigen zullen niet meer in staat zijn de abstracte, onzichtbare handelingen waar te nemen, die achter de immense omwenteling staan. 

De wereld in de onzichtbare sfeer van onze planeet zal zich langzaam maar zeker aan de uiterlijke wereld gaan bekend maken. Het Johannes-tijdperk brengt mede dat hetgeen onzichtbaar en irreëel was plotseling zichtbaar en werkelijk wordt. 

Er zijn heden niet zoveel mensen meer die niet kunnen geloven in het hiernamaals, in een sfeer waarbinnen etherische wezens leven. De experimenten met allerlei psychedelische middelen bewijzen anders! 

Het atheïsme in zijn oude bekende vorm sterft uit, elke fanatiek verdedigde religieuze opvatting zal in de naaste toekomst door ontdekkingen worden gelogenstraft. 

De religie, in iedere uiterlijke vorm, wordt een lachwekkende onhoudbare zaak. Daarom moet de mens zo snel mogelijk de innerlijke waarden opgraven, voor zichzelf een religie scheppen om straks staande te kunnen blijven in de meedogenloze orkaan. 

De mensen met ziele-adel blijven onberoerd in ieder geweld, in iedere beeldenstorm.  

Ziele-adel staat lijnrecht tegenover het zo veelvuldig uitgedragen egoïsme. De egoïsten zullen zichzelf in deze Aquarius-periode kunnen verrijken, doch hun rijkdom zal waardeloos blijken. Eerbied voor de medemens is geen eigenschap van de egoïst, de ik-centrale keiharde "streber", daarom zullen alle menselijke wetten niet opgewassen blijken tegen dit gevecht van "oog om oog en tand om tand", dat zich in deze tijd voltrekken gaat. 

Ieder mens wordt teruggeworpen op de innerlijke ervaringssom en de innerlijke gaven: intuïtie en geweten. 

Het geweten is niet louter een onderscheidingsvermogen tussen de bekende goed- en kwaad vormen. 

Het woord "geweten" is afgeleid van "weten" en betekent oorspronkelijk "bewustzijn". 

De ziel kent twee leidinggevende gaven om haar terug te voeren tot de Bron: intuïtie: het directe kennen, eerste handskennis, en het geweten: het bewustzijn van het juiste handelen. 

Uitgerust met deze beide eigenschappen zou de ziel de Weg direct kunnen herkennen, zo zij niet gedomineerd werd door de wil, de grote zondaar en ongoddelijke macht. 

U kunt zeggen dat zij, die gewetenloos handelen, zielloos zijn, mensen, die de ziel gedood hebben en nu wetten van node hebben om nog enigszins tot rede gebracht te kunnen worden. 

Wanneer de religieuze mens het ziele-individuum wil voortbrengen, kan hij slechts succes hebben wanneer intuïtie en geweten in hun oorspronkelijke toestand werken. 

De ziele-ervaringen die in het "geweten" liggen opgetast, trekken de mens omhoog tot op de top van de berg der versterving, iedere egocentrische daad verzwakt het "geweten" en maakt de ziel dus onbewuster. 

Geweten en Intuïtie werken nauw samen om van een mens, een ziele-wezen te maken. Het innerlijk tribunaal of het "geweten" bevat in zichzelf oorzaak en gevolg, het leidt de mens langs ervaringswegen en het jaagt hem harde leringen binnen. 

Intuïtie of eerste handskennis is een veel begeerde eigenschap. 

Men ontvangt dit echter slechts op basis van een ontwikkeld geweten. Zij, die dit geweten, als ziele-gave ontwikkeld hebben kunnen niet meer egocentrisch handelen, daar zij hun ego of Ik buiten hun interesse-sfeer plaatsen. De onderlinge verschillen in gewetens-vragen bij de mens is een maatstaf voor een ziele-staat. 

Het oorspronkelijke geweten staat boven elke dogmatische wet, het onderkent niet slechts "goed en kwaad" zoals het heet, maar het onderscheidt welbewust de noodsituatie waarin de mens verkeert. Het gaat bij bewuste activiteit, zich ontwikkelen in het scherpe onderscheiden van elke ikcentrale handeling. 

Ikloosheid, zoals Boeddha en Christus leren, kan verwerkelijkt worden met behulp van het geweten. 

Spirituele mensen hebben een zeer streng geweten dat hen tot een innerlijke rechter geworden is. Uit deze inwonende rechter groeit echter de Intuïtieve Kennis die niemand u aanleren kan. Via de intuïtie kunnen de ogen door de uiterlijke vorm heendringen, kunnen de oren verborgen klanken waarnemen; kortom, kunnen innerlijke zintuigen wakker worden. 

Intuïtie is geen kwestie van vooroordeel; alles wat de mens heden met intuïtie bestempelt is een verwrongen beeld van de oorspronkelijke ziele-gave. 

Intuïtie is ook niet een specifiek vrouwelijke eigenschap, daar men veronderstelt dat vrouwen gevoeliger zouden zijn! Niets is minder waar.   

De verworden ziel-loze man is een kind vergeleken bij een ziel-loze vrouw. Zodra de ziel uit het menselijke wezen wordt verjaagd, blijft er niets anders over dan een dier.  

En wel een vrij laagstaand dier, want het intellect verscherpt de wreedheid, en de meedogenloosheid. 

U weet toch dat geen dier zijn soortgenoten uitroeit, behalve de mens. 

Is deze tijd daarvan geen bewijs?   

De zielloosheid brengt gewetenloosheid mede en gewetenloosheid brengt intuïtie-Ioosheid mede. 

Vandaar dat de mens zijn onderscheidingsvermogen verliest en hij werkelijk een zielloze slaaf wordt van de machtigsten. Het dier bezit nog een instinkt. 

De in de dierlijke toestand teruggevallen mens heeft zelfs zijn instinkt verspeeld. 

Er is dan nog slechts: begeerte, de drift die maar twee krachten kent: dood of leven. 

Indien de huidige zoeker, waarlijk religieus wil worden of blijven in de diepste zin van het woord, dient hij zijn geweten te verfijnen en op de zwakste reactie van zijn intuïtie te reageren.  

In de ernstig zoekende mens leeft het Volmaakte Beeld Gods, daarnaar zoekt hij, de drang tot volmaking drijft hem voort. Zodra hij handelt naar zijn geweten en daarvan de consequenties trekt, wordt dit innerlijke Godsbeeld duidelijker. Hij komt er directer mee in aanraking. 

Moraalprediking is overbodig voor deze mens. 

Elk stichtelijk woord is een aanfluiting en een belediging voor zijn ziele-adel.  Tot deze mens zegt men niet: u moet deze daad stellen, anders gebeurt u dat! 

Maar tot zulk een mens zegt men: "Heeft u reeds vernomen dat deze daad u nader brengt tot uw doel?" 

Men spreekt ook niet in termen als: Dit is waar en dat is onwaar! 

Men zegt altijd: "Ik méén vernomen te hebben dat er Waarheid ligt in deze woorden of daden ....." 

De ziele-mens verneemt van binnenuit, als een intuïtie; daar hij zichzelf als onvolmaakt beschouwt, laat hij ruimte voor de bredere waarheid door de woorden" ik méén...." 

Hij weet dat hij groeiende is, dat zijn innerlijke ziele-bewustzijn zich ontwikkelt en dat hij met het verstrijken van de dagen en uren tot diepere waarheden zal komen. 

De waarheid van het moment is altijd tijdelijk. 

De horizon van de spirituele Kermis is zonder grenzen, het uitzicht wordt steeds weidser.  

Ziele-adel blijkt uit de eigenschap om de eigen onkunde en ontoereikendheid, en het mogelijke ongelijk te erkennen.  

Hetgeen men heden denkt en weet, is een fundament voor hetgeen men morgen ontvangt, De eeuwige beweging van de intuïtieve eerste hands kennis staat in lijnrechte tegenstelling met hetgeen vastgelegd wordt in boeken. 

Intuïtieve kennis IS niet vast te leggen, want zij blijft ongebonden en verdiept zichzelf, totdat zij ondergaat in die grote, oorspronkelijke Kern der Eeuwigheid. 

Daarom is het waarlijke weten gezeteld in "het geweten", het ziele-bewustzijn. 

Men strééft niet naar dit ziele-bewustzijn, maar men legt het bloot, omdat het reeds als atoom in de mens verborgen ligt! De inkeer en de innerlijke stilte dragen ertoe bij om de "stem van dit geweten" waar te nemen.  

Soms is zij als een oordeel, clan weer als een mes zo scherp, dan weer als een verlossing, maar altijd grijpt dit geweten in, in de leven-situatie des mensen. 

En hoe verder u komt op het Pad van Ziele-bevrijding, hoe strenger uw geweten zal worden, dan behoeven geen richtlijnen meer gegeven te worden door een uiterlijke leider, maar u lààt alles na wat de ziel beledigt. 

Zelfs de primaire eisen van onze gemeenschap worden dan zonder dwang, maar van binnenuit opgevolgd.  

Hij, die van bovenaf verboden moet worden, is een kind, dat de materie der grote mensen onkundig behandelt. 

Zodra de volwassenheid komt, zal hij kènnen waarmee hij arbeidt en leeft. Zo ook op de Weg der ziele-verlossing. 

Als u een serieuze kandidaat zijt, dan verwerft u ziele-adel, door uw geweten de vrije teugel te laten en dan ontvangt u het zo begeerde Hogere Weten om niet, door uw herleefde intuïtie.  

Zouden alle intellectuele filosofen deze eenvoudige regel kennen en volgen dan zou iedere ingewikkelde filosofische stelling  neergehaald worden, maar de wereld zou dan pure, ziel-volle mensen kennen, die niet slechts de rede bezaten als hoogste goed, maar de ziele-ervaring en de intuïtie. 

Logica en rede zijn de gaven van de zeer ontwikkelde natuurgeboren mens, maar intuïtie en geweten zijn de gaven van de ontwikkelde ziele-mens. 

Ook de duivel is logisch, zo zegt een gevleugeld woord.  

En dat wil niets anders zeggen, dan dat de logica en de rede binnen het bereik van de duivel liggen. De intuïtie in haar hoogste uitdrukking, en het geweten in haar meest verfijnde openbaring liggen buiten de greep van Satanael, of Saturnus. Want zij zijn opgebouwd uit trillingen die van het Land aan gene zijde van de Saturnus-poort komen.  

Daarom zal hij die de Daad der Zaligsprekingen stelt altijd zijn afgestemd op de trillingen van deze beide innerlijke gaven. Niet de mens verbiedt u, maar uw geweten zal u verbieden en u zult dat gebod aanvaarden, omdat u leven wilt volgens de regels van de hoogste wet.  

Zulk een levenshouding brengt automatisch, pijnloos de Ikloosheid, waarnaar u dikwijls zo krampachtig streeft. 

En deze levenshouding brengt eveneens de hoogste Kennis, als een rijkdom. als een bezit waarnaar de duivel, Satanaël vergeefs zijn klauwen zal uitstrekken. 

Zo zal uw leven gedragen worden door een innerlijke rijkdom en niemand zal die kunnen ontnemen. 

Angst, twijfel, wanhoop zullen uit u wegglijden, omdat u dan andere normen en waarden kent! 

U kunt deze rijkdom slechts erlangen als Individuum, als ziele-atoom en eenheid, want alle onderworpenheid en afhankelijkheid verdeelt en kent de eenheid niet. 

Ook een massa is verdeeld, slechts het Individuum is één en aan Gode gelijk. Daarom zult u moeten leren in uzelf één te worden door de trilling van het geweten, als ziele-gave door uw levenswandel bloot te leggen. 

Dan zult u bemerken dat u als Individuum en als goddelijk atoom behoort tot het uitverkoren volk, dat de Goddelijke Kennis bezit! 

De Weg hiertoe is niet moeilijk, maar hij is slechts smal, doordat het ziele-geweten streng is en zonder compromis. 

Het gaat er om of de pelgrim deze weg waarlijk betreden wil, zo ja, dan knielt deze wil, als heersende demon neder en voegt zich in de éénheid van het ziele-atoom. 

Dat is het begin van de Weg, maar dit begin vormt de basis voor het Goede Einde, waarnaar u verlangt, zonder nog dit begin te kennen! 

Zet dan deze eerste stap en beluister in de stilte de flauwe echo uit het Land in de Verte, opdat de Weg u bekend worde, o pelgrim!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Willempie:
1 uur geleden zei Appie B:

Wat zijn die onbetwistbare standpunten?

Zoek die zelf maar even op.

Ok, die zijn er dus niet. 

1 minuut geleden zei Willempie:
1 uur geleden zei Appie B:

Kun je een voorbeeld van een seculiere socialistische overheid geven?

 China.

Ok, dat is ook niet mijn ideale overheid. Verre van. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

Als je te lui of vooringenomen bent om iets over het humanisme te gaan lezen zijn ze er voor jou niet, nee. 

Je weet toch hoe het werkt? Diegene die de claim doet, moet hem onderbouwen. Het valt me dat wanneer je een ongefundeerde claim doet, je dan de ander laat zoeken. Daar trap ik niet in. Wederom uit de duim gezogen dus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Appie B:

Seculiere mensen? Wat zijn dat? Bedoel je mensen die voorstanders zijn van een seculiere staat? 

"ongelovigen"

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Thinkfree:
23 minuten geleden zei Appie B:

Seculiere mensen? Wat zijn dat? Bedoel je mensen die voorstanders zijn van een seculiere staat? 

"ongelovigen"

Dacht ik al. Je hebt de misvatting dat voorstanders van een seculiere staat per sé allemaal ongelovigen zijn. Dat is onjuist.

9 minuten geleden zei Willempie:
12 minuten geleden zei Appie B:

Je weet toch hoe het werkt? Diegene die de claim doet, moet hem onderbouwen. Het valt me dat wanneer je een ongefundeerde claim doet, je dan de ander laat zoeken. Daar trap ik niet in. Wederom uit de duim gezogen dus.

https://sites.google.com/site/humanismemetanderewoorden/iii-mening/3-de-humanist-en-zijn-postulaten

Postulaten zijn geen dogma's. Dus nogmaals, wat zijn de dogma's van het humanisme?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Appie B:

Postulaten zijn geen dogma's.

Semantiek.

 

14 minuten geleden zei Appie B:

Dacht ik al. Je hebt de misvatting dat voorstanders van een seculiere staat per sé allemaal ongelovigen zijn. Dat is onjuist.

Je snapt er niets van. Het waren juist de christenen die een scheiding wilden tussen kerk en staat. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:
16 minuten geleden zei Appie B:

Postulaten zijn geen dogma's.

Semantiek.

Nee, duimzuigerij.

Maar laten we er eens eentje uitpikken waarvan jij vindt dat het een dogma is. 

2 minuten geleden zei Willempie:
17 minuten geleden zei Appie B:

Dacht ik al. Je hebt de misvatting dat voorstanders van een seculiere staat per sé allemaal ongelovigen zijn. Dat is onjuist.

Je snapt er niets van. Het waren juist de christenen die een scheiding wilden tussen kerk en staat. 

Precies mijn punt, dat zeg ik dus: diegenen die een seculiere staat wilden waren niet ongelovig. Je hoeft dus niet ongelovig te zijn om een seculiere staat te willen. Even goed lezen wat er staat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Appie B:

Precies mijn punt, dat zeg ik dus: diegenen die een seculiere staat wilden waren niet ongelovig. Je hoeft dus niet ongelovig te zijn om een seculiere staat te willen. Even goed lezen wat er staat.

Maar dat is wat Thinkfree zei. Je moet dus zelf wat beter lezen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:
14 minuten geleden zei Appie B:

Precies mijn punt, dat zeg ik dus: diegenen die een seculiere staat wilden waren niet ongelovig. Je hoeft dus niet ongelovig te zijn om een seculiere staat te willen. Even goed lezen wat er staat.

Maar dat is wat Thinkfree zei. Je moet dus zelf wat beter lezen.

 

1 uur geleden zei Thinkfree:

en ohja de scheiding tussen kerk en staat is niet ingevoerd door seculiere mensen

 

58 minuten geleden zei Appie B:

Seculiere mensen? Wat zijn dat? Bedoel je mensen die voorstanders zijn van een seculiere staat? En zij het niet ingevoerd hebben, wie dan wel?

 

43 minuten geleden zei Thinkfree:

"ongelovigen"

Waarbij Thinkfree "seculiere mensen" gelijkstelt aan "ongelovigen", terwijl wij er dus over eens zijn dat gelovigen de seculiere staat wilden. Je hoeft dus niet (on)gelovig te zijn om een seculiere staat te wensen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Appie B:

, terwijl wij er dus over eens zijn dat gelovigen de seculiere staat wilden. 

Die wilden de door God gegeven vrijheid, hopende dat het goede zou zegenvieren. Uiteraard is dat wishfull thinking want de boze regeert in deze wereld. En toch als we het over moesten doen zou ik hetzelfde weer kiezen.

Want het goede wint uiteindelijk.

 

Op Gods tijd 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Een lang, maar zeer lezenswaardig stuk over moraal, intuïtie en geweten, uit de bibliotheek van Henk en Mia Leene;

Een ontzettend grote woordenbrij. Zou je kunnen aangeven wat het te maken heeft met de stelling waar je op reageerde, want ik haal ik er niet uit.

Citaat

Bestaat er zoiets als een universele moraal? Als die bestaat waar bestaat die dan uit en waar is die op gebaseerd?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:
3 uur geleden zei thom:

Een lang, maar zeer lezenswaardig stuk over moraal, intuïtie en geweten, uit de bibliotheek van Henk en Mia Leene;

Een ontzettend grote woordenbrij. Zou je kunnen aangeven wat het te maken heeft met de stelling waar je op reageerde, want ik haal ik er niet uit.

Dan is het niet geschikt voor jou inderdaad.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:
8 minuten geleden zei Dat beloof ik:
3 uur geleden zei thom:

Een lang, maar zeer lezenswaardig stuk over moraal, intuïtie en geweten, uit de bibliotheek van Henk en Mia Leene;

Een ontzettend grote woordenbrij. Zou je kunnen aangeven wat het te maken heeft met de stelling waar je op reageerde, want ik haal ik er niet uit.

Dan is het niet geschikt voor jou inderdaad.

Dan begrijp ik dat je op dezelfde lijn zit als @Willempie, zo van: hier is ergens een hoop tekst, lees maar en mijn argumentatie staat er ergens tussen.
Jammer, zo kun je dus niet serieus discussie voeren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid