Spring naar bijdragen
Gaitema

Bewijs leven na de dood

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Plume:

Je haalt een pieperdep klein deeltje

Dat is het nu juist, het is geen piederpiep klein deeltje. Er zijn tientallen teksten die aangeven dat er geen activiteit is bij de dood (doden kunnen U niet loven, stilte van het graf enz enz.) Je kan er niet omheen. Daarom zegt Jezus dat Lazarus slaapt. De dood wordt vergeleken met een slaap. En Jezus gaf duidelijk aan dat de opstanding op de LAATSTE DAG de hoop is. Nergens in het OT staat er dat mensen naar de hemel toe gaan, geen één tekst. In het NT wordt dat nog eens bevestigd. David is niet in de hemel bijv. Handelingen 2:34 David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij enz....

Het naar de hemel gaan was volstrekt iets nieuws. En natuurlijk zullen er altijd Getuigen zijn die zich laten misleiden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Daar is onderzoek naar geweest. Je kan een 'uittreding' opwekken.

Dat bevredigd mij niet. Mensen zien bij uittredingen dingen gebeuren die ook gebeurden, maar niet vanuit het lichaam waarneembaar waren. Zoals een ruimte er naast, wat twee mensen daar doen en zeggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei sjako:

Maar dan vraag ik mij af, hoe kan je de hemel zien als je nog niet dood bent?? Volgens jullie leer zit de 'ziel' nog in het lichaam.

Twee dingen:

1.
Als God het wil, kan Hij je een glimp van de hemelse heerlijkheid laten zien of ervaren, zoals Hij ook bij Paulus gedaan heeft (vgl. 2 Kor 12,2-4). Zoiets wordt meestal een mystieke ervaring of vertroosting genoemd en dergelijke ervaringen zijn eigenlijk niet echt goed te omschrijven in woorden.
Vandaar de uitgebreide muzikale, liturgische en artistieke cultuur binnen onder meer het katholicisme en de vele wonderlijke verhalen in onder meer de Schrift.
Of BDE's daadwerkelijk het hiernamaals tonen, dat betwijfel ik, maar het zijn vaak wel intense ervaringen die de patiënt meestal ten goede veranderen. Het kan dus wel zo zijn dat God zo iemand op deze bijzondere, natuurlijke wijze wil aanraken en bekeren.

2.
We hebben geen ziel, we zíjn een ziel, net zoals we ook een lichaam zíjn. Dat is althans wat de katholieke Kerk leert. Ziel en lichaam vormen één geheel; het lichaam is geen 'kerker' waar de ziel in opgesloten zou zitten.
De mens is de verbintenis tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke, tussen de aarde en de hemel. Weliswaar worden ziel en lichaam tijdelijk gescheiden bij het sterven, maar op de jongste dag zullen ze weer verenigd worden, ter verheerlijking of ter schande, afhankelijk van in hoeverre men in Christus geleefd heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Robert Frans:

Als God het wil, kan Hij je een glimp van de hemelse heerlijkheid laten zien of ervaren, zoals Hij ook bij Paulus gedaan heeft (vgl. 2 Kor 12,2-4). Zoiets wordt meestal een mystieke ervaring of vertroosting genoemd en dergelijke ervaringen zijn eigenlijk niet echt goed te omschrijven in woorden.

Maar hierin verschillen we niet van mening. Dat zei ik ook al. Al denk ik dat het niet om de hemel gaat maar om het herstelde paradijs.

23 minuten geleden zei Robert Frans:

We hebben geen ziel, we zíjn een ziel, net zoals we ook een lichaam zíjn. Dat is althans wat de katholieke Kerk leert. Ziel en lichaam vormen één geheel; het lichaam is geen 'kerker' waar de ziel in opgesloten zou zitten.

Eens.

24 minuten geleden zei Robert Frans:

De mens is de verbintenis tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke, tussen de aarde en de hemel. Weliswaar worden ziel en lichaam tijdelijk gescheiden bij het sterven, maar op de jongste dag zullen ze weer verenigd worden, ter verheerlijking of ter schande, afhankelijk van in hoeverre men in Christus geleefd heeft.

Maar dit kan ik nergens terugvinden in de Bijbel. Als de ziel dood is, dan krijgt die ziel een opstanding en idd afhankelijk hoe hij heeft geleefd een opstanding tot leven of een opstanding tot een oordeel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei sjako:

Maar dit kan ik nergens terugvinden in de Bijbel. Als de ziel dood is, dan krijgt die ziel een opstanding en idd afhankelijk hoe hij heeft geleefd een opstanding tot leven of een opstanding tot een oordeel.

Er zijn genoeg teksten, zowel in het zogenaamde Oude Testament als wel het Nieuwe, waarin de schrijvers beweren na hun lichamelijke dood bij de Here God te zijn. Ontken je dit?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Willempie:

Er zijn genoeg teksten, zowel in het zogenaamde Oude Testament als wel het Nieuwe, waarin de schrijvers beweren na hun lichamelijke dood bij de Here God te zijn. Ontken je dit?

Ik zou zeggen, kom eens met een voorbeeld. Lijkt me sterk dat de schrijver na hun dood zo iets nog kunnen beweren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei sjako:

Nee, de levensadem werd in de neusgaten geblazen bij Adam en hij WERD een levende ziel. Na de dood gaat die levensadem, een levensvonk, die onderhouden wordt door de ademhaling, weer terug naar God die hem gegeven heeft. Het is een niet bewuste kracht.

Soms, heel soms, vraag ik mij af of jou fantasieën wel in lijn zijn met de verzinsel van de WTG ;) 

10 minuten geleden zei Willempie:

Er zijn genoeg teksten, zowel in het zogenaamde Oude Testament als wel het Nieuwe, waarin de schrijvers beweren na hun lichamelijke dood bij de Here God te zijn. Ontken je dit?

Ik vraag mij dan altijd af hoe iemand na zijn dood nog kan schrijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Gaitema:

Dat bevredigd mij niet. Mensen zien bij uittredingen dingen gebeuren die ook gebeurden, maar niet vanuit het lichaam waarneembaar waren. Zoals een ruimte er naast, wat twee mensen daar doen en zeggen.

Het is ook niet waar dat een uittreding op te wekken is.  En dat de mens niet zijn lichaam is, maar buiten het lichaam voortbestaat,  is een goed onderbouwd wetenschappelijk bewezen feit, dat door geen enkel ander verklaringsmodel dan het transcendente verklaringsmodel  verklaard kan worden.  Het zijn onweerlegbare feiten.  Deze feiten zijn wetenschappelijk gezien anomalieën omdat ze niet verklaard kunnen worden vanuit een materialistisch wereldbeeld, het huidige wetenschappelijke paradigma dus. Anomalieën dienen te leiden tot een paradigmashift maar deze paradigmashift wordt met hand en tand bevochten door kerkelijke zowel als atheistische machthebbers. Zo simpel is het.   De geschiedenis wijst uit dat wetenschappers die zich niet door zulke machthebbers de mond laten snoeren, op gezette tijden worden vervolgd, belaagd, bedreigd.  Zowel kerkelijke machthebbers als atheisten vechten tegen het voortschrijdend inzicht in de waarheid.  Machtswellust, eigenbelang (geldzucht, overheersing) daar moeten mensen arm en dom (onwetend) voor worden gehouden.

Voor voorbeelden van die feiten zie bijvoorbeeld (+ de berichten daaronder)

 

en:

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Maar dit kan ik nergens terugvinden in de Bijbel. Als de ziel dood is, dan krijgt die ziel een opstanding en idd afhankelijk hoe hij heeft geleefd een opstanding tot leven of een opstanding tot een oordeel.

Jawel, dat kun jij wel en heel goed zelfs. Er is alleen een belangrijk verschil: jij past al die teksten over de hemel en de 'hemelse opstanding' toe op uitsluitend een speciale klasse van slechts 144.000 'gezalfden'.
Dus elke keer als jij in de Schrift leest over de gezalfde broeders en zusters van Christus, het kindschap Gods, de uitstorting van de heilige Geest, de gemeenschap met Christus door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed, de hemelse woning met vele kamers, de martelaren die in de hemel bidden om gerechtigheid, de te verzamelen schatten in de hemel, de groten en kleinen in het hemels koninkrijk en de Kerk of Gemeente als de hemelse Bruid van Christus, dan pas je die heerlijke beloften en zegeningen in jouw uitleg enkel toe op jullie 'kleine kudde.' Ze zijn dan nooit voor jou bedoeld, tenzij je jezelf tot die 144.000 rekent natuurlijk.
Als zo'n tekst in de Schrift dan concreet op een gelovige of een groep gelovigen wordt toegepast, dan maak je van die gelovigen in jouw uitleg meteen een deel van die gezalfden, ook als de tekst zelf daar niet per se toe leidt.

Je bent daarom van harte uitgenodigd om al die prachtige gaven en beloften van Christus je eigen te maken, van Hem rijkelijk te ontvangen en niet allemaal op te willen sluiten in die bedachte klasse.
Hij wil jou zien, Hij wil jou aanraken, Hij wil jou volledig vullen met zijn Geest en zijn liefde en Hij wil ook na je heengaan op aarde opnemen in het volle, goddelijke leven, volmaakt verenigd in Hem, dat alle tijd en ruimte overstijgt. Want wie in Christus is, zal nooit de dood proeven, maar heeft nu al eeuwig leven.
Dan zullen je de ogen opengaan, zul je Christus ten volle ontmoeten, gemeenschap met Hem hebben op een wijze die vele malen verder gaat dan studie en verkondiging alleen en zal alles wat in de Schrift staat je ineens volkomen helder worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Plume:

Het is ook niet waar dat een uittreding op te wekken is.  En dat de mens niet zijn lichaam is, maar buiten het lichaam voortbestaat,  is een goed onderbouwd wetenschappelijk bewezen feit, dat door geen enkel ander verklaringsmodel dan het transcendente verklaringsmodel  verklaard kan worden.  Het zijn onweerlegbare feiten.  Deze feiten zijn wetenschappelijk gezien anomalieën omdat ze niet verklaard kunnen worden vanuit een materialistisch wereldbeeld, het huidige wetenschappelijke paradigma dus. Anomalieën dienen te leiden tot een paradigmashift maar deze paradigmashift wordt met hand en tand bevochten door kerkelijke zowel als atheistische machthebbers. Zo simpel is het.   De geschiedenis wijst uit dat wetenschappers die zich niet door zulke machthebbers de mond laten snoeren, op gezette tijden worden vervolgd, belaagd, bedreigd.  Zowel kerkelijke machthebbers als atheisten vechten tegen het voortschrijdend inzicht in de waarheid.  Machtswellust, eigenbelang (geldzucht, overheersing) daar moeten mensen arm en dom (onwetend) voor worden gehouden.

Voor voorbeelden van die feiten zie bijvoorbeeld (+ de berichten daaronder)

 

en:

 

Zo leer ik weer eens wat 😉

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Mullog:

Ik vraag mij dan altijd af hoe iemand na zijn dood nog kan schrijven.

Grappig! Het gaat uiteraard over de visie van die schrijvers. 😉

15 uur geleden zei sjako:

Ik zou zeggen, kom eens met een voorbeeld. Lijkt me sterk dat de schrijver na hun dood zo iets nog kunnen beweren.

ik zal bij gelegenheid wat teksten voor je opsnorren. Ik kom ze regelmatig tegen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Gaitema:

Het gaat om het artikel en wat daar in staat. En daar wordt het gepresenteerd als een gegeven door wetenschappers, en omdat zij dat zo weergeven, daarom noemde ik dat zo.

In dat geval zegt het niets.  Het artikel is niets meer dan een opsomming van reeds bekende zaken,  die stuk voor stuk niets met bewijs te maken hebben omdat ze niet kunnen worden geverifiëerd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Dat beloof ik:

In dat geval zegt het niets.  Het artikel is niets meer dan een opsomming van reeds bekende zaken,  die stuk voor stuk niets met bewijs te maken hebben omdat ze niet kunnen worden geverifiëerd.

Ze kunnen uiteraard wel worden geverifieerd, maar niet wiskundig bewezen. Dat is wat anders. Wetenschappers kunnen natuurlijk wel patronen onderzoeken, zoals ze bij ontzettend veel andere zaken ook doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Willempie:
28 minuten geleden zei Dat beloof ik:

In dat geval zegt het niets.  Het artikel is niets meer dan een opsomming van reeds bekende zaken,  die stuk voor stuk niets met bewijs te maken hebben omdat ze niet kunnen worden geverifiëerd.

Ze kunnen uiteraard wel worden geverifieerd, maar niet wiskundig bewezen. Dat is wat anders. Wetenschappers kunnen natuurlijk wel patronen onderzoeken, zoals ze bij ontzettend veel andere zaken ook doen.

Wiskunde heeft hier werkelijk niets mee te maken. Al de gevallen zijn niet geverifieerd. Ze zijn niet falsifieerbaar en daarmee is er geen bewijs, van wat dan ook.

22 uur geleden zei sjako:
Op 16-1-2020 om 08:22 zei Dat beloof ik:

Het cursieve deel heb je uit Genesis, de rest is er bij verzonnen.

Nee, zie hiervoor bij een reactie op Plume, waarbij ik hier nader op inga. 

Prediker 12:7 Dan keert het stof terug naar de aarde, net zoals het was, en de geest (rouach/levensadem) keert terug naar de ware God, die hem gegeven heeft.

Opmerkelijk hoe dubbel jij redeneert. Als je hier zelf mee komt dan vind je het logisch en als een ander het over ziel heeft dan is het 'een spookachtig iets wat los van het lichaam kan leven'.  

Op 15-1-2020 om 15:56 zei sjako:

Onder ziel versta ik lichaam + levensadem, geen spookachtig iets wat los van het lichaam kan leven.

En dat doe je hier ook weer:

22 uur geleden zei sjako:
Op 16-1-2020 om 08:22 zei Dat beloof ik:

Volledig verzonnen.

Op 16-1-2020 om 07:20 zei sjako:

Als de mens niet van de boom had gegeten dan was de mens niet gestorven. God waarschuwde: als je van die boom eet, zal je zeker sterven. Dus als ze niet van die boom hadden gegeten dan waren ze niet gestorven. Logica. 

Er is niets logisch aan als je erbij neemt wat jij hier opzettelijk weg laat: ze aten van de boom van kennis, en om te voorkomen dat ze van de boom des levens zouden eten, zijn ze het paradijs uitgezet.

22 uur geleden zei sjako:
Op 16-1-2020 om 08:22 zei Dat beloof ik:

Dit is voor mij onbegrijpelijk. Deze redenatie leidt tot de conclusie dat het dus geen enkele zin heeft om te leven met het doel een plaats in het hiernamaals te krijgen. Je zult je dat immers niet meer herinneren.

Als je dood bent weet je idd niets. Gelukkig is er een wederopstanding. Dan krijg je die herinneringen weer terug. Een fluitje van een cent voor God. Hij heeft miljarden maal miljarden sterren gemaakt en kent ze allemaal bij naam. Dan kan Hij die neuronverbindingen ook weer herstellen bij iedereen.

Ach ja natuurlijk. Dat er geen celmateriaal meer is waartussen die verbindingen moeten worden gelegd, laat je hier ook maar weg. Want dan blijkt ook deze redenatie weer onzin, en daar wil je liever niet mee worden geconfronteerd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Wiskunde heeft hier werkelijk niets mee te maken. Al de gevallen zijn niet geverifieerd. Ze zijn niet falsifieerbaar en daarmee is er geen bewijs, van wat dan ook.

Er is inderdaad geen bewijs van wat dan ook, behalve in de wiskunde. Zelfs bewijzen in de rechtspraak blijken achteraf niet altijd te kloppen. Je kunt zelfs niet eens bewijzen dat je wel werkelijk bestaat. Jij en anderen kunnen dat ervaren maar onmogelijk bewijzen. Probeer het maar eens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Willempie:

Er is inderdaad geen bewijs van wat dan ook, behalve in de wiskunde. Zelfs bewijzen in de rechtspraak blijken achteraf niet altijd te kloppen. Je kunt zelfs niet eens bewijzen dat je wel werkelijk bestaat. Jij en anderen kunnen dat ervaren maar onmogelijk bewijzen. Probeer het maar eens.

Mijn dochter zegt dat ze me dagelijks ziet en heb ik geen enkele reden om aan haar te twijfelen. 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Gaitema:

Dat bevredigd mij niet. Mensen zien bij uittredingen dingen gebeuren die ook gebeurden, maar niet vanuit het lichaam waarneembaar waren. Zoals een ruimte er naast, wat twee mensen daar doen en zeggen.

Ik geloof je, dat gebeurd, zelf krijg ik ook vaak ingevingen van gebeurtenissen en toekomstbeelden en dat blijkt menigmaal te kloppen, maar waar het omgaat is: wat is de bron, het komt niet van de schepper, die gaat zich niet met zinloze spelletjes bezighouden, volgens mij kan dat van Satan komen Satan die verwarring wil scheppen. De schrift is duidelijk over de dood, er zijn genoeg teksten gegeven om daaromtrent een juist beeld te hebben  

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-1-2020 om 10:58 zei Gaitema:

Vol ongeloof! Hoe is het mogelijk dat zo veel mensen beweren tijdens het dood gaan (en wie doet dat niet van alle mensen op aarde?) op een plek te zijn waar alles in orde leek... Zonder ooit Jezus te hebben aangenomen in hun leven. Dit staat natuurlijk haaks op wat de Bijbel leert. Mensen die menen de hemel cq. Jezus na hun zogenaamde dood te hebben gezien, hebben m.i. met een valse voorstelling van zaken kennis gemaakt. Deze zogenaamde BDE's helpen enkel leugens in de wereld waardoor men denkt dat:

  • De dood is goed en moet niet gevreesd worden.
  • Zonde is geen probleem en ook zonder verzoening met God dmv Jezus komt men wel in de hemel. In feite ridiculiseert deze zogenaamde goede toestand en idee van thuiskomen de kwestie van de menselijke zonde en tekortkomingen.
  • Er is geen hel om u zorgen over te maken.
  • Alle mensen zijn in de hemel welkom, ongeacht of zij hun geloof in Christus hebben gesteld.
  • Alle religies zijn evenwaardig

M.i. als men dood is, is er geen weg meer terug en vertellen deze mensen fabeltjes. En bijna dood is niet dood, dus kan men onmogelijk dingen hebben gezien die men pas na het dood gaan kan zien (en het geloven dus ophoud te bestaan). De wens is vader van de gedachte zeg ik dan maar, zoals in vele gevallen.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In verschillende operatiekamers worden op voor het oog onbereikbare plekken stiekem tekens neergelegd, bijvoorbeeld bovenop hoge kasten, tegen de muur. Mensen die dan zeggen een uittreding te hebben gehad tot hoog bovenin de operatiekamer, zouden die tekens dan moeten kunnen omschrijven.
Voor zover ik weet, is het echter nog nooit gebeurd dat zo iemand dat daadwerkelijk kon. Het lijkt er dan meer op dat ze op een bepaalde manier toch bij bewustzijn zijn geweest gedurende de operatie en dat de uittreding een geavanceerde illusie is van de hersenen.
Hoe dat dan weer precies ziet, weet ik niet, maar echt hard bewijs voor werkelijke uittredingen lijkt er dus niet te zijn.

Sowieso kan volgens de christelijke leer de ziel niet zomaar los van het lichaam zich voortbewegen op aarde. De ziel is bovennatuurlijk, dus na je sterven blijft voor de ziel enkel het bovennatuurlijke domein over.
Het is, zo denk ik, dan niet zozeer dat de ziel uit het lichaam treedt en letterlijk naar de hemel, het vagevuur of de hel heenvaart, maar meer dat het natuurlijke rondom de ziel als het ware wegvalt, zodat enkel hemel, vagevuur of hel overblijft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Robert Frans:

1)In verschillende operatiekamers worden op voor het oog onbereikbare plekken stiekem tekens neergelegd, bijvoorbeeld bovenop hoge kasten, tegen de muur. Mensen die dan zeggen een uittreding te hebben gehad tot hoog bovenin de operatiekamer, zouden die tekens dan moeten kunnen omschrijven.

 

2) Voor zover ik weet, is het echter nog nooit gebeurd dat zo iemand dat daadwerkelijk kon.

1) Dit is totale flauwekul. Niks stiekem. Bovendien, alsof iemand die in een crisissituatie (want geen hart en geen hersenactiviteit, dus nabij de dood) uit zijn lichaam belandt, naar tekens gaat zoeken.   Alsof  zo’n heilige  gebeurtenis - want men komt daar getransformeerd uit - zich zou richten op een onbenullig cijfer dat er ergens verborgen in de kamer staat.
 

2) Ja hoor. Er zijn laboratoriumexperimenten geweest waarin het wel degelijk is gelukt iemand de cijfercombinatie te laten weergeven bij terugkeer in het lichaam. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De laatste tijd speelt een aardige gedachte door mijn hoofd, die ik vast wel hier kan delen. Uiteraard met de bedoeling om genadeloos afschoten te worden. ;)

Er bestaat een medicijn dat ervoor zorgt dat je tijdelijk geen nieuwe herinneringen kunt aanmaken. Gedurende die tijd herinner je je dus helemaal niets. Uiteraard is het een zeldzaam medicijn, die enkel toegediend kan worden als de patiënt een extreem traumatische geneeskundige behandeling moet ondergaan.
De ervaring is bij gebruik ervan, zo begrijp ik, heel vreemd. Stel dat je een uur lang je niets zou kunnen herinneren daardoor en je kijkt vóór de inname op de klok en direct nadat het medicijn uitgewerkt is wederom op dezelfde klok. Dan zie je enkel de klok plotseling een uur vooruit springen.
Je kunt in dat uur de meest verschrikkelijke dingen beleven, maar je herinnert het je niet, je maakt het eigenlijk helemaal niet mee. Het is als in een film, waarin je van de ene scéne plotseling naar de andere scéne springt.

Zware alcoholisten kennen het fenomeen van de blackout. Door het overmatige alcoholgebruik vallen delen van hun geheugen soms een tijd lang uit.
Zo kan een alcoholist zich soms een heel jaar niet meer herinneren; dat jaar is dan als het ware weg. Ze kunnen in dat jaar van alles gedaan hebben, maar ze weten het niet meer. Na 2015 wordt het in hun geheugen plotseling 2017. 2016 had eigenlijk dan net zo goed niet plaats kunnen vinden.
Je hoeft echter geen alcoholist te zijn om zoiets op kleine schaal mee te maken; niet weinig mensen die zondagmorgen met een kater wakker worden, moeten via gênante foto's op social media achterhalen wat ze allemaal uitgespookt hebben vorige avond...

Dit fascineert mij dus een beetje en ook verhalenvertellers weten natuurlijk wel raad met zulke geheugengeintjes. Een heel interessante vraag is dan namelijk: als je geen nieuwe herinneringen kunt aanmaken, maak je het eigenlijk dan nog wel mee? Heb je dan eigenlijk wel bewustzijn?
En stel dat je pas later je geheugen voorgoed kwijtraakt, is het dan echt zo dat je vanuit jouw perspectief iets met terugwerkende kracht feitelijk toch niet meemaakt? Als je dat medicijn combineert met die blackout, dan kan dat tot verstrekkende conclusies leiden.
Want stel dát er een medicijn zou zijn die pas ná die traumatische behandeling je geheugen van het afgelopen uur wist, dan is het effect met die klok voor de patiënt eigenlijk hetzelfde: hij maakt het niet mee, hij herinnert het zich niet. Dat wil zeggen: hij maakt het wel mee, maar weet het niet, is het niet bewust, waardoor hij het eigenlijk toch niet meemaakt. Misschien op dat moment wel, maar dat moment wordt dus met terugwerkende kracht gewist.
Hij had het net zo goed niet kunnen meemaken. Los van de genezende werking van die behandeling natuurlijk.

Nu zeggen veel mensen dat na je dood je geheugen en heel je zijn definitief wordt gewist. Je komt in feite in dezelfde staat als vlak vóór je verwekking.
Sommigen zeggen dat dat wel lekker rustig is: nu een mooi leven en daarna voor eeuwig niets. Maar het is juist veel extremer: nu een mooi leven en daarna alsof je nooit geleefd hébt.
Met terugwerkende kracht zal het dan zijn alsof er letterlijk niets gebeurd is.
Er is alleen een probleem: wij herinneren ons nu dingen, wij leven nu bewust. Natuurlijk herinneren we ons niet álles, maar wel dat we leven, bestaan, dat we van dag tot dag van alles doen en laten. En dat zou dan eigenlijk niet moeten kunnen.
Als de dood met terugwerkende kracht álles wist, dan zouden we nu dus al de dood moeten ervaren, we zouden nu dus niets moeten kunnen herinneren. Het is immers gewist na de dood, dus wat leven we hier eigenlijk dan nog?
Net zoals die patiënt met die tweede pil, die dus ná de behandeling het geheugen wist. Ons leven zou een cut moeten zijn tussen twee oneindige eilanden van niets, maar dat is zij dus niet.

Ja, ik vind het zelf ook een wat ingewikkelde gedachtengang en weet dus ook niet in hoeverre dit hout snijdt. Het is heel wel mogelijk dat ik iets essentiëels mis in mijn redeneringen, wat misschien nóg lastiger te omschrijven of te begrijpen is.
Het zegt dan ook nog helemaal niets over hoe leven na de dood er dan uit ziet, laat staan over het wel of niet bestaan van God of goden, maar hoogstens dat onze herinneringen misschien toch na de dood blijven voortbestaan en zo ons bewustzijn.
Is het dus mogelijk dat we hier een potentiële aanwijzing kunnen vinden naar een (soort van) zich herinnerend bewustzijn na de dood, die dan ook eeuwig moet duren, omdat je het probleem anders alleen maar uitstelt naar een later tijdsstip?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Vol ongeloof! Hoe is het mogelijk dat zo veel mensen beweren tijdens het dood gaan (en wie doet dat niet van alle mensen op aarde?) op een plek te zijn waar alles in orde leek... Zonder ooit Jezus te hebben aangenomen in hun leven. Dit staat natuurlijk haaks op wat de Bijbel leert. Mensen die menen de hemel cq. Jezus na hun zogenaamde dood te hebben gezien, hebben m.i. met een valse voorstelling van zaken kennis gemaakt. Deze zogenaamde BDE's helpen enkel leugens in de wereld waardoor men denkt dat:

  • De dood is goed en moet niet gevreesd worden.
  • Zonde is geen probleem en ook zonder verzoening met God dmv Jezus komt men wel in de hemel. In feite ridiculiseert deze zogenaamde goede toestand en idee van thuiskomen de kwestie van de menselijke zonde en tekortkomingen.
  • Er is geen hel om u zorgen over te maken.
  • Alle mensen zijn in de hemel welkom, ongeacht of zij hun geloof in Christus hebben gesteld.
  • Alle religies zijn evenwaardig

M.i. als men dood is, is er geen weg meer terug en vertellen deze mensen fabeltjes. En bijna dood is niet dood, dus kan men onmogelijk dingen hebben gezien die men pas na het dood gaan kan zien (en het geloven dus ophoud te bestaan). De wens is vader van de gedachte zeg ik dan maar, zoals in vele gevallen.

Bijna dood ervaringen zijn zeer divers. Deze wetenschappers gooiden wel alles op één hoop en trokken hun conclusie, waar ik het overigens niet inhoudelijk helemaal mee eens ben, want inderdaad gaat de meerderheid niet naar de hemel, helaas en zij denken kennelijk van wel.

Ook niet iedereen heeft zo'n ervaring. Van ondervraagden in meen ik een ziekenhuis in de VS kwam bij patiënten die op sterven na dood zijn geweest 18 procent van hen met een bijna dood ervaring op de proppen. 82 procent dus niet.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Willempie:
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Mijn dochter zegt dat ze me dagelijks ziet en heb ik geen enkele reden om aan haar te twijfelen. 

Dat is geen bewijs.

Voor jou wel en ik mag toch hopen dat je voor jezelf dezelfde normen oplegt als bij anderen:

Op 15-1-2020 om 07:45 zei Willempie:

Mijn buurvrouw zag de hemel, net voordat ze haar laatste adem uitblies. Er zijn ook mensen die de hel zien en vloekend sterven. Geloof het of niet.

 

Op 15-1-2020 om 16:50 zei Willempie:

Ik was er op dat moment niet bij, al had ik dat wel gewild. Haar dochter vertelde dit tijdens de afscheidsdienst en ik heb geen enkele reden aan haar te twijfelen.

 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Plume:

Dit is totale flauwekul. Niks stiekem. Bovendien, alsof iemand die in een crisissituatie (want geen hart en geen hersenactiviteit, dus nabij de dood) uit zijn lichaam belandt, naar tekens gaat zoeken.   Alsof  zo’n heilige  gebeurtenis - want men komt daar getransformeerd uit - zich zou richten op een onbenullig cijfer dat er ergens verborgen in de kamer staat.

Wat een flauwekul. Bovendien, alsof iemand die in een crisissituatie (want geen hart en geen hersenactiviteit, dus nabij de dood) uit zijn lichaam belandt, naar een helder, rustgevend licht gaat zoeken.  Alsof  zo’n heilige  gebeurtenis - want men komt daar getransformeerd uit - zich zou richten op een onbenullig lampje dat  ergens aan staat.

O nee, dan moet het ineens wél kunnen? Eerlijk redeneren Plume, in de ene situatie accepteren, dan ook in de andere. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid