Spring naar bijdragen
Gaitema

Bewijs leven na de dood

Aanbevolen berichten

36 minuten geleden zei thom:

Als zij nog geen wit gewaad hadden ontvangen, kan betekenen dat zij in een begin van het heilige proces zijn omgekomen en opgenomen. Er wordt dan ook niet moeilijk gedaan over die vraag, want ze mogen rusten in een, wat voor mij betekent; lichtkleed, een geheeld lichaam. En er komen nog meer van dezen aan, wat lijkt op een 'normale gang van zaken'; omgekomen door de strijd van de 2 naturen.

Jezus was uiteraard veel verder in het proces, droeg reeds het lichtgewaad, en had de ultieme opdracht de Christuskracht onder de mensen te brengen.

Wat is het altaar in deze, dat ga ik opzoeken.

Dankjewel voor je verhelderende visie. 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het was bedoeld als humor.

de humor
 zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈhymɔr]

eigenschap of keer dat je grappen maakt of om iets grappigs kunt lachen
Voorbeelden:  `gevoel voor humor hebben`, `een man met humor` droge humor (geestige opmerking of komisch gedrag waarbij je je gevoelens niet laat merken)

Ja achteraf bekeken en nu ik de aanhalingstekens zie staan valt mijn euro. Blij dat je nog aan humor doet, ik zag het nooit aankomen lol.

13 uur geleden zei Plume:

De wraakgod is niet de Vader, want Die gaf Zijn Zoon voor alle mensen. In Hem is in het geheel geen duisternis.  Daarom heb ik moeite met die “zielen onder het altaar”. 

Dus als uw geliefden en jij vermoord worden, maar uw ziel leeft verder en het onrecht tiert verder; gaat gij dan niet om rechtvaardigheid roepen? Vergiffenis kan niet zonder schuldbekentenis en “bekering”. Vergiffenis betekent ook niet moord vrij spel geven. En dan al zeker niet omdat ze in Hem geloven. 

De wraak komt God toe is 1 van de mooiste zaken dat een geloof kan prediken. Het betekent het einde van recht in eigen handen en lijfstraffen. 

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei thom:

Opzoeken, onderzoeken, uitzoeken.

Onder het altaar is m.i. hetzelfde als ''onder'' het juk van Jezus; door overgave aan Hem van het aardse en dienstbaarheid betreft het Hem dienen (wanneer hebben wij U onderdak gegeven, wanneer eten of drinken gegeven, verzorgd).

 

Ja zo zag (zie) ik dat ook. Maar juist daarom zat ik met de wraak-vraag.  Die heb jij nu verhelderd. 

12 uur geleden zei Fundamenteel:

Ja achteraf bekeken en nu ik de aanhalingstekens zie staan valt mijn euro. Blij dat je nog aan humor doet, ik zag het nooit aankomen lol.

Dus als uw geliefden en jij vermoord worden, maar uw ziel leeft verder en het onrecht tiert verder; gaat gij dan niet om rechtvaardigheid roepen? Vergiffenis kan niet zonder schuldbekentenis en “bekering”. Vergiffenis betekent ook niet moord vrij spel geven. En dan al zeker niet omdat ze in Hem geloven. 

De wraak komt God toe is 1 van de mooiste zaken dat een geloof kan prediken. Het betekent het einde van recht in eigen handen en lijfstraffen. 

Je begrijpt er niks van.  Rechtvaardigheid vindt plaats ja. Als een gegevenheid, dat onzichtbaar de wereld bestuurt.  Het is echter niet op basis van rechtvaardigheid dat de zondaar tot God terug kan keren. Enkel liefde en dit door geloof. Om niet.  Zolang een mens rancune blijft koesteren kan hij de gratie niet ontvangen.  Hij blijft dan eten van de boom van kennis van goed en kwaad. (Karma, altijd voortdurende actie-reactie).

Daarom leerde Christus je bidden: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat zijn niet zomaar woorden en zinnen, daar schuilt diepe spirituele waarheid in.

Matteus 18

21-35 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Plume:

et is echter niet op basis van rechtvaardigheid dat de zondaar tot God terug kan keren. Enkel liefde en dit door geloof. Om niet.  Zolang een mens rancune blijft koesteren kan hij de gratie niet ontvangen.  

Deze redenering klopt niet.
Als je iets 'om niet' krijgt, dan zijn daar geen voorwaarden aan verbonden.
Dan zou het namelijk zijn: 'onder bepaalde voorwaarden'.
En aangezien er volgens jou voorwaarden worden gesteld, is er geen sprake van 'om niet'.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Deze redenering klopt niet.
Als je iets 'om niet' krijgt, dan zijn daar geen voorwaarden aan verbonden.
Dan zou het namelijk zijn: 'onder bepaalde voorwaarden'.
En aangezien er volgens jou voorwaarden worden gesteld, is er geen sprake van 'om niet'.

Om niet wil zeggen, niet door jou verdiend, het wordt  je geschonken. Als  jouw portemonnee helemaal vol zit met plastic Albert Heijn muntjes waar jij aan vasthoudt, dus die je weigert los te laten, op te geven, dan kunnen er geen geschonken euro’s in.  Zo is dat ook met je subtiel energetisch lichaam.       Het is geen kwestie van verdienen maar van graag willen ontvangen. En wie wil kunnen ontvangen zal het oude moeten “geven”, opgeven, loslaten.  Zo is dat ook met de liefde. Haat, rancune, moet wijken als je vervuld wilt worden van Gods liefde. 

Je kunt het energetisch lichaam ook vergelijken met een graal (ons subtiel energetisch lichaam) waarin slootwater (alle negatieve emoties en gedachten) zit en waar zuiver water in uitgeschonken wordt.  Als je dat water wilt ontvangen zul je het slootwater op moeten willen geven en dus los moeten willen laten, overgave. Want dat water is een bron zonder einde en blijft dus stromen, zodat het slootwater er op den duur helemaal uitgewassen is.  Wie haat, rancune, bitterheid, etcetera wil blijven koesteren, houdt dat slootwater vast, laat zich niet wassen. 
 

Het kan om niet ontvangen worden, maar om het te kúnnen ontvangen  is het wel nodig dat de bereidheid daartoe er is. Is die wens, dat verlangen, er niet, dan kan het niet worden ontvangen.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:

Nog eenvoudiger?

 

Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander.

Maar waarom is dat?  Dat legde ik uit. Matteüs zegt hetzelfde zo:
 

Matteüs 6: 22 (SV77) De kaars van het lichaam is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen;

23Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn!

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-2-2020 om 12:59 zei sjako:

Zoals bijna alles in Openbaring is het ook hier weer overdrachtelijk bedoeld. Als je het letterlijk neemt dan zitten alle martelaren onder een altaar. Dat is niet aannemelijk natuurlijk. Je kan dit een beetje vergelijken met wat in Genesis staat

Genesis 4:10 Daarop zei Hij: ‘Wat heb je gedaan? Luister! Het bloed van je broer roept naar mij vanaf de grond...

Bloed kan niet praten natuurlijk. Dat bloed betekende dat er wat is gebeurd met zijn broer en dat het om actie vraagt. 
Zo ook de martelaren. Dit vraagt om recht om wat ze is aangedaan.

"Zoals bijna alles..." 

Ik vraag me echt af waarom je nu vrij redelijke argumenten kan aandragen waarom dit overdrachtelijk, of figuurlijk bedoeld kan zijn, terwijl je in een ander topic op geen enkele manier aannemelijk kan maken waarom de 144.000 (in Openbaring) een letterlijk getal betreft. Dus misschien moet ik die vraag dan in dit topic onder de aandacht brengen. 😎

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-2-2020 om 12:59 zei sjako:

Zoals bijna alles in Openbaring is het ook hier weer overdrachtelijk bedoeld. Als je het letterlijk neemt dan zitten alle martelaren onder een altaar. Dat is niet aannemelijk natuurlijk. Je kan dit een beetje vergelijken met wat in Genesis staat

Genesis 4:10 Daarop zei Hij: ‘Wat heb je gedaan? Luister! Het bloed van je broer roept naar mij vanaf de grond...

Bloed kan niet praten natuurlijk. Dat bloed betekende dat er wat is gebeurd met zijn broer en dat het om actie vraagt. 
Zo ook de martelaren. Dit vraagt om recht om wat ze is aangedaan.

 

 Genesis 4: 10-16  toont enkel maar de werking van de Wet, die van Karma is. Het is niet de Wet die zalig maakt. En ondanks de zonde is God toch met die mens die onder de Wet is. God toont reeds iets van de genade aan de broedermoordenaar Kaïn. 
 

Gen. 4: 10-16 Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwtDaarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.

Als God niet iedere zondaar in zekere mate de hand boven het hoofd hield, zoals hier ook bij Kaïn, dan zou geen mens voldoende tijd van leven hebben gehad om iets te leren en tot voortschrijdend inzicht te komen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Plume:

Om niet wil zeggen, niet door jou verdiend,

Dat is niet de juiste omschrijving van 'om niet'. 
Je kunt heel goed iets om niet ontvangen terwijl je het helemaal niet hebt verdiend.

Vervolgens begin je over een 'subtiel energetisch lichaam' maar dat heeft niets met mijn opmerking te maken.
Die was: Om niet betekent: zonder voorwaarden, gratis.
En aangezien er volgens jou toch voorwaarden zijn, is hier geen sprake van 'om niet'. 
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Plume:

Ja zo zag (zie) ik dat ook. Maar juist daarom zat ik met de wraak-vraag.  Die heb jij nu verhelderd. 

Je begrijpt er niks van.  Rechtvaardigheid vindt plaats ja. Als een gegevenheid, dat onzichtbaar de wereld bestuurt.  Het is echter niet op basis van rechtvaardigheid dat de zondaar tot God terug kan keren. Enkel liefde en dit door geloof. Om niet.  Zolang een mens rancune blijft koesteren kan hij de gratie niet ontvangen.  Hij blijft dan eten van de boom van kennis van goed en kwaad. (Karma, altijd voortdurende actie-reactie).

Daarom leerde Christus je bidden: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat zijn niet zomaar woorden en zinnen, daar schuilt diepe spirituele waarheid in.

Matteus 18

21-35 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Jij snapt er nix van. De zondaar keert dan ook niet terug tot God maar zal naar de poel des vuur gestuurd worden. Let wel, zondaars zonder berouw. Zonder schuldbekentenis geen vergiffenis.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Levi:

Ik vraag me echt af waarom je nu vrij redelijke argumenten kan aandragen waarom dit overdrachtelijk, of figuurlijk bedoeld kan zijn, terwijl je in een ander topic op geen enkele manier aannemelijk kan maken waarom de 144.000 (in Openbaring) een letterlijk getal betreft. Dus misschien moet ik die vraag dan in dit topic onder de aandacht brengen. 😎

Het gaat nu om Openbaring 6:9

Toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren wegens het woord van God en wegens het getuigenis dat ze hadden gegeven.  10 Ze riepen met luide stem: ‘Hoelang duurt het nog, Soevereine Heer, heilige en ware God, voordat u oordeelt en ons bloed wreekt op de bewoners van de aarde?

1 zielen hebben na hun dood geen bewustzijn Prediker 9:5

2. het kan niet letterlijk zijn omdat al die duizenden personen nooit onder een altaar passen. Zou ook niet echt comfortabel zijn. 
Op een altaar wordt geofferd. De zielen hier wordt het leven zelf mee bedoelt. In Leviticus 3 zien we dat bloed wat gesprenkeld werd op het altaar de ziel van het dier  vertegenwoordigd. Dat hier de zielen van de geslachte zielen onder een altaar worden gezien is omdat hun dood beschouwd wordt als een offer. Zij stierven een marteldood. 

Net zoals het bloed van Abel riep om gerechtigheid, zo roepen ook die geslachte Christenen om gerechtigheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:
15 uur geleden zei Plume:

Om niet wil zeggen, niet door jou verdiend,

Dat is niet de juiste omschrijving van 'om niet'. 
Je kunt heel goed iets om niet ontvangen terwijl je het helemaal niet hebt verdiend.

Vervolgens begin je over een 'subtiel energetisch lichaam' maar dat heeft niets met mijn opmerking te maken.
Die was: Om niet betekent: zonder voorwaarden, gratis.
En aangezien er volgens jou toch voorwaarden zijn, is hier geen sprake van 'om niet'. 

'Genade' (of 'gratie', vgl het Engelse 'grace') is per definitie onverdiende gunst. Dat is nou juist het hele punt van genade. Romeinen 11:

6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Het Griekse grondwoord is 'charis'. Vergelijk ook 'charisma' (gave) en het Engelse 'charity' (liefdadigheid).

Citaat:

charis: grace, kindness

Original Word: χάρις, ιτος, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: charis
Phonetic Spelling: (khar'-ece)
Definition: grace, kindness
Usage: (a) grace, as a gift or blessing brought to man by Jesus Christ, (b) favor, (c) gratitude, thanks, (d) a favor, kindness.

...

5485 /xáris ("grace") answers directly to the Hebrew (OT) term 2580 /Kaná ("grace, extension-toward"). Both refer to God freely extending Himself (His favor, grace), reaching (inclining) to people because He is disposed to bless (be near) them.

Bron: https://biblehub.com/greek/5485.htm

Citaat:

charisma: a gift of grace, a free gift

Original Word: χάρισμα, ατος, τό
Part of Speech: Noun, Neuter
Transliteration: charisma
Phonetic Spelling: (khar'-is-mah)
Definition: a gift of grace, a free gift
Usage: a gift of grace, an undeserved favor.

Bron: https://biblehub.com/greek/5486.htm

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:


Die was: Om niet betekent: zonder voorwaarden, gratis.
En aangezien er volgens jou toch voorwaarden zijn, is hier geen sprake van 'om niet'. 
 

Als jouw portemonnee gevuld is met stenen en je die niet wilt loslaten, past het gratis geld er niet in. Dat valt naast je portemonnee en een ander pakt het wel op. Het blijft gratis en zonder voorwaarden gegeven. Je kon het alleen niet ontvangen omdat je van stenen houdt en wel zoveel dat je die niet wilt loslaten. Dat ligt aan jou, niet aan het geschenk.

Zo is dat ook met het ontvangen van Christus in je binnenste.  Dat gebeurt in je subtiel energetisch lichaam. Dat zit van binnen.  En wie wil kunnen ontvangen zal het oude moeten “geven”, opgeven, loslaten.  Zo is dat ook met de liefde. Haat, rancune, moet wijken als je vervuld wilt worden van Gods liefde. 

Je kunt het energetisch lichaam ook vergelijken met een graal (ons subtiel energetisch lichaam) waarin slootwater (alle negatieve emoties en gedachten) zit en waar zuiver water in uitgeschonken wordt.  Als je dat water wilt ontvangen zul je het slootwater op moeten willen geven en dus los moeten willen laten, overgave. Want dat water is een bron zonder einde en blijft dus stromen, zodat het slootwater er op den duur helemaal uitgewassen is.  Als je dat niet wilt, dus als je haat, rancune, bitterheid, etcetera wil blijven koesteren, dan kan dat dus niet, want in Hem is geen duisternis.

Het is om niet gegeven, maar om het te kúnnen ontvangen  is het wel nodig dat de bereidheid daartoe er is. Is die wens, dat verlangen, er niet, dan kan het niet worden ontvangen, omdat de ontvanger het afwijst. En God dwingt niet. Liefde kan per definitie niet worden afgedwongen.

Dit verandert niets aan het feit dat het geschenk is gegeven en blijft gegeven. Ook al wijst de ontvanger het op dit moment af. Ooit gaan al die stenen zo zwaar wegen dat je ze niet meer koesteren wilt of kunt. Dan is het geschenk er nog steeds, geduldig wachtend tot de ontvanger Hem wil ontvangen. Dan legt men die stenen neer, laat ze los, dan is de grond rijp.

Embrace-Jesus.jpg

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Matteüs 13: 1-9

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!’

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Plume:

Als jouw portemonnee gevuld is met stenen en je die niet wilt loslaten, past het gratis geld er niet in. Dat valt naast je portemonnee en een ander pakt het wel op. Het blijft gratis en zonder voorwaarden gegeven. Je kon het alleen niet ontvangen omdat je van stenen houdt en wel zoveel dat je die niet wilt loslaten. Dat ligt aan jou, niet aan het geschenk.

Zo is dat ook met het ontvangen van Christus in je binnenste.

Ik heb geen stenen in mijn portemonnee. Ik heb geld op mijn bankrekening, en daar kan altijd meer bij. Die is nooit 'vol'. Gratis geld dat zonder voorwaarden wordt gegeven is altijd welkom.
Als daar de voorwaarde aan zit dat ik eerst iets anders weg moet doen, is het niet 'om niet'. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik heb geen stenen in mijn portemonnee. Ik heb geld op mijn bankrekening, en daar kan altijd meer bij. Die is nooit 'vol'. Gratis geld dat zonder voorwaarden wordt gegeven is altijd welkom.
Als daar de voorwaarde aan zit dat ik eerst iets anders weg moet doen, is het niet 'om niet'. 

Het lijkt me dat je een probleem hebt met je verbeeldend vermogen. Metaforen kun je dan niet begrijpen. 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Plume:

Het lijkt me dat je een probleem hebt met je verbeeldend vermogen. Metaforen kun je dan niet begrijpen. 

Als je een metafoor nodig hebt om mensen iets doodsimpels uit te leggen, is er al iets mis met de doodsimpele.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als je een metafoor nodig hebt om mensen iets doodsimpels uit te leggen, is er al iets mis met de doodsimpele.

Dit begrijp ik niet. Kun je uitleggen wat je precies bedoelt? Wat is het doodsimpele waar iets mee mis is volgens jou?

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-1-2020 om 15:22 zei sjako:

Maar hierin verschillen we niet van mening. Dat zei ik ook al. Al denk ik dat het niet om de hemel gaat maar om het herstelde paradijs.

Het paradijs is volgens de Bijbel niet op de aarde. Kijk maar:
 

2Cor.12:02

Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het- dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon - of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het - dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Plume:

Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het- dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon - of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het - dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Paulus vertelt hier over een visioen over het paradijs op aarde. Dat wordt met de derde hemel bedoelt. Het Paradijs was op aarde, maar daaruit werd de mens verdreven. Pas in de toekomst is het paradijs weer hersteld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Paulus vertelt hier over een visioen over het paradijs op aarde. Dat wordt met de derde hemel bedoelt. Het Paradijs was op aarde, maar daaruit werd de mens verdreven. Pas in de toekomst is het paradijs weer hersteld.

De hemel moet gewoon in je , dus op de aarde (= in je lichaam), neerdalen sjako. Er zijn in feite geen twee.  Het is een. Zelfrealisatie = de volheid = de vereniging in Christus = de twee een gemaakt (Thomas).  De dualiteit opgeheven. In alle mensen komt dat goed. Rom.21,36 want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Plume:

De hemel moet gewoon in je , dus op de aarde (= in je lichaam), neerdalen sjako. Er zijn in feite geen twee.  Het is een. Zelfrealisatie = de volheid = de vereniging in Chrustus = de twee een gemaakt (Thomas).  De dualiteit opgeheven. In alle mensen komt dat goed. Rom.21,36 want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid.

Welnee. Op de website van broeders in Christus vond ik een heel acceptabele verklaring.

Wat is de derde hemel? Gelukkig komt de apostel Petrus ons hier te hulp. In zijn tweede brief vermaant hij zijn lezers de verwachting van Jezus’ wederkomst levend te houden. En hij waarschuwt hen daarbij voor mensen die dat zullen beginnen te ontkennen: naar hun mening zal alles altijd zo blijven als het altijd al is geweest:

Vergeet vooral niet dat er … spotters zullen komen, die … smalend vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? … maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ (2 Petrus 3:3-4)

Zulke mensen, zegt Petrus, vergeten (hoewel ze het kunnen weten!) dat alles niet vanaf de schepping altijd al zo is geweest als het nu is:

Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water … en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. (2 Petrus 3:5-6)

Hij betoogt dus dat God in het begin ‘een hemel en een aarde’ heeft geschapen, maar die zijn vergaan, vernietigd door het water van de zondvloed, teruggekeerd tot de staat van ‘woest en ledig’. De wereld waar we nu in leven, zegt hij, is dus al het tweede ‘stel’. Dat valt af te leiden uit de beschrijving in Genesis 8 en 9:1-7, van de toestand na de vloed en de opdracht de aarde opnieuw te bevolken, die grote overeenkomsten vertoont met de beschrijving van de situatie onmiddellijk na de schepping en de eerste opdracht om de aarde te bevolken. Met andere woorden: in Petrus’ beschrijving zijn er na de vloed een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan. Niet dat de aarde en hemel fysiek zijn vernietigd, zodat God in plaats daarvan nieuwe heeft moeten scheppen; wat God vernietigde was de volslagen goddeloos geworden menselijke maatschappij van die dagen. En na de vloed is er een nieuwe maatschappij ontstaan, afstammend van de rechtvaardige Noach. Maar na een relatief korte tijd is ook die nieuwe maatschappij weer dezelfde verkeerde kant opgegaan.

Dus de 1e hemel (of regering) was voor de vloed. Nu zitten we dus onder regering van de tweede hemel. De derde hemel is dus het Messiaanse Koninkrijk. Dit zeggen de JG ook.  Die man waar Paulus het over heeft is waarschijnlijk hijzelf. Hij heeft een visioen gehad hoe de wereld eruit ziet onder de derde hemel (of regering). 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-2-2020 om 20:01 zei Plume:

Om niet wil zeggen, niet door jou verdiend, het wordt  je geschonken. Als  jouw portemonnee helemaal vol zit met plastic Albert Heijn muntjes waar jij aan vasthoudt, dus die je weigert los te laten, op te geven, dan kunnen er geen geschonken euro’s in.  Zo is dat ook met je subtiel energetisch lichaam.       Het is geen kwestie van verdienen maar van graag willen ontvangen. En wie wil kunnen ontvangen zal het oude moeten “geven”, opgeven, loslaten.  Zo is dat ook met de liefde. Haat, rancune, moet wijken als je vervuld wilt worden van Gods liefde. 

Je kunt het energetisch lichaam ook vergelijken met een graal (ons subtiel energetisch lichaam) waarin slootwater (alle negatieve emoties en gedachten) zit en waar zuiver water in uitgeschonken wordt.  Als je dat water wilt ontvangen zul je het slootwater op moeten willen geven en dus los moeten willen laten, overgave. Want dat water is een bron zonder einde en blijft dus stromen, zodat het slootwater er op den duur helemaal uitgewassen is.  Wie haat, rancune, bitterheid, etcetera wil blijven koesteren, houdt dat slootwater vast, laat zich niet wassen. 
 

Het kan om niet ontvangen worden, maar om het te kúnnen ontvangen  is het wel nodig dat de bereidheid daartoe er is. Is die wens, dat verlangen, er niet, dan kan het niet worden ontvangen.

 

Op 16-2-2020 om 05:28 zei Dat beloof ik:

Dat is niet de juiste omschrijving van 'om niet'. 
Je kunt heel goed iets om niet ontvangen terwijl je het helemaal niet hebt verdiend.

Dat zeg ik. Gamma. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Kan een rups besluiten geen vlinder te worden? Nee natuurlijk niet.  Het is God die het werken en het willen doet. Als je dit beseft kun je wel meegeven of je hakken in het zand zetten. Maar ook dan gebeurt uiteindelijk toch wat God wil. En Hij wil dat iedereen vervuld wordt van Christus.  En ook het loslaten van de Albert Heijn muntjes is wat Hij bewerkstelligt. God zal zijn alles in allen.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid