Spring naar bijdragen
Yoni

Genesis 2:17

Aanbevolen berichten

22 uur geleden zei ZENODotus:

want daar ben je niet meer dan een refaim, een schim.

Waar staat dat. Een mens vergaat toch tot stof?

22 uur geleden zei ZENODotus:

Het is een tegenstelling, een veel gebruikte stijl in de Hebreeuwse poëtische literatuur, het zet de slechte die naar het dodenrijk gaat, af tegen de arme

En waar staat waar de goede naartoe gaat? Heb duidelijk aangetoond dat iedereen naar Sheool gaat, ook Job bijv.

22 uur geleden zei ZENODotus:

Ik zou het niet gezegd hebben moest ik gewoon niet weer beticht worden van onjuiste informatie door een JG,

Ja stel je voor....Over arrogant gesproken.

22 uur geleden zei ZENODotus:

Verder daar ik hierin afgestudeerd ben, is het nogal vervelend met vooringenomenheid op het onderwerp te maken te krijgen en onder de noemer geplaatst worden dat je maar eens die bijbelverzen moet lezen,alsof ik niet zou kunnen lezen.

En de broeders, en ik, hebben dus niet gestudeerd? Ben je Katholiek theoloog of protestants. Die hebben allebei gestudeerd en zeggen alletwee wat anders. Het maakt dus niet uit dat je gestudeerd hebt, maar wat je gestudeerd hebt. Ik ken meerdere katholieke geestelijken die later JG zijn geworden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Dat beloof ik:

Die keuze is er dan ook niet. Precies daarom beginnen de 10 geboden met  "Vereer naast mij geen andere goden".  Daar zit niks vrije keus in hoor.

Je kan er voor kiezen het niet te doen of wel. Als je het niet doet moet je dealen met de gevolgen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei sjako:

Waar staat dat. Een mens vergaat toch tot stof?

Ja, het stoffelijke zeker. In het geestelijke is er onderscheidt

Prediker 3

20 Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof.

21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

Ja, het stoffelijke zeker. In het geestelijke is er onderscheidt

Prediker 3

20 Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof.

21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?

In de NWV staat deze tekst als volgt:

21 Wie weet of de geest van de mensenzonen opstijgt naar boven en of de geest van de dieren neerwaarts daalt naar de aarde?

Geniepig en ogenschijnlijk kleine verandering, maar maakt een wereld van verschil.

Verderop in Prediker staat nog meer over deze kwestie:

En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. (Pred.12:7, SV)

Duidelijke taal van Salomo.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Kaasjeskruid

Ja er zitten meer lagen in die tekst want, de onrechtvaardigen worden vaak vergeleken met beesten. Die tekst zegt gewoon dat rechtvaardigen naar God gaan en onrechtvaardigen de hel, gelijk na het uitblazen van de laatste adem.

18 minuten geleden zei Thinkfree:

21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Thinkfree:

@Kaasjeskruid

Ja er zitten meer lagen in die tekst want, de onrechtvaardigen worden vaak vergeleken met beesten. Die tekst zegt gewoon dat rechtvaardigen naar God gaan en onrechtvaardigen de hel, gelijk na het uitblazen van de laatste adem.

Volgens mij komt ieder mens voor God te staan en gaat dus elke geest omhoog. Vervolgens wordt men van daaruit verwezen naar de hemel of de hel.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft. (Pred.12:7, SV)

Precies, alleen iets dat onrechtvaardig is keert niet weder tot God, maar stoot hij af indien men zijn offer en liefde nier aangenomen heeft in dit leven.

Want vreest hem die macht heeft ziel en lichaam te verderven in hel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

In de NWV staat deze tekst als volgt:

21 Wie weet of de geest van de mensenzonen opstijgt naar boven en of de geest van de dieren neerwaarts daalt naar de aarde?

Geniepig en ogenschijnlijk kleine verandering, maar maakt een wereld van verschil.

In de NBV staat het zo:

Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt - naar de aarde?

En in de Naardense Bijbel:

Wie kan beweren
dat de adem van de zonen van de mens,
dat die opstijgt naar boven,-
en de adem van de dieren,
dat die neerdaalt
   naar beneden, naar de aarde?

Willibrordvertaling:

En wie weet of de levensgeest van de mens omhoog gaat en die van het dier omlaag naar de aarde?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Volgens mij komt iedereen voor God te staan en gaat dus elke geest omhoog

Dat denk ik niet, er zijn op dit moment engelen(geesten) gebonden in hel wachtende het oordeel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

De hel is vooralsnog leeg m.i.

Numeri

32 En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die Korach toebehoorden, en al de have.

33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Numeri

32 En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die Korach toebehoorden, en al de have.

33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.

Ik maak onderscheid tussen het dodenrijk (hades) en de hel (gehenna). 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Bastiaan73:

In de NBV staat het zo:

Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt - naar de aarde?

En in de Naardense Bijbel:

Wie kan beweren
dat de adem van de zonen van de mens,
dat die opstijgt naar boven,-
en de adem van de dieren,
dat die neerdaalt
   naar beneden, naar de aarde?

Willibrordvertaling:

En wie weet of de levensgeest van de mens omhoog gaat en die van het dier omlaag naar de aarde?

Er zit een diepere betekenis in want wat moet eraf dalen als het al op de aarde is? Enige mogelijkheid is nederdalende in de aarde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik maak onderscheid tussen het dodenrijk (hades) en de hel (gehenna). 

Waarom zou de zinsnede dan specifiek zo geschreven zijn? 

33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle, dit impliceert het behouden van het bewustzijn.

Ook spreekt openbaringen dat er geesten uit de afgrond komen als straf, dit is de hel.

Gelijkenis van de rijke man en arme lazerus, wekt de indruk dat men gelijk bewust is van hun toestand, na hun dood.

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Thinkfree:

Waarom zou de zinsnede dan specifiek zo geschreven zijn? 

33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle, dit impliceert het behouden van het bewustzijn.

Ook spreekt openbaringen dat er geesten uit de afgrond komen als straf, dit is de hel.

Gelijkenis van de rijke man en arme lazerus, wekt de indruk dat men gelijk bewust is van hun toestand, na hun dood.

Ik betwist dan ook niet dat we bij bewustzijn blijven. Maar ik ben van mening dat de grondwoorden in de Bijbel niet altijd terecht worden vertaald met hel. Wellicht geeft het volgende je wat meer zicht op deze kwestie:

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik betwist dan ook niet dat we bij bewustzijn blijven

Hoe kun je dan zeggen dat de hel leeg is? Onrechtvaardigen zonder Jezus zijn echt niet waar God is hoor of worden deel in hem.

Het meest consistent naar de bijbel is dat het stoffelijke sterft en niet meer is, terwijl het geestelijke onmiddelijk zijn plek weet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Thinkfree:

Hoe kun je dan zeggen dat de hel leeg is? Onrechtvaardigen zonder Jezus zijn echt niet waar God is hoor of worden deel in hem.

Het meest consistent naar de bijbel is dat het stoffelijke sterft en niet meer is, terwijl het geestelijke onmiddelijk zijn plek weet.

En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. (Op.20:14, SV)

Hoe verklaar jij bovenstaande vers dan? Hoe kan de hel nu in de hel worden geworpen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. (Op.20:14, SV)

Hoe verklaar jij bovenstaande vers dan? Hoe kan de hel nu in de hel worden geworpen?

Dat denk ik wel want, het tijdelijke verwisseld zich in het eeuwige,.. definitief.

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

In de Hebreeuwse grondtekst staat Prediker 3:21 zo:

Prediker3-21.jpg

 

Bron: https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/qoh3.pdf

@Levi @Chaim @nikie90 hoe moeten we dit verstaan?

Ik lees geen vloeiend Hebreeuws hoor bas. Wel weet ik, in de kaballa, als je het interessant vindt , hier zijn dieren zielen geschapen uit een lagere sefirot en wordt o.a. 3:21 daarvoor als bron gebruikt.. wat betekent dat deze vers niet als afvragend wordt verstaan maar als conclusie. 

bewerkt door nikie90

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Thinkfree:

Dat denk ik wel want, het tijdelijke verwisseld zich in het eeuwige,.. definitief.

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs

Juist deze constructie impliceert dat er dus verkeerd wordt vertaald. Ik ben van mening dat de doden eerst in het dodenrijk terecht komen, deze is dus tijdelijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Juist deze constructie impliceert dat er dus verkeerd wordt vertaald. Ik ben van mening dat de doden eerst in het dodenrijk terecht komen, deze is dus tijdelijk.

Dan krijg je:

Zojuist zei Kaasjeskruid:

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken

De dood staat dan apart van het dodenrijk.

Ik lees het zo:

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, 

Zowel de fysiek als geestelijke doden, de zee is fysiek, de dood beide fysiek als geestelijk,  de hel, de geestelijke dood.

Beide fysiek als geestelijk worden definitief geworpen in de hel.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

Dan krijg je:

De dood staat dan apart van het dodenrijk.

Ik lees het zo:

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, 

Zowel de fysiek als geestelijke doden, de zee is fysiek, de dood beide fysiek als geestelijk,  de hel, de geestelijke dood.

Beide fysiek als geestelijk worden definitief geworpen in de hel.

 

Dus dan worden ze even uit de hel gehaald om er vervolgens weer in geworpen te worden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus dan worden ze even uit de hel gehaald om er vervolgens weer in geworpen te worden?

Geest en lichaam zullen verenigd worden.

De zee in openbaringen staat voor mensenmassa, koninkrijken en aardrijk overigens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Thinkfree:

Dan krijg je:

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken

Inderdaad, dit is de correcte vertaling. De dood wordt hier voorgesteld als macht en het dodenrijk als een tijdelijke verblijfsplaats. Om een lang verhaal kort te maken:

http://www.worldwideweep.nl/doodendodenrijk.htm

Tot op bepaalde hoogte kan ik meegaan in het hebben van een andere mening hieromtrent en hoeft het zeker geen breekpunt te zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid