Spring naar bijdragen
Yoni

Genesis 2:17

Aanbevolen berichten

4 minuten geleden zei Nicky O:

Als beeld, dat alle doden verzameld worden.

Das vreemd want dan had men het aadrijk ook moeten noemen, er staat alleen zee, dood, hel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Thinkfree:

Das vreemd want dan had men het aadrijk ook moeten noemen, er staat alleen zee, dood, hel.

Het gaat erom dat iedereen, niemand uitgezonderd, voor de troon van God komt te staan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Nicky O:

Het gaat erom dat iedereen, niemand uitgezonderd, voor de troon van God komt te staan.

Ja dat begrijp ik, maar dat is nog geen antwoord op:

 

2 minuten geleden zei Nicky O:

Das vreemd want dan had men het aadrijk ook moeten noemen, er staat alleen zee, dood, hel.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Ja dat begrijp ik, maar dat is nog geen antwoord op:

 

 

Ik vind het niet vreemd. Het is een verzameling van alle doden. Maar toch.. nu ik het nogmaals lees..

En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

Hier staat dat de doden uit de zee niet in de poel van het vuur geworpen worden, hetgeen me doet vermoeden dat de doden uit de zee de rechtvaardigen in Hem zijn, de gedoopten, zij die in het Boek des levens staan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Nicky O:

Ik vind het niet vreemd. Het is een verzameling van alle doden. Maar toch.. nu ik het nogmaals lees..

En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

Hier staat dat de doden uit de zee niet in de poel van het vuur geworpen worden, hetgeen me doet vermoeden dat de doden uit de zee de rechtvaardigen in Hem zijn, de gedoopten, zij die in het Boek des levens staan.

Her lijkt mij handig dat je de teksten die daarop volgen ook te lezen😉

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Nicky O:

Lees je iets dat tegenstrijdig is dan?

Ja Zie

10 minuten geleden zei Nicky O:

Ik vind het niet vreemd. Het is een verzameling van alle doden. Maar toch.. nu ik het nogmaals lees..

En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

Hier staat dat de doden uit de zee niet in de poel van het vuur geworpen worden, hetgeen me doet vermoeden dat de doden uit de zee de rechtvaardigen in Hem zijn, de gedoopten, zij die in het Boek des levens staan.

Lees vers 15 erbij

6 minuten geleden zei Thinkfree:

Her lijkt mij handig dat je de teksten die daarop volgen ook te lezen😉

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs

Je conclusie klopt dan niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Thinkfree:

Ja Zie

Lees vers 15 erbij

Je conclusie klopt dan niet.

Misschien heb je gelijk. Dan blijf ik bij mijn eerste standpunt. De zee als graf. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Nicky O:

Misschien heb je gelijk. Dan blijf ik bij mijn eerste standpunt. De zee als graf. 

Kan, ik zie de zee als fysiek, hel als geestelijk en dood allicht alle duistere krachten en machten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Nicky O:

Het gaat erom dat iedereen, niemand uitgezonderd, voor de troon van God komt te staan.

En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. (Op.20:11-12, SV)

Worden gelovigen geoordeeld naar hun werken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Worden gelovigen geoordeeld naar hun werken?

Niemand kan goed doen vanuit zichzelf. Het is het werk van onze Here Jezus aan het kruis, waardoor wij gelovigen gerechtvaardigd zijn. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Nicky O:

Niemand kan goed doen vanuit zichzelf. Het is het werk van onze Here Jezus aan het kruis, waardoor wij gelovigen gerechtvaardigd zijn. 

Dus staan daar geen gelovigen voor die troon.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus staan daar geen gelovigen voor die troon.

Inderdaad, geen oordeel, want wij zijn in Hem.

Rom. 3:21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd:
namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.
Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is.
Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Nicky O:

Inderdaad, geen oordeel, want wij zijn in Hem.

Wij komen voor een andere zetel te staan:

Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (2Kor.5:10, SV)

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Nicky O:
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus staan daar geen gelovigen voor die troon.

Inderdaad, geen oordeel, want wij zijn in Hem.

Romeinen 2:

6 Die een ieder vergelden zal naar zijn werken:
7 Hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven;
8 Maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.
9 Verdrukking en benauwdheid [zal] [komen] over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek;
10 Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.
11 Want er is geen aanzien des persoons bij God.
12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
13 Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.
14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet;
15 Immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen,
16 Ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

🤔

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Bastiaan73:

Romeinen 2:

6 Die een ieder vergelden zal naar zijn werken:
7 Hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven;
8 Maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.
9 Verdrukking en benauwdheid [zal] [komen] over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek;
10 Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.
11 Want er is geen aanzien des persoons bij God.
12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
13 Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.
14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet;
15 Immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen,
16 Ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

🤔

De gelovige als persóon wordt niet geoordeeld voor de rechterstoel van Christus, maar er wordt wel beloond naar daden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Alle pogingen om uit te leggen hoe e.e.a. zal gaan verlopen zegt voornamelijk iets over de persoon die de uitleg doet; hoe hij of zij hoopt dat het zal verlopen. We kunnen uiteraard de teksten er uit pikken die een zo gunstig mogelijk scenario schetsen maar uiteindelijk weet niemand het echt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Thinkfree:

Ach willempje verschillende woorden kunnen hetzelfde zijn, zie de bewoording voor satan is in het o.t en n.t anders maar bedoeld men hetzelfde. Zo is het ook met de hel, ik gebruik dat woord als sammenvatting van de verschillende bewoordingen waarvan ik weet men hetzelfde bedoeld.

In dit geval duidelijk niet. Sheool is de plaats waar de doden naar toe gaan. In het Grieks is dat Hades. Dat kan je zien omdat sommige schriftgedeeltes uit het OT aangehaald worden in het NT. Bijv Psalm 16:10: Want gij zult mijn ziel in Sjeool niet verlaten. Gij zult niet toestaan dat hij... enz.

Deze tekst wordt aangehaald in Handelingen 2:31 (vanaf 29 voor de duidelijkheid) 29 Mannen, broeders, sta me toe vrijuit met jullie over het familiehoofd David te praten. Hij is overleden en begraven,+ en zijn graf is tot op deze dag bij ons.30 Hij was een profeet en hij wist dat God hem met een eed had gezworen dat een van zijn nakomelingen op zijn troon zou zitten.+ 31 Daarom voorzag hij de opstanding van de Christus en sprak hij erover. Hij zei dat de Christus niet achtergelaten zou worden in het Graf (Hades) en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan.

Jezus was in Hades. Werd Jezus gepijnigd door vlammen? Nee natuurlijk niet. Die vlammen komen van Gehenna, een vuilnisbelt netten buiten Jeruzalem. Daar werden ook misdadigers verbrand. Een vergelijk met de toestand van onrechtvaardigen. Een eeuwige oneervolle dood. 

Tartarus wordt ook met 'hel' vertaald, maar is eigenlijk een soort van gevangenis voor afvallige engelen tentijde van de Vloed.

19 uur geleden zei Bastiaan73:

Daar staat 'wateren', niet 'zee'.

De wateren stellen de volkeren voor. Bastiaan haalde het al aan. Babylon de Grote is dan ook het hele stelsel van valse religie. 

15 uur geleden zei Thinkfree:

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs

De hel kan dus niet de poel des vuurs zijn. Hades werd in de poel des vuurs gegooid. De (eerste) dood (Hades) wordt teniet gedaan. De rechtvaardigen hebben een opstanding gekregen, het zij op aarde of in de hemel. De onrechtvaardigen worden veroordeeld tot de poel des vuurs, de tweede dood

De tweede dood is de dood waar geen opstanding meer uit mogelijk is. Het is een eeuwige straf. De dood was de straf voor de zonden van Adam en Eva. Niet een eeuwige marteling of zo. God is niet sadistisch. 

15 uur geleden zei Nicky O:

De gelovige als persóon wordt niet geoordeeld voor de rechterstoel van Christus, maar er wordt wel beloond naar daden.

Maar hij/zij zal dan toch eerst geloof moeten hebben in Jezus Christus. ALLEEN geloof kan je redden, niet daden. Bij geloof horen daden. Dus je kan je hele leven goede daden hebben verricht, maar je hebt geen geloof, dan nog zal je geoordeeld worden. Let op, niet VERoordeeld. Dus daar worden alle mensen geoordeeld, zeker ook de ongelovigen. Stel je bent geboren in India. Je hebt dan nog nooit van Christus gehoord, maar toch kan je geschikt zijn voor Gods Koninkrijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Jezus was Hades.

🤔

2 uur geleden zei sjako:
18 uur geleden zei Bastiaan73:

Daar staat 'wateren', niet 'zee'.

De wateren stellen de volkeren voor. Bastiaan haalde het al aan.

Je bedoelt Thinkfree 😉

2 uur geleden zei sjako:

Hades werd in de poel des vuurs gegooid.

Je typt het in de verleden tijd, alsof het al gebeurd is.

2 uur geleden zei sjako:
14 uur geleden zei Nicky O:

De gelovige als persóon wordt niet geoordeeld voor de rechterstoel van Christus, maar er wordt wel beloond naar daden.

Maar hij/zij zal dan toch eerst geloof moeten hebben in Jezus Christus. ALLEEN geloof kan je redden, niet daden. Bij geloof horen daden. Dus je kan je hele leven goede daden hebben verricht, maar je hebt geen geloof, dan nog zal je geoordeeld worden. Let op, niet VERoordeeld. Dus daar worden alle mensen geoordeeld, zeker ook de ongelovigen. Stel je bent geboren in India. Je hebt dan nog nooit van Christus gehoord, maar toch kan je geschikt zijn voor Gods Koninkrijk.

Ook de daden/werken van gelovigen worden be-/geoordeeld. 1 Korintiërs 3:

11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.
12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,
13 Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,
15 Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

🤔

Ja, dat is een fout. Ga het corrigeren. Jezus was in Hades bedoelde ik.

15 uur geleden zei Nicky O:

Misschien heb je gelijk. Dan blijf ik bij mijn eerste standpunt. De zee als graf. 

De meeste theologen zijn het er over eens, en wij ook, dat de zee de roerige mensenmassa is. Openbaring 21:1 zegt ook dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde de zee er niet meer is. De roerige mensenmassa die alles maar doen en geloven wat ze goed dunkt is er niet meer. Het gaat niet om een letterlijke zee. Dat dit zo is kan je bijv in Jesaja 57:20 vinden. Maar slechte mensen zijn als de onstuimige zee die niet tot rust kan komen, waarvan het water zeewier en slijk blijft opwerpen.

1 uur geleden zei Bastiaan73:

Je typt het in de verleden tijd, alsof het al gebeurd is.

Het moet nog gebeuren en wel na het 1000-jarig Rijk. De Bijbel zegt het idd in de verleden tijd, alsof het al is gebeurd. Het is een verslag van wat Johannes zag.

1 uur geleden zei Bastiaan73:

Ook de daden/werken van gelovigen worden be-/geoordeeld. 1 Korintiërs 3:

Ja, ook. Je kan wel zeggen dat je gelooft, maar blijkt dat ook uit je werken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor wie Engels kan. De Paus heeft waarschijnlijk met een broeder gepraat. Hij gelooft ook niet meer in de hel. Heb nog niet gecheckt of het bericht waar is. Maar klinkt authentiek.

DOES HELL EXIST? Can a SOUL DIE? Pope Francis Says In New Interview That Could Change Catholic Church Forever
Newsweek
Tom O’Connor
,Newsweek•March 29, 2018
Catholic Pope Francis made a startling revelation Thursday by stating that hell did not exist, in an interview with a leading liberal Italian newspaper.

In an article entitled "It is an honor to be called a revolutionary," La Repubblica editor Eugenio Scalfari acknowledged the pontiff's previous remarks about how "good souls" who sought repentance from God would receive it and then asked: "What about the bad souls?". Seemingly going against centuries of core Christian belief, Pope Francis said the souls of sinners simply vanished after death, and were not subject to an eternity of punishment.

"They are not punished, those who repent obtain the forgiveness of God and enter the rank of souls who contemplate him, but those who do not repent and cannot. therefore. be forgiven disappear," Pope Francis said, as translated by Catholic blog Rorate Caeli.

"There is no hell, there is the disappearance of sinful souls," he added..........Then souls die also.

That same day, Italian newspaper La Repubblica revealed that the pontiff believed that hell did not exist. Stefano Rellandini/Reuters

Shortly after the article was published, the Vatican issued a statement that claimed the article was "not a faithful transcript" and that the meeting between Pope Francis and Scalfari was a private meeting and not a formal interview.

Pope Francis is the 266th Catholic pope and the first to be born outside of Europe. Born Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires to an Italian family that fled the fascist rule of Benito Mussolini, he entered the Society of Jesus, commonly known as the Jesuits, at the age of 21.

Since becoming pope following the resignation of his predecessor in 2013, Pope Francis has been known a vocal supporter of reform for the Catholic Church and advocate for the poor. He has pushed for greater outreach to the young and other faiths as well as more liberal attitudes toward controversial topics such as contraception, evolution and homosexuality.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:

Voor wie Engels kan. De Paus heeft waarschijnlijk met een broeder gepraat. Hij gelooft ook niet meer in de hel. Heb nog niet gecheckt of het bericht waar is. Maar klinkt authentiek.

DOES HELL EXIST? Can a SOUL DIE? Pope Francis Says In New Interview That Could Change Catholic Church Forever
Newsweek
Tom O’Connor
,Newsweek•March 29, 2018
Catholic Pope Francis made a startling revelation Thursday by stating that hell did not exist, in an interview with a leading liberal Italian newspaper.

In an article entitled "It is an honor to be called a revolutionary," La Repubblica editor Eugenio Scalfari acknowledged the pontiff's previous remarks about how "good souls" who sought repentance from God would receive it and then asked: "What about the bad souls?". Seemingly going against centuries of core Christian belief, Pope Francis said the souls of sinners simply vanished after death, and were not subject to an eternity of punishment.

"They are not punished, those who repent obtain the forgiveness of God and enter the rank of souls who contemplate him, but those who do not repent and cannot. therefore. be forgiven disappear," Pope Francis said, as translated by Catholic blog Rorate Caeli.

"There is no hell, there is the disappearance of sinful souls," he added..........Then souls die also.

That same day, Italian newspaper La Repubblica revealed that the pontiff believed that hell did not exist. Stefano Rellandini/Reuters

Shortly after the article was published, the Vatican issued a statement that claimed the article was "not a faithful transcript" and that the meeting between Pope Francis and Scalfari was a private meeting and not a formal interview.

Pope Francis is the 266th Catholic pope and the first to be born outside of Europe. Born Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires to an Italian family that fled the fascist rule of Benito Mussolini, he entered the Society of Jesus, commonly known as the Jesuits, at the age of 21.

Since becoming pope following the resignation of his predecessor in 2013, Pope Francis has been known a vocal supporter of reform for the Catholic Church and advocate for the poor. He has pushed for greater outreach to the young and other faiths as well as more liberal attitudes toward controversial topics such as contraception, evolution and homosexuality.

Grappig.  Het is  geen nieuws maar reeds 2 jaar oud. Frans gelooft nog steeds in de hel. https://visie.eo.nl/artikel/2018/03/wat-zei-de-paus-nu-echt-over-de-hel. Verder was de interviewer geen wtg lid maar atheïst. 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-3-2020 om 16:29 zei sjako:

Hallo @Yoni. Welkom op dit forum. Ik zal proberen een antwoord te geven op basis van Gods woord. Toen God de mens schiep, schiep Hij hen naar Zijn beeld. Het was dan idd ook niet de bedoeling dat de mens zou sterven. Hij had echter een boom geplaatst, de boom van de kennis van goed en kwaad. Als de mens daar zou van eten dan zou de mens zeker sterven. Je zou je kunnen afvragen waarom God die boom daar had neergezet. Dit was omdat de mens ook een vrije wil had gekregen. Als hij God als soeverein had gediend, dan hadden ze voor eeuwig een goed leven gehad. Maar satan deed hun verleiden met een leugen dat wanneer ze zouden eten van die boom, ze zouden worden als God, kennende goed en kwaad. De mens liet toen eigenlijk weten dat ze het zelf beter wisten en dat mag de mensheid bewijzen totdat God zegt: 'het is genoeg'. De mens heeft bewezen dat ze er een potje van maken en niet zonder God kunnen. Jezus is naar de aarde gekomen om als zoenoffer te dienen voor de hele mensheid. In de hoedanigheid als volmaakt mens kon Hij sterven voor wat Adam had gedaan, ook een volmaakt mens en zelfs zoon van God genoemd.  Het evenwicht is weer hersteld. Vlak na de zondeval had God al direct een plan klaar om wat satan had gedaan ongedaan te maken. Daaruit volgt idd dat de paradijselijke aarde weer hersteld gaat worden. Iets wat heel vaak in de Bijbel naar voren komt (bijv in Jesaja 11:5-10). Lees ook Daniël 2 eens. 

Hoi Sjako, als God de mens in volmaaktheid, en daardoor dus onsterfelijk heeft geschapen, welk doel had de 2e boom dan, de boom des levens, waardoor ze eeuwig leven zouden krijgen als ze er van aten?

Op 30-3-2020 om 16:29 zei sjako:

Bij Jezus zichtbare komst op aarde zullen alle mensen een opstanding krijgen, degene die rechtvaardig zijn tot een eeuwig leven de onrechtvaardige tot een leven van oordeel.

Was er ook een onzichtbare komst?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Yoni:

Hoi Sjako, als God de mens in volmaaktheid, en daardoor dus onsterfelijk heeft geschapen, welk doel had de 2e boom dan, de boom des levens, waardoor ze eeuwig leven zouden krijgen als ze er van aten?

Goede vraag. In de Bijbel wordt de boom des levens meerdere keren gebruikt bijv in Spreuken 13:2 Spreuken 13:12 luidt: „Verwachting die wordt uitgesteld, maakt het hart ziek, maar het begeerde is een boom des levens wanneer het inderdaad komt.” De vervulling van een langgekoesterde wens is versterkend en verkwikkend en schenkt hernieuwde kracht.

In Openbaring 2:7 wordt gezegd dat overwinnende Christenen zullen eten van de boom des levens. 
Als je al die teksten zo eens bekijkt dan zie je dat die boom des levens symbolisch is. Het staat symbool voor Gods voorziening van nimmer eindigend leven.

Mensen op zich hadden dus geen eeuwig leven. Dat eeuwige leven kan worden weggenomen. Alleen God en Jezus hebben eeuwig leven. 1 Timotheüs 1:17 17Aan de Koning van de eeuwigheid, onvergankelijk, onzichtbaar, de enige God, komt voor altijd en eeuwig eer en glorie toe. Amen.
1Tim 6:16 16degene die als enige onsterfelijkheid heeft, die in een ontoegankelijk licht woont, die door geen mens gezien is of gezien kan worden. Hem komt eer en eeuwige macht toe. Amen.

Dus dan terugkomend op je vraag. De mens was in alles volmaakt maar had in principe geen inherent eeuwig leven. Ze hadden dus niet de Goddelijke natuur. Ze zouden door Gods wil eeuwig kunnen leven mits ze niet van die boom zouden eten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid