Spring naar bijdragen
TTC

Synchroniciteit (ELM)

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei TTC:
Op 26-4-2020 om 12:57 zei thom:

Door het overgeven van wat de zoeker meent te zijn of te moeten vinden wat uit God is, zal er dan niets meer zijn van wat niet uit Hem is.

Als ik van binnenuit kijk dan zie ik in eerste instantie een harmonieuze samenleving, in tweede instantie een wereld die schijnbaar volledig in de ban is van een systeem dat auto-immuun wordt verder gedragen en heel wat perverse effecten genereert. Deze twee werelden staan echter niet los van elkaar, er zit een brug tussen die voor iedereen toegankelijk is. Maar zie maar, recht op informatie heeft iedereen, zelfs al lijkt het ongeloofwaardig voor wie nog nooit van die brug gehoord heeft.

Geen brug, maar een punt. Een kruispunt van 2 werelden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 09:12 zei thom:

En wat Funda zegt, dat hij hier niet mee wil doen vanwege het 'zelfredzaamheid', dan heeft hij een punt. Want wat is het doel van het leven.

Parels voor de zwijnen gooien betekent iets goeds doen maar dat het verspilde moeite is, omdat het toch niet gezien of gewaardeerd wordt. Ergo, wat baat het om hulp te willen vragen rondom een aantal systeemtechnische obstakels die met logisch redeneren eenvoudig te detecteren zijn wanneer daar het belang niet eens van opgemerkt wordt? Wat we vervolgens wel met sprekend gemak kunnen aanleveren zijn allerhande verklaringen, we zijn immers niet alleen die tot deze nuchter doordachte conclusies zijn gekomen. En tussen weten en begrijpen zit de toekomst van onze kinderen geprangd, verspilde moeite.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei thom:

Geen brug, maar een punt. Een kruispunt van 2 werelden.

Een stresstest kan gebruikt worden om te evalueren hoe stabiel een systeem is, dit vereist in de eerste plaats kennis van een systeem. Je raadt het al, iets later komen een aantal ervaringswerkers met overweldigende psychodramatische exposities alsof morgen de wereld in elkaar kan stuiken, de stresstest kost amper energie tenzij aandacht en de bereidheid tot het willen overdenken van wat inhoudelijk gezegd wordt. Het is de omgekeerde wereld, ervaringswerkers die zoeken naar experten die dit in alle professionaliteit en sereniteit zouden kunnen communiceren aan hun collega’s, in de hoop erger te voorkomen. Nee, dit is allerminst een grap, het is als de doos van Pandora, het is werkelijk, voor wie begrijpen wil, in liefde en verbondenheid.

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 13:33 zei thom:

Anoniem van het universum.. mooi.

Apart is de beleving door te reflecteren over wat Einstein ons adviseerde, door verbazing en ongeloof drieduizend jaar terug in de tijd gekatapulteerd te worden, om vervolgens vijf jaar lang bezorgd hulpvragen te stellen en nog slechts de bevestiging te krijgen van wat hij zei, het is kinderlijk eenvoudig. Het zijn manieren van zeggen, iedereen kan dat, als je ook weet hoe.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 09:12 zei thom:

Dat doel maakt dat een mens inzicht verwerft over zijn zelf. En inzicht brengt de mens verder in hemzelf, waardoor het doel steeds meer zichtbaar wordt, en de zelf-redzaamheid overgaat in overgeven van wat zichzelf wil redden. Zolang de zelfredzaamheid het doel niet erkent, blijft het praten en doen over zaken die het doel missen, en het eigenbelang versterken.

Wat we lezen, een mens die het spel van het dualisme of van de drie guna’s doorziet, wat zich afspeelt in het denken, zou vrij zijn van de begoochelingen van het denken. In het verlengde kunnen we Schopenhauer aanbevelen, die stelde dat elke waarheid in drie fasen verloopt, om uitgelegd te krijgen wat Einstein bedoelde wanneer we z’n stellingen toepassen op een systeem dat berust op beperkte rationaliteit, hoezo? Kortom, een aantal E-werkers in de GGZ kunnen niet anders dan hun integere hulpvragen blijven stellen, ten diepste hopend op meer ontvankelijkheid en een fluweelzachte aanpak van het idee van een paradigmashift. En dan komt het, het element van de omgekeerde effectiviteit, E-werkers die zelf het slachtoffer worden van wat ze in alle bedachtzaamheid en uit morele overweging nu net willen zeggen, omdat een en ander niet begrepen wordt zonder daar ook dieper over te willen nadenken, waartoe niemand kan verplicht worden. Maar finaal, het is veel eenvoudiger dan we misschien willen denken, rekeninghoudend met een aantal knelpunten die volledig van cognitieve aard zijn, alsof we met onze ogen kunnen knipperen en het probleem is weg, als een wonder, van harte.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 09:12 zei thom:

Sektes, groeperingen, religies, instanties, kerken.

Bevreemdend is de gedachte dat ik het al zo lang hadden kunnen weten, me voor de kop stotend dat ik het niet vroeger aandacht schonk maar nu ook onmachtig getuige laat zijn van dat wat zichzelf onderhoudt en nietsontziend verder raast, en vroeger onwetend deelachtig aan was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 09:12 zei thom:

Zolang de zelfredzaamheid het doel niet erkent, blijft het praten en doen over zaken die het doel missen, en het eigenbelang versterken.

Beschouwend de kosmos, de miljarden sterren en planeten, de zon die ons elke dag van warmte voorziet, de bloemen die bloeien, de regen die valt, de buurvrouw die ik wel leuk vind, de tot zielsverrukking leidende muziek die me spontaan sociaal vreemd laat bewegen, vind ik het redelijk fascinerend dat experten de eenvoudige hulpvragen van een aantal E-werkers in de GGZ niet lijkt te begrijpen, maar dat noemt een obsessie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-4-2020 om 21:07 zei thom:

Ja, daar is nogal een hoop van aanwezig in de wereld. Een hoop verschil.

Het is niet omdat ik er niets van begrijp dat ik het niet interessant kan vinden, zelfs al heb ik geen flauw idee of het ook van praktisch nut kan zijn. Zo kwam ik nog maar net te weten dat er ook transcendente getallen bestaan, iets waar ik me in volle vrijheid van m’n maar al te beperkte denken niets bij kan voorstellen. Maar het bestaat, in een wereld waar nog niemand ooit een getal heeft zien voorbij lopen, tenzij je hierop per toeval een uitzondering zou zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 09:12 zei thom:

Dat doel maakt dat een mens inzicht verwerft over zijn zelf. En inzicht brengt de mens verder in hemzelf, waardoor het doel steeds meer zichtbaar wordt, en de zelf-redzaamheid overgaat in overgeven van wat zichzelf wil redden.

Een paradigmashift impliceert een verandering van hoe we naar de wereld kijken, wat doet vermoeden dat we dingen te zien krijgen die we eerder niet zagen en onze verbazing kunnen wekken, zelfs dermate overweldigen dat we misschien ook geneigd zullen zijn om aan het oude vast te klampen waardoor een fluweelzachte transformatie bemoeilijkt wordt. Heel bizarre situatie is het, alsof er nu al twee verschillende werelden bestaan, wat louter een kwestie van perceptie, kennis, educatie en training is. Maar of de fluweelzachte, en daarom ook mensvriendelijker en verzoenende, ambities ook realiteit zullen worden, koffiedik kijken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-4-2020 om 19:55 zei thom:

Geen brug, maar een punt. Een kruispunt van 2 werelden.

De meest irritante en daarom ook ontweken mensen zijn diegenen die je maar niet met rust laten met hun niet aflatende gemekker, terwijl ze gewoon vragen je bankrekening te openen om geld te storten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 09:12 zei thom:

Zolang de zelfredzaamheid het doel niet erkent, blijft het praten en doen over zaken die het doel missen, en het eigenbelang versterken.

Het feestje laat nog even op zich wachten, het ging eenvoudig worden maar toen kwamen we nog een paar weerbarstige obstakels tegen, puur gelegen in het denken. En het is niet zozeer dat die obstakels moeilijk te begrijpen zijn maar misschien wel, en dat is redelijk paradoxaal, ongeloof en angst kunnen opwekken. Op dat moment treedt het element van de omgekeerde effectiviteit in werking, het is als zeggen dat we, jij en ik, een probleem kunnen oplossen en dan plots blijkt dat het voor anderen helemaal geen probleem meer is, ondanks zowat iedereen hierover klaagt. Experten door het dolle heen, de meesten begrijpen hier geen jota van, ten koste van veel lotgenoten die nietsvermoedend in deze geestelijke worsteling verstrikt raken, en misschien wel blijven voor de rest van hun leven. De hoop die je koesterde op dat feestje krijgt hiermee een serieuze deuk, en wat wel eenvoudig ging worden een mensonterend drama, in alle onwetendheid en puur gelegen in het denken. Maar stel er geen integere hulpvragen over, je mag al blij zijn dat we nog een ruimte voorzien voor E-werkers in de GGZ, in het jaar 2020.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 09:30 zei thom:

Intuïtief begrijpt hij dat de pogingen zich aan God te hechten, Hem te ervaren, zich met Hem te voeden, en Hem te gebruiken voor persoonlijke vooruitgang, niets meer is dan een poging de tot dusver gebruikelijke natuurlijke zoekcyclus toe te passen op het ‘zoeken naar God’. Hij zal gaan begrijpen dat hiermee zijn beperkingen en lijden slechts toenemen. Hij zal begrijpen dat het een passievolle en in wezen moeiteloze taak is om al zijn zelfenergie, al zijn subtielere en grovere vormen van gehechtheden, al zijn zelfimplosies, al zijn opgelegde onthoudingen, al zijn ervaringen en zelfvoeding en zelfverbetering, in Vertrouwen te Offeren.

Stilaan maar zeker kunnen we een leidraad of schema opstellen van hoe we van het ene paradigma naar het andere kunnen ‘springen’, ontdaan of met indicatie van de diverse obstakels die we op deze weg getrotseerd hebben, alsof we een kloof met een bijzondere betekenisdiepte zijn overgestoken waardoor een heel ander wereldbeeld zich ontvouwt, speels, rustig en sereen. En dat is ook het idee achter een fluweelzachte paradigmashift waar logischerwijs de GGZ een sleutelrol in kan vervullen. En zo wordt ook de stelling van het paard en het water levensechter, vanuit dat perspectief kunnen we immers allemaal vlinders worden en een harmonieuzer samenleving realiseren, wat hoopvol is, vanzelfsprekend en eenvoudig. Maar of er nu nog iemand kan volgen, geen flauw idee, van harte.   

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-4-2020 om 21:07 zei thom:

Ja, daar is nogal een hoop van aanwezig in de wereld. Een hoop verschil.

Megalomane stellingen zouden te maken kunnen hebben met wat systeemwetenschappers non-lineaire attractors noemen, al weten we natuurlijk nooit of dit voor GGZ-experten voldoende is om ze ook voor gek te verklaren. Een multidisciplinaire aanpak lijkt daarom niet ongepast, omdat het zo tragisch absurd en mensonterend lijkt, oppert een aantal kwetsbare E-werkers in de GGZ.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 12:57 zei thom:

Door het overgeven van wat de zoeker meent te zijn of te moeten vinden wat uit God is, zal er dan niets meer zijn van wat niet uit Hem is.

De homo ludens is een fascinerend fenomeen, kan zich inleven in een rol en dan vergeten dat het ook maar een rol is, waarna zich de vraag kan stellen wie of wat nu precies die rol speelt. En het is in die vraagstelling dat we misschien terug onze speelsheid hervinden, als een eenzaam en droevig kind zonder speelkameraadjes.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-4-2020 om 09:12 zei thom:

Dat doel maakt dat een mens inzicht verwerft over zijn zelf. En inzicht brengt de mens verder in hemzelf, waardoor het doel steeds meer zichtbaar wordt, en de zelf-redzaamheid overgaat in overgeven van wat zichzelf wil redden.

In het werk van Fritjof Capra wordt het besproken, dat mensen vaak ongewild en onbewust anderen inspireren door wat ze zeggen. Die anderen gaan hiermee aan de slag om een en ander verder uit te diepen en denken dan dat de inspirator dat ook allemaal wel weet, wat vreemd genoeg niet altijd het geval is. Fascinerend is het, op deze manier ontdekken we dat we veel spreuken of gezegden wel blijken te kennen maar niet altijd de diepgang naar waarde inschatten, om op die manier te besluiten dat de wereld vol interessante boodschappen zit. Kortom, op deze manier worden veel dooddoeners of clichés levensecht, zelfs pijnlijk voor wie ze ten gronde begrijpt, vaak verkeerdelijk veronderstellend dat iedereen de diepgang hiervan op dezelfde manier beleeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid