Spring naar bijdragen
sjako

De Rijke man en Lazarus, letterlijk of figuurlijk opvatten?

Aanbevolen berichten

18 uur geleden zei sjako:

Je weet best dat dit dus niet waar is. Maar je kan het OT niet zomaar wegpoetsen. Gods voornemen is van eeuwigheid al dezelfde, namelijk Gods Koninkrijk vestigen op deze aarde en hemel. Zowel de aarde als de hemel zal Gods heerlijkheid krijgen. Als deze aarde vernietigd zou worden dan zou God toch gefaald hebben? Maar dat kan niet, want God faalt nooit. 

Ik spreek ook nergens over de vernietiging van de aarde, maar over de vereniging van de aarde met de hemel, de natuur met het bovennatuurlijke.

Het OT is een voorafschaduwing van het NT. Dit houdt in dat alle verhalen, beloften, riten, gebeden en mythen verwijzen naar het heilswerk van Christus en naar de geestelijke en dus veel werkelijkere gaven die wij van Hem mogen ontvangen.
Gods Rijk is de Kerk, verenigd met Christus, die inderdaad uiteindelijk hemel en aarde zal verenigen. De dood van Adam is de breuk tussen God en de mensheid (de naam Adam betekent ook letterlijk 'mens'), die door de wedergeboorte en de zalving met de Geest weer hersteld wordt, krachtens het Offer van Christus.
Waar alle offers in het OT ook weer naar verwijzen en de ark van het verbond zelfs naar Maria, die immers ook het Woord van God in zich droeg en daartoe geheel God toegewijd was.
Het paradijs en het beloofde land is het leven met God, in volmaakte verbondenheid met Hem, elkaar en de schepping. Dat paradijs, dat land vinden we weer terug in Christus, die de dood overwonnen heeft en daardoor de scheidsmuren tussen aarde en hemel alreeds heeft afgebroken.
De levensboom is het levengevend Kruis, waaraan de Genezing der wereld gehangen heeft en die altijd vrucht draagt voor alle gelovigen. De boom van kennis van goed en kwaad staat voor het vrije recht te oordelen en het kennen van de harten van de mensen, dat alleen God toekomt.
Het verhaal van Noach en de bevrijding uit de Rietzee verhalen over de redding door het doopwater, over de bevrijding van de slavernij van de zonde en de loutering van de innerlijke mens door, waardoor enkel het goede in de mens overblijft. Het water, dat stroomt ter rechterzijde uit de tempel, de levende Tempel die Christus is en waar aan het Kruis daadwerkelijk water en bloed uit zijn rechterzijde stroomde.

Niets is werkelijker dan de hemel, ook de aarde niet. Zelfs de mooiste aardse genieting valt in het niets vergeleken met de kleinste hemelse schat; ook de mooiste liturgie op aarde is slechts het oefenen voor het echte werk daar. Zoals Christus al zei: Johannes de Doper was op aarde de grootste, maar in de hemel de kleinste. Ofwel: de verdiensten van het OT, hoe groots die alreeds zijn, vallen volstrekt in het niets vergeleken met de verdiensten van het NT.
Daarom verwijzen de tekenen van het OT niet naar slechts een nieuwe set symbolische riten en aardse beloften, maar naar echte, mystieke werkelijkheden die tijd en ruimte overstijgen en zich tot onze werkelijkheid verhouden zoals onze werkelijkheid zich verhoudt tot de droomwereld.
Brood en wijn worden écht het Lichaam en Bloed van Christus in de eucharistie, het doopsel is écht de opdracht aan en wedergeboorte in God, het Offer van Christus bewerkstelligt een échte eenwording tussen God en mens dat nieuw bovennatuurlijk leven voortbrengt, man en vrouw worden evenals écht één in het huwelijk, dat daardoor weer een teken is van het échte huwelijk tussen Christus en zijn Kerk.
Al deze gaven kun je dus niet zomaar symbolisch opvatten. Het OT kent symbolen, voorafschaduwingen, die hun werking met terugwerkende kracht ontlenen aan het Offer van Christus. Maar het NT kent enkel tekenen, werkelijkheden, die zich in de ziel van de mens heel reëel en heel echt voltrekken en waar zowel de natuurlijke schepping als het bovennatuurlijke mysterie volledig bij betrokken zijn.
Het leven in de hemel en straks op de nieuwe hemel en aarde is ook veel werkelijker dan het leven hier op aarde. Sterven zal daarom niet zijn alsof je het leven verlaat, maar meer alsof je ontwaakt uit een droom en het leven nu pas werkelijk begint.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Robert Frans:

Ik spreek ook nergens over de vernietiging van de aarde, maar over de vereniging van de aarde met de hemel, de natuur met het bovennatuurlijke.

Zo zou je het kunnen zien, maar de aardbol blijft wel bestaan. De heerlijkheid van de aarde en de hemel zijn verschillend, maar allebei zijn ze geweldig.

36 minuten geleden zei Robert Frans:

Waar alle offers in het OT ook weer naar verwijzen en de ark van het verbond zelfs naar Maria, die immers ook het Woord van God in zich droeg en daartoe geheel God toegewijd was.

Dat denk ik niet. De ark is namelijk verdwenen, samen met de Mozaische Wet. 

38 minuten geleden zei Robert Frans:

Niets is werkelijker dan de hemel, ook de aarde niet. Zelfs de mooiste aardse genieting valt in het niets vergeleken met de kleinste hemelse schat;

Als je de aarde van nu bedoelt ben ik het met je eens. De Messiaanse aarde zal geweldig zijn, zoals bedoelt vanaf het begin.

41 minuten geleden zei Robert Frans:

Het leven in de hemel en straks op de nieuwe hemel en aarde is ook veel werkelijker dan het leven hier op aarde. Sterven zal daarom niet zijn alsof je het leven verlaat, maar meer alsof je ontwaakt uit een droom en het leven nu pas werkelijk begint.

Hier zijn we het helemaal eens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

De Messiaanse aarde zal geweldig zijn, zoals bedoelt vanaf het begin.

Mooi. Zo denk ik ook, maar wellicht toch nog anders; omdat het kwaad overwonnen is; de begeerte en hebzucht dat de mens verleidde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Als je dat niet snapt raad ik je aan om deze draad nog eens van voor tot achter goed door te lezen. De belofte is altijd LAND geweest, dat via Abraham (als voorvader van Christus) naar de hele mensheid verspreidt zou worden.

De belofte is niet altijd land geweest. Of beter: niet alleen land.

Leestip voor jou: het artikel 'Roeping, hoop en erfenis'. Gedeelte hieruit:

In Romeinen 4:13 lezen we van Abraham dat hij een erfgenaam van de wereld werd. Paulus gebruikt in dit vers voor het woord "wereld": kosmos. Dit woord geeft aan dat we het dan over de geschapen werkelijkheid hebben. Dit is in de Bijbel de omschrijving van hemelen en aarde: de hele schepping (Kol. 1:15, 16 en 23). Nu heeft dat wat Paulus in Romeinen 4 zegt ten aanzien van Abraham dus betrekking op het geheel van Abrahams roeping.
Tot dusver hebben we slechts stilgestaan bij het aardse aspect daarvan. Maar de Heere beloofde hem méér! In Genesis 13:16 belooft de Heere hem een nageslacht zo talrijk als het stof van de aarde. In Genesis 15:5 vinden we een volgende belofte met betrekking tot het nageslacht van Abraham: "Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn". Ditmaal wordt Abrahams nageslacht niet vergeleken met het stof van de aarde, maar met de sterren van de hemel. Ons vizier wordt nu dus naar boven gericht. We willen ook hier opmerken dat deze vergelijking in de eerste plaats te maken heeft met de hoeveelheid nageslacht. Dat het om een ontelbare hoeveelheid gaat, zien we bijvoorbeeld terug in het boek Openbaring, waarin gesproken wordt van "een grote menigte, die niemand tellen kon" (Openb. 7:9). Daarnaast mogen we ervan uitgaan dat de vergelijking met de 'sterren van de hemels' niet zomaar gebruikt wordt.

Bron: https://www.amen.nl/artikel/2095/roeping-hoop-en-erfenis-1

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei sjako:
15 uur geleden zei Dat beloof ik:

Nee, God heeft hen overgegeven hieraan. Dat staat er.

Ja, God laat hun gang gaan. God zet niet tot gedrag aan wat Hijzelf haat. Lijkt me erg onlogisch. En door dat gedrag straffen ze zichzelf.

Nee Sjako. Dat staat er niet. Er staat dat God hun overgeeft aan. Dat is een handeling die wordt verricht. 

2 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Robert Frans:

Waar alle offers in het OT ook weer naar verwijzen en de ark van het verbond zelfs naar Maria, die immers ook het Woord van God in zich droeg en daartoe geheel God toegewijd was.

Dat denk ik niet. De ark is namelijk verdwenen, samen met de Mozaische Wet. 

Dat is niet waar Sjako. De wetten van Mozes worden nog steeds nageleefd door Joden. Dat is in duizenden jaren niet veranderd. Dat jij er niet aan houdt wil niet zeggen dat ze totaal zijn verdwenen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Maar de Heere beloofde hem méér! In Genesis 13:16 belooft de Heere hem een nageslacht zo talrijk als het stof van de aarde. In Genesis 15:5 vinden we een volgende belofte met betrekking tot het nageslacht van Abraham: "Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen.

Het een zit natuurlijk nauw verbonden met het ander. De Nieuwe aarde zal bevolkt worden met de mensen die Armageddon overleven en alle mensen die een opstanding krijgen. Vele miljarden dus, tevergelijken met het aantal sterren dat je met het blote oog kunt zien. Het nageslacht van Abraham loopt via Jezus door wie wij (eeuwig) leven krijgen. Dus via Jezus wordt de belofte die aan Abraham werd gedaan bevestigd. Dus dit bevestigd al dat de meeste mensen een aardse hoop hebben, maar dat er ook een aantal mensen zijn die een hemelse hoop hebben. Het een is niet perse beter dan het andere. 

28 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is niet waar Sjako. De wetten van Mozes worden nog steeds nageleefd door Joden.

Omdat de Jezus niet erkennen. Trouwens ze KUNNEN de Wet niet eens meer naleven, want er is geen tempel. Ook weten ze niet bij welke stam ze horen omdat alle volksregisters verloren zijn gegaan tijdens de val van Jeruzalem. En Paulus heeft het duidelijk gemaakt, de Wet en het bloed van stieren en rammen kan je niet redden, dat kan enkel Jezus. Dus in principe zijn Joden blijven hangen in een verouderde Wet. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is niet waar Sjako. De wetten van Mozes worden nog steeds nageleefd door Joden.

Omdat de Jezus niet erkennen.

Dat doet er niet toe. Jij zei dat de Mozaische wetten zijn verdwenen en dat is niet zo.  Als iedereen redeneert zoals jij nu doet, klopt de bewering dat De Wachttoren niet meer bestaat dus ook. Dat is natuurlijk onzin, maar de bewering dat de Mozaische wetten niet meer bestaan is exact net zulke onzin. Respect voor het geloof van anderen is een groot goed. Laten we dat zo houden. Kritiek moet kunnen, maar gewoon beweren dat iets niet meer bestaat gaat denk ik te ver. Het is diep triest dat ik dit aan een moderator levensbeschouwing uit moet leggen.
 

2 uur geleden zei sjako:

Trouwens ze KUNNEN de Wet niet eens meer naleven, want er is geen tempel. Ook weten ze niet bij welke stam ze horen omdat alle volksregisters verloren zijn gegaan tijdens de val van Jeruzalem.

Tsja, en zo zullen Joden ook wel weer commentaar hebben op de manier waarop de WTG het OT uitlegt. 
 

2 uur geleden zei sjako:

En Paulus heeft het duidelijk gemaakt, de Wet en het bloed van stieren en rammen kan je niet redden, dat kan enkel Jezus. Dus in principe zijn Joden blijven hangen in een verouderde Wet.

Dat is het verschil tussen Jodendom en Christendom.  Jij stelt "Paulus zegt"  terwijl Joden totaal geen boodschap hebben aan wat jij ziet als de brieven van Paulus. Je hebt er duidelijk moeite mee om de zaak van verschillende kanten te bekijken. Joden zullen stellen dat eerste Christenen afvallig waren. Het is maar net vanuit welke hoek je het bekijkt.  

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Zo zou je het kunnen zien, maar de aardbol blijft wel bestaan. De heerlijkheid van de aarde en de hemel zijn verschillend, maar allebei zijn ze geweldig.

En ze zullen pas echt tot hun recht komen als ze zijn verenigd, als de scheidslijn tussen natuur en bovennatuur helemaal weggevallen is. Dan wandelen we ineens heel wezenlijk met God door het paradijs, zoals het Genesisverhaal dat zo mooi afbeeldt.
Hoe dat er dan precies uit gaat zien, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Net zoals je in een droom je geen grotere, reëelere werkelijkheid kunt voorstellen dan de droom waar je je in bevindt.

4 uur geleden zei sjako:

Dat denk ik niet. De ark is namelijk verdwenen, samen met de Mozaische Wet.  

Precies! Dat bewijst toch des te meer dat het voorafbeeldingen waren, die plaats moesten maken voor het echte werk? Als het Licht alles doordringt, verdwijnen de schaduwen.
De ark is verdwenen, want we hebben nu Maria. De tempel is verdwenen, want we hebben nu de Kerk. De reinigingsriten en de besnijdenis zijn verdwenen, want we hebben nu de wedergeboorte door het doopsel. Het aäronitisch priesterschap is verdwenen, want we hebben nu het algemeen priesterschap der gelovigen door de uitstorting van de heilige Geest. Over álle gelovigen, niet slechts een paar.
De sabbat is verdwenen, want we hebben nu de eeuwige rust in Christus. De mozaïsche wet is verdwenen, want we hebben nu de navolging van Christus. De offers zijn verdwenen, want we hebben nu het Offer van Christus, waar alles naar heenwijst en waar alle gelovigen ten diepste in delen.

Alle beloften in de Schrift hebben betrekking op Christus en worden in Hem vervuld. Alle beloften zijn samen te vatten in de vereniging met Christus, die hemel en aarde, tijd en ruimte verre overstijgt, zodanig dat we Gods gelaat dan kunnen zien. Een vereniging waar élke gelovige in deelt, niet slechts een paar.
De beloften van Christus behelsen niet een soort idealistische voortzetting van het OT, maar dan zonder joodse godsdienst. Ze behelsen iets volstrekt nieuws, iets wat we nog nooit eerder gehoord en gezien hebben, maar waar we nu al een voorproefje van mogen genieten in de sacramenten, in het bijzonder de eucharistie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Robert Frans:

De beloften van Christus behelsen niet een soort idealistische voortzetting van het OT, maar dan zonder joodse godsdienst. Ze behelsen iets volstrekt nieuws, iets wat we nog nooit eerder gehoord en gezien hebben,

Het christendom is toch echt ontstaan op basis van het Jodendom en hun geschriften.
Als het allemaal volstrekt nieuw is en nog nooit eerder gezien, dan is de volgende opmerking van jou niets waard:

14 uur geleden zei Robert Frans:
19 uur geleden zei sjako:

De ark is namelijk verdwenen, samen met de Mozaische Wet.  

Precies! Dat bewijst toch des te meer dat het voorafbeeldingen waren,

Het is algemeen bekend hoe de Joden hun verhalen vertelden: gebaseerd op oudere verhalen, maar aangepast aan de nieuwe situatie.
Het is nogal opmerkelijk om dat achteraf andersom uit te gaan leggen als: de ouder verhalen waren voorafbeeldingen.
Dat was niet zo, de nieuwe verhalen waren grotendeels gekopieerd van oudere.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het christendom is toch echt ontstaan op basis van het Jodendom en hun geschriften.
Als het allemaal volstrekt nieuw is en nog nooit eerder gezien, dan is de volgende opmerking van jou niets waard:

Het is algemeen bekend hoe de Joden hun verhalen vertelden: gebaseerd op oudere verhalen, maar aangepast aan de nieuwe situatie.
Het is nogal opmerkelijk om dat achteraf andersom uit te gaan leggen als: de ouder verhalen waren voorafbeeldingen.
Dat was niet zo, de nieuwe verhalen waren grotendeels gekopieerd van oudere.

Veel te laat heb ik U lief gekregen,
o schoonheid zo oud en toch zo nieuw.
Veel te laat heb ik U lief gekregen.

-Augustinus ;)

Soms kan een gebeurtenis een volstrekt nieuw licht werpen op oude verhalen. In dit schrijven gebruikte ik al Godzilla als voorbeeld, hoe dat voor veel Amerikanen ineens 11 september verbeeldde. Godzilla ging daar natuurlijk helemaal niet over, maar toch gaf die verschrikkelijke aanslag het verhaal een nieuwe betekenis.
Zo zien wij de verhalen van het OT en niet zelden ook verhalen of archetypen uit andere levensbeschouwingen ook in het licht van Christus' dood en verrijzenis. Daardoor kan iets volstrekt nieuws toch voorafschaduwd worden, zonder dat we nog weten dat dat gebeurt.

Christus bracht iets nieuws, doch iets wat eigenlijk al heel oud was, maar door de zondeval grotendeels vergeten, namelijk de lijdende, stervende en daardoor juist overwinnende God. Een overwinning waarin de mens ten volle kan delen als beeld van God.
We hebben bijna allemaal een beeld van God als een almachtige, sterke Koning die alle problemen wel oplost of zou moeten oplossen, maar al in het OT zie je al dat het zo niet werkt. En Christus laat ons ten volle zien dat Gods almacht en koningschap van een volstrekt andere orde zijn dan wat wij van nature denken.
Het is oud, omdat wij het verhaal van dood en verrijzenis al vele malen vertelden én vertellen in uiteenlopende mythen, cultussen en verhalen voordat Christus kwam. En dan heb ik het niet enkel over de verhalen uit het OT, want zelfs in onze moderne films en literatuur kom je deze archetypes volop tegen.
Maar het is ook nieuw, omdat we niet hadden kunnen indenken dat die verhalen niet door zomaar een god, geest of mens vervuld werden, maar door God zélf. Dat God zélf zo nabij komt in heel ons zijn, dat Hij kwetsbaar en sterfelijk als een mens wordt en daardoor de mens kan optrekken naar het goddelijke. En dat de ware macht ligt in het klein en kwetsbaar durven zijn, dat je jezelf hervindt door jezelf te verloochenen.

Wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking.
Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben.
Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.

-1 Korintiërs 2,7-10; WV75

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Dat beloof ik:

Het christendom is toch echt ontstaan op basis van het Jodendom en hun geschriften.
Als het allemaal volstrekt nieuw is en nog nooit eerder gezien, dan is de volgende opmerking van jou niets waard:

Het Christendom is gewoon een voortzetting van het Jodendom, alleen bij het Christendom is een heleboel veranderd omdat de Messias een heleboel veranderd heeft en alles heeft vervuld wat er in het OT over de Messias geprofeteerd is. Zo is de Wet die aan de Joden was gegeven niet meer geldig voor Christenen en hebben die een nieuwe Wet gekregen, maar een heel ander soort wet dan dat de Joden kregen. Een wet niet gehouwen op steen, maar op harten. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Het Christendom is gewoon een voortzetting van het Jodendom, alleen bij het Christendom is een heleboel veranderd omdat de Messias een heleboel veranderd heeft en alles heeft vervuld wat er in het OT over de Messias geprofeteerd is. Zo is de Wet die aan de Joden was gegeven niet meer geldig voor Christenen en hebben die een nieuwe Wet gekregen, maar een heel ander soort wet dan dat de Joden kregen. Een wet niet gehouwen op steen, maar op harten. 

Bij wat jij zegt is het telkens vrij simpel om daar iets naast te zetten uit de Bijbel dat precies het tegenovergestelde zegt.

In dit geval Matteus 5:17.

 "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel."

Nou, da's niet best dan @sjako

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Bij wat jij zegt is het telkens vrij simpel om daar iets naast te zetten uit de Bijbel dat precies het tegenovergestelde zegt.

In dit geval Matteus 5:17.

 "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel."

Nou, da's niet best dan @sjako

Spijkers met koppen. Je bent de Bijbel aan het bestuderen, niet? Goed zo! Jij ontdekt dan ook meer en meer dat de Bijbel zich niet leent voor kerkdogma's, en al helemaal niet voor die van het WTG.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Willempie:

Spijkers met knoppen. Je bent de Bijbel aan het bestuderen, niet?

Nee hoor.

19 minuten geleden zei Willempie:

Jij ontdekt dan ook meer en meer dat de Bijbel zich niet leent voor kerkdogma's, en al helemaal niet voor die van het WTG.

Dat ontdek ik niet, want dat is niet zo. Kerkelijke dogma's volgen tocht echt bijna allemaal uit (interpretaties van) bijbelteksten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Dat beloof ik:

 "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen.

Hij heeft de Wet vervult, is niet meer nodig. Daarvoor in de plaats is de Wet van Christus gekomen. Een hele simpele wet eigenlijk: liefde. 

Wie behalve Jehovah God zou een volmaakte Wet kunnen verbeteren? Het Mozaïsche wetsverbond was volmaakt (Psalm 19:7). Niettemin beloofde Jehovah: „Zie! Er komen dagen, . . . en ik zal stellig met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten; niet een gelijk het verbond dat ik met hun voorvaders heb gesloten.” De Tien Geboden — de kern van de Mozaïsche wet — werden op stenen tafelen geschreven. Maar over het nieuwe verbond zei Jehovah: „Ik wil mijn wet in hun binnenste leggen, en in hun hart zal ik ze schrijven.” — Jeremia 31:31-34.

Paulus noemde dat nieuwe verbond een beter verbond:

Maar nu heeft Jezus een verhevener dienst* gekregen omdat hij ook de bemiddelaar+ is van een eveneens beter verbond,+ dat wettelijk gegrond is op betere beloften. (Hebreeen 8:6)

Wat is het doel van dit verbond? Het moet een natie van koningen en priesters voortbrengen die de hele mensheid zal zegenen (Exodus 19:6; 1 Petrus 2:9;Openbaring 5:10). 

De wet van de Christus wordt herhaaldelijk met vrijheid in verband gebracht (Johannes 8:31, 32). Ze wordt „de wet van een vrij volk” en „de volmaakte wet, die tot de vrijheid behoort” genoemd (Jakobus 1:25; 2:12). Natuurlijk is alle vrijheid onder mensen relatief. Toch biedt deze wet een veel grotere vrijheid dan haar voorgangster, de Mozaïsche wet. Hoe dat zo?

Om één voorbeeld te noemen: Niemand wordt onder de wet van de Christus geboren. Factoren als ras en geboorteplaats doen niet ter zake. Ware christenen verkiezen uit vrije wil in hun hart om het juk van gehoorzaamheid aan deze wet te aanvaarden. Wanneer zij dit doen, ontdekken zij dat het een weldadig juk is, een lichte vracht (Mattheüs 11:28-30). Trouwens, de Mozaïsche wet was er ook op gericht de mens te leren dat hij zondig is en dringend behoefte heeft aan een loskoopoffer om hem te verlossen (Galaten 3:19). De wet van de Christus leert echter dat de Messias reeds gekomen is, met zijn leven de loskoopprijs heeft betaald en de weg voor ons heeft geopend om bevrijd te worden van de verschrikkelijke onderdrukking van zonde en dood! (Romeinen 5:20, 21) Teneinde er voordeel van te trekken, moeten wij ’geloof oefenen’ in dat slachtoffer. — Johannes 3:16.

’Geloof oefenen’ houdt in naar de wet van de Christus te leven. Dat omvat het gehoorzamen van al Christus’ geboden. Betekent dit dat men honderden wetten en verordeningen van buiten moet leren? Nee. Hoewel Mozes, de middelaar van het oude verbond, de Mozaïsche wet heeft opgetekend, heeft Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond, nooit één enkele wet neergeschreven. In plaats daarvan heeft hij deze wet voorgeleefd. Door middel van zijn volmaakte levenswandel verschafte hij een model dat door allen nagevolgd moet worden (1 Petrus 2:21). Misschien is dat dereden waarom de aanbidding van de vroege christenen „De Weg” werd genoemd (Handelingen 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:22). Voor hen werd de wet van de Christus weerspiegeld in het leven van de Christus. Jezus navolgen hield in deze wet te gehoorzamen. Hun intense liefde voor hem betekende dat, zoals was geprofeteerd, deze wet inderdaad op hun hart geschreven stond (Jeremia 31:33; 1 Petrus 4:8). En iemand die uit liefde gehoorzaam is, voelt zich nooit onderdrukt — nog een reden waarom de wet van de Christus „de wet van een vrij volk” genoemd kan worden.

Zo liefde al belangrijk was in de Mozaïsche wet, ze is de essentie van dechristelijke wet. De wet van de Christus omvat derhalve een nieuw gebod — christenen moeten zelfopofferende liefde voor elkaar hebben. Zij moeten liefhebben zoals Jezus liefhad; hij gaf bereidwillig zijn leven ten behoeve van zijn vrienden (Johannes 13:34, 35; 15:13). Er kan dus worden gezegd dat de wet van de Christus een nog verhevener uiting van theocratie is dan de wet van Mozes was. Zoals eerder in dit tijdschrift is gezegd: „Theocratie is regering door God; God is liefde; daarom is theocratie regering door middel van liefde.”

Bron: Wachttoren 1996 1/9 blz. 14

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

Hij heeft de Wet vervult, is niet meer nodig. Daarvoor in de plaats is de Wet van Christus gekomen. Een hele simpele wet eigenlijk: liefde. 

Wie behalve Jehovah God zou een volmaakte Wet kunnen verbeteren? Het Mozaïsche wetsverbond was volmaakt (Psalm 19:7). Niettemin beloofde Jehovah: „Zie! Er komen dagen, . . . en ik zal stellig met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten; niet een gelijk het verbond dat ik met hun voorvaders heb gesloten.” De Tien Geboden — de kern van de Mozaïsche wet — werden op stenen tafelen geschreven. Maar over het nieuwe verbond zei Jehovah: „Ik wil mijn wet in hun binnenste leggen, en in hun hart zal ik ze schrijven.” — Jeremia 31:31-34.

Paulus noemde dat nieuwe verbond een beter verbond:

Maar nu heeft Jezus een verhevener dienst* gekregen omdat hij ook de bemiddelaar+ is van een eveneens beter verbond,+ dat wettelijk gegrond is op betere beloften. (Hebreeen 8:6)

Wat is het doel van dit verbond? Het moet een natie van koningen en priesters voortbrengen die de hele mensheid zal zegenen (Exodus 19:6; 1 Petrus 2:9;Openbaring 5:10). 

De wet van de Christus wordt herhaaldelijk met vrijheid in verband gebracht (Johannes 8:31, 32). Ze wordt „de wet van een vrij volk” en „de volmaakte wet, die tot de vrijheid behoort” genoemd (Jakobus 1:25; 2:12). Natuurlijk is alle vrijheid onder mensen relatief. Toch biedt deze wet een veel grotere vrijheid dan haar voorgangster, de Mozaïsche wet. Hoe dat zo?

Om één voorbeeld te noemen: Niemand wordt onder de wet van de Christus geboren. Factoren als ras en geboorteplaats doen niet ter zake. Ware christenen verkiezen uit vrije wil in hun hart om het juk van gehoorzaamheid aan deze wet te aanvaarden. Wanneer zij dit doen, ontdekken zij dat het een weldadig juk is, een lichte vracht (Mattheüs 11:28-30). Trouwens, de Mozaïsche wet was er ook op gericht de mens te leren dat hij zondig is en dringend behoefte heeft aan een loskoopoffer om hem te verlossen (Galaten 3:19). De wet van de Christus leert echter dat de Messias reeds gekomen is, met zijn leven de loskoopprijs heeft betaald en de weg voor ons heeft geopend om bevrijd te worden van de verschrikkelijke onderdrukking van zonde en dood! (Romeinen 5:20, 21) Teneinde er voordeel van te trekken, moeten wij ’geloof oefenen’ in dat slachtoffer. — Johannes 3:16.

’Geloof oefenen’ houdt in naar de wet van de Christus te leven. Dat omvat het gehoorzamen van al Christus’ geboden. Betekent dit dat men honderden wetten en verordeningen van buiten moet leren? Nee. Hoewel Mozes, de middelaar van het oude verbond, de Mozaïsche wet heeft opgetekend, heeft Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond, nooit één enkele wet neergeschreven. In plaats daarvan heeft hij deze wet voorgeleefd. Door middel van zijn volmaakte levenswandel verschafte hij een model dat door allen nagevolgd moet worden (1 Petrus 2:21). Misschien is dat dereden waarom de aanbidding van de vroege christenen „De Weg” werd genoemd (Handelingen 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:22). Voor hen werd de wet van de Christus weerspiegeld in het leven van de Christus. Jezus navolgen hield in deze wet te gehoorzamen. Hun intense liefde voor hem betekende dat, zoals was geprofeteerd, deze wet inderdaad op hun hart geschreven stond (Jeremia 31:33; 1 Petrus 4:8). En iemand die uit liefde gehoorzaam is, voelt zich nooit onderdrukt — nog een reden waarom de wet van de Christus „de wet van een vrij volk” genoemd kan worden.

Zo liefde al belangrijk was in de Mozaïsche wet, ze is de essentie van dechristelijke wet. De wet van de Christus omvat derhalve een nieuw gebod — christenen moeten zelfopofferende liefde voor elkaar hebben. Zij moeten liefhebben zoals Jezus liefhad; hij gaf bereidwillig zijn leven ten behoeve van zijn vrienden (Johannes 13:34, 35; 15:13). Er kan dus worden gezegd dat de wet van de Christus een nog verhevener uiting van theocratie is dan de wet van Mozes was. Zoals eerder in dit tijdschrift is gezegd: „Theocratie is regering door God; God is liefde; daarom is theocratie regering door middel van liefde.”

Bron: Wachttoren 1996 1/9 blz. 14

En heel stuk tekst,  dat totaal niet in gaat op

10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel."

Nou, da's niet best dan @sjako

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

En heel stuk tekst,  dat totaal niet in gaat op

Jazeker wel, alleen begrijp je het niet. Markus 13:28

Een van de schriftgeleerden was dichterbij gekomen en had de discussie gevolgd. Hij besefte dat Jezus hun een uitstekend antwoord had gegeven en vroeg hem: ‘Wat is het eerste van alle geboden?’  29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah,  30 en je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en je hele kracht.”  31 Het tweede is: “Je moet je naaste liefhebben als jezelf.” Er is geen gebod dat belangrijker is dan deze geboden.’  32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander.”  33 Hem liefhebben met je hele hart, je hele verstand en je hele kracht, en je naaste liefhebben als jezelf is veel meer waard dan alle volledige brandoffers en slachtoffers.’  34 Toen Jezus merkte dat de man een verstandig antwoord had gegeven, zei hij tegen hem: ‘Je bent niet ver van Gods Koninkrijk.’ Niemand durfde hem verder nog een vraag te stellen.

Die volledige brandoffers en slachtoffers waren onderdeel van de Mozaische wet. God liefhebben met je alles en het liefhebben van je naaste als jezelf vervat eigenlijk de hele Mozaische wet. De Mozaische Wet was eigenlijk maar een schaduw van wat zou komen. En daar gaat dat stuk over wat ik geplaatst heb. Dus daarom zegt Jezus dat Hij de wet vervult heeft. De Wet van de Christus omvat de hele Wet van Mozes maar niet met regeltjes die je uit je hoofd moet kennen, maar met de Wet in de geest van Christus. Hij heeft een model nagelaten die we moeten volgen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei sjako:
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

En heel stuk tekst,  dat totaal niet in gaat op

Jazeker wel, alleen begrijp je het niet. Markus 13:28

Een van de schriftgeleerden was dichterbij gekomen en had de discussie gevolgd. Hij besefte dat Jezus hun een uitstekend antwoord had gegeven en vroeg hem: ‘Wat is het eerste van alle geboden?’  29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah,  30 en je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en je hele kracht.”  31 Het tweede is: “Je moet je naaste liefhebben als jezelf.” Er is geen gebod dat belangrijker is dan deze geboden.’  32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander.”  33 Hem liefhebben met je hele hart, je hele verstand en je hele kracht, en je naaste liefhebben als jezelf is veel meer waard dan alle volledige brandoffers en slachtoffers.’  34 Toen Jezus merkte dat de man een verstandig antwoord had gegeven, zei hij tegen hem: ‘Je bent niet ver van Gods Koninkrijk.’ Niemand durfde hem verder nog een vraag te stellen.

Die volledige brandoffers en slachtoffers waren onderdeel van de Mozaische wet. God liefhebben met je alles en het liefhebben van je naaste als jezelf vervat eigenlijk de hele Mozaische wet. De Mozaische Wet was eigenlijk maar een schaduw van wat zou komen. En daar gaat dat stuk over wat ik geplaatst heb. Dus daarom zegt Jezus dat Hij de wet vervult heeft. De Wet van de Christus omvat de hele Wet van Mozes maar niet met regeltjes die je uit je hoofd moet kennen, maar met de Wet in de geest van Christus. Hij heeft een model nagelaten die we moeten volgen.

Ik begrijp het heel goed, en ik begrijp ook dat je weigert in te gaan op wat ik schreef:

13 uur geleden zei Dat beloof ik:

 "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel."

Nou, da's niet best dan @sjako

Dit is nu de derde keer, het is wel duidelijk dat je hierop geen reactie gaat geven. Waarschijnlijk kun je het ook niet, omdat het volledig ingaat tegen wat jij hebt geleerd.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit is nu de derde keer, het is wel duidelijk dat je hierop geen reactie gaat geven. Waarschijnlijk kun je het ook niet, omdat het volledig ingaat tegen wat jij hebt geleerd.

Ik heb het goed uitgelegd, alleen snap je het niet. Elke letter, komma en punt van de oude Wet wordt vervult in Jezus. Je kan niet zo maar een zinsnede eruit halen zonder dat je context in ogenschouw neemt. Eigenlijk kan je het pas goed begrijpen als je het toepast en probeert in Jezus voetstappen te wandelen. Dan heb je geen geschreven wet meer nodig maar volg je de Wet van de Christus. Als je probeert naar de oude Wet te handelen wordt je ook naar de oude Wet geoordeeld. En niemand kan die Wet perfect onderhouden, dus daarom is het zoenoffer van Christus nodig. Zonder red je het niet.

Romeinen 8:1 Degenen die in eendracht met Christus Jezus zijn, worden daarom niet veroordeeld.  2 De wet van de geest die leven geeft in eendracht met Christus Jezus, heeft je namelijk bevrijd van de wet van de zonde en de dood.  3 Wat de wet niet kon doen omdat die zwak was vanwege het vlees, heeft God gedaan: met het oog op de zonde heeft hij zijn eigen Zoon gestuurd in de gedaante van het zondige vlees. Zo heeft hij de zonde in het vlees veroordeeld,  4 zodat we kunnen voldoen aan het rechtvaardige vereiste van de wet door niet naar het vlees te leven maar naar de geest

Je kan je nooit 100% aan de Mozaïsche wet houden omdat die geestelijk is en mensen zijn nu eenmaal vleselijk gericht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-5-2020 om 11:52 zei sjako:

Geregeld komen we in de discussie over de 'hel' op de gelijkenis van de Rijke man en Lazarus. Aangezien God een God van liefde is, kan het volgens mij niet zo zijn dat Hij voor eeuwig mensen laat lijden, ook al hebben ze fouten begaan in hun korte leven. Ik zal hier eens stap voor stap uit gaan leggen hoe ik het bezie.

Hoe zie je een god tegenover tijdelijk lijden dan? Dat gebeurt momenteel ook erg veel. Wat denk je van een klein kindje dat aan het lijden is nu in deze wereld?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Olorin:

Hoe zie je een god tegenover tijdelijk lijden dan? Dat gebeurt momenteel ook erg veel. Wat denk je van een klein kindje dat aan het lijden is nu in deze wereld?

Dag Olorin, sta mij toe dat ik reageer. God lost de problemen van deze wereld in één keer op. Wij kunnen in onze onvolmaaktheid veel zaken niet begrijpen en zien alleen onze eigen oplossingen die maar een tijdelijk effect hebben. 

Isaiah 55:8

For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. 

Alles komt goed! 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Armoede is er nog steeds, ongelijkheid ook. Hier in Europa leven we in de vilawijk van de wereld, samen met andere westerse landen. (En NL is één van e rijkste landen in de EU). Mensen sterven van honger en ziekten overal. Dit structurele probleem bestaat al eeuwen. De oplossing is, als die er is, nog steeds geen werkelijkheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Olorin:

Hoe zie je een god tegenover tijdelijk lijden dan? Dat gebeurt momenteel ook erg veel. Wat denk je van een klein kindje dat aan het lijden is nu in deze wereld?

Dat is het gevolg van de zondeval. En heeft alles te maken met de strijdvraag tussen satan en Jehovah. De mens gaf Jehovah te kennen dat ze het zelf beter kunnen. Jehovah geeft ons nu al 6000 jaar de kans om dat te laten zien. Probeer alles maar uit, communisme, kapitalisme, democratie en ga zo maar door. Die kans om te laten zien dat we het inderdaad beter weten dan Jehovah moest wel gebeuren om satan een weerwoord te geven. Want satan betwist de soevereiniteit van Jehovah. Zouden wij als mensheid deze gelegenheid niet hebben gehad, dan zou satan elke keer weer proberen de mensheid te strikken. God zou er geen goed weerwoord tegen hebben. Nu is bewezen dat we het niet kunnen. Oorlog, milieuverontreiniging, atoomwapens die de mensheid zou kunnen wegvagen, honger en een hoop ander leed door ons gedrag. God heeft alle reden om Zijn soevereiniteit weer op te pakken en dat is ook precies wat er gaat gebeuren. Al die ellendige dingen die we nu zien zijn als barensweeën naar een nieuwe wereld. Jehovah vindt het verschrikkelijk dat onschuldige kinderen sterven van de honger, dat mensen oud worden, ziek worden en sterven. Het was nooit Zijn bedoeling en zal het ook weer ongedaan maken door middel van Zijn Zoon Jezus Christus. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid