Spring naar bijdragen
Dat beloof ik

"Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

Aanbevolen berichten

6 minuten geleden zei sjako:

Zolang jij de Vader van Jezus nog godslasterlijk als een kwaadaardige god van het Oude Testament bestempeld neem ik jou op geen enkele manier serieus. Je bent heel kwaadaardig bezig en eigenlijk hoor je helemaal niet op dit forum. 

En dit is opnieuw een vals getuigenis afgeven tegen je broeder.  Het godsbeeld dat Jahweh wordt genoemd komt niet overeen met de Vader zoals Jezus die heeft doen kennen.  Daar waar het godsbeeld Jahweh overeenkomt met wat Jezus De Christus, God de Zoon, onderwees, daar is het De Vader. Daar waar het godsbeeld niet overeenkomt met wat Jezus De Christus, God de Zoon, onderwees, is hij de Vader niet. De rancuneuze, bloeddorstige kindermoordenaar Jahweh is de duivel.  De duivel bedient zich gretig van religie.  Om die gruwelijke misverstanden recht te zetten werd God Mens in Jezus van Nazareth.
Dát Sjako, is voortschrijdend inzicht, te vinden in het Nieuwe Testament, geillustreerd en bewezen aan  het Levenschenkend Kruis, en levend IN de gelovigen door de Heilige Drievuldigheid.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Plume:

Je kunt namelijk alleen jezelf overgeven aan Christus. 

Het is nooit de bedoeling geweest dat een christen op zich zelf zou blijven. Een christen zit in een gemeente die voor elkaar zorgt en elkaar aanmoedigt. 

Hebreeën 10:24 En laten we op elkaar letten om elkaar aan te sporen liefde te tonen en het goede te doen.  25 Sla onze bijeenkomsten niet over, zoals de gewoonte van sommigen is, maar moedig elkaar aan, en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen.

Natuurlijk ben je voor jezelf verantwoordelijk, maar dat wilt niet zeggen dat je niet binnen een organisatie moet zijn. Dat is vanaf de eerste eeuw al zo en dat zal zo zijn tot het einde. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

De uitverkorenen hebben het vooruitzicht om met Christus te gaan regeren ( ... )

Wie wil er nou eigenlijk zo nodig regeren? Is regeren het ultieme geluk of zo?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Plume:

Het godsbeeld dat Jahweh wordt genoemd komt niet overeen met de Vader zoals Jezus die heeft doen kennen.

Jezus ontleend Zijn status als gezalfde helemaal vanuit het ‘OT’. Daar wordt honderden keren over Hem geprofeteerd. Door het OT te ontkrachten ontkracht je ook de status van Christus. Jezus verheerlijkte Zijn Vader talloze keren en dat is toch echt JHWH uit het OT. 

7 minuten geleden zei Bastiaan73:

Wie wil er nou eigenlijk zo nodig regeren? Is regeren het ultieme geluk of zo?

Nee, maar dat is wat er staat en wat gezalfden gaan doen. Ik ben geen gezalfde en hoef ook niet zo nodig te regeren. Dat is voor mij zeker niet het ultieme geluk.

17 minuten geleden zei Plume:

Dát Sjako, is voortschrijdend inzicht, te vinden in het Nieuwe Testament, geillustreerd en bewezen aan  het Levenschenkend Kruis, en levend IN de gelovigen door de Heilige Drievuldigheid.

Dat is pure godslastering.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei sjako:

Het is nooit de bedoeling geweest dat een christen op zich zelf zou blijven. Een christen zit in een gemeente die voor elkaar zorgt en elkaar aanmoedigt. 

Hebreeën 10:24 En laten we op elkaar letten om elkaar aan te sporen liefde te tonen en het goede te doen.  25 Sla onze bijeenkomsten niet over, zoals de gewoonte van sommigen is, maar moedig elkaar aan, en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen.

Natuurlijk ben je voor jezelf verantwoordelijk, maar dat wilt niet zeggen dat je niet binnen een organisatie moet zijn. Dat is vanaf de eerste eeuw al zo en dat zal zo zijn tot het einde. 

Een kerkgemeenschap kan zowel een zegen als een groot struikelblok zijn of worden voor een gelovige.  De Weg is Smal, de groepsdruk hoog.  Men kan Christus niet volgen als men mensen of organisaties meer lief heeft dan Hem.  De realisatie van het Koninkrijk is IN de mens en dat is onmogelijk zonder het individuatieproces.  Covid19 zal er ook wat dit betreft een aantal hebben wakker geschud denk ik. 

In sommige kerken,  zoals bijvoorbeeld de RKK, is de diversiteit vaak groot genoeg om het individuatieproces niet al te veel te hinderen. Bij een sekte zoals de Wachttoren ligt dat heel anders.  Het is mijn ondervinding dat het WTG een sekte is. Het vertoont er vrijwel alle kenmerken van.  Die komen in deze tijd aan het licht.  Dat is mijn mening, zoals het jouw mening is dat alle ongelovigen nadat ze geslapen hebben mogen opstaan en dan eventueel vernietigd worden.  In deze tijd zijn er vele mogelijkheden om met christenen en christendom contact te hebben. Persoonlijk ben ik geen christen maar vrijzinnig humanist en derhalve kom ik Christus overal tegen, ook in ongelovigen en moslims (of zij dat allemaal beseffen is iets anders).

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Bastiaan73:

Even een Bijbelcitaat erbij pakken 🤨😜

2 Korintiërs 3:

1 Gaan wij weder onszelf aanprijzen? Of hebben wij soms, gelijk sommigen, aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig?

2 Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen,

3 Daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten.

4 Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God.

5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,

6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Het vet gemaakte gedeelte houdt m.i. in dat de nadruk niet op wetjes en regeltjes mag liggen. Ter illustratie de Farizeeën: "aren plukken mag niet op sabbath!" Of "volgens de wet van Mozes moeten wij deze overspelige vrouw nu stenigen!"

Het houdt m.i. niet in dat je niet uit de Bijbel zou mogen citeren, aangezien deze nou eenmaal ook uit letters - woorden - zinnen/verzen - hoofdstukken - pagina's - boeken is opgebouwd. Hoe zou je anders op een christelijk internetforum iets uit de Bijbel moeten verduidelijken? Met een YouTube fillempie?

28 Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt,

29 Maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de [ware] besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

(Romeinen 2)

Je mag de bijbel citeren hoor. Maar ik hoor liever een (genuanceerde) mening.

Maar ik word regelmatig geslagen met de bijbel. Toeval treft dat dat laatst een Amerikaan was die over de sabbath ging. Die mens gaf mij allemaal OT teksten over het verbond en de sabbat etc.

Ik liet die mens Mattheüs 12 lezen. Volgens mij zegt Jezus daar tussen de lijnen dat er geen tijd voor sabbath is. Als je altijd goede werken mag doen, staat dat nooit stil op deze wereld.

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei sjako:

Het ‘zeker weten’ geldt alleen voor de uitverkorenen, de 144.000 uit Openbaring. Vandaar dat mensen het ‘niet zeker weten’. Als je ook maar 1% twijfelt ga er dan maar vanuit dat je niet tot de uitverkorenen behoort, maar bij ‘de andere schapen’. De uitverkorenen hebben het vooruitzicht om met Christus te gaan regeren, maar het overgrote gedeelte van de Christenen krijgt een opstanding tijdens het Messiaanse Koninkrijk op aarde. En daar hoef je niet over te twijfelen. Door verkeerd onderwijs vallen mensen van hun geloof af.

Daar ben ik het niet mee eens. Romeinen 8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Tussendoor vraagje, ben jij toevallig Jehova's getuige, met de leer van JW.org?
Want ik heb na vele goede gesprekken met Jehova's getuigen ontdekt dat wij geloven in twee personen die dezelfde naam deelt, namelijk Jezus Christus. Maar dat een Jehova getuige in een andere Jezus geloven dan wat een zeg maar een protestantse christen gelooft.

 

bewerkt door Wesley

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

@Wesley Ja, ik ben Jehovah Getuige. Maar ik ga er niet meer verder op in. Ik heb besloten hier te stoppen.

Bedankt voor je antwoord.
Ik wil toch nog wat zeggen erover. Niet om een discussie op te starten, want ik heb al vaak met Jehova's getuigen goede gesprekken gehad over de verschillen. Het waren allemaal hele aardige mensen met wie ik gesproken had.

De verschillen dat ik uit gesprekken met Jehova's getuigen heb gezien zijn:
JW - Protestants

 • De drieeenheid is fout - De Vader, Jezus, De Heilige Geest is de drieeenheid, alle behorende tot God.
 • Jezus is engel Gabriel -  Jezus is God
 • Jezus is een god - Jezus is God
 • Er bestaat geen hel - Er bestaat een hel
 • Alleen 144.000 uitverkorenen regeren samen met God vanuit de hemel - Alle wedergeboren christenen gaan naar de hemel, Jezus regeert.
 • De rest blijft achter op de nieuwe aarde. Alle wedergeboren christenen zullen samen met God leven in de nieuwe hemel en nieuwe aarde.
 • Redding is onzeker voor de gelovige, God weet het wel - Redding wordt bevestigd door de Heilige Geest in de gelovige.
 • Redding moet verdiend worden - Redding is door geloof in Jezus Christus, resultaat van de ontvangen redding is dat een christen werken doet.
 • De boodschap moet worden gedeeld - De boodschap moet worden gedeeld. (ik moet zeggen dat JW daar soms veel actiever in zijn dan vermeende christenen)

Mocht ik het fout hebben, mijn excuses.

bewerkt door Wesley
grammatica

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Wesley:

Bedankt voor je antwoord.
Ik wil toch nog wat zeggen erover. Niet om een discussie op te starten, want ik heb al vaak met Jehova's getuigen goede gesprekken gehad over de verschillen. Het waren allemaal hele aardige mensen met wie ik gesproken had.

De verschillen dat ik uit gesprekken met Jehova's getuigen heb gezien zijn:
JW - Protestants

 • De drieeenheid is fout - De Vader, Jezus, De Heilige Geest is de drieeenheid, alle behorende tot God.
 • Jezus is engel Gabriel -  Jezus is God
 • Jezus is een god - Jezus is God
 • Er bestaat geen hel - Er bestaat een hel
 • Alleen 144.000 uitverkorenen regeren samen met God vanuit de hemel - Alle wedergeboren christenen gaan naar de hemel, Jezus regeert.
 • De rest blijft achter op de nieuwe aarde. Alle wedergeboren christenen zullen samen met God leven in de nieuwe hemel en nieuwe aarde.
 • Redding is onzeker voor de gelovige, God weet het wel - Redding wordt bevestigd door de Heilige Geest in de gelovige.
 • Redding moet verdiend worden - Redding is door geloof in Jezus Christus, resultaat van de ontvangen redding is dat een christen werken doet.
 • De boodschap moet worden gedeeld - De boodschap moet worden gedeeld. (ik moet zeggen dat JW daar soms veel actiever in zijn dan vermeende christenen)

Mocht ik het fout hebben, mijn excuses.

Je zit een heel stuk in de goede richting maar niet overal. Wil je erop doorgaan? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Je zit een heel stuk in de goede richting maar niet overal. Wil je erop doorgaan? 

Ik zie het graag. (graag beknopt)

bewerkt door Wesley

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Wesley:

Bedankt voor je antwoord.
Ik wil toch nog wat zeggen erover. Niet om een discussie op te starten, want ik heb al vaak met Jehova's getuigen goede gesprekken gehad over de verschillen. Het waren allemaal hele aardige mensen met wie ik gesproken had.

De verschillen dat ik uit gesprekken met Jehova's getuigen heb gezien zijn:
JW - Protestants

 • De drieeenheid is fout - De Vader, Jezus, De Heilige Geest is de drieeenheid, alle behorende tot God.
 • Jezus is engel Gabriel -  Jezus is God
 • Jezus is een god - Jezus is God
 • Er bestaat geen hel - Er bestaat een hel
 • Alleen 144.000 uitverkorenen regeren samen met God vanuit de hemel - Alle wedergeboren christenen gaan naar de hemel, Jezus regeert.
 • De rest blijft achter op de nieuwe aarde. Alle wedergeboren christenen zullen samen met God leven in de nieuwe hemel en nieuwe aarde.
 • Redding is onzeker voor de gelovige, God weet het wel - Redding wordt bevestigd door de Heilige Geest in de gelovige.
 • Redding moet verdiend worden - Redding is door geloof in Jezus Christus, resultaat van de ontvangen redding is dat een christen werken doet.
 • De boodschap moet worden gedeeld - De boodschap moet worden gedeeld. (ik moet zeggen dat JW daar soms veel actiever in zijn dan vermeende christenen)

Mocht ik het fout hebben, mijn excuses.

Jezus is de aartsengel Michael. 

De hel is het gemeenschappelijke graf van de mensheid waar de doden onbewust hun opstanding afwachten. 

Redding wordt verkregen door genade, niet door werken. Van geredde christenen worden goede werken verwacht als teken van geloof en gehoorzaamheid. 

De boodschap van het goede nieuws moet inderdaad doorgegeven worden. Helaas is de prediking van deur tot deur niet bijbels, zoals beschreven in Lukas 10:5-7.

Toevoeging: ik lees dat je schrijft dat protestanten ervan uitgaan dat eeuwig leven zowel in de hemel alsook op een nieuwe aarde plaatsvindt?

bewerkt door Hermanos2

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Hermanos2:

De hel is het gemeenschappelijke graf van de mensheid waar de doden onbewust hun opstanding afwachten.

Nee, dat is het dodenrijk oftewel sheool. Kwestie van grondwoorden onderscheiden. Ook is het mij onbekend dat de doden daar bewusteloos verblijven. Dit sheool wordt vertaald met hel in de Bijbel, maar bedoeld wordt dodenrijk. Gehenna is het andere woord dat vertaald wordt met hel. Daar wordt een situatie van straf en oordeel mee bedoeld. Een plek van eeuwige afscheiding van God met alle ellende van dien.

57 minuten geleden zei Hermanos2:

Toevoeging: ik lees dat je schrijft dat protestanten ervan uitgaan dat eeuwig leven zowel in de hemel alsook op een nieuwe aarde plaatsvindt?

Waarom denk jij dat er een nieuwe aarde wordt geschapen? Om er vanuit de hemel naar te staren?

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. (Op.21:1, HSV)

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Nee, dat is het dodenrijk oftewel sheool. Kwestie van grondwoorden onderscheiden. Ook is het mij onbekend dat de doden daar bewusteloos verblijven. Dit sheool wordt vertaald met hel in de Bijbel, maar bedoeld wordt dodenrijk. Gehenna is het andere woord dat vertaald wordt met hel. Daar wordt een situatie van straf en oordeel mee bedoeld. Een plek van eeuwige afscheiding van God met alle ellende van dien.

Waarom denk jij dat er een nieuwe aarde wordt geschapen? Om er vanuit de hemel naar te staren?

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. (Op.21:1, HSV)

Volgens mij heb je de vraagstelling vóór mijn uiteenzetting gemist. 

We proberen andermans visie te verklaren. Niet onze eigen visie. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hermanos2:

Volgens mij heb je de vraagstelling vóór mijn uiteenzetting gemist. 

We proberen andermans visie te verklaren. Niet onze eigen visie. 

Ow, die geloven alleen hun eigen bijbel van kaft tot kaft.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Kaasjeskruid:
13 uur geleden zei Hermanos2:

De hel is het gemeenschappelijke graf van de mensheid waar de doden onbewust hun opstanding afwachten.

Nee, dat is het dodenrijk oftewel sheool. Kwestie van grondwoorden onderscheiden. Ook is het mij onbekend dat de doden daar bewusteloos verblijven. Dit sheool wordt vertaald met hel in de Bijbel, maar bedoeld wordt dodenrijk. Gehenna is het andere woord dat vertaald wordt met hel. Daar wordt een situatie van straf en oordeel mee bedoeld. Een plek van eeuwige afscheiding van God met alle ellende van dien.

13 uur geleden zei Hermanos2:

Toevoeging: ik lees dat je schrijft dat protestanten ervan uitgaan dat eeuwig leven zowel in de hemel alsook op een nieuwe aarde plaatsvindt?

Waarom denk jij dat er een nieuwe aarde wordt geschapen? Om er vanuit de hemel naar te staren?

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. (Op.21:1, HSV)

Ik vind dit wel interessant punt. De nieuwe hemel + een nieuwe aarde dat in in de bijbel omschreven wordt.
Hoe moet dit worden gezien/begrepen?

Kan ik het zo zien?
Momenteel, Hemel is spiritueel. Aarde is fysiek. Wanneer God schone lei maakt, zal het spirituele en fysieke samengesmolten worden tot een geheel waar wij met God samen zullen leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Wesley:

Ik vind dit wel interessant punt. De nieuwe hemel + een nieuwe aarde dat in in de bijbel omschreven wordt.
Hoe moet dit worden gezien/begrepen?

Kan ik het zo zien?
Momenteel, Hemel is spiritueel. Aarde is fysiek. Wanneer God schone lei maakt, zal het spirituele en fysieke samengesmolten worden tot een geheel waar wij met God samen zullen leven.

Ik lees Genesis op die manier dat God bij de mensen wil zijn en dat Zijn voornemen is dat de mens eeuwig gelukkig leeft op een paradijselijke aarde. Zijn voornemen zal Hij verwezenlijken. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Wesley:

Ik vind dit wel interessant punt. De nieuwe hemel + een nieuwe aarde dat in in de bijbel omschreven wordt.
Hoe moet dit worden gezien/begrepen?

Kan ik het zo zien?
Momenteel, Hemel is spiritueel. Aarde is fysiek. Wanneer God schone lei maakt, zal het spirituele en fysieke samengesmolten worden tot een geheel waar wij met God samen zullen leven.

Het is wel interessant, maar het blijft speculeren m.i. Jesaja heeft het al over deze dingen:

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. (Jes.65:17, HSV)

Er bestaan verschillende exegeses wbt deze tekst. Sommigen leggen het uit als een verandering die ondergaan zal worden door de kennis van het evangelie. Mij lijkt het toekomstmuziek en ik vat het wat letterlijker op en zie het als een zaak die verwijst naar Openbaring.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Wesley:

Ik vind dit wel interessant punt. De nieuwe hemel + een nieuwe aarde dat in in de bijbel omschreven wordt.
Hoe moet dit worden gezien/begrepen?

Kan ik het zo zien?
Momenteel, Hemel is spiritueel. Aarde is fysiek. Wanneer God schone lei maakt, zal het spirituele en fysieke samengesmolten worden tot een geheel waar wij met God samen zullen leven.

God geeft bij iedere scheppingsdag aan dat het GOED is. Hij plaatst de mensheid op aarde, schept voorzieningen om leven in stand te houden. Ik wil daaruit de conclusie trekken dat de mens op aarde blijft, ook na de wederkomst van Christus. Dat is onze bestemming. 

Joh. 3:13 geeft ook aan dat er nog nooit een mens naar de Hemel is opgestegen. 

De 144.000 uit het boek Openbaring (waar de JG vaak naar verwijzen) vormen mogelijk een speciale groep mensen die in het millennium na de wederkomst een speciale taak krijgen maar dat is mij niet geheel duidelijk. Maar ze vormen geen hemelse regering van gezalfde getuigen. Voor die stelling zie ik geen enkel bewijs. Het woord HEMELS hoeft niet altijd een plaats te betekenen. Het kan ook een hoedanigheid zijn. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hermanos2:

God geeft bij iedere scheppingsdag aan dat het GOED is. Hij plaatst de mensheid op aarde, schept voorzieningen om leven in stand te houden. Ik wil daaruit de conclusie trekken dat de mens op aarde blijft, ook na de wederkomst van Christus. Dat is onze bestemming. 

Joh. 3:13 geeft ook aan dat er nog nooit een mens naar de Hemel is opgestegen. 

De 144.000 uit het boek Openbaring (waar de JG vaak naar verwijzen) vormen mogelijk een speciale groep mensen die in het millennium na de wederkomst een speciale taak krijgen maar dat is mij niet geheel duidelijk. Maar ze vormen geen hemelse regering van gezalfde getuigen. Voor die stelling zie ik geen enkel bewijs. Het woord HEMELS hoeft niet altijd een plaats te betekenen. Het kan ook een hoedanigheid zijn. 

Johannes 14:2-3 
In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. 3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Wesley:

Johannes 14:2-3 
In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. 3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

Hij neemt Zijn tijd wel he...

Hallo Jezus? Earth calling, we wachten...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Wesley:

Johannes 14:2-3 
In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. 3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

Beste Wesley, komt er nog een zin, of andere uitleg? Of moet ik de rest van je betoog maar zelf uitzoeken? 

Bedoel je met 'het huis van Mijn Vader' de Hemel als woning van God? Dat staat er namelijk niet. Als Jezus spreekt over het huis van mijn Vader dan bedoelt Hij doorgaans de tempel in Jeruzalem. Het boek Zachariah schrijft: Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Tevens schrijft Zachariah: De Heere zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 

Bedoel je met je citaat dat er een opname der gelovigen plaats zal vinden vóór de oorlog van de Almachtige? Deze 'Rapture' leer is niet bijbels. 

3 minuten geleden zei Fundamenteel:

Hij neemt Zijn tijd wel he...

Hallo Jezus? Earth calling, we wachten...

Mooi dat je daarover begint. Telkens als je denkt dat Hij niet meer komt doe je er goed aan Mattheus 25 te lezen en ervoor te zorgen dat je genoeg olie in je lamp hebt. 

As the bridegroom was delayed.... 

Kijk naar deze voorbijgaande wereld. Het is niet meer 5 voor 12. Het is 1 voor 12.

Houd vol, wees waakzaam!!! 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Beste Wesley, komt er nog een zin, of andere uitleg? Of moet ik de rest van je betoog maar zelf uitzoeken? 

Bedoel je met 'het huis van Mijn Vader' de Hemel als woning van God? Dat staat er namelijk niet. Als Jezus spreekt over het huis van mijn Vader dan bedoelt Hij doorgaans de tempel in Jeruzalem. Het boek Zachariah schrijft: Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Tevens schrijft Zachariah: De Heere zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 

Bedoel je met je citaat dat er een opname der gelovigen plaats zal vinden vóór de oorlog van de Almachtige? Deze 'Rapture' leer is niet bijbels. 

Goedeavond! Ik moest wat doen net. Bedankt voor het wachten ^_^ 

Johannes 14:2-3 volgens Hermanos2
In de tempel in Jeruzalem is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga naar de tempel in Jeruzalem om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen naar de tempel in Jeruzalem. 3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

Waar is Jezus nu of wanneer is dat gebeurt?

bewerkt door Wesley

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Wesley:

Goedeavond! Ik moest wat doen net. Bedankt voor het wachten ^_^ 

Johannes 14:2-3 volgens Hermanos2
In de tempel in Jeruzalem is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga naar de tempel in Jeruzalem om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen naar de tempel in Jeruzalem. 3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.

Waar is Jezus nu of wanneer is dat gebeurt?

Ik zie dat je niet eens de moeite neemt om inhoudelijk op mijn eerste post in te gaan. Ik verwijs je daarom gemakshalve naar: www.affcrit.com.

Hier vind je een uitstekende pdf van Ron Kangas getiteld,  In My Father's House, The unleavened truth of John 14.

Ik wens je veel leerzaam leesplezier toe en stel voor dat we het hierbij laten. 

Fijne avond! 

bewerkt door Hermanos2

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Hermanos2:

Joh. 3:13 geeft ook aan dat er nog nooit een mens naar de Hemel is opgestegen.

Maar hij zei: U hebt een moeilijke zaak gevraagd; als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. (2Kon.2:10-11, HSV)

Wat een prachtig boek die Bijbel. Heel mooi beschrijvend en objectief.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid