Spring naar bijdragen
De Hoorn

Genesis 40

Aanbevolen berichten

 

GENESIS 40:1-23: de ballingschappen van de Twee Stammen van Israël.

 

Het doel van deze Bijbelstudie is het aan geven dat Genesis 40 een profetische boodschap bevat die gaat over de ballingschappen van respectievelijk het Huis van Juda en het Huis van Efraïm.

Eerst even wat achtergrondinformatie.

Het koninkrijk Israël viel na de dood van koning Salomo in twee koninkrijken uiteen.

Die geschiedenis kun je lezen in 1 Koningen 11/ 1 Koningen 12

Deze twee koninkrijken worden o.a. het huis van Juda en het huis van Efraïm genoemd.

Het ontstaan van deze twee koninkrijken is altijd al bij God bekend geweest.

Dit is niet iets dat wij alleen kunnen geloven, dit is ook iets dat we mogen weten omdat God dit

heeft laten optekenen door Mozes in Genesis 40.

Mozes is de man die 500 jaar voor de tijd van Salomo leefde.

Sta mij toe jullie mee te nemen op een reis door de Bijbel.

 

Het zal niemand zijn ontgaan dat Genesis 40 tussen twee andere hoofdstukken in staat.

Genesis 39 en Genesis 41.

Dit zeg ik niet om grappig te zijn. Dit zeg ik omdat het belangrijk is voor de context.

Eigenlijk zijn alle woorden die staan opgeschreven in de Bijbel belangrijk voor de context van de Bijbel.  Zo ook voor de uitleg van Genesis 40.

Het is ook van belang om in gedachten te houden dat profetieën altijd meerdere lagen van vervulling hebben.

 

Genesis 40:1,2

 

1 Na deze dingen gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte, 2 zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen, het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers.

 

De schenker, die in Genesis 40: 9 als het hoofd van de schenkers wordt geïdentificeerd, is een typologie van het huis Juda. Waarom denk ik dit?

 

De profeet Nehemia schrijft in hoofdstuk 1:11 dat hij de schenker van de koning is.

Dit is de enige andere keer dat de term schenker wordt gebruikt in de Bijbel.

Nehemia is een man uit de stam Juda.

Daar is dus een verband tussen de functie schenker van de koning en Juda.

Ook word het “bloed van de druif”/ wijn/ de wijnstok geassocieerd met de messiaanse belofte.

Die Messiaanse belofte valt ook samen met het uiteindelijke herstel van Israël.

Amos 9 :11-15 (Micha 4:4/ 1Koningen 4:25)

In Johannes 15 noemt Jezus Zichzelf de ware Wijnstok. De Messias, Jezus van Nazareth is van de stam Juda.

 

 

Elke keer wanneer Israël de tabernakel opbouwde op een rustplaats in de woestijn werden de stammen om de tabernakel heen gepositioneerd in de vorm van een kruis.

Juda was de stam met de meeste mensen, het was zeg maar de hoofd stam van de drie stammen die zich aan de oostkant van de Tabernakel opstelde. 

(Juda/ Issachar /Zebulon)

https://www.bible-history.com/tabernacle/TAB4The_Encampment.htm

 

In deze zin is Juda het “hoofd van de schenkers (van wijn).”

 

 

De bakker, die in Genesis 40:16 het hoofd van de bakkers wordt genoemd, is een type van het huis Efraim. Waarom denk ik dit?

 

De profeet Hosea schrijft in hoofdstuk 7:8 dat Efraim is als een koek die niet is omgekeerd, het vermengt zich met de volkeren.

In Psalm 14:4 en Psalm 53:4 schrijft de Psalmist dat het volk van God wordt opgegeten door de volkeren alsof het brood is.

Elke keer wanneer Israël de tabernakel opbouwde op een rustplaats in de woestijn werden de stammen om de tabernakel heen gepositioneerd in de vorm van een kruis.

Efraim was de stam met de meeste mensen, het was zeg maar de hoofd stam van de drie stammen die zich aan de westkant opstelde.

(Efraim/ Manasse/ Benjamin)

https://www.bible-history.com/tabernacle/TAB4The_Encampment.htm

 

In deze zin is Efraim het “hoofd van de bakkers”.

 

De farao van Egypte, en Egypte op zich, is een typologie van de wereldse machten. Die machten zijn in de ban van de satan en zijn demonen.

Je kunt daarom zeggen dat Israël

(Juda/ het hoofd van de schenkers en Efraim/ het hoofd van de bakkers)

in dienst stonden van de wereld.

Hoe bedoel ik dat?

 

In Leviticus 23: 1-42 en Deuteronomium 16: 1-17 kun je lezen over de zeven Feesten des HEEREN.

Een van die Feesten heet het Loofhuttenfeest.  Dit feest wordt ook wel het Feest van de volkeren genoemd. Tijdens dit Feest werden er naast het kleinvee ook 70 runderen geslacht.

Door het slachten van deze runderen werd er voor de volkeren verzoening gemaakt bij God.

70 runderen voor 70 volkeren (Tafel der volkeren: Genesis 10).

Omdat de genade van God groot is bleef Hij hiermee toch trouw in Zijn zorg voor de mensen die Hem hadden afgewezen. Zij hadden Hem afgewezen door andere goden te gaan volgen en dienen.

(Genesis 11/ Deuteronomium 32)

Maar nu!!

Het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers (Juda en Efraim) zondigen tegen de Farao. (Genesis 40: 1)

 

Wat betekent dat?

 

Omdat Juda en Efraim in de toekomst in ballingschap zullen gaan zal het in die tijd onmogelijk zijn voor Israël om hun taak van verzoening voor de wereld, door het slachten van de 70 runderen, uit te voeren en daarmee zondigen zij tegen de wereld en tegen hun Hemelse Koning.

Het zijn dan ook wereldse machten (Farao en Egypte) die Israël aanvallen en in ballingschap wegvoeren.

Juda wordt weggevoerd door de Babylonische koning Nebukadnezar 2 (609 voor Chr.)

Efraim wordt weggevoerd door de Assyrische koning Tiglath Pileser 3 (740 v Chr.)

Beide worden in gevangenschap genomen.

In Jesaja 51: 14 kun je lezen dat de ballingen van Israël, gevangenen worden genoemd.

 

Genesis 40:5

5 En in één nacht hadden zij beiden een droom, ieder zijn eigen droom met zijn eigen betekenis: de schenker en de bakker die aan de koning van Egypte toebehoorden en die in de gevangenis gevangenzaten.

 

Juda en Efraim gaan beiden in ballingschap, maar iedere met een eigen periode van straf.

Voor Juda betekent dit een periode van 70 jaar ballingschap en voor Efraim betekent dit een periode van 2700 jaar ballingschap.

 

Genesis 40:8

8 Ze zeiden tegen hem: We hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen: Is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij.

 

Jozef als type van Christus laat hier zien dat Christus diegene is die in Zijn Goddelijke natuur kan uitleggen aan Israël (Juda en Efraim) wat hun zonden zijn en wat de gevolgen zullen zijn van deze zonden.

 

 

Genesis 40:9-13

9 Toen vertelde het hoofd van de schenkers aan Jozef zijn droom en zei tegen hem: Zie, in mijn droom stond er een wijnstok voor me,

10 en aan de wijnstok zaten drie ranken. Hij was aan het uitlopen, zijn bloesem kwam tevoorschijn en zijn trossen brachten rijpe druiven voort.

11 De beker van de farao was in mijn hand, en ik nam die druiven, perste ze uit in de beker van de farao en gaf de beker in de hand van de farao.

12 Toen zei Jozef tegen hem: Dit is de uitleg ervan: de drie ranken staan voor drie dagen.

13 Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven,40:13 een hoge plaats geven - Letterlijk: uw hoofd verheffen; en u in uw ambt herstellen; u zult de beker van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie, toen u zijn schenker was.

 

 

Drie is het getal van de compleetheid. De zonden van Juda zullen tot compleetheid komen waarvoor het hoofd van de schenkers gestraft zal worden maar Juda zal weer hersteld worden in dienst van Farao (de wereld). Het slachten van o.a. de 70 runderen zal weer kunnen aanvangen in het Heilige Land.

(na 70 jaar: Jeremiah  25:1-11; 29:1-10 / Daniel 9).

De wijnstok die tot bloei komt en vruchten draagt staat ook voor de messiaanse belofte en vervulling in Christus.

 

Genesis 40 :14

14 Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan; bewijs mij toch goedertierenheid en vertel over mij aan de farao, en maak dat ik uit dit huis kom.

 

Het is altijd een taak geweest van Juda (Israël) om het Evangelie te verkondigen aan de wereld, te verkondigen dat De HEERE de enige verlosser is.

Het is echter zo dat Juda dit vergat en de nadruk ging leggen op hun eigen identiteit.

 

Genesis 40:16

16 Toen het hoofd van de bakkers zag dat hij een gunstige uitleg had gegeven, zei hij tegen Jozef: Ook ik had een droom, en zie, er waren drie manden met wit brood op mijn hoofd.

17 In de bovenste mand zat allerlei voedsel voor de farao, het werk van een bakker, maar de vogels aten ervan uit de mand boven op mijn hoofd.

18 Toen antwoordde Jozef en zei: Dit is de uitleg ervan: de drie manden betekenen drie dagen.

19 Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven: hij zal u aan een paal hangen, en de vogels zullen uw vlees van u afeten.

 

Drie is het getal van compleetheid. De zonden van Efraim zullen tot compleetheid komen waarvoor zij gestraft zullen worden. (Hosea 9:1-17)

De straf zal uiteindelijk 7 keer zo zwaar zijn omdat Efraim zich weigert te bekeren van hun zonden. (Leviticus 26:17,18)

In Psalm 14:4 en Psalm 53:4 schrijft de Psalmist dat het volk van God wordt opgegeten door de volkeren alsof het brood is.

Efraim zal uiteindelijk zijn kracht verliezen. (Hosea 7:9) en zal uiteindelijk geestelijk sterven.

 

MAAR de genade van De HEERE is groter dan groot want in Ezechiël 37: 1-28

lezen wij over het dal met dode doodsbeenderen. De (geestelijk) doden worden weer levend. God brengt het vlees dat door de volkeren was opgegeten weer terug op de botten en door de kracht van de Heilige Geest zullen de (geestelijk) doden weer tot leven komen.

 

Hoewel in dit hoofdstuk de nadruk is komen te liggen op Juda en Efraim, is de boodschap van de Bijbel dat De HEERE trouw is en blijft aan zijn eigen beloften aan Israël en deze trouw ook betoont aan iedereen die deel zal zijn van het vernieuwde verbond dat is bekrachtigd met het Bloed van Jezus Christus, de MensGod.

 

Ik hoop dat deze inleiding op Genesis 40 je zal prikkelen om de Bijbel met vernieuwde interesse te bestuderen en met andere ogen te lezen. Er zijn nog veel personages in dit hoofdstuk die verder belicht kunnen worden, ik ben benieuwd naar jullie overdenkingen. 

Alle dank en eer gaat uit naar YHWH ha Elohim, Zijn Gezalfde Yeshua ha Mashiach en Zijn Heilige Geest die ons hierbij zal bijstaan wanneer wij hier om vragen in het gebed.

 

Psalm 32:8

HalleluYAH, geprezen zij de Allerhoogste.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei De Hoorn:

De schenker, die in Genesis 40: 9 als het hoofd van de schenkers wordt geïdentificeerd, is een typologie van het huis Juda.

De schenker is een man waar je je vertrouwen het beste niet in kunt leggen. Een rare vent die zelf ook gevangen heeft gezeten maar is vrijgelaten en heel goed weet hoe Jozef zich voelt; net zo hunkerend naar de vrijheid. Hij vergeet Jozef gewoon. Hopeloos.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei De Hoorn:

 

Ik hoop dat deze inleiding op Genesis 40 je zal prikkelen om de Bijbel met vernieuwde interesse te bestuderen en met andere ogen te lezen. Er zijn nog veel personages in dit hoofdstuk die verder belicht kunnen worden, ik ben benieuwd naar jullie overdenkingen. 

Alle dank en eer gaat uit naar YHWH ha Elohim, Zijn Gezalfde Yeshua ha Mashiach en Zijn Heilige Geest die ons hierbij zal bijstaan wanneer wij hier om vragen in het gebed.

 

Psalm 32:8

HalleluYAH, geprezen zij de Allerhoogste.

Gezien de vele overeenkomsten tussen Jozef en Jezus zou je verwachten dat de Messias uit de lijn van Jozef zou komen. God zag dat Leah, ondanks haar ellende, bleef aanhouden in gebed. Zij mocht Levi en Judah baren die speciale rollen vervullen in de geschiedenis van Israël en uiteindelijk naar Jezus als Priester-Koning leiden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-5-2020 om 06:51 zei Kaasjeskruid:

De schenker is een man waar je je vertrouwen het beste niet in kunt leggen. Een rare vent die zelf ook gevangen heeft gezeten maar is vrijgelaten en heel goed weet hoe Jozef zich voelt; net zo hunkerend naar de vrijheid. Hij vergeet Jozef gewoon. Hopeloos.

Shalom Kaasjeskruid,

Het is duidelijk dat er uiteindelijk in heel de Bijbel maar 1 persoon voor komt die het waard is om te vertrouwen, Jezus Christus. Een man geboren in de familie van "die rare vent". 

En laat Hij nou Zijn trouw betonen aan "die rare vent" door "hem" deel te maken van de 144.000 in Openbaring 7: 3- 8. Die "rare vent" heeft zelfs een parelen poort in het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21:21. 

Kaasjeskruid, vraagje....ooit gevangen gezeten?

Op 18-5-2020 om 19:19 zei Hermanos2:

Gezien de vele overeenkomsten tussen Jozef en Jezus zou je verwachten dat de Messias uit de lijn van Jozef zou komen. God zag dat Leah, ondanks haar ellende, bleef aanhouden in gebed. Zij mocht Levi en Judah baren die speciale rollen vervullen in de geschiedenis van Israël en uiteindelijk naar Jezus als Priester-Koning leiden.

Shalom Hermanos2,

Inderdaad, zulke details zetten je aan het denken. Het is een zegen dat wij nu een kennis achteraf mogen bezitten en mogen "uitpluizen" waarom de zaken zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. 

Ik ben overtuigd van het feit dat de Bijbel veel "doodlopende sporen" kent, puur om satan in het ongewisse te laten over bepaalde zaken. De Bijbel niet bestuderen onder gebed en met een nederig hart zal wellicht leiden tot het niet voorbereid zijn op de komst van Bruidegom. Licht en Lamp = Torah horen en doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei De Hoorn:

Licht en Lamp = Torah horen en doen.

Dag de Hoorn.

Wat is de Torah horen en doen?

Wat te horen en doen betreft bijvoorbeeld het Johannes Evangelie, als Licht en Lamp?

Op 17-5-2020 om 22:20 zei De Hoorn:

Het is altijd een taak geweest van Juda (Israël) om het Evangelie te verkondigen aan de wereld, te verkondigen dat De HEERE de enige verlosser is.

Het is echter zo dat Juda dit vergat en de nadruk ging leggen op hun eigen identiteit.

 

Op 17-5-2020 om 22:20 zei De Hoorn:

De wijnstok die tot bloei komt en vruchten draagt staat ook voor de messiaanse belofte en vervulling in Christus.

En in Joh.17 lees ik dat de Christus (als identiteit) in ons kan zijn; ''Ik in hen, en Gij in Mij.'' 

Als Hij de wijnstok is, en in ons is, zie ik het vrucht dragen als vrucht van de Geest. 

Het vervullen van de belofte is reeds gedaan, en het Evangelie is dat de HEERE in de mens gevonden kan worden; het Koninkrijk Gods als het beloofde land is het Thuis in het hart.

Als Joh. 1 vers 4 al schrijft dat wij, de mens, als het Thuis het Licht en Leven zijn, dan is dat de Christus in ons als het Thuis in Hem, Hij in ons, als Gij in Mij.

Dan is het Evangelie verkondigen; de Identiteit zijn. En dat is Geest.

En, wat ik dan denk, als wij Gods Tempel zijn.. en het Koninkrijk is in ons, dan is de mens een bijzonder wezen; het Leven, het Licht, Gods Tempel, en het Koninkrijk Gods. En dit alles door Christus.

Niet door als dat Christus ergens Zijn werk gedaan heeft en ergens zit ter rechterhand Gods, maar Christus in ons, als door; Deur.

Deur Christus.

En wat wij als mens hooguit kunnen zijn of worden, is de Deur-wachter; Hem opendoen door het oplossen in Hem.

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei De Hoorn:

Het is duidelijk dat er uiteindelijk in heel de Bijbel maar 1 persoon voor komt die het waard is om te vertrouwen, Jezus Christus. Een man geboren in de familie van "die rare vent". 

En laat Hij nou Zijn trouw betonen aan "die rare vent" door "hem" deel te maken van de 144.000 in Openbaring 7: 3- 8. Die "rare vent" heeft zelfs een parelen poort in het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21:21.

Dag Shofar,

Waar staat dat de schenker tot geloof kwam?

Geduld is een schone zaak en dat is waar God ons in oefent. Hij wil ons leren in alle omstandigheden op Hem te vertrouwen en blijven vertrouwen en niet op eoa schenker. Dat is wat Jozef dan ook doet. Hij leert dat elke tegenslag die hij moet incasseren uiteindelijk door God ten goede te wordt gekeerd. Hij maakt zich in elke ogenschijnlijke hopeloze situatie nuttig en verdienstelijk. Een les voor mensen zoals ik.

5 uur geleden zei De Hoorn:

Kaasjeskruid, vraagje....ooit gevangen gezeten?

Ik heb me misdragen als een beest zowel binnen als buiten de cel. Had niets van doen met onschuldig zitten en geduldig wachten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-5-2020 om 06:36 zei thom:

Dag de Hoorn.

Wat is de Torah horen en doen?

Wat te horen en doen betreft bijvoorbeeld het Johannes Evangelie, als Licht en Lamp?

 

En in Joh.17 lees ik dat de Christus (als identiteit) in ons kan zijn; ''Ik in hen, en Gij in Mij.'' 

Als Hij de wijnstok is, en in ons is, zie ik het vrucht dragen als vrucht van de Geest. 

Het vervullen van de belofte is reeds gedaan, en het Evangelie is dat de HEERE in de mens gevonden kan worden; het Koninkrijk Gods als het beloofde land is het Thuis in het hart.

Als Joh. 1 vers 4 al schrijft dat wij, de mens, als het Thuis het Licht en Leven zijn, dan is dat de Christus in ons als het Thuis in Hem, Hij in ons, als Gij in Mij.

Dan is het Evangelie verkondigen; de Identiteit zijn. En dat is Geest.

En, wat ik dan denk, als wij Gods Tempel zijn.. en het Koninkrijk is in ons, dan is de mens een bijzonder wezen; het Leven, het Licht, Gods Tempel, en het Koninkrijk Gods. En dit alles door Christus.

Niet door als dat Christus ergens Zijn werk gedaan heeft en ergens zit ter rechterhand Gods, maar Christus in ons, als door; Deur.

Deur Christus.

En wat wij als mens hooguit kunnen zijn of worden, is de Deur-wachter; Hem opendoen door het oplossen in Hem.

 

 

Shalom Aleichem thom,

"Wat is de Torah horen en doen?"

SHAMAR

Bewaren, in acht nemen én doen.
In de Hebreeuwse Bijbel komen woorden voor die veelvuldig en vaak ook in verschillende vormen worden gebruikt. In deze frequent voorkomende woordengroep hoort zeker het werkwoord ‘shamar’ (uitspraak: sjamar) thuis. Dit werkwoord ‘shamar’ met als grondbetekenis ‘bewaren/bewaken’ omvat de volgende betekenisaspecten: behoeden, waken, oppassen, opbergen, onderhouden, in acht nemen.1
‘Shamar’/bewaren komt 468 keer voor in de oudtestamentische tekst en wordt in het bijzonder aangetroffen in de boeken Deuteronomium en Psalmen.
Dit werkwoord wordt aangewend bij het behandelen, benoemen of beschrijven van allerlei zaken die in de Bijbel aan de orde komen. Dit kan slaan op intermenselijke relaties en/of op materiële dingen. Zo zegt Jakob tot Laban: “…ik zal uw kleinvee weiden en ‘shamar/’bewaken” (Gen. 30:31). Een waker van een stad was verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners (Jes. 21:11), evenals de mannen die de toegang tot het koninklijk paleis moesten ‘shamar’/bewaken (1Kon. 14:27). ‘Shamar’ was ook de taak van poortwachters als Semaja (Neh. 3:29). Maar ‘shamar’ wordt bovenal gebruikt met betrekking tot het godsdienstige en geestelijke leven van de mens in relatie tot de Here God en Zijn Woord. 

In Mattheüs 22:37 citeert Yeshua twee verzen uit de Torah (Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18), om ons te tonen dat de Torah “hangt aan liefde”:

Mattithyahu (Mattheus) 22:37-40
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Met het citeren van deze twee verzen laat Yeshua ons zien dat liefde altijd de basis (of de onderbouwing) was van de Torah. Het houdt ook in dat zonder liefde de geboden op de grond zullen vallen (waarbij ‘vallen op de grond’ een Hebreeuws idioom is dat betekent ‘vergaan’, en/of ‘volkomen nutteloos worden’).
Het Christendom voert de analogie van Yeshua zelfs nog nog een stap verder door. Het Christendom suggereert dat omdat het verbond hangt aan de liefde, die liefde al de geboden nietig en ledig gemaakt. Maar is dat ook logisch? Waarom zou de liefde iets wegdoen waaraan het werd “opgehangen”? Heeft een fundament van een gebouw ooit de structuur er bovenop vernietigd?

Omdat Yeshua citeert uit de Thora om aan te tonen dat die liefde nog steeds de basis is van de Torah, betekent dit dat de liefde altijd al het fundament van de Torah was, zelfs in de tijd van Moshe (Mozes).
Maar als liefde altijd al de basis van de Torah was, maar het christendom ons nu vertelt dat het de Liefde is die de Torah (na het offer van Yeshua) vervangt, dan zou dit betekenen dat de Torah altijd een soort van verspilling van tijd, of erger, was.

Niemand zal dit beweren, denk ik.....

Verder wil ik graag aannemen dat u al uw woorden schrijft in de veronderstelling dat het "opnieuw geboren worden" een eerste vereiste is? En dat niemand deze wedergeboorte zelf kan bewerkstelligen?

 

Shalom

P.S. weet u of er een draadje is waar over de Torah (horen en doen) wordt gediscussieerd?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei De Hoorn:

Verder wil ik graag aannemen dat u al uw woorden schrijft in de veronderstelling dat het "opnieuw geboren worden" een eerste vereiste is? En dat niemand deze wedergeboorte zelf kan bewerkstelligen?

Ja.

Maar dat is NT shamar.

 

38 minuten geleden zei De Hoorn:

P.S. weet u of er een draadje is waar over de Torah (horen en doen) wordt gediscussieerd?

Nee sorry, geen idee.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei De Hoorn:

Shalom Aleichem thom,

"Wat is de Torah horen en doen?"

SHAMAR

Bewaren, in acht nemen én doen.
In de Hebreeuwse Bijbel komen woorden voor die veelvuldig en vaak ook in verschillende vormen worden gebruikt. In deze frequent voorkomende woordengroep hoort zeker het werkwoord ‘shamar’ (uitspraak: sjamar) thuis. Dit werkwoord ‘shamar’ met als grondbetekenis ‘bewaren/bewaken’ omvat de volgende betekenisaspecten: behoeden, waken, oppassen, opbergen, onderhouden, in acht nemen.1
‘Shamar’/bewaren komt 468 keer voor in de oudtestamentische tekst en wordt in het bijzonder aangetroffen in de boeken Deuteronomium en Psalmen.
Dit werkwoord wordt aangewend bij het behandelen, benoemen of beschrijven van allerlei zaken die in de Bijbel aan de orde komen. Dit kan slaan op intermenselijke relaties en/of op materiële dingen. Zo zegt Jakob tot Laban: “…ik zal uw kleinvee weiden en ‘shamar/’bewaken” (Gen. 30:31). Een waker van een stad was verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners (Jes. 21:11), evenals de mannen die de toegang tot het koninklijk paleis moesten ‘shamar’/bewaken (1Kon. 14:27). ‘Shamar’ was ook de taak van poortwachters als Semaja (Neh. 3:29). Maar ‘shamar’ wordt bovenal gebruikt met betrekking tot het godsdienstige en geestelijke leven van de mens in relatie tot de Here God en Zijn Woord. 

In Mattheüs 22:37 citeert Yeshua twee verzen uit de Torah (Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18), om ons te tonen dat de Torah “hangt aan liefde”:

Mattithyahu (Mattheus) 22:37-40
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Met het citeren van deze twee verzen laat Yeshua ons zien dat liefde altijd de basis (of de onderbouwing) was van de Torah. Het houdt ook in dat zonder liefde de geboden op de grond zullen vallen (waarbij ‘vallen op de grond’ een Hebreeuws idioom is dat betekent ‘vergaan’, en/of ‘volkomen nutteloos worden’).
Het Christendom voert de analogie van Yeshua zelfs nog nog een stap verder door. Het Christendom suggereert dat omdat het verbond hangt aan de liefde, die liefde al de geboden nietig en ledig gemaakt. Maar is dat ook logisch? Waarom zou de liefde iets wegdoen waaraan het werd “opgehangen”? Heeft een fundament van een gebouw ooit de structuur er bovenop vernietigd?

Omdat Yeshua citeert uit de Thora om aan te tonen dat die liefde nog steeds de basis is van de Torah, betekent dit dat de liefde altijd al het fundament van de Torah was, zelfs in de tijd van Moshe (Mozes).
Maar als liefde altijd al de basis van de Torah was, maar het christendom ons nu vertelt dat het de Liefde is die de Torah (na het offer van Yeshua) vervangt, dan zou dit betekenen dat de Torah altijd een soort van verspilling van tijd, of erger, was.

Niemand zal dit beweren, denk ik.....

Verder wil ik graag aannemen dat u al uw woorden schrijft in de veronderstelling dat het "opnieuw geboren worden" een eerste vereiste is? En dat niemand deze wedergeboorte zelf kan bewerkstelligen?

 

Shalom

P.S. weet u of er een draadje is waar over de Torah (horen en doen) wordt gediscussieerd?

 

Opnieuw geboren worden is in dit leven, in dit lichaam maar gedeeltelijk mogelijk lijkt mij. Ik verwijs naar het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. De echte wedergeboorte zal plaats vinden na Jezus' wederkomst. 

 

45 minuten geleden zei De Hoorn:

Shalom Aleichem thom,

"Wat is de Torah horen en doen?"

SHAMAR

Bewaren, in acht nemen én doen.
In de Hebreeuwse Bijbel komen woorden voor die veelvuldig en vaak ook in verschillende vormen worden gebruikt. In deze frequent voorkomende woordengroep hoort zeker het werkwoord ‘shamar’ (uitspraak: sjamar) thuis. Dit werkwoord ‘shamar’ met als grondbetekenis ‘bewaren/bewaken’ omvat de volgende betekenisaspecten: behoeden, waken, oppassen, opbergen, onderhouden, in acht nemen.1
‘Shamar’/bewaren komt 468 keer voor in de oudtestamentische tekst en wordt in het bijzonder aangetroffen in de boeken Deuteronomium en Psalmen.
Dit werkwoord wordt aangewend bij het behandelen, benoemen of beschrijven van allerlei zaken die in de Bijbel aan de orde komen. Dit kan slaan op intermenselijke relaties en/of op materiële dingen. Zo zegt Jakob tot Laban: “…ik zal uw kleinvee weiden en ‘shamar/’bewaken” (Gen. 30:31). Een waker van een stad was verantwoordelijk voor het welzijn van de bewoners (Jes. 21:11), evenals de mannen die de toegang tot het koninklijk paleis moesten ‘shamar’/bewaken (1Kon. 14:27). ‘Shamar’ was ook de taak van poortwachters als Semaja (Neh. 3:29). Maar ‘shamar’ wordt bovenal gebruikt met betrekking tot het godsdienstige en geestelijke leven van de mens in relatie tot de Here God en Zijn Woord. 

In Mattheüs 22:37 citeert Yeshua twee verzen uit de Torah (Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18), om ons te tonen dat de Torah “hangt aan liefde”:

Mattithyahu (Mattheus) 22:37-40
Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Met het citeren van deze twee verzen laat Yeshua ons zien dat liefde altijd de basis (of de onderbouwing) was van de Torah. Het houdt ook in dat zonder liefde de geboden op de grond zullen vallen (waarbij ‘vallen op de grond’ een Hebreeuws idioom is dat betekent ‘vergaan’, en/of ‘volkomen nutteloos worden’).
Het Christendom voert de analogie van Yeshua zelfs nog nog een stap verder door. Het Christendom suggereert dat omdat het verbond hangt aan de liefde, die liefde al de geboden nietig en ledig gemaakt. Maar is dat ook logisch? Waarom zou de liefde iets wegdoen waaraan het werd “opgehangen”? Heeft een fundament van een gebouw ooit de structuur er bovenop vernietigd?

Omdat Yeshua citeert uit de Thora om aan te tonen dat die liefde nog steeds de basis is van de Torah, betekent dit dat de liefde altijd al het fundament van de Torah was, zelfs in de tijd van Moshe (Mozes).
Maar als liefde altijd al de basis van de Torah was, maar het christendom ons nu vertelt dat het de Liefde is die de Torah (na het offer van Yeshua) vervangt, dan zou dit betekenen dat de Torah altijd een soort van verspilling van tijd, of erger, was.

Niemand zal dit beweren, denk ik.....

Verder wil ik graag aannemen dat u al uw woorden schrijft in de veronderstelling dat het "opnieuw geboren worden" een eerste vereiste is? En dat niemand deze wedergeboorte zelf kan bewerkstelligen?

 

Shalom

P.S. weet u of er een draadje is waar over de Torah (horen en doen) wordt gediscussieerd?

 

Torah? 

In de discussie over de Rijke man en Lazarus gaat het nu over Adam en Eva die God's soevereiniteit betwisten?

Mooie start voor een Torah discussie?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Hermanos2:

Opnieuw geboren worden is in dit leven, in dit lichaam maar gedeeltelijk mogelijk lijkt mij. Ik verwijs naar het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. De echte wedergeboorte zal plaats vinden na Jezus' wederkomst. 

Wat wedergeboren wordt, is uit God. Geef het een naam, en dat is de echte.

Rom. 8

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

 

22 minuten geleden zei Hermanos2:

Torah? 

In de discussie over de Rijke man en Lazarus gaat het nu over Adam en Eva die God's soevereiniteit betwisten?

Mooie start voor een Torah discussie?

Wellicht kom ik er later op terug Hermanos, ik heb weinig tijd heb je ws al gemerkt; beetje kortaf sorry.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Hermanos2:

Opnieuw geboren worden is in dit leven, in dit lichaam maar gedeeltelijk mogelijk lijkt mij. Ik verwijs naar het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. De echte wedergeboorte zal plaats vinden na Jezus' wederkomst. 

Wellicht interessant voor zover niet bekend: het Griekse grondwoord dat in o.a. de NBG51 met 'wederom' is vertaald en in de NBV met 'opnieuw' is 'anóthen'. Volgens de Strong's Concordance betekent dit woord in eerste instantie 'van boven'.

anóthen: from above

Original Word: ἄνωθεν
Part of Speech: Adverb
Transliteration: anóthen
Phonetic Spelling: (an'-o-then)
Definition: from above
Usage: (a) from above, from heaven, (b) from the beginning, from their origin (source), from of old, (c) again, anew.

Bron: https://biblehub.com/greek/509.htm

Johannes 3:3

NBG - Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

NBV - Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’

Hetzelfde Griekse grondwoord wordt gebruikt in Johannes 3:31, waar het met 'van boven' is vertaald:

NBG - Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde.

NBV - Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat,

Maar in het Grieks staat dus zowel in vers 3 als in vers 31 'anóthen'.

Zie eventueel ook https://www.scripture4all.org/pdf_interlinear/gnt_nl.php?cs=c76d782ff12b1aeb2d3ad853fe846a13&t=441789&b=joh&c=3

Joh3-3.jpg

Joh3-31.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Bastiaan73:

Wellicht interessant voor zover niet bekend: het Griekse grondwoord dat in o.a. de NBG51 met 'wederom' is vertaald en in de NBV met 'opnieuw' is 'anóthen'. Volgens de Strong's Concordance betekent dit woord in eerste instantie 'van boven'.

anóthen: from above

Original Word: ἄνωθεν
Part of Speech: Adverb
Transliteration: anóthen
Phonetic Spelling: (an'-o-then)
Definition: from above
Usage: (a) from above, from heaven, (b) from the beginning, from their origin (source), from of old, (c) again, anew.

Bron: https://biblehub.com/greek/509.htm

Johannes 3:3

NBG - Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

NBV - Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’

Hetzelfde Griekse grondwoord wordt gebruikt in Johannes 3:31, waar het met 'van boven' is vertaald:

NBG - Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde.

NBV - Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat,

Maar in het Grieks staat dus zowel in vers 3 als in vers 31 'anóthen'.

Zie eventueel ook https://www.scripture4all.org/pdf_interlinear/gnt_nl.php?cs=c76d782ff12b1aeb2d3ad853fe846a13&t=441789&b=joh&c=3

Joh3-3.jpg

Joh3-31.jpg

Inderdaad. Je ziet dat vertalen zeer moeilijk en verantwoordelijk werk is. 

Ook als je in de bijbel de woorden 'geloven in' leest, komt vaak de bedoeling beter naar voren als je leest 'vertrouwen op'. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid