Spring naar bijdragen
Bastiaan73

De ijdelheid van 'presteren' en 'winnen'

Aanbevolen berichten

N.a.v. wat er in de turnwereld aan het licht is gekomen* : wat is het in de mens dat 'de beste' wil zijn? Beter dan de ander? En als dat niet lukt, dan maar een ander drillen/mishandelen om de beste te zijn? E.e.a. deed me denken aan Marcus 8:36-37 NBG51

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?

*: https://nos.nl/artikel/2342209-turnbond-zet-topsportprogramma-vrouwenploeg-stil-en-stelt-trainers-op-non-actief.html

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit is een interessant onderwerp omdat ik ergens wel denk dat in de sportwereld voortdurend grenzen overschreden worden en deze coronacrisis maakt het extra ingewikkeld om buitengewone prestaties te leveren. In Gal. 5  lezen we de werken van het vlees.      

[19] Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,  [20] afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,  [21] afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. NBV

Ook heeft het in de sportwereld veel te maken met geldzucht zoals we lezen in 1 Tim. 6 

     [10] Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. NBV

Natuurlijk is volhouden de kwestie overal waar gepresteerd wordt. Joh. 16, 1 Kor. 9

     [33] Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’ NBV

     [27] Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. NBV

Nog iemand gedachten om in moeilijke tijden vol te houden? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zie daarbij ook het schoonheidsideaal dat vrouwen nastreven....

Vroeger waren volslanke vrouwen het ideaal. Nu hebben ze modewereld al moeten aanspreken om eens met wat anders dan anorexia modellen te werken.

Tjah, wat maakt mensen zo dat ze in dat ideaal willen lopen en daar hun succes aan  willen koppelen? Zo hebt ge mensen die heel hun leven voor 1 kampioenschap leven. Ze winnen dat dan en herleven heel hun leven door dat kampioenschap en die overwinning. Ze hebben dan wel hun doel gehaald, maar hebben ze geleefd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

Ook heeft het in de sportwereld veel te maken met geldzucht zoals we lezen in 1 Tim. 6 

     [10] Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. NBV

Hoe rijm je dat met een ander topic, waar je het hebt over eisen doe God stelde aan de kandelaar.
https://www.credible.nl/topic/29451-tegen-de-duisternis/
Dat ding moest van zuiver goud worden gemaakt. 
Als geldzucht/rijkdom de wortel is van alle kwaad, waarom dan een heiligdom maken van enkel kostbare voorwerpen?
Dat hoofdstuk (exodus 25) begint nota bene met "Vraag de Israelieten mij geschenken te geven, goud, zilver, purperen wol, oxystenen etc".Als geldzucht de wortel is van alle kwaad moet hier een belletje gaan rinkelen.

Dat wordt dan naar de bevolking verwoord door Mozes, die ook met 10 geboden aan kwam en iedereen die het daar niet mee eens was doodde.
Die vervolgens stelt dat God zegt dat Mozes' familieleden zijn aangesteld als leiders (Exodus 28).
Dit is een beetje de werkwijze die Amerikaanse televisiedominees er op na houden.
  
 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-7-2020 om 09:42 zei Dat beloof ik:

Hoe rijm je dat met een ander topic, waar je het hebt over eisen doe God stelde aan de kandelaar.
https://www.credible.nl/topic/29451-tegen-de-duisternis/
Dat ding moest van zuiver goud worden gemaakt. 
Als geldzucht/rijkdom de wortel is van alle kwaad, waarom dan een heiligdom maken van enkel kostbare voorwerpen?
Dat hoofdstuk (exodus 25) begint nota bene met "Vraag de Israelieten mij geschenken te geven, goud, zilver, purperen wol, oxystenen etc".Als geldzucht de wortel is van alle kwaad moet hier een belletje gaan rinkelen.

God vraagt inderdaad geschenken (Ex. 25:2). Aan God afstaan van waardevolle zaken is juist een oplossing voor geldzucht (1 Kor. 10:31). De heer vraagt geld en rijkdom opdat wij niet voor de Mammon zouden leven (Mat. 6:24). De mammon is voor mij de geldduivel (aant. Willibrordvrt.) De personificatie van de egoïstische consumptiemaatschappij (Jak. 3:14-16, Gal. 5.20, Pr. 5:9). Toch zijn we geroepen om te zijn als kinderen die af en toe iets uit eigen genoegen doen. (Mat. 18:3.)

Bron: debijbel.nl, Lexicon Bijbels Grieks, dailyverses.nl.

Op 31-7-2020 om 09:42 zei Dat beloof ik:

Dat wordt dan naar de bevolking verwoord door Mozes, die ook met 10 geboden aan kwam en iedereen die het daar niet mee eens was doodde.
Die vervolgens stelt dat God zegt dat Mozes' familieleden zijn aangesteld als leiders (Exodus 28).
Dit is een beetje de werkwijze die Amerikaanse televisiedominees er op na houden.

De dood is de straf van de zonde (Rom 5:12).

Alle personages in de bijbel kunnen bereikt worden vanuit geloof en niet enkel uit natuurlijke afstamming (Rom. 9.8, Hebr. 7:16). 

bewerkt door Wouter Philippaerts
Het niet naleven van de geboden is zonde (Gen. 4:7).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Wouter Philippaerts:

God vraagt inderdaad geschenken (Ex. 25:2). Aan God afstaan van waardevolle zaken is juist een oplossing voor geldzucht (10 Kor. 31). De heer vraagt geld en rijkdom opdat wij niet voor de Mammon zouden leven (Mat. 6:24).

Beste Wouter,

Hoe lees jij dan Handelingen 17:

24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt,

25 En laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

?

Enne... 10 Kor. 31?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Bastiaan73:

Beste Wouter,

dankjewel om mijn zo persoonlijk aan te spreken en mij op mijn fouten te wijzen Bastiaan. Ef.1:16, Sir. 32.17.

Over hand. 17.

God heeft niets nodig maar vraagt jammer genoeg onnoemelijk veel en niet in de minste plaats al je liefde. Mat.  22:37.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Wouter Philippaerts:

God heeft niets nodig maar vraagt jammer genoeg onnoemelijk veel en niet in de minste plaats al je liefde. Mat.  22:37.

De woorden 'jammer genoeg', 'onnoemelijk veel' en 'al je liefde' suggereren dat 'God' een gigantische narcist is. Misschien klopt dat ook wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

 

God heeft niets nodig maar vraagt jammer genoeg onnoemelijk veel en niet in de minste plaats al je liefde. Mat.  22:37.

Hoe haal je het in je hoofd om dit te schrijven? 

God heeft Zijn Zoon laten sterven oa voor jou. En dan vind jij dat Hij "jammer genoeg, onnoemelijk veel" van jou vraagt? 

Echt ongelooflijk dit.... 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

God is liefde en liefde is eeuwig en ondoorgrondelijk. 1. Joh. 4:16, Gen. 21:33, Rom. 11:33. Daarom dat de treurenden getroost worden en wie overwint heeft eeuwig leven. Mat. 5:4, Op. 2:7.

Heb je ook eigen gedachten?

10 minuten geleden zei Hermanos2:

God heeft Zijn Zoon laten sterven oa voor jou.

Wie heeft daar om gevraagd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Wouter Philippaerts:
Op 31-7-2020 om 09:42 zei Dat beloof ik:

Hoe rijm je dat met een ander topic, waar je het hebt over eisen doe God stelde aan de kandelaar.
https://www.credible.nl/topic/29451-tegen-de-duisternis/
Dat ding moest van zuiver goud worden gemaakt. 
Als geldzucht/rijkdom de wortel is van alle kwaad, waarom dan een heiligdom maken van enkel kostbare voorwerpen?
Dat hoofdstuk (exodus 25) begint nota bene met "Vraag de Israelieten mij geschenken te geven, goud, zilver, purperen wol, oxystenen etc".Als geldzucht de wortel is van alle kwaad moet hier een belletje gaan rinkelen.

God vraagt inderdaad geschenken (Ex. 25:2). Aan God afstaan van waardevolle zaken is juist een oplossing voor geldzucht (1 Kor. 10:31). De heer vraagt geld en rijkdom opdat wij niet voor de Mammon zouden leven (Mat. 6:24). De mammon is voor mij de geldduivel (aant. Willibrordvrt.) De personificatie van de egoïstische consumptiemaatschappij (Jak. 3:14-16, Gal. 5.20, Pr. 5:9). Toch zijn we geroepen om te zijn als kinderen die af en toe iets uit eigen genoegen doen. (Mat. 18:3.)

Bron: debijbel.nl, Lexicon Bijbels Grieks, dailyverses.nl.

Ook hier herhaal je jouw standpunt, zonder antwoord te geven op de vraag. Hoe rijm je dit met elkaar (degene die zegt dat geldzucht slecht is, wil zelf al het geld hebben) , gaat er bij jou geen belletje rinkelen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

Onthouden is niet altijd mijn sterkste kant. Joh 5:38.

38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.


Naar mijn mening past deze tekst niet bij het gegeven dat je niet alles kan onthouden.

Deze tekst geeft een beeld van het geloof in de mens. Het geloof dat geen stand houdt, als het zaad dat geen grond heeft, heeft niets aan het Woord, omdat het geloof ván Hem, niet gegrond is in die mens; dat Hij niet bewust is geworden in die mens.

En het Leven daarom geen kans krijgt zich te ont-wikkelen in die mens. De naturen geen strijd aangaan met elkaar en de mens blijft zoals hij is; in de wereld.

Die Hij gezonden heeft, is de Andere, de andere natuur, Die huis moet houden.. :-)

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

Laat me een beetje geloven en ik zeg je dat ik denk als God. Kol. 1:27

25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;

26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;

28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;

29 Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.

Over het Woord Gods, of het Woord van God, waarmee veel mensen de Bijbel bedoelen.
Hier staat heel duidelijk, dat het Woord van God de openbaring van de Christus is, de Hoop der heerlijkheid, in ieder mens.
Het oude Testament kan op de hoop volgens deze teksten als 'het Woord van God', want Die was toen verborgen, en pas geopenbaard in het NT.
De Bijbel het Woord van God noemen, begrijp ik wel, het heeft een heilige inhoud, maar het Licht schijnt achter de letters, als het Woord wat inslaat wanneer men zich het geloof van Hem bewust is geworden.

opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

God is liefde en liefde is eeuwig en ondoorgrondelijk.

Onzin, want als God ondoorgrondelijk is, kun je ook niet weten of hij liefde is.

17 uur geleden zei Bastiaan73:
17 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

Laat me een beetje geloven en ik zeg je dat ik denk als God. Kol. 1:27

Hoe denkt God dan?

Beetje lastig, als je ook al schrijft dat hij ondoorgrondelijk is @Wouter Philippaerts

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dat beloof ik:
19 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

God is liefde en liefde is eeuwig en ondoorgrondelijk.

Onzin, want als God ondoorgrondelijk is, kun je ook niet weten of hij liefde is.

Is liefde doorgrondelijk?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-8-2020 om 17:04 zei Bastiaan73:

De woorden 'jammer genoeg', 'onnoemelijk veel' en 'al je liefde' suggereren dat 'God' een gigantische narcist is. Misschien klopt dat ook wel.

God heeft geen van deze menselijke trekjes denk ik. God heeft ons gewoon geschapen en als schapen voor de wolven gegooid. Wat doet ge ermee is nu de vraag....

1 Corinthians 13:12 KJV For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

We leven in een creatie en het is fout gegaan, let us correct ourselves and not God. Nu zien we maar gedeeltelijk, maar hierna kijken we in volle kennis terug naar onszelf. Het is dus belangrijk dat we in ons leven verstandige keuzes maken, want als we letterlijk naakt voor God komen te staan zullen we wel eens kunnen blozen.

We hebben niets te winnen hier, enkel te verliezen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-8-2020 om 08:54 zei Dat beloof ik:

Ook hier herhaal je jouw standpunt, zonder antwoord te geven op de vraag. Hoe rijm je dit met elkaar (degene die zegt dat geldzucht slecht is, wil zelf al het geld hebben) , gaat er bij jou geen belletje rinkelen? 

Mijn standpunt is dus dat God de liefde zelf is en dat Hij dus niet de Mammon is.  1 Joh. 4:8. Welk belletje rinkelt er bij jou?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

Mijn standpunt is dus dat God de liefde zelf is en dat Hij dus niet de Mammon is.  1 Joh. 4:8. Welk belletje rinkelt er bij jou?

Het belletje dat bij mij gaat rinkelen zegt dat je erg veel kijkt op 1 of 2 anderen hier, die structureel geen inhoudelijke reactie geven op kritische vragen. 

Zo heb ik nu al een paar keer gevraagd

Op 2-8-2020 om 08:54 zei Dat beloof ik:

.Hoe rijm je dit met elkaar (degene die zegt dat geldzucht slecht is, wil zelf al het geld hebben

Als jouw God geen mammon is, zou hij geen goud en zilver voor zich laten verzamelen.  Maar dat doet Hij dus wel.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid