Spring naar bijdragen
Wouter Philippaerts

Tegen de duisternis

Aanbevolen berichten

Vandaag lezen we de bouw van de lampenstandaard voor de tabernakel in Ex. 25: 31-40. Achter deze lampenstandaard of menora gaat heel wat symboliek te keer. Zijn 6 of zeven armen, zijn boomstructuur, de aanwezigheid van God en zijn gebruik in literaire opbouw. 

Wat is voor ons het licht dat altijd brandt in onze tempel? 

bewerkt door Wouter Philippaerts

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

Wat is voor ons het licht dat altijd brandt in onze tempel? 

 

Ten eerste denk ik, weet ik, dat het niet onze tempel is, maar Zijn Tempel.

Daarbij zijn de 7 armen van de kandelaar de 7 energiepoorten of chakra's. Oftewel die energieën/poorten/wielen die de oude mens eens was en zijn bestaan onderhield, omgezet/verlicht/veranderd in het Licht. Het Licht en Leven wat deze mens veranderen zal.

De tekst van Rom. 8 komt vaak terug, en hierin staat deze omwending/oplossen van 'het vlees en bloed', door de inwerking van de Geest.

Het is alles een noodzakelijk en innerlijk proces van inzicht en daardoor van overgave, in diegene die Hem bewust geworden is in zichzelf.

7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei thom:

 

Ten eerste denk ik, weet ik, dat het niet onze tempel is, maar Zijn Tempel.

Is het niet ironisch? Dat wij ons vlees moeten overwinnen om Hem in de tempel te laten? En is dat vlees overwinnen iets wat wij als mensen gedaan hebben? Neen, we leven in een wereld wat het lichamelijk steeds makkelijker maakt en geestelijk steeds luier. Sommige naties voegen zelfs fluoride in het water toe waardoor de bevolking dus geen ezelbruggetjes meer maakt he. Die schakelen verbindingen in het brein uit om verder te denken en plots is 1 plus 1 geen 2 meer. Ik zie dat gaande met de grote massa mensen, het speelt allemaal voor onze neus af maar niemand ziet het nog? Mensen zijn verontwaardigd waar de aandacht naartoe gericht wordt en denken niet meer voor zichzelf.

Waar is Hij dan in al deze tempels thom? Ik denk dat we als gelovigen wat meer die duisternis mogen herkennen en erkennen. Het beest bij de horens nemen in eenheid en ze onder de mat dwingen en platstampen. We zijn het hoofd en niet de staart.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Fundamenteel:
Op 31-7-2020 om 11:45 zei thom:

Ten eerste denk ik, weet ik, dat het niet onze tempel is, maar Zijn Tempel.

Is het niet ironisch? Dat wij ons vlees moeten overwinnen om Hem in de tempel te laten? En is dat vlees overwinnen iets wat wij als mensen gedaan hebben?


Maar.. moeten 'wij ons vlees overwinnen''? Dat is de ham (..) vraag. Want het vlees kan zichzelf niet overwinnen, het ego kan zichzelf niet overwinnen. Het vlees, het ego moet doorzien worden wat het doet, wat zijn wil is, zijn begeertegrond. Dát inzien, is de weg recht maken voor Hem. 
En de overwinning is aan Hem, die wandelt in het Licht.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei thom:


Maar.. moeten 'wij ons vlees overwinnen''? Dat is de ham (..) vraag. Want het vlees kan zichzelf niet overwinnen, het ego kan zichzelf niet overwinnen. Het vlees, het ego moet doorzien worden wat het doet, wat zijn wil is, zijn begeertegrond. Dát inzien, is de weg recht maken voor Hem. 
En de overwinning is aan Hem, die wandelt in het Licht.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

Het antwoord daarop is ongetwijfeld ja. Want zolang wij niet kiezen te groeien in God zullen wij voor onze vleselijke verlangens blijven kiezen. Als de roeping naar God geestelijk niet sterk genoeg is, zal de drang naar een verslaving sterker blijven bv. Het is door in Hem te blijven en voor Hem te blijven kiezen geestelijk dat we die lichamelijke kwesties kunnen overwinnen.

Nu weet ik wel dat je bedoelt dat wij het niet moeten doen, maar dat in Gods kracht moeten doen. Maar herinner je gelovige boom maar eens als puber in vergelijking met vandaag. We moeten wel het water zelf gaan halen om aan onze boom te geven. En soms gaan we water bij verkeerde bronnen halen wat onze boom scheef doet groeien.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Het antwoord daarop is ongetwijfeld ja. Want zolang wij niet kiezen te groeien in God zullen wij voor onze vleselijke verlangens blijven kiezen. Als de roeping naar God geestelijk niet sterk genoeg is, zal de drang naar een verslaving sterker blijven bv. Het is door in Hem te blijven en voor Hem te blijven kiezen geestelijk dat we die lichamelijke kwesties kunnen overwinnen.

Nu weet ik wel dat je bedoelt dat wij het niet moeten doen, maar dat in Gods kracht moeten doen. Maar herinner je gelovige boom maar eens als puber in vergelijking met vandaag. We moeten wel het water zelf gaan halen om aan onze boom te geven. En soms gaan we water bij verkeerde bronnen halen wat onze boom scheef doet groeien.

 

Over boom gesproken, net zo als het vlees dat het vlees wil overwinnen, of het ego dat zichzelf wil bewerken.. is het de boom van de kennis van goed en kwaad die dan zichzelf wil onderwerpen aan zichzelf, wanneer wij pogen gaan onszelf te willen overwinnen.

Maar dat is niet mogelijk; de boom kan zichzelf niet snoeien of laten groeien, die is afhankelijk van zijn natuurlijke omgeving, bestaat daaruit en functioneert daarin.
Het gaat in wezen over de transformatie van de boom, dat deze oplost, sterft. Dat is het bewust worden van wie we zijn, waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is. Dat is ons lichaam in de normale staat, de natuurlijke staat, ons bestaan in deze wereld. En dat moet radicaal om.

Echter, er is dus ook de boom des Levens in het Paradijs, de mens.
De boom des Levens, is de Tempel Gods, is de mens in Godsdienst, is de Bron van het Leven, dat aan de stroom van Levend water staat; de Verlichte mens, het opstandingslichaam.

De overgave van deze werking van de boom van de kennis van goed en kwaad, de kennis van het ik in zijn begeertestaat om in deze wereld te kunnen groeien en bloeien, te functioneren aan de Natuur die de boom des Levens is, is in wezen het verhaal van mens tot Mens, van gevallen natuur, in goddelijke natuur.

Joh. de Doper staat voor de oude mens, die zich door de werking van de Heilige Geest bewust is van 'de groei in zich van deze Andere Boom'; de Zoon. En Hem ontmoet bij de doop in de Jordaan. De boodschapper over het Licht, gaat over in de vertegenwoordiger van het Licht, het Licht-lichaam zelf, de mantel der Liefde, name it.

Het is de transformatie van aards naar de Heere uit de Hemel die in ons Zijn werk moet uitvoeren om 'zalig te worden', ten koste van het ego of de oude mens.
 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Het gaat in wezen over (...) het bewust worden van wie we zijn, waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is. (...)
En dat moet radicaal om.
Echter, er is dus ook (...) het opstandingslichaam.

(...) om in deze wereld te kunnen groeien en bloeien, (...) is in wezen (...) van gevallen natuur, in goddelijke natuur.

Joh. de Doper staat voor (...) 'de groei in zich van (...) de Zoon. (...) De boodschapper (...) gaat over in de vertegenwoordiger (...).

Het is de transformatie van aards naar de Heere uit de Hemel (...), ten koste van het ego of de oude mens.

God gaf aan de mens voorafgaande de zondeval, het woord om dat te volgen en te gehoorzamen, op straffe van de dood.
De gevallen mens heeft dezelfde kennis, maar ook een eigen wil en begeerte om het beter te weten en te willen.
Het willens afsterven van die kennis en dat willen, is iets wat de mens kan willen en kiezen.
Maar het groeien in het nieuwe leven, daarin is de mens slachtoffer en slaaf, gevangene van zijn wil.
Want ook de geheiligde wil van de mens die in zichzelf de waarheid onderscheidt, wordt gevoed vanuit het vlees.
Hij is weer net als Adam en Eva, in aanwezigheid van de boom van het leven, en de boom van kennis van goed en kwaad. 
Hij kan niets fout doen, want hij is onschuldig en dient de Heer naar eigen wil en weten.
Hij is niet eens partij, want het is de Heer in hem, die de Heer dient.
En zo stelt hij zichzelf een Gode welgevallig offer,
hij valt zo in dezelfde zonde als Adam.

Want ook Adam was vrij, en God in hem diende God buiten hem.
Ook Adam leefde vrij van smet en vlees, in een geheiligde wil.
Maar om de ziel te leren niet te vertrouwen op God in hem maar op God buiten hem,
gaf God aan Adam een vraag en een norm die buiten God in hem lag,
Maar die ligt in God van buiten en veraf.

Die norm en die vraag van God van buiten, dat is het woord van God.
De satan in de mens, maakt God in de mens aan God van buiten gelijk,
zodat de mens daadwerkelijk meent, aan zichzelf genoeg te hebben,
en zichzelf Gode gelijkwaardig te zijn.

En hij geeft God in hem het gezag van God buiten hem,
zodat hij in zichzelf heeft, alle kennis van goed en kwaad.
Die zonde, is al zo oud als de zondeval.
En zij wordt herkend, in het openbaar verwerpen
van wat God gewoon heeft gezegd. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom al die haakjes achter mijn zinnen?

17 minuten geleden zei Tomega:

Het willens afsterven van die kennis en dat willen, is iets wat de mens kan willen en kiezen.
Maar het groeien in het nieuwe leven, daarin is de mens slachtoffer en slaaf, gevangene van zijn wil.

(..?)

 

17 minuten geleden zei Tomega:

Want ook de geheiligde wil van de mens die in zichzelf de waarheid onderscheidt, wordt gevoed vanuit het vlees

(..?)

 

17 minuten geleden zei Tomega:

Hij is weer net als Adam en Eva, in aanwezigheid van de boom van het leven, en de boom van kennis van goed en kwaad. 

(..?)

 

17 minuten geleden zei Tomega:

Hij kan niets fout doen, want hij is onschuldig en dient de Heer naar eigen wil en weten.
Hij is niet eens partij, want het is de Heer in hem, die de Heer dient.
En zo stelt hij zichzelf een Gode welgevallig offer,
hij valt zo in dezelfde zonde als Adam.

(..?)

Waar gaat dit allemaal over in Godsnaam.

17 minuten geleden zei Tomega:

Die norm en die vraag van God van buiten, dat is het woord van God.
De satan in de mens, maakt God in de mens aan God van buiten gelijk,

(..?) Wat staat hier nu eigenlijk? Dit gelispel?

Is dit 'jouw engel des lichts'? Het 'samenkomen in het verstand'?

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei thom:

Waarom al die haakjes achter mijn zinnen?

 

Naar goed wetenschappelijk gebruik worden quotes geplaatst in hun context met twee haakjes en drie puntjes. 
Ter nadere verduidelijking van mijn bijdrage:

Mattheüs 11:11 
Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn,
is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper;
doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen,
is meerder dan hij.

Johannes 10:27-30
Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
Ik en de Vader zijn een.

Johannes 14:11-12, 24-28
Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is;
en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.
Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen,
en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort,
is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam,
Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u.
Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb:
Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.

Johannes 13:13-16
Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.
Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb,
zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen.
Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat,
gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer,
noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft.

Mattheüs 11:27
niemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.

Mattheüs 7:21 
Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Mattheüs 6:9-10
Gij dan bidt aldus:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Daar staan heel andere zaken Tomega.

Denk niet dat eigen te maken door het te vervormen en een eigen baksel te tonen. En dat een ander voor te houden als brood uit de hemel.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei thom:

Daar staan heel andere zaken Tomega.

Denk niet dat eigen te maken door het te vervormen en een eigen baksel te tonen. En dat een ander voor te houden als brood uit de hemel.

Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
14 minuten geleden zei thom:

 

Heel geheimzinnig allemaal weer, lees jij iets tussen de regels door ofzow?

Heel andere zaken dan Tomega beweert. 

3 minuten geleden zei Tomega:

Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

Daarom. Let op je woorden.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
19 minuten geleden zei thom:

Beter mystiek dan onwaarheid.

Dit is natuurlijk pertinente contradicterende nonsens, mystiek eigen.

De satan in de mens, maakt God in de mens aan God van buiten gelijk,
zodat de mens daadwerkelijk meent, aan zichzelf genoeg te hebben,
en zichzelf Gode gelijkwaardig te zijn.
En hij geeft God in hem het gezag van God buiten hem,
zodat hij in zichzelf heeft, alle kennis van goed en kwaad.

Rom. schrijft echter;
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn
 

Zoek de verschillen Kaasjeskruid; zoon van de Levende Vader, of zoon van het verderf.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei thom:

De satan in de mens, maakt God in de mens aan God van buiten gelijk,
zodat de mens daadwerkelijk meent, aan zichzelf genoeg te hebben,
en zichzelf Gode gelijkwaardig te zijn.
En hij geeft God in hem het gezag van God buiten hem,
zodat hij in zichzelf heeft, alle kennis van goed en kwaad.

Rom. schrijft;
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn
 

Zoek de verschillen Kaasjeskruid.

Volgens mij heeft Tomega het over de onbekeerde mens, hoewel ik het vreemd vind dat satan in een ieder (onbekeerde?) mens zou zitten. En jij... smijt er een heleboel Bijbelteksten tegenaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Volgens mij heeft Tomega het over de onbekeerde mens, hoewel ik het vreemd vind dat satan in een ieder (onbekeerde?) mens zou zitten. En jij... smijt er een heleboel Bijbelteksten tegenaan.

 Tomega kwam met die teksten. Rom. 8 gaf ik als tegengas op het schrijfsel over satan;


De satan in de mens, maakt God in de mens aan God van buiten gelijk,
zodat de mens daadwerkelijk meent, aan zichzelf genoeg te hebben,
en zichzelf Gode gelijkwaardig te zijn.
En hij geeft God in hem het gezag van God buiten hem,
zodat hij in zichzelf heeft, alle kennis van goed en kwaad.

Dit hoort juist het Evangelie te zijn; Christus in de mens, Geest in de mens, Geest verandert de mens, Geest wordt Geest-Mens. Of mens wordt Geest-Mens. 1 Kor. 15; de Heere uit de Hemel.
Wat Tomega aanvalt; is dus het Evangelie van de Verlosser in de mens.

Hij schrijft dat satan dit beweert wat ik schrijf over God in de mens.

Open je ogen Kaasjeskruid.
 

Tomega schrijft ook hierin; En hij geeft God in hem het gezag van God buiten hem,
zodat hij in zichzelf heeft, alle kennis van goed en kwaad.

Kan iemand hier werkelijk een brood van bakken? 
 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:
3 uur geleden zei thom:

Waarom al die haakjes achter mijn zinnen?

 

Naar goed wetenschappelijk gebruik worden quotes geplaatst in hun context met twee haakjes en drie puntjes. 

 

3 uur geleden zei Tomega:
6 uur geleden zei thom:

Het gaat in wezen over (...) het bewust worden van wie we zijn, waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is. (...)
En dat moet radicaal om.
Echter, er is dus ook (...) het opstandingslichaam.

(...) om in deze wereld te kunnen groeien en bloeien, (...) is in wezen (...) van gevallen natuur, in goddelijke natuur.

Joh. de Doper staat voor (...) 'de groei in zich van (...) de Zoon. (...) De boodschapper (...) gaat over in de vertegenwoordiger (...).

Het is de transformatie van aards naar de Heere uit de Hemel (...), ten koste van het ego of de oude mens.

Je hebt veranderd van wat ik schreef in willekeurige korte fragmentjes met (...) ertussen geplaatst. Dit schreef ik zo dus helemaal niet. Wetenschappelijk gebruik?
Je verfrommelt alweer mijn schrijven tot een onoverzichtelijk gelispel van jezelf.
Waarom doe je dat?

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei thom:

De satan in de mens, maakt God in de mens aan God van buiten gelijk,
zodat de mens daadwerkelijk meent, aan zichzelf genoeg te hebben,
en zichzelf Gode gelijkwaardig te zijn.
En hij geeft God in hem het gezag van God buiten hem,
zodat hij in zichzelf heeft, alle kennis van goed en kwaad.

Rom. schrijft echter;
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn

Zoek de verschillen Kaasjeskruid; zoon van de Levende Vader, of zoon van het verderf.

Christus is niet gelijk aan God, maar minder,
Hij is de Zoon die de wil van de vader zoekt en volgt.

De Geest door welke de kinderen Abba Vader roepen, die woont in het kind,
die leert het kind om kind te zijn; dat is minder dan de vader.
Het kind zoekt de wil van God en volgt.

God leert ons zo, dat God of Geest of Christus, die in het kind woont,
nooit van het kind méér maakt dan een kind,
en nooit het kind laat heersen over de wil van de vader.
Daarom kan God in het kind, nooit aan God gelijk zijn.

Het is hier de satan die er steeds in slaagt,
om de mens, dat kind van God, 
te doen geloven dat het (in de Geest) aan God gelijk is;
dat het in afgestorven en opgewekte staat één is met God.
Zodat het aan zichzelf genoeg heeft,
en treedt in de eigen beoordeling van goed en kwaad:
het laat het woord van God los.

Maar God heeft vanaf het allereerste begin,
steeds aan de mens alle vrijheid gegeven van binnen,
om zelf te doen wat de mens denkt dat God wil,
mits die mens maar gehoorzaamt aan dat van God,
dat van buiten als norm op hem gelegd wordt,
en zo de relatie eigen wil tot Gods wil legt,
als de relatie van kind tot vader.

Het kind oordeelt naar de geest in vrijheid,
maar zal nooit ook maar één woord van zijn vader
verwerpen en tevergeefs doen zijn.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Volgens mij heeft Tomega het over de onbekeerde mens, hoewel ik het vreemd vind dat satan in een ieder (onbekeerde?) mens zou zitten.

De satan is de dood en het vlees. Elk mens in het vlees is verbonden met de dood, en de dood trekt aan hem, tot de laatste ademtocht.
De satan is dus in en bij ieder mens. Ieder mens moet er continu mee omgaan. Ook Christus werd verzocht door de satan die in het vlees is.
Zou dat anders zijn, dan zou het vlees niet sterven en de mens zou niet zondigen.
Wel is er de relatie met God, die direct verbonden is met aanvechting-sterkte/vloek-zegen/dwaling-groei 

Romeinen 7:16 
En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.

Marcus 1:13 
En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem.

Hebreeën 12:1-9
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen.

Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde;
En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt:
Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt;

Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.
Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)
Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.

Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen;
zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei thom:
11 uur geleden zei Tomega:

Het gaat in wezen over (...) het bewust worden van wie we zijn, waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is. (...)
En dat moet radicaal om.
Echter, er is dus ook (...) het opstandingslichaam.

(...) om in deze wereld te kunnen groeien en bloeien, (...) is in wezen (...) van gevallen natuur, in goddelijke natuur.

Joh. de Doper staat voor (...) 'de groei in zich van (...) de Zoon. (...) De boodschapper (...) gaat over in de vertegenwoordiger (...).

Het is de transformatie van aards naar de Heere uit de Hemel (...), ten koste van het ego of de oude mens.

Je hebt veranderd van wat ik schreef in willekeurige korte fragmentjes met (...) ertussen geplaatst. Dit schreef ik zo dus helemaal niet. Wetenschappelijk gebruik?

Nee, het is gewoon de essentie van jouw woorden letterlijk weergeven. Jij schreef bijvoorbeeld:
Het gaat in wezen over de transformatie van de boom, dat deze oplost, sterft.
Dat is het bewust worden van wie we zijn, waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is.
Dat is ons lichaam in de normale staat, de natuurlijke staat, ons bestaan in deze wereld.
En dat moet radicaal om.

1- Het gaat in wezen om - hier komt de essentie 
2- de transformatie van de boom , dat deze oplost, sterft = dat is = bewust worden van wie we zijn, waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is.
3- waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is = dat is = ons lichaam in de normale staat, de natuurlijke staat, ons bestaan in deze wereld.
4- dat moet radicaal om

De essentie is dus de begeerte, die we moeten afsterven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid