Spring naar bijdragen
Nynthe

Re: Kinderen slaan?

Mag een ouder zijn kind (in bepaalde omstandigheden) slaan?  

 1. 1. Mag een ouder zijn kind (in bepaalde omstandigheden) slaan?

  • Ja
   43
  • Nee
   26


Aanbevolen berichten

Ik keek net het nieuws en zag het volgende:

-------------------------------------------------------

Verbod op slaan van kinderen in aantocht

Minister Donner van Justitie wil in de wet vastleggen dat ouders hun kinderen niet mogen slaan. En dat geldt ook voor die ene corrigerende tik.

Donner wil slaan verbieden

Voorstel

"Ik wil als wettelijke norm vastleggen dat slaan niet mag", aldus de minister over huiselijk geweld. Binnenkort zal hij de ministerraad een voorstel doen om de wet aan te passen.

Houding

De minister hoopt dat mensen een andere houding krijgen tegenover het slaan van kinderen, als er in de wet een verbod is opgenomen. "Buitenstaanders zullen zich vrijer voelen om eerder commentaar te leveren, als ze zien dat een ouder een kind een tik geeft'', aldus Donner.

Wetboek

Om dit te bereiken, wil de bewindsman het burgerlijk wetboek aanpassen, waarin het ouderlijk gezag is geregeld. De zwaarste sanctie is dat ouders dat gezag wordt afgenomen. Aanpassing van het wetboek van strafrecht ziet Donner niet zitten.

-------------------------------------------------------

Na wat onderzoek op het internet kwam ik het volgende tegen over dit onderwerp:

Den Haag - Een ouder mag een kind niet slaan. Dat moet in de wet komen te staan, vindt minister Donner van justitie. Hij gaat over de wetten in ons land. Nu staat in de wet dat ouders zelf moeten bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden, dat heet ouderlijke gezag.

Slaan is dus niet strafbaar, staat nu in de wet. Minister Donner wil dat in de wet komt te staan dat slaan altijd strafbaar is. Donner hoopt dat met zo'n nieuwe wet minder kinderen worden geslagen. In Duitsland bijvoorbeeld en daar werkt het heel goed. Kinderen worden daar minder geslagen

onacceptabel

Deze wetsvoorstel druist in tegen het woord van God. Want God zegt dat kinderen wel degelijk getuchtigd dienen te worden. Onvoorstelbaar dat in een samenleving waar de jeugd steeds losbandiger word er een wet komt dat je je kinderen niet meer kan tuchtigen. Een kind dat niet wil luisteren moet maar voelen.

Met een kind kan je niet altijd alles woorden uitpraten.

De dupe

Ouders die hun kinderen toch een pakslaag geven omdat zij ongehoorzaam zijn overtreden in de toekomst dus de wet en zijn strafbaar. De wereld is blind en alles wat goed is word slecht en alles wat slecht is word goed. Kinderen van deze tijd hebben al een heel groot gebrek aan respect voor autoriteit als die ook

binnen het gezin zal wegvallen is het einde zoek.

God strafte het huis van de priester Elie omdat hij zijn zonen niet bestrafte kwam Zijn toorn op hun huis. Gods principes voor het gezin zijn Liefde, Tucht, Onderwijs.

Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt; want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt…. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. (hebr 12 5-8)

Wijze Les

De zogenaamde moderne opvoedings methode legt een grote last op de ouders vandaag. Het kind heeft namelijk al vroeg een besef van goed en kwaad. En oneerlijk en eerlijk. Men zegt dan dat ouders altijd het “juiste†bevel moeten geven, wat inhoudt dat een kind zich kan en zal en mag verzetten tegen een “onjuist†bevel. De bijbel zegt echter niet “kinderen, Weest uw ouders gehoorzaam als ze gelijk hebben.†(efeziers 6:1) De bijbel zegt “Weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is rechtâ€.

Dus zelfs als ze ongelijk hebben. Later zal dit kind een gelukkiger en evenwichtiger kind zijn dat de gelegenheid had het gezag van zijn ouders te negeren en te tarten. Want een gehoorzaam kind leeft volgens de orde van God en heeft daarom deel aan een diep besef van harmonie en zekerheid.

Zo een besluit van minister Donner zou dus gewoon simpelweg demonisch zijn.

Kindermishandeling moet nog altijd keihard aangepakt worden, maar dat is heel goed mogelijk binnen de huidige wet.

-------------------------------------------------------

Mijn vraag aan jullie?

Wat vinden jullie zelf? Mag je je eigen kind slaan, ja of nee?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb ja gestemd.

Vanzelfsprekend mag het niet tot mishandeling leiden, maar die heb je ook in de geestelijke en de seksuele variant. Van een terechte pak slaag is nog nooit een kind dood gegaan. Steker nog, je hoort oude mensen, bij wie een pak slaag bij de opvoeding hoorde, vertellen dat ze veel ontzag hadden voor hun ouders. Maar tegenwoordig wil men het kind anders, "verantwoorder" straffen.

Alleen zie ik niet in waarom bijvoorbeeld een kind in zijn kamer zetten minder erg is dan een tik uitdelen. Als je zegt dat een tik uitdelen tot mishandeling leidt (en als je zelf daarmee te maken hebt, kan ik me voorstellen dat je dat zo ziet), moet je dan niet consequent zijn en zeggen dat een kind steeds in zijn kamer zetten tot verwaarlozing leidt?

Het is zeker niet goed om je kind aldoor te slaan bij iedere misstap. Op latere leeftijd is dat ook niet echt meer nodig. Maar we moeten niet al te krampachtig alles wat ook maar een béétje op een tik lijkt willen verbieden. Straks is het nog zo erg dat je je kind haast niet meer durft te straffen, terwijl ook straf een normaal onderdeel van de opvoeding moet zijn. Uit liefde, dat spreekt.

Ik geloof dat je voor je kind moet zijn zoals God voor jou is. Liefdevol en beschermend dus, maar ook onderwijzend en straffend. Corrigerend en stimulerend, totdat het kind écht volwassen is. En ach, dat is allemaal theorie, maar in de praktijk valt het ook niet mee. Je kunt boeken vol schrijven over hoe je je kind het beste pedagogisch verantwoordt kunt straffen, maar als je een gillend kind in een drukke supermarkt hebt en je hebt haast, dan smelten al die adviezen toch als sneeuw voor de zon... engel.gif

Daarom pleit ik dus niet voor allerlei wetjes en regelingetjes die zeggen wat je als ouder wel en niet mag. Kindermishandeling is logischerwijs uit den boze, maar overdrijf het niet. Een pak slaag is niet meteen mishandeling, net zoals een kind negeren niet meteen verwaarlozing is. Bovendien is negeren vaak ook véél erger. Dus die wet van Donner... niet doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Tja, ik ben niet voor slaan. Ik probeer het dan ook niet te doen, maar soms.... het blijft wel bij een tik op de broek. Alhoewel een straf als op de trap zitten ook heel erg is. Ik denk dat het er eerder om gaat dat het kind de consequentie(s) van zijn/haar foute daad/daden leert kennen en daar worden ze alleen maar beter van! Wel belangrijk is dat je als ouder je zelfbeheersing niet verliest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Robert: Ik ben het met je eens!!!

(Als ik bedenk waar ik nu zou zijn als ik niet met regelmaat (engel.gif) een "corrigerend tikje" van mijn moeder had gekregen toen ik nog klein en opstandig was nosmile.gif)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee!!! slaan vind ik een teken van onmacht!mijn neefjes worden ook geslaan en wat zie ik-->onmacht en niks meer! trouwens ze zijn veel ongehoorzamer dan mij en m'n broer (en wij zijn nooit geslaan geweest)een tik op de kont vind ik niet erg...maar iets anders wel.Moest zoiets met mij zijn gebeurd als ik jonger was of nu nog zou ik juist revolteren .en kinderen van wie de ouders slaan slaan later waarschijnlijk ook hun kinderen.of je dat nu denkt of niet,het is zo,want dat hebben ze al onderzocht

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ik vind dat een tik moet kunnen. stel je voor dat die wet wordt ingevoerd, dat lijkt me een ramp voor de opvoeders van nu. Vooral met kleine kinderen van twee ofzo kan je niet pratend straffen. (als je begrijpt wat ik bedoel) soms is zo'n tik dan ff nodig.

en ja ik heb vroeger ook wel eens een tik gehad, ik kan me trouwens niet echt voorstellen dat er kinderen worden opgevoed zonder ooit een tik te hebben gehad....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb 'nee' gestemd.

Ik heb slechte herinneringen aan een klap krijgen als je 'stout' was. Daarom denk ik niet dat ik het later over mijn hart kan verkrijgen om mijn kinderen te slaan.

Eerder werd al iets gezegd over op de gang moeten zitten in plaats van een klap krijgen. Ik weet dat op de gang zitten.. (oh nee, wij moesten altijd in de keuken knipoog_dicht.gif) bij mij veel beter werkte dan een klap. Ik voelde dan echt dat ik iets verkeerds deed en dat ik dus even 'verstoten' werd om na te denken over wat je anders moest gaan doen.

Een klap deed pijn. Ik was bang als ik een klap kreeg, niet een beetje, maar enorm. Het zal vast geholpen hebben, dat ik iets niet nog een keer deed, ik was veel te bang weer een klap te krijgen. Maar ik denk dat het niet goed is je kinderen dingen af te leren door angst, of pijn.

Ik vind een kleine tik op de vingers niet verkeerd. Een van de kinderen van mn zus had de leuke gewoonte als de oven aanstond, daar met de handjes tegenaan te leunen. Het enige wat hielp was een kleine tik op de vingers. Dat is misschien even schrikken, maar het doet niet enorm zeer, en het is alleen maar om dat kind te beschermen tegen de pijn van een hete oven.

Dat is iets anders dan een kind een tik te geven omdat het niet lief deed ofzoiets. Hoe kun je nou toch met een klap (wat niet lief is!) een kind leren lief te zijn! nooo.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat is kindermishandeling?

Onder kindermishandeling wordt verstaan:

“Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letselâ€

De definitie omvat verschillende vormen van kindermishandeling:

* Lichamelijke mishandeling

Het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand-, of schaafwonden, botbreuken, hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door slaan, schoppen, knijpen, door elkaar schudden, branden, snijden, krabben, verstikking, vergiftiging.

* Lichamelijke verwaarlozing

Aan het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft, zoals goede voeding, voldoende kleding, voldoende slaap, goede hygiëne en benodigde medische verzorging.

* Psychische of emotionele mishandeling

Stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, achterstellen, het verbieden met anderen om te gaan, eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen. Ook getuige zijn van huiselijk geweld valt hieronder.

* Psychische of emotionele verwaarlozing

Aan het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: aandacht, respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging.

* Seksueel misbruik

Seksuele handelingen bij of met het kind, die niet passen bij leeftijd of ontwikkeling, of seksuele handelingen waaraan het kind zich niet kan onttrekken. Dit gaat van het betasten van het lichaam tot verkrachting en komt voor bij kinderen van alle leeftijden. Ook het tonen van pornografisch materiaal aan een kind valt onder seksueel misbruik.

Meestal gaat het om een combinatie van bovenstaande vormen. Jaarlijks zijn in Nederland naar schatting 80.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Het gaat om kinderen in alle leeftijden, om jongens en meisjes met de meest uiteenlopende achtergronden.

Kindermishandeling is een beladen begrip. Ouders mishandelen hun kinderen vaak niet met opzet, maar omdat het hun gewoon niet lukt om hun kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben.

bron:

http://www.amk-amsterdam.nl/main.php?content&id=28

zie ook:

http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/dossiers.asp?regioid=26&dossierid=49

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bovenstaande heb ik neergezet vanwege de duidelijke definitie van kindermishandeling.

Blijven bij mij een paar vragen over:

Als de overheid zich zo in detail met de opvoeding gaat bemoeien (wel of niet slaan/corrigerende tik) ontneemt ze de ouders dan geen corrigerende middelen in de opvoeding?

Mag je een kind die steelt of drugs gebruikt slaan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op zaterdag 27 november 2004 09:31:13 schreef Ann het volgende:

Nee!!! slaan vind ik een teken van onmacht!mijn neefjes worden ook geslaan en wat zie ik-->onmacht en niks meer! trouwens ze zijn veel ongehoorzamer dan mij en m'n broer (en wij zijn nooit geslaan geweest)een tik op de kont vind ik niet erg...maar iets anders wel.Moest zoiets met mij zijn gebeurd als ik jonger was of nu nog zou ik juist revolteren .en kinderen van wie de ouders slaan slaan later waarschijnlijk ook hun kinderen.of je dat nu denkt of niet,het is zo,want dat hebben ze al onderzocht

Het ene kind is het andere niet. Er zijn kinderen die veel gevoeliger zijn voor een verbale straf dan een fysieke straf. Of die het veel erger vinden om hun toetje mis te lopen dan een tik op hun billen te krijgen. Volgens mij moet je per kind bekijken wat voor 'straf' je het geeft.

Ik begrijp ook wel dat je, als je als ouder een keer uit je slof schiet, je niet uitgebreid gaat nadenken over welke methode je zult hanteren. Maar ik denk dat een kind van een verantwoordelijke ouder daar ook echt niet voor te vrezen heeft. Een keer een ondoordachte tik of een erg vervelende opmerking levert de meeste kinderen echt geen trauma op hoor.

Kijk als het steeds vaker gebeurt kan het natuurlijk een ernstige zaak worden. Als een straf niet meer redelijkerwijs op een 'overtreding' volgt, maar te pas en te onpas gebruikt wordt, is er iets niet in de haak. Maargoed, dan hebben we het over kindermishandeling en niet meer over gewone huis-tuin-en-keuken-straffen.

In elk geval heb ik het niet zo op de 'moderne ouders' die hun kind behandelen of het een volwassene is. Alles netjes uitpraten en het kind laten inzien waarom het fout is. Kinderen weten wanneer ze iets doen wat niet mag en ze weten ook dat ze daar straf voor verdienen. Natuurlijk vinden ze dat vervelend, maar ze vertrouwen er ook op dat de ouder ze corrigeert omdat ze iets deden wat inderdaad niet goed was. Elk kind heeft eigen grenzen nodig, al zal hij of zij zich daar niet eens van bewust zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Sirach 30

1 Wie zijn zoon liefheeft geeft hem regelmatig met de stok,

en uiteindelijk zal hij vreugde in hem vinden.

2 Wie zijn zoon opvoedt zal zich over hem verheugen

en onder bekenden trots over hem spreken.

3 Wie zijn zoon onderwijst zal zijn vijanden jaloers maken

en onder zijn vrienden vol vreugde over hem spreken.

4 Ook al is de vader van zo’n zoon gestorven,

het lijkt of hij er nog is, omdat hij voortleeft in zijn zoon.

5 Bij zijn leven zag hij hem met vreugde,

bij zijn einde had hij geen verdriet.

6 Zijn vijanden liet hij een wreker na,

zijn vrienden een man die hun goedheid beloont.

7 Wie zijn zoon vertroetelt moet voortdurend zijn wonden verbinden,

en bij elke kreet slaat de schrik hem om het hart.

8 Een ongetemd paard wordt koppig,

een zoon die niet wordt beteugeld eigenzinnig.

9 Verwen een kind, en het treft je met ontzetting,

speel met hem, en het doet je verdriet.

10 Maak geen plezier met hem, anders lijd je samen pijn

en bijt je ten slotte je tanden stuk.

11 Laat hem in zijn jeugd niet eigenmachtig optreden,

zie zijn fouten niet door de vingers.

12 Buig zijn nek als hij nog jong is,

houd hem stevig in je greep zolang hij een kind is;

dan wordt hij niet koppig en ongehoorzaam

en heb je geen verdriet door hem.

13 Voed je zoon op, doe er moeite voor,

anders zul je je ergeren aan zijn onbeschaamdheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op zaterdag 27 november 2004 09:31:13 schreef Ann het volgende:

Nee!!! slaan vind ik een teken van onmacht!mijn neefjes worden ook geslaan en wat zie ik-->onmacht en niks meer! trouwens ze zijn veel ongehoorzamer dan mij en m'n broer (en wij zijn nooit geslaan geweest)
een tik op de kont vind ik niet erg...maar iets anders wel
.Moest zoiets met mij zijn gebeurd als ik jonger was of nu nog zou ik juist revolteren .en kinderen van wie de ouders slaan slaan later waarschijnlijk ook hun kinderen.of je dat nu denkt of niet,het is zo,want dat hebben ze al onderzocht

Daar geef ik je gelijk in knipoog_dicht.gif

Slaan omdat je boos/machtloos bent is sowieso fout. Mijn ouders sloegen (lees "billekoek geven") mij en mijn broers in de regel niet, mits wij iets absoluut verkeerds hadden gedaan...

En als mijn vader ons billekoek gaf had hij altijd zijn hand tussen onze billen en zijn andere hand knipoog_dicht.gif Maar mijn moeder gebruikte dat truukje niet cry.gif ... Misschien hebben wij veel billekoek gehad, maar het heeft blijkbaar wel gewerkt knipoog_dicht.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op zaterdag 27 november 2004 14:05:38 schreef Tom het volgende:

Sirach 30

1 Wie zijn zoon liefheeft geeft hem regelmatig met de stok,

en uiteindelijk zal hij vreugde in hem vinden.

Ramen met die handel, net zo lang slaan tot die stok in stukken breekt

Quote:
2 Wie zijn zoon opvoedt zal zich over hem verheugen

en onder bekenden trots over hem spreken.

"Wat moeten de mensen wel niet van je denken, een schande ben je voor de familie"

Quote:
3 Wie zijn zoon onderwijst zal zijn vijanden jaloers maken

en onder zijn vrienden vol vreugde over hem spreken.

Als je goed genoeg je best doet zal je vanzelf goed worden. En wee je gebeente als je niet hard genoeg leert, luilak!

Quote:

4 Ook al is de vader van zo’n zoon gestorven,

het lijkt of hij er nog is, omdat hij voortleeft in zijn zoon.

"Je zult er later nog wel eens aan denken wat je je ouders allemaal aangedaan hebt."

Quote:
5 Bij zijn leven zag hij hem met vreugde,

bij zijn einde had hij geen verdriet.

"Dansen zal je, op men graf."

Quote:
6 Zijn vijanden liet hij een wreker na,

zijn vrienden een man die hun goedheid beloont.

"Naar mensen gaan waar wij het niet mee eens zijn heh!"

Quote:
7 Wie zijn zoon vertroetelt moet voortdurend zijn wonden verbinden,

en bij elke kreet slaat de schrik hem om het hart.

Hieraan hebben mijn ouders zich uitstekend gehouden!

Quote:
8 Een ongetemd paard wordt koppig,

een zoon die niet wordt beteugeld eigenzinnig.

Zie je wel! dat koppige gedrag moet je er gewoon uit rammen, gaat vanzelf over.

Harde hand er in. Blauwe plek? Ach wat!

Bind em gewoon vast, is et snel over met die fratsen!

Quote:
9 Verwen een kind, en het treft je met ontzetting,

speel met hem, en het doet je verdriet.

Is ook heel erg goed nageleeft, ansoluut niet spelen.

Verwennen en aandacht geven is ook gelukkig niet gebeurt, harstikke slecht voor een kind.

Verdient et ook niet eens.

Quote:
10 Maak geen plezier met hem, anders lijd je samen pijn

en bijt je ten slotte je tanden stuk.

Ook goed nageleeft, wat een modelkind behoor ik te zijn heh!

Dankzij het zo goed leven met elkaar slikt dit hele gezin pillen om normaal te kunnen leven.

Quote:
11 Laat hem in zijn jeugd niet eigenmachtig optreden,

zie zijn fouten niet door de vingers.

Nee hoor! Hou hem aan de hand em maak em vooral niet zelfstandig, stel je voor zeg!

Quote:
12 Buig zijn nek als hij nog jong is,

houd hem stevig in je greep zolang hij een kind is;

dan wordt hij niet koppig en ongehoorzaam

en heb je geen verdriet door hem.

Die stevige greep ken ik letterlijk en figuurlijk!

Quote:
13 Voed je zoon op, doe er moeite voor,

anders zul je je ergeren aan zijn onbeschaamdheid.

Moeite genoeg!! Al die schoppen, dreigen met gesticht, slaan, opsluiten koste natuurlijk erg veel energie!!

Lang leve religie!!!

De bodem voor een goede opvoeding, Voedt uw kind zo op en binnen één generatie is sociaal gedrag tot nul verwezenlijkt!!

Voor een psychisch instabiel, anti sociaal, introvent kind, leef deze religie na!!

Is het verwonderlijk dat ik hoe meer ik nadenk steeds minder begin te voelen voor mijn religie!!??

Oh hoe goddeloos en occult ben ik nu, is dit ook al afgekeurd! Is dit niet even fout als homo's van een gebouw af willen gooien?

Is dit Onze Lieve Vader?

God is liefde, met een stok in de ene en een touw/sleutel in de andere hand ja!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Huskarl: Volgens mij ben je nog net niet boos genoeg om over te stappen, maar dat lijkt me een kwestie van tijd.

De canoniciteit van Jezus Sirach wordt door protestanten betwist maar dat terzijde.

Even weer BOT

Quote:
Op vrijdag 26 november 2004 20:01:32 schreef RobertF het volgende:

Je kunt boeken vol schrijven over hoe je je kind het beste pedagogisch verantwoordt kunt straffen, maar als je een gillend kind in een drukke supermarkt hebt en je hebt haast, dan smelten al die adviezen toch als sneeuw voor de zon...
engel.gif

Vroeger had ik zo´n hekel aan die dreinende en zeurende kinderen in de supermarkt die het soms presteerden om op te grond te gaan liggen van woede. Wat een prutsouders die dat lieten gebeuren...

Inmiddels pluk ik mijn 3 jarig zoontje regelmatig van de supermarkt-tegeltjes, en dat is niet gezellig.

De moraal van het verhaal: Als je kinderen hebt verdwijnen je principes als sneeuw voor de zon.

Ik was vroeger tegen slaan, en vind nog steeds dar het niet nodig hoeft te zijn. Als het de enige manier is om tot je kind door te dringen dan pas ik het wel toe, maar met mate. Het blijft voor mezelf wel een naar gevoel.

(quote van Robert later ingevoegd. Had ik nog niet gelezen en dacht aan hetzelfde. Grappig! Helemaal mee eens dus, Robert)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op zaterdag 27 november 2004 15:53:06 schreef Huskarl het volgende:

(rafox bedoelt dit denk ik)

Correcte quote, Huskarl.

Ik wil best helpen met afzeiken, als dat je diepste behoefte is.

Maar dat lijkt me niet...

Open een nieuw topic met je grieven en dan kijken we wel wat de community ervan vind (of haak aan bij een bestaande) zou ik zeggen

Jajajaja modjes BOT ik weet het...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid